Dosje javnega naročila 005175/2019
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup merilnih instrumentov po sklopih 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.298,36 EUR

JN005175/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.07.2019
JN005175/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN005175/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN005175/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.09.2019
JN005175/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2019
JN005175/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2019
JN005175/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2019
JN005175/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2019
JN005175/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005175/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Garafolj
zgs.tajnistvo@zgs.si
+386 14700050

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zgs.si/
ESPD: http://www.zgs.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11534
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup merilnih instrumentov po sklopih 2019
Referenčna številka dokumenta: 430 -1074/ 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup merilnih instrumentov po sklopih 2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 9
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 9
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Klasični razdaljemeri
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup merilnih instrumentov po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancija5

Merilo stroškov:
imeponder
cena95

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru ovir pti dobavi interventnih potreb po blagu zaradi nastopa izrednih razmerij (naravne ujme,...) se naročilo lahko z aneksom k pogodbi podaljša za čas pravnomočnosti novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Premerke
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup merilnih instrumentov po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancija5

Merilo stroškov:
imeponder
cena95

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru ovir pti dobavi interventnih potreb po blagu zaradi nastopa izrednih razmerij (naravne ujme,...) se naročilo lahko z aneksom k pogodbi podaljša za čas pravnomočnosti novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali pribor
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup merilnih instrumentov po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancija5

Merilo stroškov:
imeponder
cena95

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru ovir pti dobavi interventnih potreb po blagu zaradi nastopa izrednih razmerij (naravne ujme,...) se naročilo lahko z aneksom k pogodbi podaljša za čas pravnomočnosti novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Busole
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup merilnih instrumentov po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancija5

Merilo stroškov:
imeponder
cena95

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru ovir pti dobavi interventnih potreb po blagu zaradi nastopa izrednih razmerij (naravne ujme,...) se naročilo lahko z aneksom k pogodbi podaljša za čas pravnomočnosti novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Padomeri in višinomeri
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup merilnih instrumentov po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancija5

Merilo stroškov:
imeponder
cena95

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru ovir pti dobavi interventnih potreb po blagu zaradi nastopa izrednih razmerij (naravne ujme,...) se naročilo lahko z aneksom k pogodbi podaljša za čas pravnomočnosti novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Elektronski razdaljemeri
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup merilnih instrumentov po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancija5

Merilo stroškov:
imeponder
cena95

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru ovir pti dobavi interventnih potreb po blagu zaradi nastopa izrednih razmerij (naravne ujme,...) se naročilo lahko z aneksom k pogodbi podaljša za čas pravnomočnosti novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: GPS
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup merilnih instrumentov po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancija5

Merilo stroškov:
imeponder
cena95

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru ovir pti dobavi interventnih potreb po blagu zaradi nastopa izrednih razmerij (naravne ujme,...) se naročilo lahko z aneksom k pogodbi podaljša za čas pravnomočnosti novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
 Projekt LIFE Lynx, oznaka projekta na ZGS: LIFE16 NAT/SI/000634, vir: akcija A3

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Daljnogledi
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup merilnih instrumentov po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancija5

Merilo stroškov:
imeponder
cena95

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru ovir pti dobavi interventnih potreb po blagu zaradi nastopa izrednih razmerij (naravne ujme,...) se naročilo lahko z aneksom k pogodbi podaljša za čas pravnomočnosti novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Brezpilotni letalniki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: po razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup merilnih instrumentov po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
garancija5

Merilo stroškov:
imeponder
cena95

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru ovir pti dobavi interventnih potreb po blagu zaradi nastopa izrednih razmerij (naravne ujme,...) se naročilo lahko z aneksom k pogodbi podaljša za čas pravnomočnosti novega JN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Naročnik objavlja razpisno dokumentacijo in obrazec ESPD na naročnikovi spleni strani: http://www.zgs.si/
Ponudnik odda ponudbo z vsemi dokumenti na portal e-JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.08.2019   09:30
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   08:00

Dodatne informacije:
Naročnik objavlja razpisno dokumentacijo in obrazec ESPD na naročnikovi spleni strani: http://www.zgs.si/
Ponudnik odda ponudbo z vsemi dokumenti na portal e-JN.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.