Dosje javnega naročila 005142/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Gradnje: Rušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 275.598,29 EUR

JN005142/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.07.2019
JN005142/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN005142/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.09.2019
JN005142/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005142/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Tanja Četina
tanja.cetina@celje.si
+386 34265640
+386 34265632

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://moc.celje.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11500
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cesta v Lokrovec, celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Rušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
navedeno v vzorcu pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2019   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2019   10:43
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo obrazcev v word obliki zaradi lažjega izpolnjevanja, ker so na določenih straneh skeniranega dokumenta tako malo polja, da vanje ne spravimo vsepotrebno, tako da bi bilo vidno.

Hvala

ODGOVOR
V okviru objave predmetnega javnega naročila na naročnikovih spletni strani (https://moc.celje.si/javni-razpisi/6405-rusitev-obstojecega-in-izgradnja-nadomestnega-mostu-cez-koprivnico-na-cesti-v-lokrovec) so objavljeni Obrazci za pripravo ponudbe v obliki (.docx) ter razpisna dokumentacija v (.pdf).