Dosje javnega naročila 005167/2019
Naročnik: MARIBORSKA KNJIŽNICA Maribor Public Library, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Storitve: STORITVE ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROVNZ DOBAVO OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČEGA SANITARNO HGIENSKEGA MATERIALA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005167/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.07.2019
JN005167/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN005167/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN005167/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005167/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MARIBORSKA KNJIŽNICA Maribor Public Library
Rotovški trg 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
info@mb.sik.si, Andreja Kos
andreja.kos@mb.sik.si
+386 22352113
+386 22352127

Internetni naslovi
http://www.mb.sik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317822/Nova_stisnjena_mapa.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317822/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11494
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITVE ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROVNZ DOBAVO OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČEGA SANITARNO HGIENSKEGA MATERIALA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
STORITVE ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV Z DOBAVO OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČEGA SANITARNO HGIENSKEGA MATERIALA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, je zanesljiv ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2019   14:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   10:00

Dodatne informacije:
24. 7. 2019 naročnik omogoči možnost ogleda prostorov in površin naročnika v objektih.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2019   10:13
Spoštovani,
razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Mariborske knjižnice - dostop http://www.mb.sik.si/javna-narocila.html.

Lep pozdrav!
Datum objave: 22.07.2019   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s predložitvijo referenčnih izjav nas zanima, ali lahko predložimo kopije referenčnih izjav, ki smo jih pridobili za potrebe drugih javnih naročil in izkazujejo podatke, kot jih predvideva vaš vzorec referenčne izjave, pravzaprav je identičen obrazec. Ker je čas dopustov je namreč zelo težko pridobivati reference, saj je mnogo podpisnikov referenčnih potrdil na dopustih.
Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
Spoštovani,
lahko predložite kopije referenčnih izjav.

Lep pozdrav!

Datum objave: 22.07.2019   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ko odpremo razpisno dokumentacijo je datoteka prazna.
Prosimo, da preverite.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani, razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Mariborske knjižnice -


http://www.mb.sik.si/javna-narocila.html

Datum objave: 25.07.2019   09:39
VPRAŠANJE
Kdo je odgovoren za zalivanje rož?

ODGOVOR


Spoštovani, zalivanje rož ni v domeni čistilnega servisa. Za rože skrbijo zaposleni.

Datum objave: 25.07.2019   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe navajate datum 31.8.2019, medtem ko je zahtevana veljavnost ponudbe 1.10.2019.
Rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe je nujno vezan na veljavnost ponudbe in ne sme biti krajši. Ali upoštevamo kot rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe datum 1.10.2019?

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani, prosim da upoštevate 1. 10. 2019. Lep pozdrav!

Datum objave: 25.07.2019   09:49
VPRAŠANJE
1. Prosimo, da posredujete podatek o številu zaposlenih na posamezni lokaciji, zaradi ocene porabe sanitarno higienskega materiala?
2. Kakšna je kvadratura PVC talnih površin, za katere je predvideno odstranjevanje in nanos premazov?
3. Ali prav razumemo, da se v zimskem času dnevno odstranjuje sneg in led, samo neposredno pred vhodi v knjižnico?
4. Kdo zagotavlja sol za soljenje v zimskem času oz. čigav je strošek?
5. Na ogledu je bilo rečeno, da se podajalniki za sanitarno higienski material lahko tudi zamenjajo?


ODGOVOR

Spoštovani!

1. Upoštevati morate tudi dejstvo, da sanitarije uporabljajo tudi uporabniki knjižnice in ne samo zaposleni. Število zaposlenih na vseh lokacijah naročnika, ki so zajete v javnem naročilu je 51.
2. Namazi se nanašajo tudi na ostale površine, npr. parket. Samo na lokaciji osrednje knjižnice je na kvadraturi 300m2 na tleh tekstilna obloga, ki ne potrebuje nanosa premaza. Potrebuje pa globinsko čiščenje.
3. V zimskem času se sneg in led čistita pred vhodi v knjižnico, npr. klančina pred vhodom v osrednjo knjižnico in osnovni prostor pred knjižnico.
4. Sol za posip zagotavlja čistilni servis.
5. Podajalniki se lahko zamenjajo.


Datum objave: 25.07.2019   09:53
VPRAŠANJE
Na kakšni podlagi zahtevate okolju prijazno čistilo za čiščenje odtokov, saj čistilo za čiščenje odtokov ni predmet Uredbe o zelenem javnem naročanju?
Za odtoke so potrebna močno alkalna čistila, ki težko imajo oznako eko marjetice, razen mogoče domačih čistil kot je soda bikarbona in kis, ki pa žal prav tako nimata oznake eko marjetice. Čiščenje odtokov spada pod vzdrževalna dela in ne pod dela čiščenja, zato vas prosimo, da umaknete ali spremenite zahtevo po "okolju prijaznem čistilu za odtoke", saj bodo ponudniki težko izpolnili ta pogoj.ODGOVOR


Spoštovani,
gre za osnovno čiščenje odtokov. Se strinjamo z vami in izvzemamo zahtevo za čiščenje odtokov iz "okolju prijazno". Čistilo za čiščenje odtokov naj bo neagresivno, ni pa potrebno, da izkazuje certifikat okolju prijazno.

Datum objave: 25.07.2019   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na papirno galanterijo, nas zanima, če je povpraševanje v celoti za 3 različne papirne artikle ali 6 različnih artiklov?
Primer:
- dvoslojni toaletni papir v rolah na osnovi 100% predelanih papirnih vlaken,
- toaletni papir za CWS nosilne naprave dvoplasten na osnovi 100% predelanih papirnih vlaken.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,
morda nismo prav razumeli vašega vprašanja, na obrazcu 6 so navedene značilnosti, ki jih sanitarno higienski material mora imeti. Glede na to, da imamo po posameznih lokacijah različne podajalnike, so navedene različne oblike le-teh.

lep pozdrav.