Dosje javnega naročila 005261/2019
Naročnik: SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA, Erjavčeva cesta 1, 1000 Ljubljana
Storitve: » PROJEKT OPREME - ODRSKA TEHNIKA - Projektiranje odrskih, osvetlitvenih in avdiovizualnih tehnologij «
ZJN-3: Odprti postopek

JN005261/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN005261/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN005261/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005261/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 141-347433

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA
Erjavčeva cesta 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Iztok Vadnjal
iztok.vadnjal@drama.si
+386 12521462

Internetni naslovi
https://www.drama.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317696/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11518
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: » PROJEKT OPREME - ODRSKA TEHNIKA - Projektiranje odrskih, osvetlitvenih in avdiovizualnih tehnologij «
Referenčna številka dokumenta: JN 2/2019-U
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71242000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PROJEKT OPREME - ODRSKA TEHNIKA - Projektiranje odrskih, osvetlitvenih in avdiovizualnih tehnologij. Cilj projekta celovite prenove Drame je preoblikovanje gledališča v sodobno gledališko prizorišče na visoki tehnični ravni, ki ustreza potrebam sedanje in prihodnje sodobne evropske gledališke produkcije. Zato si prizadevamo pridobiti projektanta gledaliških tehnologij z izkušnjami v projektiranju tehnologij sodobnih evropskih gledališč. Natečajna dokumentacija za projekt obnove Drame, bo naknadno objavljena na www.drama.si.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71242000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
» PROJEKT OPREME - ODRSKA TEHNIKA - Projektiranje odrskih, osvetlitvenih in avdiovizualnih tehnologij «
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.09.2019
Konec: 30.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2019   12:05

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Določeno v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.08.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA
Erjavčeva cesta 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.