Dosje javnega naročila 005180/2019
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Gradnje: Sanacija občinske ceste LC 018041 Trdnjava Kluže - Bavšica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.220,77 EUR

JN005180/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.07.2019
JN005180/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN005180/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2019
JN005180/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005180/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Cecilija Avsenik
cecilija.avsenik@bovec.si
+386 53841912

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317820/JN_sanacija_ceste_Bavšica1.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11522
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija občinske ceste LC 018041 Trdnjava Kluže - Bavšica
Referenčna številka dokumenta: 4313-05/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija občinske ceste LC 018041 Trdnjava Kluže - Bavšica od km 2.325 do km 3.625 (skupna dolžina 1300 m). Sanacija ceste po neurju z močnim vetrom in poplavami, ki se je zgodil oktobra 2018. Zaradi močno poškodovanega vozišča je predvidena kompletna zamenjava voziščne konstrukcije. Uredi se tudi odvodnjavanje. Naročilo po predloženem Izvedbenem načrtu za izvedbo št. 127-2019-4 projektanta GPIS, Mojca Černe s.p..
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bavšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija občinske ceste LC 018041 Trdnjava Kluže - Bavšica od km 2.325 do km 3.625 (skupna dolžina 1300 m). Sanacija po predloženem Izvedbenem načrtu za izvedbo št. 127-2019-4 projektanta GPIS, Mojca Černe s.p..
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 26.08.2019
Konec: 15.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2019   10:00

Dodatne informacije:
Sanacija občinske ceste LC 018041 Trdnjava Kluže - Bavšica bo sofinanciranja iz sredstev RS MOP, Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 (ID iz Ajde: 1088986).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2019   16:59
Spoštovani,
ker je stisnjena datoteka razpisne dokumentacije presegala dovoljen obseg, smo jo objavili na uradni občinski spletni strani https://obcina.bovec.si/ , povezava je dostopna na vstopni strani pod Objave ("Objavljeno javno naročilo Sanacija občinske ceste LC 0188041 Trdnjava Kluže Bavšica (od km 2.325 do km 3.625)") ali pa direktno na:
https://obcina.bovec.si/javna/sanacijo-obcinske-ceste-lc-0188041-trdnjava-kluze-bavsica-od-km-2-325-do-km-3-625/ .
Za težave pri dostopu se opravičujemo.

Datum objave: 24.07.2019   09:19
VPRAŠANJE
Prosimo za oceno vrednosti del.

ODGOVOR
Občina Bovec si pridržuje pravico do neobjave ocenjene vrednosti del.Datum objave: 24.07.2019   09:57
VPRAŠANJE
6. PROMETNA OPREMA


1 Izvedba temelja za postavitev lesene varnostne ograje dim.40x40x50cm oz. po navodilih proizvajalca
kos 13,00

2 Dobava in montaža lesene varnostne ograje na AB kroni ali na bet.temelju z vsemi pomožnimi deli
m1 36,00

3 Dobava in montaža vkopane lesene zaključnice
kos 4,00


Prosimo za detajle.

ODGOVOR

Zaprošene detajle prometne opreme smo v pdf datoteki objavili na občinski spletni strani pod Objave na povezavi https://obcina.bovec.si/javna/sanacijo-obcinske-ceste-lc-0188041-trdnjava-kluze-bavsica-od-km-2-325-do-km-3-625/ z naslovom DETAJLI: PROMETNA OPREMA .

Predvidena lesena varnostna ograja naj ima tudi nadvišanje oz.pridržno oz .kolesarsko letev.
Ograja naj bo kot npr.Cidneo N2 W4 (priloženi detajli).Temelji naj bi bili točkovni dim.0.4x0.4x06m oz. celo bolj priporočeno s strani proizvajalca pasovni dim.0.4x0.6m.