Dosje javnega naročila 008646/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: KATETRI, SONDE IN DRENI, INF. IN TRANSF. SISTEMI, MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 936.724,38 EUR

JN008646/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.12.2018
JN008646/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2019
JN008646/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN008646/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008646/2018-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN008646/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN008646/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008646/2018-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008646/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 141-347121

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
http://www.sb-nm.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KATETRI, SONDE IN DRENI, INF. IN TRANSF. SISTEMI, MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE
Referenčna številka dokumenta: 16-20/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
KATETRI, SONDE IN DRENI, INF. IN TRANSF. SISTEMI, MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 810.571,33 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: KATETRI
Številka sklopa: I.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
KATETRI: Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SONDE IN DRENI
Številka sklopa: II.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141641
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
SONDE IN DRENI: Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: INFUZIJSKI IN TRANSFUZIJSKI SISTEMI
Številka sklopa: III.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33194000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
INFUZIJSKI IN TRANSFUZIJSKI SISTEMI: . Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE
Številka sklopa: IV.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141320
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: nm
II.2.4 Opis javnega naročila
: MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE: Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008646/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 244-557783
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.12.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: I.
Naslov: KATETRI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 32
Število prejetih ponudb MSP-jev: 32
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 32

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o.
Industrijska cesta 5
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
EUROMED trgovina in storitve d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
HIBISKUS Družba za trgovino, zastopanje, marketing, d.o.o., Ljubljana
Puhova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Prevale 9
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z zdravili in sanitetnim materialom
Brodišče 12
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MEDINE PLUS trženje farmacevtskih in drugih izdelkov d.o.o.
Erjavčeva ulica 30
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o.
Bratislavska cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o.
Motnica 3
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
SIND podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Ljubljana, d.o.o.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 300.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 389.228,09 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: II.
Naslov: SONDE IN DRENI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 32
Število prejetih ponudb MSP-jev: 32
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 32

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AMS MEDING d.o.o., trgovina-inženiring
Trnovec pri Dramljah 54A
3222
SI
Dramlje
Slovenija

Da
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LABOHEM trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o.
Kettejeva ulica 16
1230
SI
Domžale
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDITRINA, družba za trženje medicinskih pripomočkov in opreme d.o.o.
Dunajska cesta 199
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
pfm medical s, trgovina z medicinskimi proizvodi, d.o.o.
Sermin 75A
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 60.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 44.471,29 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: III.
Naslov: INFUZIJSKI IN TRANSFUZIJSKI SISTEMI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 32
Število prejetih ponudb MSP-jev: 32
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 32

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SPES trgovina, storitve, uvoz-izvoz d.o.o., Ljubljana
Cesta v Mestni log 88A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 170.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 184.704,77 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: IV.
Naslov: MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 32
Število prejetih ponudb MSP-jev: 32
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 32

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 170.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 192.167,18 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
II. Javno naročilo se ne odda za blago:
Sklop in podsklop/blago
I.13. KATETRI ASPIRACIJSKI ZA ZAPRTO ASPIRACIJO (ZAPRT), zap.št.: 1-5
I.14. KATETER ZA ZAPRTO ASPIRACIJO IN BRONHOSKOPIJO (ZAPRT), zap.št.: 1-4
I.18. KATETER TORAKALNI S SETOM ZA UVAJANJE (ODPRT), zap.št.: 1
I.21. KATETER ARTERIJSKI (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 4
I.29. KATETRI razni (ODPRT), zap.št.: 2, 3
I.40/1 SET ZA KONTINUIRANO BLOKADO PERIFERNIH ŽIVCEV

II.10. CEV POVEZOVALNA ZA ASPIRATOR (ODPRT), zap.št.: 1
II.11. GASTROSTOMA (ZAPRT), zap.št.: 1-7
II.14. SONDA ZA HRANJENJE, otroške (ZAPRT), zap.št.: 1-4
II.16. SONDA DRENAŽNO - HRANILNA (ZAPRT), zap.št.: 1

III.9. SISTEM ZA KLIZMO (ZAPRT), zap.št.: 1
III.12. SISTEM ZA AVTOTRANSUZIJO (ZAPRT), zap.št.: 1
III.13. SISTEM ZA AVTOTRANSUZIJO -set (ZAPRT), zap.št.: 1
III.14. SISTEM ZA SPIRANJE MEHURJA (ZAPRT), zap.št.: 1-2
III.15. SISTEM ZA LIPOSUKCIJO (ZAPRT), zap.št.: 1-3


IV.5. PRETOČNE IN VBODNE IGLE (ODPRT), zap.št.: 6, 7
IV.8. PRIKLJUČKI (ZAPRT), zap.št.: 1-2


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2019