Dosje javnega naročila JN8119/2012
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
ZJN-2:

JN8119/2012 - Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL), objavljeno dne 25.07.2012
    JN8119/2012 Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL) 2012/S 143-238917
PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na vrtcih

Datum objave: 25. 7. 2012
Številka objave: JN8119/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
E-pošta polona.skledar@obcina-ig.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN GRADNJA MONTAŽNEGA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA IG.
II.2)VRSTA NAROČILA IN MESTO GRADNJE Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina IG
Sifra NUTS: SI0.
II.3)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMUII.4)KRATEK OPIS VRSTE IN OBSEGA GRADNJE IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN GRADNJA MONTAŽNEGA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA IG.
Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
71300000 (Inženirske storitve)
71320000 (Storitve gradbenega projektiranja)
II.6)PREDVIDENI DATUM ZAČETKA POSTOPKA ODDAJE NAROČILA IN NJEGOVEGA TRAJANJAII.7)INFORMACIJE O SPORAZUMU O VLADNIH NAROČILIH Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.8)DODATNE INFORMACIJEIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Informacije o pridržanih naročilihVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.2)DODATNE INFORMACIJERok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 7. 2012
Čas: 8:00
VI.3)INFORMACIJE O SPLOŠNEM REGULATIVNEM OKVIRUVI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 7. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II.A: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 

.