Dosje javnega naročila 005570/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Gradnje: Odstranjevanje lesne zarasti in izboljšanje hidrološkega stanja v dolini Strajanov breg
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 151.916,94 EUR

JN005570/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005570/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN005570/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.09.2019
JN005570/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN005570/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005570/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Matic Kozina
matic.kozina@zrsvn.si
+386 12445365

Internetni naslovi
http://zrsvn.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odstranjevanje lesne zarasti in izboljšanje hidrološkega stanja v dolini Strajanov breg
Referenčna številka dokumenta: JN-441/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Odstranjevanje lesne zarasti in izboljšanje hidrološkega stanja v dolini Strajanov breg.

Zagotovljena sredstva naročnika so v višini 63.000,00 EUR brez DDV. V kolikor bo skupna ponudbena cena v EUR brez DDV presegala navedeni znesek, bo naročnik takšno ponudbo na podlagi 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 označil za nedopustno.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Razvidno iz PZI projektne dokumentacije, načrtov in Projektne naloge A3.
II.2.4 Opis javnega naročila
Odstranjevanje lesne zarasti in izboljšanje hidrološkega stanja v dolini Strajanov breg.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 29.02.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor vremenske razmere (višja sila) ne bi dovoljevale izvedbe del v času do 29. 2. 2020, se lahko izvedba del izjemoma prestavi na termin med 1. 8. 2020 in 28. 2. 2021, vendar le po predhodni pisni odobritvi naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.08.2019   10:00
Kraj: Neposredno po izteku roka za prejem ponudb na spletni strani www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.08.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.