Dosje javnega naročila 900071/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Storitve: Helikopterji
ZJNPOV: Postopek s pogajanji

JN71/2019 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN84/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN99/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN71/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN143/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
Zahtevek za revizijo
    JN84/2019 Popravek (EU 14 - SL) 2019/S 143-353577
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Helikopterji

Datum objave: 22. 7. 2019
Številka objave: JN84/2019


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN71/2019, Storitve: Helikopterji; datum objave: 3. 7. 2019 (EU 17 - SL)
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Tatjana Zaletelj, tel.: +386 12305225, telefaks: +386 14711730, e-pošta: tatjana.zaletelj@mors.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 34711500 (Helikopterji)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2019/S 126-309616 z dne 3. 7. 2019
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu.
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: Pogoji odpiranja ponudb
Namesto: 6. 8. 2019 11:00
Beri: 23. 8. 2019 10:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 22. 8. 2019, 12:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 12. 8. 2019, 12:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJEVI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 7. 2019

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN71/2019), na katero se nanaša to obvestilo.