Dosje javnega naročila 005151/2019
Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Blago: Dobava materiala za vzdrževanje v DEM d.o.o.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 140.991,49 EUR

JN005151/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.07.2019
JN005151/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.08.2019
JN005151/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2019
JN005151/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN005151/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.09.2019
JN005151/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005151/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Darinka Špindler
darinka.spindler@dem.si
+386 23005460
+386 23005685

Internetni naslovi
http://WWW.dem.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11509
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava materiala za vzdrževanje v DEM d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: JN 021/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31681410
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava materiala za vzdrževanje v DEM d.o.o.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44111000
44400000
44510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava materiala za vzdrževanje v DEM d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   12:05
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2019   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da predmetno javno naročilo: Dobava materiala za vzdrževanje v DEM d.o.o., kot dober gospodar, razdeli na posametne sklope, saj bo le s tem pridobil konkurenčne ponudbe za posmezne sklope: Elektro material, Material za vzdrževanje, Gradbeni Material in Drobno orodje.
Saj glede na ostale pogoje, katere navajate in širino asortimana (sklopov) pogoje izpolnjuje le en ponudnik, verjamemo, pa da vam je želja pridobiti čim več konkurenčnih ponudb.

Hvala za ugoditev.


ODGOVOR

Naročnik je že v fazi priprave dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila preučil možnosti razdelitve naročila na posamezne sklope in ugotovil, da obstajajo objektivno opravičljivi razlogi da naročilo obravnava kot enovito naročilo in zaključeno celoto. Upoštevajoč načelo gospodarnosti in učinkovitosti je potrebno upoštevati v vseh fazah javnega naročila. Namreč uspešna in učinkovita izvedba javnega naročila se ne konča s sprejemom odločitve o oddaji naročila, temveč z uspešno Izvedbo pogodbe o javnem naročilu. Učinkovita izvedba pogodbe sukcesivne dobave materiala za vzdrževanje, glede na organiziranost službe vzdrževanja pri naročniku, hitre odzivnosti ter opremljenosti vzdrževalnega kadra ni možno zagotoviti z razdelitvijo na posamezne sklope.
Naročnik ne vodi zalog materiala za vzdrževanje in material naroča po dejanskih potrebah, najpogosteje v manjših količinah za potrebe rednega in izrednega vzdrževanja na različnih lokacijah (8 hidroelektrarn+ 3 male elektrarne, 22 velikih ter 8 malih agregatov,131 VN in SN stikališč, 29 dvižnih naprav, 37 pretočnih polj s hidromehansko opremo - na relaciji od meje z R Avstrijo do R Hrvaške, ter male HE na reki Muri). Takšne dobave se izvajajo iz različnih lokacij ob različnih dnevih oz. času dneva glede na dejanske - trenutne potrebe naročnika. Upoštevajoč načelo gospodarnosti inučinkovitos1l, katera mora biti zaqotovljena z ustrezno izvedbo vzdrževalnih aktivnosti v najkrajšem možnem času, kar ima vpliv na obratovalno pripravljenost in varnost proizvodnih hidroenergetskih objektov, ter posledično na proizvodnjo ter izpad prihodkov od prodaje električne energije, naročila ni mogoče razdeliti na več manjših sklopov.
Vzdrževanje postrojev in naprav je pogojeno s hidrološkimi razmerami in zahtevami trgovanja z električno energijo In zaustavitvami agregatov. Zato je za vzdrževalne aktivnosti na razpolago zelo omejen čas v katerem je potrebno izvesti popravljalno (korektivno) ali preprečevalno (preventivno) vzdrževanje. Zaradi kompleksnost! In obsega sistemov, ki jih vzdržujemo imamo na zalogi smo ključne rezervne dele, potrošni material pa nabavljamo glede na potrebe posameznih vzdrževalnih aktivnosti in jih v celoti ni mogoče planirati. Iz navedenega potrebujemo možnost hitre dobave potrebnega materiala.
Čas posameznega odpoklica naročila po pogodbi je potrebno zmanjšati na minimum in dobavo izvesti. V večini primerov z osebnim dvigom blaga, pri enem dobavitelju na eni lokaciji. večje števno ponudnikov po posameznih sklopih bi ta minimalni čas nesprejemljivo podaljšalo, prav tako bi bilo takšno naročanje negativno vplivalo na gospodarnost in racionalnost izvedbe naročila, saj bi to za naročnika pomenilo tudi dodatne nepotrebne stroške (gorivo, potrebna vozila, več oseb za nabavo materiala pri različnih dobaviteljih, čas dobave, podaljšanje časa izvedbe popravil, ipd), ter posledično izpad proizvodnje. Prav ti razlogi so za naročnika ključni in Izjemno pomembni, da Izbrani ponudnik razpolaga s celotnim naborom blaga na eni lokaciji, tudi ob sobotah in nedeljah.
Meja med raznovrstnostjo razpisanega blaga je velikokrat nejasna in naročnik ne more vsake dejanske potrebe deliti na štiri ali več različnih manjših potreb/naročil.
Ne favoriziramo določenega ponudnika, saj smo pri predhodnih analizi trga ugotovili da je takšnih ponudnikov več, torej je konkurenca zagotovljena. Prav tako pričakujemo ekonomsko ugodnejše ponudbe zaradi ekonomije obsega, ki jo lahko zagotavlja večji dobavitelj. Glede na namen uporabe razpisanega blaga gre za vsebinsko povezanost posameznih delov, ki jih je potrebno obravnavati kot zaključeno celoto, saj bo lahko naročnik glede na svoje potrebe le tako lahko zagotovil gospodarno In predvsem učinkovito izvajanje naročila v izvedbeni (pogodbeni) fazi.Datum objave: 31.07.2019   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V poglavju tehnična in strokovna spobnost imate navedeno, da ima ponudnik trgovino za predmetno blago oddaljeno največ 20 km od sedeža naročnika.
Prosimo, da ogomočite oddaljenost do 30 km.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
obveščamo vas, da odobravamo oddaljenost do 30 km od sedeža naročnika.
Lep pozdrav.

Datum objave: 31.07.2019   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Sklop 2 - Material za vzdrževanje.
177 Mazalni nastavek tip M1 R3/8"
178 Mazalni nastavek tip M22 R1/4"
179 Mazalni nastavek tip M22 R3/8"

Artikli s takšnim nazivom oz. takšnimi oznakami dimenzij ne obstajajo oz. jih nima noben ponudnik. Prosimo za umik pozicij.

Hvala.

ODGOVOR
Postavk iz ponudbenega predračuna ne bomo umikali ker so navedeni standardni mazalni nastavki.
To so mazalni nastavki oz. ploščate mazalke (mazalne glave nipli)
Oznaka v povpraševanju pomeni:
 M1 je tip oziroma oblika glave mazalke
 R 3/8" pa je navoj priključka
 v oznaki manjka oz. ni naveden material iz katerega je narejena mazalna glava

Sliko mazalnih glav bo naročnik objavil na spletni strani: http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila

 nekaj spletnih naslovov, kjer smo našli prave rezultate iskanja po naših oznakah:
o http://www.foerch.si/din-in-standardni-deli/razni-pritrjevalni-elementi/mazalni-nastavki/mazalni-nastavek-din-71412-m1-pocinkan
o https://www.hennlich.si/proizvodi/mazanje-komponente-za-mazanje-mazalke-298/ploscate-mazalke.html
o https://mm-eshop.si/orodje-in-mazalna-oprema/mazalna-oprema-in-orodja-za-mazanje/rocna-mazalna-oprema/mazalke-in-mazalne-glave
o https://www.lohmann-webshop.de/html/en/hand-tools/lubrication-equipment/lubricating-nipples-flat-m1-r3-8-16mm/article-1-17400.18-17400.18-3905790571090-2.html
o https://mm-eshop.si/orodje-in-mazalna-oprema/mazalna-oprema-in-orodja-za-mazanje/rocna-mazalna-oprema/mazalke-in-mazalne-glave
Datum objave: 31.07.2019   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V sklopu 2 imate opredeljenih precej rezervnih delov, kar pomeni, da je zaradi kompatibilnosti z izvornim orodjem potrebno ponuditi točno zahtevano BZ, saj substituti drugih blagovnih znamk ne morejo biti kompatibilni. Zahteva po točno določeni BZ pa je v nasprotju z ZJN 3, saj ste naročniki dolžni oblikovati sklope na način, da na trgu obstaja več ponudnikov, ki lahko ponudijo določen material. Prosimo, da spodnje rezervne dele umaknete iz popisa in jih neposredno kupujete pri ponudnikih specialistih, ki prodajajo točno zahtevane BZ in njihove rezervne dele.

70 Glava kosilna AutoCut 40-2 Stihl ali enakovredno
71 Glava kosilna OREGON TAP&GO 559060 z navojnimi adapterji (M8 x 1,25 ; M10 x 1,25; M10 x 1 levi navoji) ali enakovredno
72 Glava kosilna T35 - M12 HUSQVARNA ali enakovredno
73 Glava kosilna T45X - M12 HUSQVARNA ali enakovredno
74 Glava kosilna VILLAGER BC 152 ali enakovredno
278 Pribor elektroda max life za plazma gorilnik THERMAL DYNAMICS SL 60/100 A120 IU ali enakovredno
279 Pribor elektroda za plazemski gorilnik P-80 ali enakovredno
280 Pribor elektroda za plazma gorilnik Powermax T45
281 Pribor elektroda za Trafimet ErgoCUT plazma gorilnik S105 ali enakovredna
282 Pribor elektrode TIG Volfram WL 20 - modre 1,6 x 175 mm
283 Pribor elektrode TIG Volfram WL 20 - modre 2,4 x 175 mm
287 Pribor keramična kapa za plazemski gorilnik P-80 ali enakovredno
291 Pribor šestilo + vodilo s koleščki za plazemski gorilnik P-80 ali enakovredno
298 Pribor šoba za plazemski gorilnik P-80 ali enakovredno
434 Verižne žage meč 3/8"; 32 zob; 1,5 mm
435 Verižne žage olje za mazanje verig mineralno OREGON 5l ali enakovredno
436 Verižne žage olje za mešanico goriva za 2 taktne motorje OREGON 2T polsintetično rdeče 1L ali enakovredno
437 Verižne žage OREGON meč za verižno motorno žago 38 cm / 325" / 1,5mm ali enakovreden
440 Verižne žage potezna vrv zagona 4,5 mm
441 Verižne žage šablona za brušenje verig .325"
442 Verižne žage šablona za brušenje verig 3/8"
443 Verižne žage veriga OREGON 3/8" / 1,5 / 34 zob ali enakovredna
444 Verižne žage veriga OREGON 325" / 1,5 / 34 zob ali enakovredna
445 Verižne žage vrvenica zagona za Husquarno 550 XP

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Spodaj navedeno postavko, ki se lahko opredeli kot rezervni del za točno določena orodja, bo naročnik umaknil iz ponudbenega predračuna. Naročnik bo na spletni strani: http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila objavil popravljen ponudbeni predračun:

postavka: 445 Verižne žage vrvenica zagona za Husquarno 550 XP

POJASNILA ZA OSTALE POSTAVKE:

70 Glava kosilna AutoCut 40-2 Stihl ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv AutoCut 40-2 Stihl je v popisu naveden, zaradi primerjave, kakšne tehnične specifikacije, lastnosti in kvaliteto mora imeti kosilna glava, ki jo iščemo ( navoj, smer navoja, debelina vrvice ipd..).
71 Glava kosilna OREGON TAP&GO 559060 z navojnimi adapterji (M8 x 1,25 ; M10 x 1,25; M10 x 1 levi navoji) ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv OREGON TAP&GO 559060 je v popisu naveden, zaradi primerjave, kakšne tehnične specifikacije, lastnosti in kvaliteto mora imeti kosilna glava, ki jo iščemo ( navoj, smer navoja, debelina vrvice ipd..).
72 Glava kosilna T35 - M12 HUSQVARNA ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv T35 - M12 HUSQVARNA je v popisu naveden, zaradi primerjave, kakšne tehnične specifikacije, lastnosti in kvaliteto mora imeti kosilna glava, ki jo iščemo ( navoj, smer navoja, debelina vrvice ipd..).
73 Glava kosilna T45X - M12 HUSQVARNA ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv T45X - M12 HUSQVARNA je v popisu naveden, zaradi primerjave, kakšne tehnične specifikacije, lastnosti in kvaliteto mora imeti kosilna glava, ki jo iščemo ( navoj, smer navoja, debelina vrvice ipd..).
74 Glava kosilna VILLAGER BC 152 ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv VILLAGER BC 152 je v popisu naveden, zaradi primerjave, kakšne tehnične specifikacije, lastnosti in kvaliteto mora imeti kosilna glava, ki jo iščemo ( navoj, smer navoja, debelina vrvice ipd..).
278 Pribor elektroda max life za plazma gorilnik THERMAL DYNAMICS SL 60/100 A120 IU ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv gorilnika je v popisu naveden, zaradi tehničnih specifikacij, lastnosti in kvalitete elektrode, ki jo zahteva ta vrsta gorilnika (navoj, oblika, premer ipd...).
279 Pribor elektroda za plazemski gorilnik P-80 ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv gorilnika je v popisu naveden, zaradi tehničnih specifikacij, lastnosti in kvalitete elektrode, ki jo zahteva ta vrsta gorilnika (navoj, oblika, premer ipd...).
280 Pribor elektroda za plazma gorilnik Powermax T45
Pojasnilo: Naziv gorilnika je v popisu naveden, zaradi tehničnih specifikacij, lastnosti in kvalitete elektrode, ki jo zahteva ta vrsta gorilnika (navoj, oblika, premer ipd...).
281 Pribor elektroda za Trafimet ErgoCUT plazma gorilnik S105 ali enakovredna
Pojasnilo: Naziv gorilnika je v popisu naveden, zaradi tehničnih specifikacij, lastnosti in kvalitete elektrode, ki jo zahteva ta vrsta gorilnika (navoj, oblika, premer ipd...).
282 Pribor elektrode TIG Volfram WL 20 - modre 1,6 x 175 mm
Pojasnilo: Naziv je naveden zaradi določitve kvalitete in dimenzij.
283 Pribor elektrode TIG Volfram WL 20 - modre 2,4 x 175 mm
Pojasnilo: Naziv je naveden zaradi določitve kvalitete in dimenzij.
287 Pribor keramična kapa za plazemski gorilnik P-80 ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv gorilnika je v popisu naveden, zaradi tehničnih specifikacij, lastnosti in kvalitete keramične kape, ki jo zahteva ta vrsta gorilnika (navoj, oblika, premer ipd...).
291 Pribor šestilo + vodilo s koleščki za plazemski gorilnik P-80 ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv gorilnika je v popisu naveden, zaradi tehničnih specifikacij in lastnosti šestila in vodila s koleščki ki jo zahteva ta vrsta gorilnika (oblika, premer držala, dolžina, pritrditev na gorilnik ipd...).
298 Pribor šoba za plazemski gorilnik P-80 ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv gorilnika je v popisu naveden, zaradi tehničnih specifikacij, lastnosti in kvalitete šobe, ki jo zahteva ta vrsta gorilnika (navoj, oblika, premer, dolžina ipd...).
434 Verižne žage meč 3/8"; 32 zob; 1,5 mm
Pojasnilo: Naziv v popisu je naveden, zaradi tehničnih specifikacij in lastnosti meča za verižne žage (dolžina, korak, žleb, dolžina glede na število zob ipd...).
435 Verižne žage olje za mazanje verig mineralno OREGON 5l ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv v popisu naveden, zaradi primerjave, kakšne tehnične specifikacije, lastnosti in kvaliteto mora imeti olje za mazanje verige, ki ga iščemo ( vrsta olja, viskoznost ipd..).
436 Verižne žage olje za mešanico goriva za 2 taktne motorje OREGON 2T polsintetično rdeče 1L ali enakovredno
Pojasnilo: Naziv v popisu naveden, zaradi primerjave, kakšne tehnične specifikacije, lastnosti in kvaliteto mora imeti olje za mešanico goriva, ki ga iščemo ( vrsta olja, viskoznost ipd..).
437 Verižne žage OREGON meč za verižno motorno žago 38 cm / 325" / 1,5 mm ali enakovreden
Pojasnilo: Naziv v popisu je naveden, zaradi tehničnih specifikacij in lastnosti meča za verižne žage (dolžina, korak, žleb, dolžina glede na število zob ipd...).
440 Verižne žage potezna vrv zagona 4,5 mm
Pojasnilo: Naziv v popisu je naveden, zaradi tehničnih specifikacij vrvi (debelina).
441 Verižne žage šablona za brušenje verig .325"
Pojasnilo: Naziv v popisu je naveden, zaradi tehnične specifikacije šablone (globina brušenja).
442 Verižne žage šablona za brušenje verig 3/8"
Pojasnilo: Naziv v popisu je naveden, zaradi tehnične specifikacije šablone (globina brušenja).
443 Verižne žage veriga OREGON 3/8" / 1,5 / 34 zob ali enakovredna
Pojasnilo: Naziv v popisu je naveden, zaradi tehničnih specifikacij in lastnosti verige za verižne žage (korak, širina žleb meča, število zob ipd...).
444 Verižne žage veriga OREGON 325" / 1,5 / 34 zob ali enakovredna
Pojasnilo: Naziv v popisu je naveden, zaradi tehničnih specifikacij in lastnosti verige za verižne žage (korak, širina žleb meča, število zob ipd...).Datum objave: 31.07.2019   14:39
Naročnik je na svoji spletni strani objavil korigiran ponudbeni predračun, katerega morajo ponudniki upoštevati pri oddaji ponudbe.

Datum objave: 07.08.2019   10:53
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite odgovore na zastavljena vprašanja in ne čakate do zadnjega trenutka, saj s tem ponudniki izgubljamo dragoceni čas.

Hvala.

ODGOVOR
V skladu z dokumentacijo o oddaji JN, točka 1.10 bo naročnik na prejeta vprašanja odgovori najmanj šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da bodo vprašanja prejeta pravočasno.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za dodatna pojasnila za spodnje pozicije v sklopu 2:
304 Pribor za lotanje lot trdi srebrni 100 g, kom 12
Opis je preveč splošen, saj ni možno določiti ustreznega artikla. Kakšne so dimenzije trdega lota?
307 Pribor za lotanje TRDA SPAJKA Silfos 94 2 x 500 mm ali enakovredna; kom 15
345 Spajkanje - medeninasta palica za spajkanje S21 fi 2 x 1000 (SL - CuZn40) ali enakovredno; kom 30
347 Spajkanje - srebrni lot palica Braze Tec 5600 fi 2 x 500 ali enakovredno; kom 10

Za vse zgoraj navedene pozicije (304, 307, 345, 347) imate opredeljene EM kom. Po informacijah proizvajalcev se cene za tovrstne artikle določajo v kg. Teža palic namreč lahko varira in je nemogoče določiti ceno na posamezno paličico oz. koliko paličic točno nastane iz enega kg.
Iz tega razloga vas prosimo, da EM, zaradi lažje primerljivosti ponudb in opredelitve realne cene, popravite iz KOM na KG.

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik obvešča, da je na svoji spletni strani objavil korigiran ponudbeni predračun - Ponudbeni predračun korigiran 7.8.2019, ki ga ponudniki pri oddaji ponudbe morajo upoštevati.

Datum objave: 08.08.2019   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi obsežnega popisa ter zahtevanih tehničnih specifikacij ter odsotnosti številnih dobaviteljev zaradi letnih in kolektivnih dopustov, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do vsaj 26.8.2019.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe in sicer:
- rok za oddajo ponudbe je 26.8.2019 do 12.00 ure
- odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN je 26.8.2019 ob 12.05 uri
- rok za postavljanje ponudnikovih vprašanje je 19.8.2019 do 10.00 ure