Dosje javnega naročila 005473/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Nakup naprave angiografski RTG aparat "bi plane" za Radiološki oddelek v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.859.585,00 EUR

JN005473/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2019
JN005473/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN005473/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN005473/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN005473/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2019
JN005473/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2019
JN005473/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2019
JN005473/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.12.2019
JN005473/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.02.2020
JN005473/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005473/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 147-361417
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si
+386 23211877

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mz@gov.si
+38 61486001

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11762
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup naprave angiografski RTG aparat "bi plane" za Radiološki oddelek v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe
Referenčna številka dokumenta: 462-29(810203)/2019-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111720
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in namestitev naprave za angiografski RTG aparat "bi plane" za Radiološki oddelek v UKC Maribor, pripravo prostora z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo splošne medicinske in nemedicniske oprem ter vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje sedmih (7) let po poteku garancijske dobe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111720
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in namestitev naprave za angiografski RTG aparat "bi plane" za Radiološki oddelek v UKC Maribor, pripravo prostora z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo splošne medicinske in nemedicniske oprem ter vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje sedmih (7) let po poteku garancijske dobe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo sklenil pogodbo o vzdrževanju opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2019   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2019   09:07
VPRAŠANJE

Prosimo za objavo zagotovljenih sredstev za GOI dela, saj po naših sedanjih izračunih skoraj presegajo opremo !

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik ima za izvedbo celotne investicije, ki je predmet postopka tega javnega naročila, zagotovljena sredstva v skupni višini 1.874.000,00 EUR z DDV.
Opomba: V navedenem znesku ni zajeto vzdrževanje za obdobje 7 let po poteku garancijske dobe.


Datum objave: 29.08.2019   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani, na ogledu prostorov smo dobili informacijo, da bo objavljena študija požarne varnosti. Te objave še vedno nismo zasledili.
Razpisna dokumentacija zahteva prestavitev določenih požarnih elementov, brez študije ponudniki in projektanti ne moremo oceniti realno višino stroškov.
Pri tej oceni se stroški drastično razlikujejo med optimističnim in pesimističnim scenarijem, na katerega vpliva predvsem študij požarne varnosti, ki pogojuje način izvedbe in višino stroškov. Projektni navajajo, da lahko strošek znaša samo par sto evrov, v najslabšem scenariju pa več deset tisoč evrov.
Takšnega tveganja ponudniki ne moremo prevzeti. Ponudniki nismo postavljeni v enakopraven položaj.

Jutri je konec roka za postavljanje vprašanj.
Naročnika prosimo, da podaljša rok za postavljanje vprašanj vsaj na 5 dni po objavi študije požarne varnosti. na takšen način bomo ponudniki lahko pripravili kvalitetno ponudbo.
Alternativno lahko naročnik izloči požarne elemente iz obsega javnega razpisa in odpravi negotovost, kaj se zahteva od ponudnikov.


ODGOVOR


Spoštovani.
Naročnik še ne razpolaga s študijo požarne varnosti. Študija požarne varnosti je v izdelavi in bo objavljena predvidoma 12.9.2019. Po prejemu izdelane študije požarne varnosti, jo bo naročnik takoj objavil. Zaradi navedenega, bo naročnik podaljšal roke in sicer:
Naročnik spreminja rok za zahtevo za pojasnilo v zvezi z dokumentacijo z oddajo javnega naročila oz. v zvezi s pripravo ponudbe, do 19. 9. 2019 do 10:00 ure. Zastavljanje vprašanj bo spet možno po objavi popravka na portalu e-naročanje.

Naročnik spreminja rok za predložitev ponudbe do 3. 10. 2019 do 12.00 ure.

Naročnik spreminja datum odpiranja ponudb: 3. 10. 2019 ob 12:15.

Naročnik spreminja datum veljavnosti ponudbe: 31. 3. 2020.


Datum objave: 29.08.2019   11:50
Naročnik je poslal v objavo na Portal javnih naročil 1. popravek razpisne dokumentacije, ki je dostopen tudi na spletni strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/ .
Datum objave: 29.08.2019   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za naslednja pojasnila:

1. Ali se obstoječa svinčena-zaščitna stekla zamenjajo z novimi ali se lahko v primeru ustreznosti pb zaščite uporabijo, glede na to, da so dotrajana in že rumenkasto obarvana ?

2. Prosimo, da se opredelite glede tipa vrat in števila vrat, po posameznih pozicijah kje jih želite namestiti, po vaših željah, saj poznejša odstopanja ne bodo možna in rešitev, ki jo bo podal projektant-ti mogoče za vas ne bo sprejemljiva:

a) električna drsna vrata (pozicija, število)
b) navadna drsna vrata (pozicija, število)
c) nihajna elektična varata (pozicija, število)
d) klasična-ročna nihajnja vrata (pozicija, število)

3. Prosimo za objavo nove požarne študije, saj je pomembna za končno oceno vrednosti del.

4. Glede na to, da se sedaj preiskovalni prostor širi na hodnik in prostor meji na zunanja fasadna okna, vas prosim za potrditev, da tam mimo nihče ne hodi oz. se ne planira, da bi se kaj dograjevalo (požarne stopnice...) in glede na to, da se okna nahajajo v nadstropju, predvidevamo, da teh oken ni potrebno ščititi navzven oz. omejiti sevanje ?

Hvala, Lp

ODGOVOR


1.Ali se obstoječa svinčena-zaščitna stekla zamenjajo z novimi ali se lahko v primeru ustreznosti pb zaščite uporabijo, glede na to, da so dotrajana in že rumenkasto obarvana ?
ODGOVOR:
V primeru, da se ustrezno odstranijo in očistijo, se lahko uporabijo obstoječa stekla.

2. Prosimo, da se opredelite glede tipa vrat in števila vrat, po posameznih pozicijah kje jih želite namestiti, po vaših željah, saj poznejša odstopanja ne bodo možna in rešitev, ki jo bo podal projektant-ti mogoče za vas ne bo sprejemljiva:
a) električna drsna vrata (pozicija, število)
b) navadna drsna vrata (pozicija, število)
c) nihajna elektična varata (pozicija, število)
d) klasična-ročna nihajnja vrata (pozicija, število)
ODGOVOR:
Posameznega tipa vrat ne moremo predvideti, saj se bo določil glede na postavitev opreme. Predvideti ga bo moral projektant, pri čemer bo moral pridobiti soglasje odgovorne osebe naročnika.

3. Prosimo za objavo nove požarne študije, saj je pomembna za končno oceno vrednosti del.
ODGOVOR:
Študija požarne varnosti je v izdelavi in bo objavljena predvidoma 12.9.2019. Naročnik bo zaradi navedenega ustrezno podaljšal rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb.

4. Glede na to, da se sedaj preiskovalni prostor širi na hodnik in prostor meji na zunanja fasadna okna, vas prosim za potrditev, da tam mimo nihče ne hodi oz. se ne planira, da bi se kaj dograjevalo (požarne stopnice...) in glede na to, da se okna nahajajo v nadstropju, predvidevamo, da teh oken ni potrebno ščititi navzven oz. omejiti sevanje ?
Hvala, Lp

ODGOVOR:
Na mestu zunanjih oken ne predvidevamo dodatnih stopnic. Glede dovoljenih vplivov ionizirajočega sevanja v okolje pa mora dobavitelj zagotoviti skladnost z zahtevami ustrezne zakonodaje.Datum objave: 29.08.2019   13:29
VPRAŠANJE
Vprašanja za poglavje XII: DODATKI/MEDICINSKA OPREMA:

4.2: Ali lahko ponudimo UZ aparat z vsaj 475.000 obdelovalnih kanalov in 274 dB dinamičnega območja (ostali parametri izpolnjujejo zahteve naročnika) ?

4.3: Ali lahko ponudimo UZ aparat s slikovno dinamiko 2.390 slik/s (ostali parametri izpolnjujejo zahteve naročnika)?

4.4: Ali lahko ponudimo UZ aparat z ročno nastavitvijo vzorčnega okna barvnega dopplerja in avtomatično korekcijo kota PW (ostali parametri izpolnjujejo zahteve naročnika) ?

4.8: Ali lahko ponudimo UZ aparat z dotikalnim zaslonom 10 palcev in rotacijo konzole +/- 30 (ostali parametri izpolnjujejo zahteve naročnika)?

5.: Ali lahko ponudimo linearno UZ sondo z aktivno matriko, vsaj 1000 elementi in razponom 4 15 Mhz in konveksno UZ sondo s frekvenčnim območjem 1- 6 MHz in vidnim poljem 70 (ostali parametri izpolnjujejo zahteve naročnika)?


ODGOVOR


4.2. Navedeni karakteristiki sta sprejemljivi.
4.3. Navedena karakteristika je sprejemljiva.
4.4. Zaradi načina dela pri UZ vodenih posegih v interventni radiologiji ročno nastavljanje vzorčnega okna barvnega dopplerja ni sprejemljivo.
4.8. Rotacija konzole +/- 30° ni sprejemljiva.
5. Uz sonda z aktivno matriko, vsaj 1000 elementov ni sprejemljiva.


Datum objave: 29.08.2019   13:45
VPRAŠANJE
1.
Prosimo, da nemudoma objavite novo požarno študijo, saj je izdelava ponudbe GOI del močno vezana na podatke iz požarne študije, brez te je v tej fazi nemogoče korektno oceniti vrednost investicije GOI del (neznana nova požarna varnost: vrat, sten, prav tako ni jasno kaj bo nadomestilo hidrant, ki ga želite obrniti na drugo stran hodnika, kakšno rešitev predvideva nova požarna študija ?).
2.
Pod točko 2.4. je napisano naj se zamenjajo vsa »neustrezna« notranja okna. Naročnika prosimo, da pojasni katera okna so po njegovem merilu neustrezna in jih je potrebno zamenjati (pozicija vgradnje, število).
3.
Pod točko 2.8. stene, navajate, da je potrebno lokacije kjer je vidna vlaga, odpraviti toplotne mostove in zamakanja. Na ogledu tega ni bilo vidnega, prosimo, da napišete lokacijo-e kjer prihaja do tega in koliko je skupno m2 teh površin. Kakšna rešitev se predvideva za odpravo »toplotnih mostov« ?
4.
Na strani 35 projektne naloge, imate pod zahtevo za pohištveno opremo, za potrebe osebja Radiološkega oddelka, med drugim tudi napisano:
- omare ves material mora biti iz nerjavečega materiala ali stekla;

Prosimo za pojasnilo.
5.
V izogib poznejšim nesporazumom in enakovrednim ponudbam vseh ponudnikov, vas prosimo, da definirate in kakšnega materiala naj bodo pulti pohištvene opreme (les-obdelava, steklo, kerok) ter, da v tej fazi definirate koliko omar želite, da se odpira električno (roloji, vrata) saj je cena za električno odpiranje neprimerno višja od klasičnega odpiranja.
6.
V točki 7.2 imate med drugim zapisano: zagotovit delavcem gradbišča ločen, zunanji dostop preko montažnega stopnišča na fasadi objekta. Predvidevamo, da gre v tem primeru za pomoto, saj je glavnina projekta 80% inštalaterskih del, prav tako je potrebno prenoviti vse stropove na severnem in južnem hodniku, dela pa se izvajajo tudi na hodniku ter v kleti izvedba dovodnega kabla. Prosimo za pojasnilo saj menimo, da gre v tem primeru za pretiran ukrep, ne glede na upoštevanje EOBO in nepotrebne dodatne stroške.
7.
Pri sestavi okvirnih popisov in oceni GOI del ugotavljamo, da je vse skupaj zastavljeno na precej visokem nivoju kvalitete opreme ter velikih zahtev glede el. Instalacij (dovod+rezerva) in prav tako visokih zahtev glede strojnih inštalacij (zajem zunanjega zraka, absolutna filtracija). Naročnika prosimo, da objavi predvideni znesek sredstev za GOI dela, saj gre za zelo obsežno prenovo in bi bilo skrajno neresno in nekorektno, da se ponudba sestavlja samo za preverjanje cene.
ODGOVOR


1.
Prosimo, da nemudoma objavite novo požarno študijo, saj je izdelava ponudbe GOI del močno vezana na podatke iz požarne študije, brez te je v tej fazi nemogoče korektno oceniti vrednost investicije GOI del (neznana nova požarna varnost: vrat, sten, prav tako ni jasno kaj bo nadomestilo hidrant, ki ga želite obrniti na drugo stran hodnika, kakšno rešitev predvideva nova požarna študija ?).
ODGOVOR:
Študija požarne varnosti je v izdelavi in bo objavljena predvidoma 12.9.2019. Naročnik bo zaradi navedenega ustrezno podaljšal rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb.

2.
Pod točko 2.4. je napisano naj se zamenjajo vsa »neustrezna« notranja okna. Naročnika prosimo, da pojasni katera okna so po njegovem merilu neustrezna in jih je potrebno zamenjati (pozicija vgradnje, število).
ODGOVOR:
Neustrezna notranja okna so tista, ki ne ustrezajo priporočilo proizvajalca ali smernicam projektiranja delovnih prostorov z namenom invazivnih radioloških preiskav. Če so okna polomljena, nimajo ustrezne zaščite pred sevanjem ali niso dovolj transparentna, jih je potrebno zamenjati.

3.
Pod točko 2.8. stene, navajate, da je potrebno lokacije kjer je vidna vlaga, odpraviti toplotne mostove in zamakanja. Na ogledu tega ni bilo vidnega, prosimo, da napišete lokacijo-e kjer prihaja do tega in koliko je skupno m2 teh površin. Kakšna rešitev se predvideva za odpravo »toplotnih mostov« ?
ODGOVOR:
Če vlaga ni vidna, je ni potrebno odpravljati.

4.
Na strani 35 projektne naloge, imate pod zahtevo za pohištveno opremo, za potrebe osebja Radiološkega oddelka, med drugim tudi napisano:
- omare ves material mora biti iz nerjavečega materiala ali stekla;
Prosimo za pojasnilo.
ODGOVOR:
Pohištvo (npr. omare) in oprema (npr. obešalniki) morajo biti izvedeni tako, da bo mogoče mokro čiščenje in dezinfekcija brez možnosti razvoja korozije.

5.
V izogib poznejšim nesporazumom in enakovrednim ponudbam vseh ponudnikov, vas prosimo, da definirate in kakšnega materiala naj bodo pulti pohištvene opreme (les-obdelava, steklo, kerok) ter, da v tej fazi definirate koliko omar želite, da se odpira električno (roloji, vrata) saj je cena za električno odpiranje neprimerno višja od klasičnega odpiranja.
ODGOVOR:

Vsa oprema naj bo v skladu z vsemi obstoječimi normami ustrezno licencirana, da je primerna za uporabo v specifičnih prostorih objekta, ki ga določa predmet tega javnega naročila.

Omare in odpiranje bo predvidel projektant. Pri izdelavi projekta splošne pohištvene opreme, splošne medicinske opreme in specialne medicinske opreme, ter delovanja logistike, morajo v fazi njegovega nastajanja sodelovati vsi strokovni sodelavci oddelka, kjer bo nameščen RTG aparat diagnostika 8.

6.
V točki 7.2 imate med drugim zapisano: zagotovit delavcem gradbišča ločen, zunanji dostop preko montažnega stopnišča na fasadi objekta. Predvidevamo, da gre v tem primeru za pomoto, saj je glavnina projekta 80% inštalaterskih del, prav tako je potrebno prenoviti vse stropove na severnem in južnem hodniku, dela pa se izvajajo tudi na hodniku ter v kleti izvedba dovodnega kabla. Prosimo za pojasnilo saj menimo, da gre v tem primeru za pretiran ukrep, ne glede na upoštevanje EOBO in nepotrebne dodatne stroške.
ODGOVOR :

Za izvoz in dovoz materiala ter pretok oseb je potrebno zagotoviti od oddelka ločen prehod na fasadi objekta, kot je navedeno v projektni nalogi.

7.
Pri sestavi okvirnih popisov in oceni GOI del ugotavljamo, da je vse skupaj zastavljeno na precej visokem nivoju kvalitete opreme ter velikih zahtev glede el. Instalacij (dovod+rezerva) in prav tako visokih zahtev glede strojnih inštalacij (zajem zunanjega zraka, absolutna filtracija). Naročnika prosimo, da objavi predvideni znesek sredstev za GOI dela, saj gre za zelo obsežno prenovo in bi bilo skrajno neresno in nekorektno, da se ponudba sestavlja samo za preverjanje cene.
ODGOVOR:
Naročnik ima za izvedbo celotne investicije, ki je predmet postopka tega javnega naročila, zagotovljena sredstva v skupni višini 1.874.000,00 EUR z DDV.
Opomba: V navedenem znesku ni zajeto vzdrževanje za obdobje 7 let po poteku garancijske dobe.Datum objave: 29.08.2019   13:50
VPRAŠANJE
1.
Kateri preboji na območju gradnje niso zatesnjeni, koliko je vodovodnih cevi iz katerega materiala so,
koliko je kanalizacijskih cevi, iz katerega materiala so,
koliko je ogrevnih, hladilnih cevi, iz katerega materiala so,
koliko je kanalov za prezračevanje, koliko požarnih loput bo potrebno dodatno vgraditi,
koliko je cevi za medicinske pline,

2.
Obstaja za objekt Študija požarne varnosti?
Brez znanih požarnih sektorjev ni mogoče predvideti tesnjenja posameznih instalacij.

3.
Obstaja za posnetek obstoječega stanja strojnih instalacij kakršna koli projektna dokumentacija?

4.
Kako se lahko naredi posnetek obstoječega stanja?
Odpreti je potrebno vse stropove, vzdrževalni morajo biti pri tem prisotni in prikazati potek obstoječih instalacij, sicer se posnetek ne more narediti.

5. Katere instalacije vse potekajo pod stropom obravnavane etaže in koliko je le teh?

6.
Koliko razvodov prezračevanja je potrebno demontirati na območju gradnje?

7.
Potekajo na tem območju gradnje kakšni glavni kanali za prezračevanje večjih dimenzij, ki so speljani le skozi obravnavane prostore in oskrbujejo tudi druge prostore?
Kolikšne so dimenzije kanalov speljanih na tem območju?

8.
Kje je mikrolokacija dvižnega jaška z kanali, na katere bi se naj na novo priklopili?

9.
Koliko požarnih loput je potrebno na novo vgraditi v sistem prezračevanja?

10.
V katerih prostorih vse je potrebno regulirati in nastavljati temperaturo z lokalnim upravljalcem?

11.
Se regulacija temperature in količine zraka naj vrši preko ERP elementov, elektronskih regulatorjev pretoka?
So v ostalem delu objekta v obstoječi sistem že montirani ERP, elektronski regulatorji pretoka?
ERP regulatorje ni mogoče vgraditi samo v en del obstoječega prezračevalnega sistema, ostali del ne bo mogoče ustrezno nastaviti.

12.
Kateri prostori naj se krmilijo preko ERP elementov?

13.
Na kak način se naj izvede absolutna filtracija zraka?

14.
Se absolutna filtracija izvede samo za prostor z RTG aparatom ali tudi še za katere druge prostore?

15.
Je potrebno z kamero pregledati kompletno traso kanalov od klimata do vstopne točke kanalov v RTG prostor?
Kako dolga je ta trasa? Kakšna so po vaše predvidoma napake oziroma puščanja, v kakšnem obsegu del?

16.
Obstajajo projektni izračuni ali meritve prezračevanja za celoten Radiološki oddelek, po katerih bi se naj na novo nastavili pretoki zraka?
To je veliko območje in se brez dokumentacije in osnovnega projekta ni izvedljivo.

17.
Kateri, proizvod, tip, dovodni in sesalni elementi, difuzorji, se naj predvidijo v obravnavanih prostorih?

18.
Se prezračevalni kanali zamenjajo na celotnem obravnavanem območju gradnje RTG prostorov?

19.
Za dimenzioniranje novega sistema hlajenja oziroma klimatizacije RTG prostorov so potrebno določeni podatki.
Kolikšni so toplotni dobitki opreme v RTG in ostalih pripadajočih prostorih?
Koliko ljudi je zajema celotna ekipa v RTG prostoru?

20.
Dodatni sistem hlajenja oziroma prezračevanja skupaj z obstoječim sistemom hlajenja oziroma prezračevanja ni mogoče kontrolirati in regulirati,
glede obstoječega sistema prezračevanja tudi ni nobenih podatkov o pretoku, kapaciteti zraka, hladilne moči,

Po tem takem bi se za dobro funkcionalnost prezračevanja, ogrevanja in hlajenja za RTG prostor morala montirati nova prezračevalna naprava, ki bo predvidoma oskrbovala RTG prostor in morda tudi ostale pripadajoče prostore?

21.
Se lahko obstoječi sistem prezračevanja na območju RTG prostorov demontira in se na novo izvede novi prezračevalni sistem z novo prezračevalno napravo, preko katere bi se RTG prostori ogrevali, hladili in prezračevali?

22.
Se lahko za ostale pomožne prostore, razen samega RTG prostora, uporabi obstoječi sistem prezračevanja?
Pri tem ni mogoče lokalno regulirati temperature ostalih pripadajočih RTG prostorov.

23.
Dodatni sistem prezračevanja in pohlajevanja mora izpolnjevati pogoje za čiste prostore, mora biti nova prezračevalna naprava HIGIENIK IZVEDBE
ali je lahko klasične izvedbe in se za RTG prostor uredi absolutna filtracija?

24.
V katerih prostorih mora biti urejena absolutna filtracija?
Samo v RTG prostoru?

25.
Je za dodatno hlajenje RTG prostora dovoljena lokalna split klima naprava,
to je veliko cenejša izvedba hlajenja kot z novo prezračevalno napravo,
ni pa zajem zraka od zunaj ampak obratuje z obtočnim zrakom?

26.
Je za dodatno hlajenje ostalih pripadajočih prostorov dovoljen lokalna split klima naprava?
Za katere prostore je to dovoljeno?
Tehnični prostor, operater, prostor FILTER, prostor SUBSTERILIZACIJE,

27.
Zakaj je v prostorih filtra in substerilizacije potrebno urediti dodatno hlajenje, kakšni so v teh prostorih toplotni dobitki, katera oprema je v teh prostorih, ki oddaja toploto v prostor?

28.
Bi lahko v RTG prostoru in v ostalih pomožnih prostorih ostalo radiatorsko ogrevanje?
V katerih bi lahko ostalo in v katerih ne?

29.
Če bi se za potrebe RTG prostora ali tudi ostalih pripadajočih RTG prostorov namestila nova prezračevalna naprava za ogrevanje, hlajenje in prezračevanja, bi morala imeti zagotovljeno tudi kontrolirano vlago, vlaženje?

30.
Se lahko absolutna filtracija za dovod izvede z več dovodnimi filterskimi enotami, difuzorji, z gel tesnilom, priključno komoro in
z vgrajenimi HEPA filtri kvalitete H13?

31.
Če se vgradi nova prezračevalna naprava na strehi objekta, so na razpolago za ogrevanje, hlajenje in morebitno vlaženje kje v bližini ogrevna voda, hladilna voda, para, ?

32.
Je lahko prezračevalna naprava za RTG prostor v izvedbi z ploščnim rekuperatorjem z bypassom?

33.
Mora biti v RTG prostoru zagotovljen kontroliran nadtlak, merjeno ali ni pomembno?

34.
V kateri prostorih se instalacije medicinskih plinov izvedejo na novo?

35.
V katerih prostorih se izvedejo priključne sklopke medicinskih plinov?

36.
Se izvede razvod medicinskih plinov iz nove kontrolne omarice na začetku hodnika pa vse do RTG prostora na novo?

37.
Koliko priključnih sklop MP se izvede iz stropa?

38.
Se kompletna instalacija vodovoda in kanalizacije na območju RTG prostorov izvede na novo?

39.
Je potrebno za RTG prostore na novo montirati zaporni ventil, za Hv TV in TVc?

40.
Kje se lahko priključimo na obstoječi razvod H, ZV in TVc?

41.
Je na tem območju gradnje RTG prostorov izvedena cirkulacija TV?

42.
Za prestavitev hidranta je nujno imeti Študijo požarne varnosti, kjer je le to potrebno tako narediti, da bo hidrant lahko montiran kot ste predvideli, na drugi strani stene. Bo to urejeno tako?

43.
Potrebuje RTG aparat za svoje delovanje hladilno vodo, hladilni agregat, ?

44.
Se v katerem prostoru na novo montira RF korito za pranje rok?

45.
Koliko cevi fekalne in meteorne kanalizacije je potrebno zamenjati na območju gradnje?
Kje te cevi potekajo?

46.
Je mogoče dobiti na vpogled obstoječe projekte strojnih instalacij in strojne opreme?
Brez tega je dober projekt težko narediti in bo v času gradnje prihajalo do odstopanj.


ODGOVOR
1.
Kateri preboji na območju gradnje niso zatesnjeni, koliko je vodovodnih cevi iz katerega materiala so,
koliko je kanalizacijskih cevi, iz katerega materiala so,
koliko je ogrevnih, hladilnih cevi, iz katerega materiala so,
koliko je kanalov za prezračevanje, koliko požarnih loput bo potrebno dodatno vgraditi,
koliko je cevi za medicinske pline,
ODGOVOR:
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.
Število požarnih loput bo moralo zagotavljati zahteve iz naročene požarne študije, ki jo bomo objavili, ko jo bomo prejeli.

2.
Obstaja za objekt Študija požarne varnosti?
Brez znanih požarnih sektorjev ni mogoče predvideti tesnjenja posameznih instalacij.
ODGOVOR:
Študija požarne varnosti je v izdelavi in bo objavljena predvidoma 12.9.2019. Naročnik bo zaradi navedenega ustrezno podaljšal rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb.

3.
Obstaja za posnetek obstoječega stanja strojnih instalacij kakršna koli projektna dokumentacija?
ODGOVOR:
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.

4.
Kako se lahko naredi posnetek obstoječega stanja?
Odpreti je potrebno vse stropove, vzdrževalni morajo biti pri tem prisotni in prikazati potek obstoječih instalacij, sicer se posnetek ne more narediti.
ODGOVOR:
Da.

5. Katere instalacije vse potekajo pod stropom obravnavane etaže in koliko je le teh?
ODGOVOR:
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.

6.
Koliko razvodov prezračevanja je potrebno demontirati na območju gradnje?
ODGOVOR:
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.

7.
Potekajo na tem območju gradnje kakšni glavni kanali za prezračevanje večjih dimenzij, ki so speljani le skozi obravnavane prostore in oskrbujejo tudi druge prostore?
Kolikšne so dimenzije kanalov speljanih na tem območju?
ODGOVOR:
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.

8.
Kje je mikrolokacija dvižnega jaška z kanali, na katere bi se naj na novo priklopili?
ODGOVOR:
Specifične rešitve najustreznejše lokacije dvižnega jaška bo moral predvideti projektant.
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.

9.
Koliko požarnih loput je potrebno na novo vgraditi v sistem prezračevanja?
ODGOVOR:
Število požarnih loput bo moralo zagotavljati zahteve iz naročene požarne študije, ki jo bomo objavili, ko jo bomo prejeli.

10.
V katerih prostorih vse je potrebno regulirati in nastavljati temperaturo z lokalnim upravljalcem?
ODGOVOR:
Zahteva iz Projektne naloge je: »V vsakem prostoru mora biti vgrajena možnost reguliranja oz. nastavitev temperature z lokalnim upravljalcem.« Temperaturo je potrebno regulirati in nastavljati z lokalnim upravljalcem tam, kjer je to smiselno in mogoče izvedljivo glede na obstoječi sistem prezračevanja in predvideni sistem prezračevanja in hlajenja prostorov. Sistem regulacije temperature je potrebno predvideti v projektu za izvedbo, ki mora biti izdelan skladno z navodili Projektne naloge v sodelovanju s pristojnimi osebami naročnika.

11.
Se regulacija temperature in količine zraka naj vrši preko ERP elementov, elektronskih regulatorjev pretoka?
So v ostalem delu objekta v obstoječi sistem že montirani ERP, elektronski regulatorji pretoka?
ERP regulatorje ni mogoče vgraditi samo v en del obstoječega prezračevalnega sistema, ostali del ne bo mogoče ustrezno nastaviti.
ODGOVOR:
Naročnik se v tem primeru ne opredeljuje glede tehničnih rešitev nastavitve pretokov za prezračevanje. V obstoječem delu ni nameščenih elektronskih regulatorjev pretoka.
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.

12.
Kateri prostori naj se krmilijo preko ERP elementov?
ODGOVOR:
Zahteva iz Projektne naloge je: »V vsakem prostoru mora biti vgrajena možnost reguliranja oz. nastavitev temperature z lokalnim upravljalcem.« Temperaturo je potrebno regulirati in nastavljati z lokalnim upravljalcem tam, kjer je to smiselno in mogoče izvedljivo glede na obstoječi sistem prezračevanja in predvideni sistem prezračevanja in hlajenja prostorov. Sistem regulacije temperature je potrebno predvideti v projektu za izvedbo, ki mora biti izdelan skladno z navodili Projektne naloge v sodelovanju s pristojnimi osebami naročnika.

13.
Na kak način se naj izvede absolutna filtracija zraka?
ODGOVOR:
Naročnik se ne opredeljuje glede tehničnih rešitev filtracije zraka. Sistem filtracije je potrebno predvideti v projektu za izvedbo, ki mora biti izdelan skladno z navodili Projektne naloge v sodelovanju s pristojnimi osebami naročnika.

14.
Se absolutna filtracija izvede samo za prostor z RTG aparatom ali tudi še za katere druge prostore?
ODGOVOR:
Absolutna filtracije se predvideva v prostoru, kjer bo nameščen RTG aparat.

15.
Je potrebno z kamero pregledati kompletno traso kanalov od klimata do vstopne točke kanalov v RTG prostor?
Kako dolga je ta trasa? Kakšna so po vaše predvidoma napake oziroma puščanja, v kakšnem obsegu del?
ODGOVOR:
Pregledati je potrebno trase, ki so predmet obdelave.

16.
Obstajajo projektni izračuni ali meritve prezračevanja za celoten Radiološki oddelek, po katerih bi se naj na novo nastavili pretoki zraka?
To je veliko območje in se brez dokumentacije in osnovnega projekta ni izvedljivo.
ODGOVOR:
Zahteve za prezračevanje se nanašajo na prostore, ki so predmet obdelave. Vendar se s spremembami v sistemu prezračevanja ne smejo poslabšati razmere prezračevanja po ostalih delih oddelka.

17.
Kateri, proizvod, tip, dovodni in sesalni elementi, difuzorji, se naj predvidijo v obravnavanih prostorih?
ODGOVOR:
Naročnik se ne opredeljuje glede tehničnih rešitev sistema prezračevanja. Sistem prezračevanja je potrebno predvideti v projektu za izvedbo, ki mora biti izdelan skladno z navodili Projektne naloge v sodelovanju s pristojnimi osebami naročnika.


18.
Se prezračevalni kanali zamenjajo na celotnem obravnavanem območju gradnje RTG prostorov?
ODGOVOR:
Da.

19.
Za dimenzioniranje novega sistema hlajenja oziroma klimatizacije RTG prostorov so potrebno določeni podatki.
Kolikšni so toplotni dobitki opreme v RTG in ostalih pripadajočih prostorih?
Koliko ljudi je zajema celotna ekipa v RTG prostoru?
ODGOVOR:
Del projekta je tudi projekt opreme, ki mora predvideti potrebno opremo in temperaturne pribitke.
V prostoru je praviloma do šest ljudi.

20.
Dodatni sistem hlajenja oziroma prezračevanja skupaj z obstoječim sistemom hlajenja oziroma prezračevanja ni mogoče kontrolirati in regulirati,
glede obstoječega sistema prezračevanja tudi ni nobenih podatkov o pretoku, kapaciteti zraka, hladilne moči,
ODGOVOR:
Projektant lahko predvidi tudi takšno rešitev.

Po tem takem bi se za dobro funkcionalnost prezračevanja, ogrevanja in hlajenja za RTG prostor morala montirati nova prezračevalna naprava, ki bo predvidoma oskrbovala RTG prostor in morda tudi ostale pripadajoče prostore?

21.
Se lahko obstoječi sistem prezračevanja na območju RTG prostorov demontira in se na novo izvede novi prezračevalni sistem z novo prezračevalno napravo, preko katere bi se RTG prostori ogrevali, hladili in prezračevali?
ODGOVOR:
Da, vendar mora predvideti lokacije vseh elementov. Pri tem mora upoštevati, da mora biti sistem prezračevanja predviden v projektu za izvedbo, ki mora biti izdelan skladno z navodili Projektne naloge v sodelovanju s pristojnimi osebami naročnika.

22.
Se lahko za ostale pomožne prostore, razen samega RTG prostora, uporabi obstoječi sistem prezračevanja?
Pri tem ni mogoče lokalno regulirati temperature ostalih pripadajočih RTG prostorov.
ODGOVOR:
Zahteva iz Projektne naloge je: »V vsakem prostoru mora biti vgrajena možnost reguliranja oz. nastavitev temperature z lokalnim upravljalcem.« Temperaturo je potrebno regulirati in nastavljati z lokalnim upravljalcem tam, kjer je to smiselno in mogoče izvedljivo glede na obstoječi sistem prezračevanja in predvideni sistem prezračevanja in hlajenja prostorov. Sistem regulacije temperature je potrebno predvideti v projektu za izvedbo, ki mora biti izdelan skladno z navodili Projektne naloge v sodelovanju s pristojnimi osebami naročnika.

23.
Dodatni sistem prezračevanja in pohlajevanja mora izpolnjevati pogoje za čiste prostore, mora biti nova prezračevalna naprava HIGIENIK IZVEDBE
ali je lahko klasične izvedbe in se za RTG prostor uredi absolutna filtracija?
ODGOVOR:
Dodatni sistem hlajenja mora biti ločen od sistema prezračevanja in pohlajevanja, mora pa prav tako izpolnjevati pogoje za čiste prostore, kar pomeni, da je potrebno vpih hladnega zraka iz ločenega sistema prav tako speljati preko istih ali ločenih absolutnih filtrov. Za vpih zraka mora dodatni sistem hlajenja uporabljati zunanji zrak. Lokacija teh absolutnih filtrov za hladen zrak se naj prilagodi arhitekturi prostora.

24.
V katerih prostorih mora biti urejena absolutna filtracija?
Samo v RTG prostoru?
ODGOVOR:
Da. V prostoru, kjer bo nameščen RTG aparat je potrebno predvideti sistem z absolutno filtracijo zraka.

25.
Je za dodatno hlajenje RTG prostora dovoljena lokalna split klima naprava,
to je veliko cenejša izvedba hlajenja kot z novo prezračevalno napravo,
ni pa zajem zraka od zunaj ampak obratuje z obtočnim zrakom?
ODGOVOR:
Ne, za vpih zraka mora dodatni sistem hlajenja uporabljati zunanji zrak.

26.
Je za dodatno hlajenje ostalih pripadajočih prostorov dovoljen lokalna split klima naprava?
Za katere prostore je to dovoljeno?
Tehnični prostor, operater, prostor FILTER, prostor SUBSTERILIZACIJE,
ODGOVOR:
Da. V prostorih filter in prostor substerilizacije je potrebno urediti zaradi toplotnih pribitkov dodatno hlajenje.

27.
Zakaj je v prostorih filtra in substerilizacije potrebno urediti dodatno hlajenje, kakšni so v teh prostorih toplotni dobitki, katera oprema je v teh prostorih, ki oddaja toploto v prostor?
ODGOVOR:
Sedaj so prostori predvideni za drugo zdravstveno dejavnost. Ob spremembi je potrebno predvideti tudi temperaturne spremembe zaradi pribitka vsaj treh oseb in opreme, ki bo predvidena v projektu opreme.

28.
Bi lahko v RTG prostoru in v ostalih pomožnih prostorih ostalo radiatorsko ogrevanje?
V katerih bi lahko ostalo in v katerih ne?
ODGOVOR:
Navedba: »V prostoru RTG diagnostike ni predvideno radiatorsko ogrevanje. S povečanjem RTG prostora oz. diagnostike 8 na področje južnega hodnika, se bo v območju diagnostike 8 oz. RTG prostora pojavil eden ali več radiatorjev, ki so trenutno nameščeni na hodniku. Pri izdelavi projektne dokumentacije in kasneje v fazi izdelave naj se predvidi odstranitev teh radiatorjev in cevi oz. ustrezna prevezava obstoječih cevi centralnega ogrevanja, zaradi zagotavljanja delovanja sistema radiatorskega ogrevanja v sosednjih prostorih.« se nanaša na prostor RTG diagnostike.

29.
Če bi se za potrebe RTG prostora ali tudi ostalih pripadajočih RTG prostorov namestila nova prezračevalna naprava za ogrevanje, hlajenje in prezračevanja, bi morala imeti zagotovljeno tudi kontrolirano vlago, vlaženje?
ODGOVOR:
V prezračevanem prostoru je potrebno zagotavljati vlažnost, ki je potrebna za pravilno delovanje RTG aparata. Glede tehničnih rešitev se naročnik ne opredeljuje.

30.
Se lahko absolutna filtracija za dovod izvede z več dovodnimi filterskimi enotami, difuzorji, z gel tesnilom, priključno komoro in
z vgrajenimi HEPA filtri kvalitete H13?
ODGOVOR:
Glede tehničnih rešitev se naročnik ne opredeljuje.

31.
Če se vgradi nova prezračevalna naprava na strehi objekta, so na razpolago za ogrevanje, hlajenje in morebitno vlaženje kje v bližini ogrevna voda, hladilna voda, para, ?
ODGOVOR:
Pred izvedbo je potrebno izvesti posnetek obstoječega stanja, posebno, ker nam niso poznane lastnosti in karakteristike potrebnih priključkov. Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku.

32.
Je lahko prezračevalna naprava za RTG prostor v izvedbi z ploščnim rekuperatorjem z bypassom?
ODGOVOR:
Glede tehničnih rešitev se naročnik ne opredeljuje.

33.
Mora biti v RTG prostoru zagotovljen kontroliran nadtlak, merjeno ali ni pomembno?
ODGOVOR:
Nadtlak v RTG prostoru ni predviden.

34.
V kateri prostorih se instalacije medicinskih plinov izvedejo na novo?
ODGOVOR:
V prostoru RTG aparata se instalacije obstoječih medicinskih plinov v celoti odstranijo in izvedejo na novo.


35.
V katerih prostorih se izvedejo priključne sklopke medicinskih plinov?
ODGOVOR:
Priključne sponke medicinskih plinov se izvedejo v prostoru RTG aparata .

36.
Se izvede razvod medicinskih plinov iz nove kontrolne omarice na začetku hodnika pa vse do RTG prostora na novo?
ODGOVOR:
Predvidi se nova lokalna omarica za medicinske pline. Dobavitelj RTG aparata in medicinske opreme mora s projektom določiti lokacije medicinskih plinov in njihovo točno pozicijo, ter poskrbeti za njihovo strokovno izvedbo.

37.
Koliko priključnih sklop MP se izvede iz stropa?
ODGOVOR:
Dobavitelj RTG aparata in medicinske opreme mora s projektom določiti lokacije medicinskih plinov in njihovo točno pozicijo, ter poskrbeti za njihovo strokovno izvedbo.

38.
Se kompletna instalacija vodovoda in kanalizacije na območju RTG prostorov izvede na novo?
ODGOVOR:
Vodovodna instalacija se v prostoru RTG aparata in diagnostike 8 izvede na novo.

39.
Je potrebno za RTG prostore na novo montirati zaporni ventil, za Hv TV in TVc?
ODGOVOR:
Da.

40.
Kje se lahko priključimo na obstoječi razvod H, ZV in TVc?
ODGOVOR:
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.

41.
Je na tem območju gradnje RTG prostorov izvedena cirkulacija TV?
ODGOVOR:
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.42.
Za prestavitev hidranta je nujno imeti Študijo požarne varnosti, kjer je le to potrebno tako narediti, da bo hidrant lahko montiran kot ste predvideli, na drugi strani stene. Bo to urejeno tako?
ODGOVOR:
Studijo požarne varnosti bomo objavili takoj, ko jo prejmemo.

43.
Potrebuje RTG aparat za svoje delovanje hladilno vodo, hladilni agregat, ?
ODGOVOR:
Dobavitelj mora izdelati projektno dokumentacijo. Predvideti mora tudi vse potrebne priključke za ponujeni RTG aparat. Sestavni del tega projekta so tudi vsi pripadajoči prostori, ki pripadajo k temu RTG aparatu, ter GOI dela (gradbena, obrtniška in instalacijska dela) za umestitev točno določenega tipa RTG aparata in pripadajočih aparatov v prostor, s pripadajočo medicinsko in nemedicinsko opremo.

44.
Se v katerem prostoru na novo montira RF korito za pranje rok?
ODGOVOR:
Projektant mora upoštevati prostorsko tehnične in druge strokovne smernice za projektiranje prostorov, v katerih se izvaja invazivna diagnostika in v skladu s temi zasnovati potrebne tehnične rešitve tudi za brezstično umivanje rok.

45.
Koliko cevi fekalne in meteorne kanalizacije je potrebno zamenjati na območju gradnje?
Kje te cevi potekajo?
ODGOVOR:
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.

46.
Je mogoče dobiti na vpogled obstoječe projekte strojnih instalacij in strojne opreme?
Brez tega je dober projekt težko narediti in bo v času gradnje prihajalo do odstopanj.
ODGOVOR:
Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve RTG aparata v prostor na razpolago tehnično dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Dokumentacija je stara iz 70 let prejšnjega stoletja. Zato bo moral izbrani izvajalec del izvesti posnetek obstoječega stanja arhitekture, požara, strojnih in elektro instalacij.Datum objave: 29.08.2019   13:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za objavo požarne študije, ki bo veljala v času izvedbe.

Hvala, lp

ODGOVOR


Študija požarne varnosti je v izdelavi in bo objavljena predvidoma 12.9.2019. Naročnik bo zaradi navedenega ustrezno podaljšal rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb.

Datum objave: 29.08.2019   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Navajate zunanji oder na fasadi, za vstop na gradbišče. Glede na to, da se izvaja majhen del rušitev znotraj prostora, večinoma pa se izvajajo notranjeinštalacijska dela ali res zahtevate, poleg protiprašnih zaščit tudi zunanji oder v to nadstropje ? Glede na razpis je realno pričakovati, da se bodo dela izvajal v zimskih mesecih, ker gre za nadstropje je vprašanje koliko bo ta oder uporaben (sneg, veter - omejitve uporabe odra). Ker gre po novi zakonodaji za sorazmerno velik strošek, vas prosimo za premislek okrog tega, saj po našem mnenju potrebe po tem odru v nobenem primeru ni, tudi na vse zgoraj napisano.

Prosimo za odgovor. Hvala.

ODGOVOR


V kolikor se bodo zagotavljale vse zahteve glede obvladovanja bolnišničnih okužb in zahteve oddelka, lahko dobavitelj izvaja transport materiala in oseb tudi preko koridorjev na oddelku.

Datum objave: 29.08.2019   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

iz razloga, da še ni objavljenih odgovorov na vprašanja predvsem vezana na GOI dela kako tudi za med.opremo, vljudno pozivamo naročnika, da zaradi časa potrebnega za pripravo dopustne in kvalitetne ponudbe, podaljša rok za vprašanja in oddajo vsaj za 14 dni.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik spreminja rok za zahtevo za pojasnilo v zvezi z dokumentacijo z oddajo javnega naročila oz. v zvezi s pripravo ponudbe, do 19. 9. 2019 do 10:00 ure. Zastavljanje vprašanj bo spet možno po objavi popravka na portalu e-naročanje.

Naročnik spreminja rok za predložitev ponudbe do 3. 10. 2019 do 12.00 ure.

Naročnik spreminja datum odpiranja ponudb: 3. 10. 2019 ob 12:15.

Naročnik spreminja datum veljavnosti ponudbe: 31. 3. 2020.


Datum objave: 29.08.2019   14:01
VPRAŠANJE
Vprašanje:
V. KOLIMATOR
Točka 1. Omogočena filtracija mehkih žarkov z avtomatskim ali ročnim vstavljanjem filtrov glede na
prepustnost v realnem času.
Predlagamo, da sprejmete prav tako kot ustrezen aparat, ki ves čas izvaja filtracijo mehkih žarkov (filtri so ves čas prisotni) glede na izbrano preiskavo/program ter v primeru spremembe tipa preiskave/programa avtomatsko zamenja filtre glede na novo izbrano preiskavo/program.


ODGOVOR


Predlagana karakteristika je za naročnika sprejemljiva.

Datum objave: 29.08.2019   14:03
VPRAŠANJE
I.II. STRANSKI C-LOK-STROPNI
Točka 5. Rotacija C-loka v položaju za glavo pacienta: najmanj -20 ° do + 110 °

Glede na možno manipulacijo c-loka za glavo pacienta in poziciji obeh c-lokov za glavo pacienta, predlagamo, da sprejmete tudi kot ustrezen aparat, ki omogoča rotacijo stropnega c-loka med -27 ° RAO do + 115 ° RAO.


ODGOVOR


Predlagana karakteristika je za naročnika sprejemljiva.

Datum objave: 29.08.2019   14:04
VPRAŠANJE
II. Miza za pacienta
Točka 6. Vertikalno gibanje mize: vsaj 75 do 100 cm

Vertikalno gibanje mize med 87 in 115 cm bistveno ne vpliva na potek dela ali klinični rezultat, zato prosimo, da omenjeno gibanje prav tako sprejmete kot ustrezno. Hkrati miza omogoča tudi zahtevane vzdolžne in prečne nagibe ter dodatno rotacijo v pivotu mize.


ODGOVOR


Predlagana karakteristika glede vertikalnega gibanja mize je za naročnika sprejemljiva.

Datum objave: 29.08.2019   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri zahtevi XII. 22.5. 1 kom svinčena zaščitna "vrečka" za testise, model RP280 vas želimo seznaniti, da proizvajalec pri modelu nudi dve izvedbi, 280M za moške in 280K za dečke. Prosimo za pojasnilo katero izvedbo zahtevate.

Dodatno prodaja potrošni material, en kos seta "hygienic pounches for RP276M/RP280M" ali "Hygienic pouches for RP276K / RP280K set of 100 pieces in boy's size" ki vsebuje 100 kosov za enkratno uporabo.
Prosimo za potrditev, da potrošni material ni del predmetnega javnega naročila.

ODGOVOR


Sprejemljiv je model 280 M za moške.
Potrošni material ni predmet tega javnega naročila.


Datum objave: 29.08.2019   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za razjasnitev zahteve za pozicijo 26. operacijska luč:
- zahtevate operacijsko luč z samo 25000 LUX, ali pravilno razumemo da smatrate luč kot pregledno
- prosim za informacijo ali potrebujete mobilno, stropno ali stensko luč

ODGOVOR


Da, mišljena je pregledna luč.
Pregledna luč naj bo stropna.


Datum objave: 29.08.2019   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim za informacijo ali je v ponudbo potrebno vključiti 7 letno pogarancijsko vzdrževanje tudi za opremo navedeno pod DODATKI / DODATKI (MEDICINSKA OPREMA)?

ODGOVOR


Ponudba mora vključevati 7 letno pogarancijsko vzdrževanje samo za angiografski RTG aparat.
Za opremo, ki je navedena pod DODATKI / DODATKI (MEDICINSKA OPREMA) torej ne zahtevamo ponudbe za 7-letno pogarancijsko vzdrževanje.


Datum objave: 29.08.2019   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razloga, da še ni objavljenih nobenih odgovorov na zastavljena vprašanja prosimo, da podaljšate rok za vprašanja in oddajo. Namreč na osnovi objavljenih odgovorov se lahko pojavijo dodatna vprašanja, ki so potrebna za pripravo ustrene ponudbe.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik spreminja rok za zahtevo za pojasnilo v zvezi z dokumentacijo z oddajo javnega naročila oz. v zvezi s pripravo ponudbe, do 19. 9. 2019 do 10:00 ure. Zastavljanje vprašanj bo spet možno po objavi popravka na portalu e-naročanje.

Naročnik spreminja rok za predložitev ponudbe do 3. 10. 2019 do 12.00 ure.

Naročnik spreminja datum odpiranja ponudb: 3. 10. 2019 ob 12:15.

Naročnik spreminja datum veljavnosti ponudbe: 31. 3. 2020.


Datum objave: 11.09.2019   08:53
Naročnik še vedno ni prejel študije požarne varnosti, zato se podaljšujejo roki. Naročnik je poslal v objavo na Portal javnih naročil 2. popravek razpisne dokumentacije, ki je dostopen tudi na spletni strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/ .

Datum objave: 11.09.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost, točka 6, zahtevate, da mora ponudnik razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi JN izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja tehnologije. Verjetno mislite tehnologa medicinske opreme z izobrazbo u.d.i.a.? Prosimo za potrditev zapisanega.
Ob tem vas opozarjamo, da za pooblaščenega inženirja s področja tehnologije ni predpisa, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZS.
V kolikor bo vaš prvi del odgovora pozitiven, bomo vpisali številko u.d.i.a. v IZS. Prosimo za potrditev, da bo v tem primeru naša ponudba spoznana za pravilno.

2. v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost, točka 7, zahtevate, da mora ponudnik razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi JN izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti. Opozarjamo vas, da za pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti ni predpisa, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZS, zato vpis v OBR-11 ni možen. Prosim vas za potrditev, da bo ponudba sprejeta za pravilno in popolno v primeru, da za pooblaščenega inženirja za požarno varnost številka IZS ne bo vpisana, saj inženirji za požarno varnost niso vpisani v imenike IZS.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


AD1: Naročnik umika zahtevo iz Razpisne dokumentacije, v točki 2.11.2.2. Tehnična in strokovna sposobnost: Točka 6: da razpolaga z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja tehnologije, ki mora izpolnjevati: pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZ.
AD2: Naročnik umika zahtevo iz Razpisne dokumentacije, v točki 2.11.2.2. Tehnična in strokovna sposobnost: Točka 7 : da razpolaga z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti, ki mora izpolnjevati: pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZ.
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije.


Datum objave: 11.09.2019   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost, točka 6,
zahtevate, da mora ponudnik razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi JN izvajal
funkcijo pooblaščeni inženir s področja tehnologije. Verjetno mislite tehnologa medicinske
opreme z izobrazbo u.d.i.a.? Prosimo za potrditev zapisanega.
Ob tem vas opozarjamo, da za pooblaščenega inženirja s področja tehnologije ni predpisa, ki
ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZS.
V kolikor bo vaš prvi del odgovora pozitiven, bomo vpisali številko u.d.i.a. pri ZAPS. Prosimo za
potrditev, da bo v tem primeru naša ponudba spoznana za pravilno in popolno.

2. v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost, točka 7,
zahtevate, da mora ponudnik razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi JN izvajal
funkcijo pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti. Opozarjamo vas, da za
pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti ni predpisa, ki ureja arhitekturno in
inženirsko dejavnost za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZS, zato vpis v OBR-11 ni
možen. Prosim vas za potrditev, da bo ponudba sprejeta za pravilno in popolno v primeru, da
za pooblaščenega inženirja za požarno varnost številka IZS ne bo vpisana, saj inženirji za
požarno varnost niso vpisani v imenike IZS.

3. Prav tako vas opozarjamo, da v obrazcu OBR-11 v zadnjem stolpcu manjka Številka IZS ALI ZAPS. Prosimo za potrditev, da bo ponudba sprejeta za pravilno in popolno, v kolikor bomo vpisali številko IZS ali ZAPS.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


AD1: Naročnik umika zahtevo iz Razpisne dokumentacije, v točki 2.11.2.2. Tehnična in strokovna sposobnost: Točka 6: da razpolaga z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja tehnologije, ki mora izpolnjevati: pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZ.
AD2: Naročnik umika zahtevo iz Razpisne dokumentacije, v točki 2.11.2.2. Tehnična in strokovna sposobnost: Točka 7 : da razpolaga z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti, ki mora izpolnjevati: pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZ.
AD3: Naročnik potrjuje možnost vpisa v OBR-11, v zadnjem stolpcu št. IZS ali ZAPS.
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije.


Datum objave: 17.09.2019   09:21
VPRAŠANJE
V zvezi z umestitvijo dvoravninskega RTG aparata v obstoječe prostore Radiološkega oddelka imamo naslednja vprašanja:
- Na S hodniku se že sedaj nahaja tehnični prostor za obstoječi RTG. Del naprav je locirano še v kabinah za preoblačenje (J hodnik). Za koliko se lahko poveča obstoječi tehnični prostor v upravljalski prostor diagnostike 7?
- V projektni nalogi, poglavje ''Substerilizacija'', je omenjeno, da se prostor opremi z drsnimi vrati v tretjem hodniku. Odpiranje se izvede s brezdotičnimi stikali. Ali ti pomeni, da se vrata opremijo d električnim pogonom?
- Katera vrata se opremijo z elektro pogonom?
- Katera vrata se opremijo z elementi povezanimi za požarno centralo?
- Katera vrata se opremijo s kontrolo pristopa?
- Prosim za potrditev, da je računalniško vozlišče v neposredni bližini obravnavanih prostorov, to je na V hodniku, vhod iz V strani (desna stena vozlišča je leva stena od substerilizacije).
- Prosim za potrditev, da je telefonsko vozlišče v sistemskem prostoru P VII.5, ki se nahaja v Urgentnem centru ob stopnišču P VII.4.
- Prosimo za konkretno določitev pogojev (konfiguracija PC-ja) za računalniški komplet (projektna naloga, poglavje 3.12).
- Prosimo za konkretno določitev aktivne opreme, ki se mora vgraditi v obstoječo komunikacijsko omaro.
- Ali v primeru, ko obstoječa komunikacijska omara ne dopušča vgradnjo nove opreme, lahko v istem prostoru predvidimo dodatno ohišje in pripadajočo opremo?


ODGOVOR


V zvezi z umestitvijo dvoravninskega RTG aparata v obstoječe prostore Radiološkega oddelka imamo naslednja vprašanja:
- Na S hodniku se že sedaj nahaja tehnični prostor za obstoječi RTG. Del naprav je locirano še v kabinah za preoblačenje (J hodnik). Za koliko se lahko poveča obstoječi tehnični prostor v upravljalski prostor diagnostike 7?
ODGOVOR:
Obstoječi tehnični prostor se poveča za površino administrativnega delovnega mesta, ki ga preselimo v prostor, ki je imenovan »substerilizacija«. Ker ne poznamo potrebne prostornine opreme, ki bo nameščena v tehnični prostor, ne moremo natančno predvideti velikosti potrebnega prostora. Prostor naj bo velik toliko, kot je potrebno; iz upravljalskega prostora diagnostike 7 se lahko odvzame prostor v soglasju z odgovorno osebo oddelka.

- V projektni nalogi, poglavje ''Substerilizacija'', je omenjeno, da se prostor opremi z drsnimi vrati v tretjem hodniku. Odpiranje se izvede s brezdotičnimi stikali. Ali ti pomeni, da se vrata opremijo d električnim pogonom?
ODGOVOR:
Da.
- Katera vrata se opremijo z elektro pogonom?
ODGOVOR:
Z elektro pogonom se opremijo tista vrata, ki jih je potrebno odpirati brez stika, da lahko oseba preide skoznje brez dotika z kljuko ali drugimi elementi. Čiste poti mora predvideti projektant v dogovoru z odgovorno osebo oddelka.

- Katera vrata se opremijo z elementi povezanimi za požarno centralo?
ODGOVOR:
S požarno centralo je potrebno povezati vrata, ki bodo zagotavljala prehode in zapore v primeru požara, kot bo določeno v požarni študijo, ki jo bomo objavili takoj, ko jo prejmemo.

- Katera vrata se opremijo s kontrolo pristopa?
ODGOVOR:
S kontrolo pristopa ni potrebno opremljati nobenih vrat.

- Prosim za potrditev, da je računalniško vozlišče v neposredni bližini obravnavanih prostorov, to je na V hodniku, vhod iz V strani (desna stena vozlišča je leva stena od substerilizacije).
ODGOVOR:
Vozlišče je v zadnjem hodniku rentgena, na centralni lokaciji.

- Prosim za potrditev, da je telefonsko vozlišče v sistemskem prostoru P VII.5, ki se nahaja v Urgentnem centru ob stopnišču P VII.4.
ODGOVOR:
DA.
- Prosimo za konkretno določitev pogojev (konfiguracija PC-ja) za računalniški komplet (projektna naloga, poglavje 3.12).
ODGOVOR:
Verjetno je bila mišljena točka 4.12 projektne naloge.
Pod to točko je mišljena računalniška oprema, ki je potrebna za samo delovanje RTG aparata in njemu pripadajoče in povezane opreme, zaradi česar se naročnik ne bo opredeljeval do konfiguracij. Za prijavo v AD je priporočljiva konfiguracija MS Windows 64 SLO.
- Prosimo za konkretno določitev aktivne opreme, ki se mora vgraditi v obstoječo komunikacijsko omaro.
ODGOVOR:
Standarizirana stikala za RTG povezave v UKC MB so HPE FlexNetwork 5510 48G 4SFP+ HI 1-slot Switch


- Ali v primeru, ko obstoječa komunikacijska omara ne dopušča vgradnjo nove opreme, lahko v istem prostoru predvidimo dodatno ohišje in pripadajočo opremo?

ODGOVOR:
V prostoru, kjer je trenutno vozlišče, ni mogoče vgraditi dodatne rack omare.Datum objave: 18.09.2019   15:05
Naročnik še vedno ni prejel študije požarne varnosti, zato se podaljšujejo roki. Naročnik je poslal v objavo na Portal javnih naročil 3. popravek razpisne dokumentacije (vključuje podaljšanje rokov in spremembe zahtev v točki 2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost. Popravek je dostopen tudi na spletni strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/ .

Datum objave: 20.09.2019   07:55
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovoren na vprašanja poslana 13.8.2019.

ODGOVOR


Odgovor že objavljen.

Datum objave: 20.09.2019   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali za tovrstni aparat zahtevate le preventivno vzdrževanje po izkeku garancijske dobe?

V večini primerov pri takšnih aparatih mora izvajalec zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje opreme, z originalnimi rezervnimi deli.


ODGOVOR


Predmet tega javnega naročila je preventivno vzdrževanje naprave angiografski RTG aparat »bi plane« (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje naprave angiografskega RTG aparata »bi plane« (odprava napak) za obdobje sedmih (7) let po poteku garancijske dobe kot naročnik tudi navaja v Navodilih razpisne dokumentacije.
V predračunu naročnik ne upošteva vrednosti korektivnega vzdrževanja po izteku garancijske dobe, saj količina in vrsta le-tega ni znana. Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja in priložiti cenik rezervnih delov in materiala za ponujeno opremo za korektivno vzdrževanje po izteku garancijske dobe.


Datum objave: 20.09.2019   14:03

Naročnik je na spletni strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/
objavil Študijo požarne varnosti.


Datum objave: 20.09.2019   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo študije požarne varnosti saj potrebujemo po objavi dodaten čas za pregled študije. Na osnovi te se lahko pojavijo morebitna dodatna potencialna vprašanja.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik je 20. 9. 2019 na spletni strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/
objavil Študijo požarne varnosti.


Datum objave: 23.09.2019   14:12
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za dodatna pojasnila glede injektorja kontrastnega sredstva (XII. DODATKI/DODATKI (MEDICINSKA OPREMA), 2.Injektor kontrastnega sredstva (KS)) in sicer v naslednji točkah:

2.2. Ročna kontrola infuzije (KS in fiziološke raztopine) s strani zdravnika, brizgo za KS in prevodno ( transducer ) komoro (avtomatska kontinuirana
hemodinamika) s podaljškom za infuzijsko raztopino
Ali ni ročna kontrola infuzije s strani zdravnika že zajeta v točko 2.5. ter gre za nepotrebno ponavljanje? Prosimo za razjasnitev oz. umik iz te točke.
Glede to, da prevodna komora (transducer) ni bistveni sestavni del injektorja, ni objektivnega razloga, zakaj bi morala biti nujno vgrajena v sam injektor. Injektor s priklopom na zunanji transducer, na primer omogoča širšo možnost uporabe ter večjo natančnost zaradi bolj sinhronega delovanja oz. manjšega časovnega zamika pri prikazovanju hemodinamičnih funkcij (Morton J. Kern, Michael J. Lim, James A. Goldstein: Hemodynamic Rounds: Interpretation of Cardiac Pathophysiology from Pressure wave analysis). V tej luči je zahteva iz te točke neutemeljena in omejujoča. Predlagamo umik ali dopolnitev z zahtevo za možnost priklopa zunanjega transducerja.

2.6. Senzor za zrak na liniji do bolnika, za konektom dnevne in pacientove linije
Zahteva, da naj bo senzor za zrak nameščen za konektom dnevne in pacientove linije je neutemeljeno omejujoča. Ker je predmet razpisa injektor z zaprtim sistemom (točka 2.1.), lokacija senzorja v povezavi s konektom ni pomembna, saj v ničemer ne vpliva na varnost preiskave. Pomembno je, da so senzorji zraka nameščeni povsod tam, kjer je možen vdor zraka v sistem, zato bi bilo smiselno razpisno zahtevo preoblikovati v: Injektor mora imeti senzor zraka na liniji iz vsebnika kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine do injektorja ter na liniji od injektorja do pacienta. Naročnika prosimo za spremembo te točke v predlagano.

2.10. Uporaba vsaj 100ml brizge za aplikacijo KS; potrošni material Angio -syringe kit( sistem s 100 ml brizgalko za interventne posege, uporaba za 5 posegov) in Angio -touchable kit (sistem za ročno kontrolo infuzijo s trosmernim ventilom ter 137 cm dolgim visokotlačnim podaljškom) ter avtomatski razdelilni set s portoma za fiziološko raztopino in KS in s transducer komoro
Tehnična specifikacija z uporabo komercialnih imen posameznega ponudnika, kot npr. Angio-syringe kit in Angio-touchable kit, ni sprejemljiva, ker nakazuje na izbiro točno določenega ponudnika.
Predlagamo spremembo v Uporaba vsaj 100ml brizge za aplikacijo kontrastnega sredstva, potrošni material za večkratno uporabo mora omogočati uporabo pri do petih posegih, potrošni material za enkratno uporabo mora biti dolžine vsaj 137 cm primeren za kardiološke (kompatibilen s transducerjem) in angiološke preiskave.

2.12. Kontrolni monitor s 27 cm zaslonom na dotik
Naročnika prosimo za dopolnitev zahteve z mersko enoto v inčih (10,5"), kajti zaradi zaokrožanja lahko pride do različnih podatkov v cm.

ODGOVOR


VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo za dodatna pojasnila glede injektorja kontrastnega sredstva (XII. DODATKI/DODATKI (MEDICINSKA OPREMA), 2.Injektor kontrastnega sredstva (KS)) in sicer v naslednji točkah:
2.2. Ročna kontrola infuzije (KS in fiziološke raztopine) s strani zdravnika, brizgo za KS in prevodno ( transducer ) komoro (avtomatska kontinuirana
hemodinamika) s podaljškom za infuzijsko raztopino
Ali ni ročna kontrola infuzije s strani zdravnika že zajeta v točko 2.5. ter gre za nepotrebno ponavljanje? Prosimo za razjasnitev oz. umik iz te točke.
Odgovor:
Zahteva se umakne; je zajeta v točki 2.5.

Glede to, da prevodna komora (transducer) ni bistveni sestavni del injektorja, ni objektivnega razloga, zakaj bi morala biti nujno vgrajena v sam injektor. Injektor s priklopom na zunanji transducer, na primer omogoča širšo možnost uporabe ter večjo natančnost zaradi bolj sinhronega delovanja oz. manjšega časovnega zamika pri prikazovanju hemodinamičnih funkcij (Morton J. Kern, Michael J. Lim, James A. Goldstein: Hemodynamic Rounds: Interpretation of Cardiac Pathophysiology from Pressure wave analysis). V tej luči je zahteva iz te točke neutemeljena in omejujoča. Predlagamo umik ali dopolnitev z zahtevo za možnost priklopa zunanjega transducerja.
Odgovor:
Vztrajamo pri razpisni zahtevi.

2.6. Senzor za zrak na liniji do bolnika, za konektom dnevne in pacientove linije
Zahteva, da naj bo senzor za zrak nameščen za konektom dnevne in pacientove linije je neutemeljeno omejujoča. Ker je predmet razpisa injektor z zaprtim sistemom (točka 2.1.), lokacija senzorja v povezavi s konektom ni pomembna, saj v ničemer ne vpliva na varnost preiskave. Pomembno je, da so senzorji zraka nameščeni povsod tam, kjer je možen vdor zraka v sistem, zato bi bilo smiselno razpisno zahtevo preoblikovati v: Injektor mora imeti senzor zraka na liniji iz vsebnika kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine do injektorja ter na liniji od injektorja do pacienta. Naročnika prosimo za spremembo te točke v predlagano.
Odgovor:
Vztrajamo pri razpisni zahtevi.

2.10. Uporaba vsaj 100ml brizge za aplikacijo KS; potrošni material Angio -syringe kit( sistem s 100 ml brizgalko za interventne posege, uporaba za 5 posegov) in Angio -touchable kit (sistem za ročno kontrolo infuzijo s trosmernim ventilom ter 137 cm dolgim visokotlačnim podaljškom) ter avtomatski razdelilni set s portoma za fiziološko raztopino in KS in s transducer komoro
Tehnična specifikacija z uporabo komercialnih imen posameznega ponudnika, kot npr. Angio-syringe kit in Angio-touchable kit, ni sprejemljiva, ker nakazuje na izbiro točno določenega ponudnika.
Predlagamo spremembo v Uporaba vsaj 100ml brizge za aplikacijo kontrastnega sredstva, potrošni material za večkratno uporabo mora omogočati uporabo pri do petih posegih, potrošni material za enkratno uporabo mora biti dolžine vsaj 137 cm primeren za kardiološke (kompatibilen s transducerjem) in angiološke preiskave.
Odgovor:
Naročnik spreminja zahtevo št. 2.10.
Nova zahteva se glasi:
2.10. Uporaba vsaj 100ml brizge za aplikacijo KS; potrošni material- sistem s 100 ml brizgalko za interventne posege, uporaba za vsaj 5 posegov in sistem za ročno kontrolo infuzije fiziološke raztopine in KS s trosmernim ventilom ter vsaj 137 cm dolgim visokotlačnim podaljškom) ter avtomatski razdelilni set s portoma za fiziološko raztopino in KS in s transducer komoro

2.12. Kontrolni monitor s 27 cm zaslonom na dotik
Naročnika prosimo za dopolnitev zahteve z mersko enoto v inčih (10,5"), kajti zaradi zaokrožanja lahko pride do različnih podatkov v cm.
Odgovor:
Velikost kontrolnega monitorja z zaslonom na dotik mora biti 10,5 inča.


Datum objave: 23.09.2019   14:18
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, za vsaj osnove opise opreme poglavja XII:
14. 4 jahači; ali potrebujejo kolesa, noge, ali so nerjaveča- barvana- kovina.
17. hladilnik za zdravila s termometrom, prosimo za želene okvirne mere-prostornino, želeno temperaturno območje.
18. 2 infuzijski stojali; Ali je za naročnika ustrezno, da ponudba vključuje eno stojalo s pritrditvijo na mizo in eno prostostoječe/ želite 2. prostostoječi stojali?
19. imate pri injektomatu specifične zahteve?
24. Ali so koši za smeti brez pokrovov?
24. Ali je koš za perilo brez pokrovov?

ODGOVOR


14.4. 4 jahači brez koles, nerjaveči (inox), višina 75 do 78 cm, sedalo oblazinjeno z materialom primernim za čiščenje in razkuževanje.
17. Hladilnik prostornine od 60 do 70 litrov, od 0-15°.
18.2. Naročnik zahteva eno prostostoječe stojalo in eno stojalo z možnostjo pritrditve na preiskovalno mizo; obe stojali morata imeti 4 »kavlje« za hkratno obešenje 4 infuzijskih plastenk.
19. Injektomat:
- napajanje 220 V
- stopnja električne zaščite po normativih IEC
- zaščita pred nihanjem električne napetosti
- odpornost proti defibrilaciji
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2%
- kontinuiran pretok
- teža do 1,5 kg
- vnos parametrov s pomočjo tipk
- pretok v razponu od 0,01 999,9 ml/h (od 0,01 99,99 ml/h, v koraku po 0,01 ml; od 100,0 999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml)
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine
- možnost nastavitve VTBI
- možnost uporabe brizgalk od 2 do 50 oz. 60 ml različnih proizvajalcev
- osvetljen prikazovalnik naj kaže trenutno hitrost pretoka, celotni volumen infundirane tekočine, čas trajanja infundiranja do izpraznitve brizgalke
- hitrost bolusa nastavljiva od 1 1800 ml/h
- funkcija za preprečevanje bolusov ob okluziji
- sistem proti prostemu pretoku zdravila
- vizualni in zvočni alarmi
- možna pritrditev perfuzorja na tirnice, infuzijska stojala in delovno postajo organizator črpalk (integracija v centralni informacijski sistem)
- delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 5 ur pri pretoku 25 ml/h
- upravljanje v slovenskem jeziku
24. Koši za smeti in perilo brez pokrovov.


Datum objave: 23.09.2019   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim za informacijo o hladilniku za zdravila s termometrom (poz. 17), ali prav razumemo da je to medicinski hladilnik s prikazovalnikom temperature?
Prosimo tudi za informacijo o velikosti hladilnika (koliko litrov).

ODGOVOR


Že odgovorjeno.

Datum objave: 23.09.2019   14:48
VPRAŠANJE
Prosimo za nekaj pojasnil:
Ali vam lahko kot ustrezni ponudimo inštrumentarski mizici 900x600 z nastavljivo višino 850/1200 mm
Z štirimi antistatičnimi kolesi dvoje z zaklepom

Prosimo za dodatne specifikacije za defibrilator, AED, pacing SpO2, NIBP mogoče tudi CO2, Samo nalepke ali tudi ročke

Kaj pomeni KS kratica pod grelcem tekočin.
Hvala

ODGOVOR


Da. Opisani inštrumentarski mizici ustrezata.
Zahteve za defibrilator:
1. Imeti mora bifazični način defibrilacije
2. Čim krajši čas analize ritma (najdaljši čas med začetkom analize in razpoložljivostjo šoka <20 s)
3. Delovati mora v skladu z ERC smernicami za oživljanje
4. Vgrajen sistem za zaznavanje srčnega ritma (v primeru, da je srčni utrip pri pacientu zaznan, AED ne izvede šok)
5. Omogočat mora prilagoditev delovanja (posodobitev) ob spremembah smernic ERC
6. TPO (temeljni postopki oživljanja) v skladu z ERC smernicami za odrasle in otroke
7. Omogočat mora enostavno manipulacijo: vklop, analiza in šok (električni sunek)
8. Imeti mora zaslon, ki omogoča prikaz EKG (1-kanal) in tekstovnih sporočil
9. Samodejno testiranje oz. preverjanje aparata
10. Imeti mora metronom za ritem masaže srca.
11. Vsa sporočila (zvočna in tekstovna) morajo biti v slovenskem jeziku
12. Omogočat mora tudi defibrilacijo otrok in samodejno prepoznavanje otroških elektrod in prilagoditev energij
13. Omogočat mora zapis defibrilacije (dogodkov in EKG krivulje) preko digitalne spominske karte in reprodukcijo na PC računalnik
14. Baterija mora zagotavljati vsaj 100 defibrilacij
15. Indikator polnosti baterije ali vgrajen sistem, ki opozarja na iztrošenost baterije
16. Biti mora lahek z maso ne več kot 3,5 kg
17. Torbica za aparat
18. Imeti mora ES izjavo o skladnosti

Ponudnik mora ob dobavi aparata dobaviti še: 2 para elektrod za odrasle in 1 par za otroke.

KS pomeni kontrastno sredstvo


Datum objave: 23.09.2019   14:54
VPRAŠANJE

Spoštovani,
V zvezi z javnim naročilom zastavljamo sledeča vprašanja in vas prosimo za odgovore.

Vsa vprašanja so v zvezi s C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

1. Zahteva I. 2.: Ali mora biti omogočen umik stropnega c-loka in uporaba zgolj spodnjega? Ali mora biti omogočen umik talnega c-loka in uporaba zgolj stropnega? Taka funkcionalnost bi pomenila bistveno večjo fleksibilnost pri uporabi op. prostora za različne posege (nevrološke, onkološke, PTA, )
2. Zahteva I.I. 1.: Ali prav razumemo, da mora talni c-lok omogočati izvajanje posegov na spodnjih okončinah, brez obračanja pacienta? Kako veliko oz. dolgo področje v vzdolžni smeri je potrebno zajeti s talnim C-lokom?
3. Zahteva I.I. 2.: Prosimo za potrditev, da je ustrezna tudi rešitev za umik pacienta iz c-loka v primeru urgence tudi samodejni umik c-loka v park pozicijo, iz obeh strani mize pa je omogočena rotacija mize (swivel) v eno ali drugo stran.
4. Zahteva I.II. 9.: Naročnika prosimo za minimalno spremembo zahteve, tako da bo ustrezen tudi aparat, pri katerem je na stranskem c-loku razdalja fokus slikovni detektor nastavljiva v območju med 94 in 122 cm. Gre za minimalno spremembo, ki nima vpliva na klinično funkcionalnost sistema ali potek dela.
5. Zahteva I.II. 10.: Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen stropni c-lok z najmanj 58 programabilnimi uporabniško nastavljivimi položaji. Gre za minimalno spremembo, ki nima vpliva na klinično funkcionalnost sistema ali potek dela.
6. Zahteva II.6.: Naročnika prosimo za minimalno spremembo zahteve, tako da bo ustrezen tudi aparat, pri katerem je vertikalni pomik mize v območju med 77,5 in 110 cm. Gre za minimalno spremembo, ki ne vpliva na klinično funkcionalnost sistema ali potek dela.
7. Zahteva II.11. in 12. : Naročnika prosimo za minimalno spremembo zahteve, tako da bo ustrezna mizna plošča z atenuacijo 1,4 mm Al ekv.
8. Zahteva IV.5. : Prosimo vas za potrditev, da ne glede na dejstvo, da je zahteva navedena v razdelku RTG cev, gre za zahtevo po izvedbi preiskave s podanimi pogoji, torej morajo vsi sistem RTG aparata skupaj dejansko omogočati klinično delo z zahtevanimi pogoji.
9. Zahteva IV. 3.1.: Naročnika prosimo za minimalno spremembo zahteve, tako da bo ustrezen tudi aparat, pri katerem je omogočena dodatna filtracija do 0,9 mm Cu in se izvaja samodejno, v realnem času, glede na prepustnost pacienta v določeni projekciji v sklopu samodejne kontrole ekspozicije. Kaj je potrebno priložiti kot dokaz, da aparat to zahtevo izpolnjuje oziroma je zahteva izvedljiva v kliničnem okolju (ne samo, da aparat omogoča tako nastavitev ampak, da je RTG slika tudi pri takih pogojih klinično uporabna)?
10. Zahteva IV. 8.: Prosimo vas za pojasnilo zahteve saj gre za isto zahtevo podano na dva načina, v drugem delu podano z napačno fizikalno enoto. Predlagamo upoštevanje samo prvega dela zahteve, torej toplotna disipacija anode najmanj 15.000 W.
11. Zahteva V.2.1.: Prosimo za umik zahteve po povezavi med centralnima točkama prejšnjega in novega vidnega polja, saj ta funkcionalnost nima nobene klinične vrednosti.
12. Zahteva VI.2.1.: Ali morajo biti za izpolnjevanje zahteve klinične študije narejene na enakem modelu aparata kot bo ponujen? V kolikor ne, prosimo za pojasnilo, kaj mora biti na aparatu iz študije enako, kot pri ponujenem aparatu in kako bo naročnik ocenil dejanski vpliv ponujene tehnologije v študiji. Veliko študij namreč primerja staro in novo tehnologijo a ne na način, ki bi izključil druge dejavnike, torej rezultati študij nikakor niso zanesljivi in pravi pokazatelj vrednosti nove tehnologije pač vseh ukrepov hkrati.
13. Naročnika tudi opozarjamo na spornost zahteve VI 2.1. razpisne dokumentacije. Zahteva je nejasna in nerazumljiva v smislu, da naročnik zahteve ni dovolj natančno in skrbno opredelil, kar omogoča neenakopravno obravnavo ponudnikov. Naročnik je navedel, da mora sistem vključevati tehnologijo in algoritme, ki omogočajo najmanj 60-odstotno zmanjšanje doze a nikjer ni opredelil, kaj je osnova za najmanj 60-odstotno zmanjšanje doze. Znižanje 60 % od višje osnove namreč še vedno ne pripelje do boljšega rezultata kot npr. 30% znižanje od nižje osnove (100 60% > 50 30%). Pravilno bi bilo, da se v absolutni vrednosti določi doza, ki je potrebna npr. za določen poseg (npr. doza/frame). Prosimo, da zahtevo pod točko VI 2.1. umaknete iz razpisne dokumentacije ali pa jo definirate na jasen in pregleden način tako, da bo zahteva, ki jo naročnik zasleduje jasna ter nedvoumna oz. ne bo omogočala nepristranskosti in neenakopravne obravnave ponudnikov.
14. Zahteva VI.5.: Katere parametre mora kontrolirati AEC? Samo mA, kV, čas pulza, filtracijo, velikost fokusa ali še kaj drugega?
15. Zahteva VIII.1.1.: Naročnika prosimo, da sprejme tudi monitor velikosti 55 palcev, ki omogoča bistveno boljšo svetilnost kot večji monitorji in s tem boljšo klinično uporabnost.
16. Zahteva VIII.1.2.: Po našem mnenju zahteva nima klinično uporabne vrednosti. Prosimo za umik zahteve. V nasprotnem primeru prosimo za dodatna pojasnila:
17. Ali mora biti miška v sterilnem polju?
18. Ali mora biti miško mogoče sterilizirati?
19. Ali so ambientne teme vezane tudi na razsvetljavo v OP prostoru?
20. Zahteva VIII.1.2.: Ali je nujno, da se zahtevana funkcionalnost za spreminjanje layoutov izpolnjuje preko vmesnika z računalniško miško, ali uporabnik dopušča tudi druge načina za doseganje enake oziroma boljše funkcionalnosti?
21. Zahteva VIII. 1.5.: Kateri podatki morajo biti na voljo v OP prostoru za varno končanje preiskave, v primeru okvare velikega monitorja?
22. Zahteva IX.7.1.: Prosimo za spremembo zahteve oz. pojasnilo (je 50.000 slik mišljeno kot celotna spominska kapaciteta?) , saj se zahteve med seboj izključujejo. Zahtevanih 20 s pri maksimalni zahtevani hitrosti fluoroskopije (30 f/s) znaša namreč samo 600 slik. Predlagamo, da zahtevo definirate s številom slik (oz. frame-ov), ki jih je mogoče shraniti v seriji, saj bi to pomenilo daljše serije pri počasneje dogajajočih se procesih. Npr. 1000 slik pomeni 33s pri 30 f/s oziroma 67s pri 15 f/s.
23. Zahteva IX.13.: Ali se lahko zahtevano funkcionalnost omogoči tudi na drugačen način, z uporabniško definiranimi layout-i? Gre za hitrejšo in s stališča čistoče/sterilnosti varnejšo rešitev.
24. Zahteva XI.4.: Ali imajo lahko stopalke tudi več pedal?
25. Zahteva XII.15.: Prosimo za podrobnejši opis, kakšna oprema je zahtevana v tej vrstici oziroma navedbo primera take mizice.
26. V vrsticah I.I.13, I.II.13., II.13., naročnik zahteva možnost čiščenja s predpisanimi dezinfekcijskimi sredstvi. Prosimo za pojasnilo¸, kakšna so predpisana dezinfekcijska sredstva? Ali so ustrezna sredstva predpisana s strani proizvajalca opreme? Ali je ustrezen aparat, ki je pobarvan s posebno antibakterijsko barvo, ki preprečuje razraščanje bakterij in se ne izpira pri čiščenju aparata?
27. Zahtevi XI. 3. in 3.1.: Pri zahtevi gre za standardno funkcionalnost, ki je na voljo pri vseh proizvajalcih tovrstne opreme, razen da naročnik pa določa način, na katerega se mora funkcionalnost zagotoviti. Enaka, klinično popolnoma enakovredna funkcionalnost se lahko zagotovi tudi z drugimi kontrolnimi elementi aparata znotraj preiskovalnega prostora. Prosimo, da se določila, ki določajo, kako se funkcionalnost dosega umaknejo.
28. Zahteva XI.10.: Prosimo za natančno pojasnilo, kaj vse mora biti omogočeno z daljinskim upravljalnikom oziroma umik zahteve.ODGOVOR

1. Zahteva I. 2.: Ali mora biti omogočen umik stropnega c-loka in uporaba zgolj spodnjega? Ali mora biti omogočen umik talnega c-loka in uporaba zgolj stropnega? Taka funkcionalnost bi pomenila bistveno večjo fleksibilnost pri uporabi op. prostora za različne posege (nevrološke, onkološke, PTA, )
Odgovor:
Omogočena mora biti uporaba tudi le osnovnega talnega c-loka. Naročnik navaja le minimalne zahteve. Ponudnik lahko ponudi tudi omenjeno predmetno funkcionalnost, ki pa ni zahtevana.

2. Zahteva I.I. 1.: Ali prav razumemo, da mora talni c-lok omogočati izvajanje posegov na spodnjih okončinah, brez obračanja pacienta? Kako veliko oz. dolgo področje v vzdolžni smeri je potrebno zajeti s talnim C-lokom?
Odgovor:
Zahtevan je čim večji obseg brez premikanja pacienta na mizi. Prav tako je sprejemljiva rešitev izvajanje posegov na spodnjih okončinah brez obračanja pacienta z vzdolžnim premikom mize.

3. Zahteva I.I. 2.: Prosimo za potrditev, da je ustrezna tudi rešitev za umik pacienta iz c-loka v primeru urgence tudi samodejni umik c-loka v park pozicijo, iz obeh strani mize pa je omogočena rotacija mize (swivel) v eno ali drugo stran.
Odgovor:
Omenjena rešitev je za naročnika sprejemljiva v primeru, da je omogočen tudi ročni umik c-loka s stikali za vklop/izklop zavor, zaradi morebitne okvare samodejne funkcionalnosti. Sprejemljiva je tudi rešitev z rotacijo mize v eno ali drugo stran v primeru oživljanja.

4. Zahteva I.II. 9.: Naročnika prosimo za minimalno spremembo zahteve, tako da bo ustrezen tudi aparat, pri katerem je na stranskem c-loku razdalja fokus slikovni detektor nastavljiva v območju med 94 in 122 cm. Gre za minimalno spremembo, ki nima vpliva na klinično funkcionalnost sistema ali potek dela.
Odgovor:
Vztrajamo pri razpisni zahtevi.

5. Zahteva I.II. 10.: Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen stropni c-lok z najmanj 58 programabilnimi uporabniško nastavljivimi položaji. Gre za minimalno spremembo, ki nima vpliva na klinično funkcionalnost sistema ali potek dela.
Odgovor:
DA, sprejmemo

6. Zahteva II.6.: Naročnika prosimo za minimalno spremembo zahteve, tako da bo ustrezen tudi aparat, pri katerem je vertikalni pomik mize v območju med 77,5 in 110 cm. Gre za minimalno spremembo, ki ne vpliva na klinično funkcionalnost sistema ali potek dela.
Odgovor:
Naročnik sprejme tudi navedeno rešitev.

7. Zahteva II.11. in 12. : Naročnika prosimo za minimalno spremembo zahteve, tako da bo ustrezna mizna plošča z atenuacijo 1,4 mm Al ekv.
Odgovor:
Vztrajamo pri razpisni zahtevi.

8. Zahteva IV.5. : Prosimo vas za potrditev, da ne glede na dejstvo, da je zahteva navedena v razdelku RTG cev, gre za zahtevo po izvedbi preiskave s podanimi pogoji, torej morajo vsi sistem RTG aparata skupaj dejansko omogočati klinično delo z zahtevanimi pogoji.
Odgovor:
Navedena zahteva velja za RTG cev.

9. Zahteva IV. 3.1.: Naročnika prosimo za minimalno spremembo zahteve, tako da bo ustrezen tudi aparat, pri katerem je omogočena dodatna filtracija do 0,9 mm Cu in se izvaja samodejno, v realnem času, glede na prepustnost pacienta v določeni projekciji v sklopu samodejne kontrole ekspozicije. Kaj je potrebno priložiti kot dokaz, da aparat to zahtevo izpolnjuje oziroma je zahteva izvedljiva v kliničnem okolju (ne samo, da aparat omogoča tako nastavitev ampak, da je RTG slika tudi pri takih pogojih klinično uporabna)?
Odgovor:
Vztrajamo pri razpisni zahtevi.

10. Zahteva IV. 8.: Prosimo vas za pojasnilo zahteve saj gre za isto zahtevo podano na dva načina, v drugem delu podano z napačno fizikalno enoto. Predlagamo upoštevanje samo prvega dela zahteve, torej toplotna disipacija anode najmanj 15.000 W.
Odgovor:
Zahtevana je stopnja hlajenja anode najmanj 1.750 kHU/min.

11. Zahteva V.2.1.: Prosimo za umik zahteve po povezavi med centralnima točkama prejšnjega in novega vidnega polja, saj ta funkcionalnost nima nobene klinične vrednosti.
Naročnik umika zahtevo po vidni povezavi med centralnima točkama.

12. Zahteva VI.2.1.: Ali morajo biti za izpolnjevanje zahteve klinične študije narejene na enakem modelu aparata kot bo ponujen? V kolikor ne, prosimo za pojasnilo, kaj mora biti na aparatu iz študije enako, kot pri ponujenem aparatu in kako bo naročnik ocenil dejanski vpliv ponujene tehnologije v študiji. Veliko študij namreč primerja staro in novo tehnologijo a ne na način, ki bi izključil druge dejavnike, torej rezultati študij nikakor niso zanesljivi in pravi pokazatelj vrednosti nove tehnologije pač vseh ukrepov hkrati.
Odgovor:
Klinične študije morajo biti narejene na enaki tehnologiji za nižanje doze, kot bo ponujena ter morajo ustrezati opisu iz razpisne dokumentacije.

13. Naročnika tudi opozarjamo na spornost zahteve VI 2.1. razpisne dokumentacije. Zahteva je nejasna in nerazumljiva v smislu, da naročnik zahteve ni dovolj natančno in skrbno opredelil, kar omogoča neenakopravno obravnavo ponudnikov. Naročnik je navedel, da mora sistem vključevati tehnologijo in algoritme, ki omogočajo najmanj 60-odstotno zmanjšanje doze a nikjer ni opredelil, kaj je osnova za najmanj 60-odstotno zmanjšanje doze. Znižanje 60 % od višje osnove namreč še vedno ne pripelje do boljšega rezultata kot npr. 30% znižanje od nižje osnove (100 60% > 50 30%). Pravilno bi bilo, da se v absolutni vrednosti določi doza, ki je potrebna npr. za določen poseg (npr. doza/frame). Prosimo, da zahtevo pod točko VI 2.1. umaknete iz razpisne dokumentacije ali pa jo definirate na jasen in pregleden način tako, da bo zahteva, ki jo naročnik zasleduje jasna ter nedvoumna oz. ne bo omogočala nepristranskosti in neenakopravne obravnave ponudnikov.
Pojasnilo :
Sistem mora biti opremljen s tehnologijo za zmanjšanje doze zadnje generacije in mora vključevati tehnologije in algoritme, ki omogočajo najmanj 60% zmanjšanje doze pri nevrološkem ali vaskularnem DSA slikanju, hkrati pa ohranjajo/izboljšujejo kakovost slike glede na predhodno tehnologijo za zmanjšanje doze in katere učinkovitost je mogoče kvantificirati in klinično dokazati z najmanj 3 kliničnimi študijami. Tehnike zmanjševanja doze se ne smejo doseči le z zmanjšanjem fps ali vidnega polja. Kot dokaz se navede: uradno dokazane klinične študije o zmanjšanju doze na odraslem pacientu (ne fantomu) na področju intervencijske nevroradiologije - ime klinične študije opravljene v eni izmed referenčnih ustanov; navesti ime, priimek avtorja študije, naziv institucije v kateri je bila študija opravljena.

14. Zahteva VI.5.: Katere parametre mora kontrolirati AEC? Samo mA, kV, čas pulza, filtracijo, velikost fokusa ali še kaj drugega?
Odgovor:
Naročnik se ne opredeljuje v samo tehnologijo. Vsaj mA in kV.

15. Zahteva VIII.1.1.: Naročnika prosimo, da sprejme tudi monitor velikosti 55 palcev, ki omogoča bistveno boljšo svetilnost kot večji monitorji in s tem boljšo klinično uporabnost.
Odgovor:
Naročnik vztraja pri razpisni zahtevi.

16. Zahteva VIII.1.2.: Po našem mnenju zahteva nima klinično uporabne vrednosti. Prosimo za umik zahteve. V nasprotnem primeru prosimo za dodatna pojasnila:
Naročnik ostaja pri zahtevi. Zahtevana funkcionalnost pripomore izboljšanim postopkom dokumentiranja posegov za namen edukacij, znanstvenega dela ali v primeru komplikacij pri posegu, kot tudi izboljšanju poteka dela.

17. Ali mora biti miška v sterilnem polju?
Odgovor:
Miška se ne nahaja v sterilnem polju, je pa prekrita s sterilno folijo.

18. Ali mora biti miško mogoče sterilizirati?
Odgovor:
Ne.

19. Ali so ambientne teme vezane tudi na razsvetljavo v OP prostoru?
Odgovor:
Ne.

20. Zahteva VIII.1.2.: Ali je nujno, da se zahtevana funkcionalnost za spreminjanje layoutov izpolnjuje preko vmesnika z računalniško miško, ali uporabnik dopušča tudi druge načina za doseganje enake oziroma boljše funkcionalnosti?
Odgovor:
Lahko ponudite tudi takšno rešitev, ampak mora biti na voljo v preiskovalnem prostoru.

21. Zahteva VIII. 1.5.: Kateri podatki morajo biti na voljo v OP prostoru za varno končanje preiskave, v primeru okvare velikega monitorja?
Odgovor:
Živa, referenčna slika in ekg signali.

22. Zahteva IX.7.1.: Prosimo za spremembo zahteve oz. pojasnilo (je 50.000 slik mišljeno kot celotna spominska kapaciteta?) , saj se zahteve med seboj izključujejo. Zahtevanih 20 s pri maksimalni zahtevani hitrosti fluoroskopije (30 f/s) znaša namreč samo 600 slik. Predlagamo, da zahtevo definirate s številom slik (oz. frame-ov), ki jih je mogoče shraniti v seriji, saj bi to pomenilo daljše serije pri počasneje dogajajočih se procesih. Npr. 1000 slik pomeni 33s pri 30 f/s oziroma 67s pri 15 f/s.
Odgovor:
50.000 je mišljeno kot celotna spominska kapaciteta.

23. Zahteva IX.13.: Ali se lahko zahtevano funkcionalnost omogoči tudi na drugačen način, z uporabniško definiranimi layout-i? Gre za hitrejšo in s stališča čistoče/sterilnosti varnejšo rešitev.
Odgovor:
Naročnik vztraja pri razpisni zahtevi.

24. Zahteva XI.4.: Ali imajo lahko stopalke tudi več pedal?
Odgovor:
Da.

25. Zahteva XII.15.: Prosimo za podrobnejši opis, kakšna oprema je zahtevana v tej vrstici oziroma navedbo primera take mizice.
Odgovor:
Ponudnik mora ponuditi opremo v skladu z zahtevami.

26. V vrsticah I.I.13, I.II.13., II.13., naročnik zahteva možnost čiščenja s predpisanimi dezinfekcijskimi sredstvi. Prosimo za pojasnilo¸, kakšna so predpisana dezinfekcijska sredstva? Ali so ustrezna sredstva predpisana s strani proizvajalca opreme? Ali je ustrezen aparat, ki je pobarvan s posebno antibakterijsko barvo, ki preprečuje razraščanje bakterij in se ne izpira pri čiščenju aparata?
Odgovor:
Ustrezna so dezinfekcijska sredstva predpisana s strani proizvajalca.

27. Zahtevi XI. 3. in 3.1.: Pri zahtevi gre za standardno funkcionalnost, ki je na voljo pri vseh proizvajalcih tovrstne opreme, razen da naročnik pa določa način, na katerega se mora funkcionalnost zagotoviti. Enaka, klinično popolnoma enakovredna funkcionalnost se lahko zagotovi tudi z drugimi kontrolnimi elementi aparata znotraj preiskovalnega prostora. Prosimo, da se določila, ki določajo, kako se funkcionalnost dosega umaknejo.
Odgovor:
Naročnik vztraja pri zahtevah.

28. Zahteva XI.10.: Prosimo za natančno pojasnilo, kaj vse mora biti omogočeno z daljinskim upravljalnikom oziroma umik zahteve.
Odgovor:
Omogočena mora biti vsaj osnovna manipulacija s slikami in posnetki preiskav (tek, izbira slike, preiskave, pregled nad preiskavo)
Datum objave: 25.09.2019   11:33
VPRAŠANJE
Ali se lahko zahteve pod (3., 4., 5., 6., 7. in 8. točko) poglavja 2.11.2.2. Tehnična in strokovna sposobnost - izpolnijo s sklicevanjem na zmogljivosti drugih subjektov?

ODGOVOR


Da, če bodo izvajali dela. Za navedene je potrebno v ponudbo priložiti dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovili teh subjektov v ta namen.
Za naveden kader je v ponudbo potrebno priloži tudi OBR-1 , izpolnjen in podpisan ESPD, Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizično osebo (OBR-6/1) in v primeru sklicevanja na kapacitete pravnih oseb: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizično in pravno osebo (OBR-6/1 in OBR-6/2): za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.


Datum objave: 25.09.2019   11:34
VPRAŠANJE
Ali se lahko v Navodilih navedeni pogoji pod 3. in 4. točko poglavja 2.12.2.1. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti - izpolnijo s podizvajalci?

ODGOVOR


Da.

Datum objave: 04.10.2019   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo naslednja pojasnila:
10. Podpora za glavo (navadna + neuro)
Vprašanje 1:
Prosimo za podrobnejšo specifikacijo podpor.
11. Trakovi za fiksacijo pacienta
Vprašanje 2: Naročnika prosimo za specifikacijo trakov oz. kakšen komplet potrebujete. Fiksacija rok, nog oz. okoli pasu? Različne velikosti?
13. Aspirator (sukcijski)
Želeli bi ponuditi ponudi kot smo jih že ponujali v prejšnjih projektih. Zmogljiv aspirator na prevoznem stojalu, s pretokom vsaj 50L/min in vakuumom vsaj 90 kPA. Ki nudi tiho delovanje, glasnost ne več 43 dBa. Zaprti sistem 2l z vrečkami za enkratno uporabo.
Vprašanje 3: Ali se strinjate, da se mora kot ustrezen ponuditi aspirator vsaj z minimalnimi zgoraj navedenimi tehničnimi lastnostmi.
14. 4 jahači
Želeli bi ponuditi ponudi jahače nemškega proizvajalca z naslednjimi lastnostmi:
Ergonomskim sedalo sedežem, pet krako podnožje iz nerjavečega jekla s 5 dvojnimi antistatičnimi kolesi za trda tla. Nastavitev višine z varnostno plinsko vzmetjo, ki jo upravljate z nerjavnim nožnim diskom za upravljanje. Obstojna prevleka sedeža iz dihajočega sintetičnega usnja.
Višina sedeža 51 - 78cm
Opcija: Višina sedeža 56 - 81cm, ki nudi nastavitev kota sedala.
Vprašanje 4: Ali se strinjate, da se mora kot ustrezen ponuditi jahač vsaj z minimalnimi zgoraj navedenimi tehničnimi lastnostmi oz. ali mora biti vključena tudi dodatna opcija nastavitve kota sedala?
19. 2 injektomata
Dne 23.09.2019 (14:18) ste objavili specifikacijo za injektomata. Ker trenutno ustreza samo en proizvajalec prosim za spremembo naslednjih specifikacij:
- teža do 2,5 kg
- hitrost bolusa nastavljiva od 1 do 2000 ml/h
- pretok v razponu od 0,1 do 2000 ml/h (od 0,1 99,99 ml/h, v koraku po 0,01 ml; od 100,0 999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml).
- delovanje na akumulatorsko baterijo več kot 10 ur pri pretoku 5 ml/h

Vprašanje 5: Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezna ponudita tudi injektomata z zgoraj navedenimi tehničnimi lastnostmi.

20. Defibrilator
Dne 23.09.2019 (14:48) ste objavili tehnične specifikacije za defibrilator.
Tehnične specifikacije se nanašajo AED defibrilator.
Vprašanje 6: Ali resnično potrebujete samo AED defibrilator ali prišlo do pomote?

V kolikor potrebujete defibrilator/monitor varianto z dodatnimi parametri, sprašujemo ali vam ustreza naslednja konfiguracijo, kot smo jo že ponujali v preteklih projektih oz. gre za enakovreden aparat kot ste jih izbirali vašem skupnem naročilu za defibrilatorje.

Dimenzije:
- 30×20×30 cm ± 10%
Teža:
- 5,5 kg ± 10% (skupaj z baterijo in kabli)
Zaslon:
- Barvni LCD zaslon velikosti vsaj 7'' (17,8 cm)
- možnost prikaza vsaj do 3 krivulje
Zaščita proti vdoru prahu in vode vsaj IP 44,
- defibrilator do 360J
- Uporaba defibrilacijskih nalepk ali opcija defibrilacijskih ročk
- AED defibrilacija, (za odrasle in otroke z ustreznimi elektrodami).
- Pacing
- Monitoring (3/5 kanalni EKG, SPO2 saturacija, NIBP neinvazivni tlak, CO2 za intubirane in neintubirane)
Baterija:
- Delovanje za vsaj 6 ur (pri spremljanju vseh parametrov in intervalu NIBP - 15 minut)
Podatki
- Shranjevanje podatkov za do vsaj 100 bolnikov. (potem se stari podatki brišejo in novi dodajajo).
- Shranjevanje EKG krivulj, do 24 ur. Shranjevanje trendov do 72 ur, ločljivost: 1 min.
- Snemanje zvoka: maks. skupaj 180 minut; maks. 60 min za vsakega bolnika
- Izvoz podatkov: podatke lahko izvozite v računalnik prek USB-pomnilnika
Testiranje:
- Samodejno testiranje enkrat dnevno vseh osnovnih funkcij, tako da je defibrilator vedno v stanju pripravljenosti.
Dodatne možnosti:
- Nadzor masaže srca preko CPR senzorja (prikaz hitrosti in globine masaže)

Vprašanje 6: Ali se strinjate, da se mora kot ustrezen ponuditi defibrilator/monitor z vsaj minimalnimi z zgoraj navedenimi tehničnimi lastnostmi?

V pričakovanju vaših odgovorov vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR
10. Podpora za glavo (navadna + neuro)
Vprašanje 1:
Prosimo za podrobnejšo specifikacijo podpor.

ODGOVOR: naročnik zahteva podporo oz. blazino za glavo, ki je anatomsko oblikovana, udobna za pacienta, hkrati pa omejuje premikanje pacientove glave.

11. Trakovi za fiksacijo pacienta
Vprašanje 2: Naročnika prosimo za specifikacijo trakov oz. kakšen komplet potrebujete. Fiksacija rok, nog oz. okoli pasu? Različne velikosti?

ODGOVOR: naročnik potrebuje fiksacijske trakove za fiksacijo rok, nog in preko pasu-prsnega koša.

13. Aspirator (sukcijski)

Želeli bi ponuditi kot smo jih že ponujali v prejšnjih projektih. Zmogljiv aspirator na prevoznem stojalu, s pretokom vsaj 50L/min in vakuumom vsaj 90 kPA. Ki nudi tiho delovanje, glasnost ne več 43 dBa. Zaprti sistem 2l z vrečkami za enkratno uporabo.
Vprašanje 3: Ali se strinjate, da se mora kot ustrezen ponuditi aspirator vsaj z minimalnimi zgoraj navedenimi tehničnimi lastnostmi.

ODGOVOR: Naročnik se strinja.

14. 4 jahači
Želeli bi ponuditi jahače nemškega proizvajalca z naslednjimi lastnostmi:
Ergonomskim sedalom- sedežem, pet krako podnožje iz nerjavečega jekla s 5 dvojnimi antistatičnimi kolesi za trda tla. Nastavitev višine z varnostno plinsko vzmetjo, ki jo upravljate z nerjavnim nožnim diskom za upravljanje. Obstojna prevleka sedeža iz dihajočega sintetičnega usnja.
Višina sedeža 51 - 78cm
Opcija: Višina sedeža 56 - 81cm, ki nudi nastavitev kota sedala.
Vprašanje 4: Ali se strinjate, da se mora kot ustrezen ponuditi jahač vsaj z minimalnimi zgoraj navedenimi tehničnimi lastnostmi oz. ali mora biti vključena tudi dodatna opcija nastavitve kota sedala?

ODGOVOR: naročnik zahteva inox jahače brez koles, brez naklona sedala, nastavljiva višina sedala od 750-780 mm,; sedalo oblazinjeno z materialom primernim za čiščenje( odgovorjeno pri vprašanju št.20).


19. 2 injektomata
Dne 23.09.2019 (14:18) ste objavili specifikacijo za injektomata. Ker trenutno ustreza samo en proizvajalec prosim za spremembo naslednjih specifikacij:
- teža do 2,5 kg
- hitrost bolusa nastavljiva od 1 do 2000 ml/h
- pretok v razponu od 0,1 do 2000 ml/h (od 0,1 99,99 ml/h, v koraku po 0,01 ml; od 100,0 999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml).
- delovanje na akumulatorsko baterijo več kot 10 ur pri pretoku 5 ml/h

Vprašanje 5: Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezna ponudita tudi injektomata z zgoraj navedenimi tehničnimi lastnostmi.
ODGOVOR: naročnik vztraja pri razpisnih zahtevah

20. Defibrilator
Dne 23.09.2019 (14:48) ste objavili tehnične specifikacije za defibrilator.
Tehnične specifikacije se nanašajo AED defibrilator.
Vprašanje 6: Ali resnično potrebujete samo AED defibrilator ali prišlo do pomote?

V kolikor potrebujete defibrilator/monitor varianto z dodatnimi parametri, sprašujemo ali vam ustreza naslednja konfiguracijo, kot smo jo že ponujali v preteklih projektih oz. gre za enakovreden aparat kot ste jih izbirali vašem skupnem naročilu za defibrilatorje.

Dimenzije:
- 30×20×30 cm ± 10%
Teža:
- 5,5 kg ± 10% (skupaj z baterijo in kabli)
Zaslon:
- Barvni LCD zaslon velikosti vsaj 7'' (17,8 cm)
- možnost prikaza vsaj do 3 krivulje
Zaščita proti vdoru prahu in vode vsaj IP 44,
- defibrilator do 360J
- Uporaba defibrilacijskih nalepk ali opcija defibrilacijskih ročk
- AED defibrilacija, (za odrasle in otroke z ustreznimi elektrodami).
- Pacing
- Monitoring (3/5 kanalni EKG, SPO2 saturacija, NIBP neinvazivni tlak, CO2 za intubirane in neintubirane)
Baterija:
- Delovanje za vsaj 6 ur (pri spremljanju vseh parametrov in intervalu NIBP - 15 minut)
Podatki
- Shranjevanje podatkov za do vsaj 100 bolnikov. (potem se stari podatki brišejo in novi dodajajo).
- Shranjevanje EKG krivulj, do 24 ur. Shranjevanje trendov do 72 ur, ločljivost: 1 min.
- Snemanje zvoka: maks. skupaj 180 minut; maks. 60 min za vsakega bolnika
- Izvoz podatkov: podatke lahko izvozite v računalnik prek USB-pomnilnika
Testiranje:
- Samodejno testiranje enkrat dnevno vseh osnovnih funkcij, tako da je defibrilator vedno v stanju pripravljenosti.
Dodatne možnosti:
- Nadzor masaže srca preko CPR senzorja (prikaz hitrosti in globine masaže)

Vprašanje 6: Ali se strinjate, da se mora kot ustrezen ponuditi defibrilator/monitor z vsaj minimalnimi z zgoraj navedenimi tehničnimi lastnostmi?

ODGOVOR: Se strinjamo.Datum objave: 04.10.2019   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim če boste kot ustrezen spoznali op jahač (pozicija 14), inox izvedba, oblazinjeno sedalo, noge brez koles, nastavljiva višina med 500 in 720 mm?

ODGOVOR


Jahač je ustrezen.

Datum objave: 10.10.2019   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
dne 23.09.2019 ste objavili dodatne tehnične specifikacije za črpalke.
1. Sprašujemo ali lahko ponudimo tudi črpalke, ki nudijo večje pretoke oz. boluse.
2. Sprašujemo ali lahko ponudimo tudi upravljanje črpalk v angleškem jeziku.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Ad1) Da, lahko ponudite tudi črpalke , ki nudijo večje pretoke oz. boluse.

Ad2) Da, lahko ponudite tudi upravljanje črpalk v angleškem jeziku.Datum objave: 10.10.2019   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na pozitivno objavljen odgovor na vprašanje postavljen na portalu z dne 23.09.2019 bi želeli vas obvestiti, da zahtevani defibrilator lahko ponuja samo eden dobavitelj. Da bi bila oddaja v skladu z načeli JN, se strinjate, da ponudimo defibrilator z sledečimi opisi:
1. Imeti mora bifazni način defibrilacije, vključena opcija AED, možnost uporabe ročk in samolepilnih večnamenskih elektrod
2. Čim krajši čas analize ritma AED, od začetka analize do pripravljenosti za izvedbo šoka vsaj 25 sekund
3. V ročnem režimu naj bo pripravljen za defibrilacijo v vsaj 7. sekundah (pri največji nastavljeni energiji) pri delovanju na baterije
4. Delovati mora v skladu z ERC smernicami za oživljanje
5. Vgrajen algoritem za zaznavanje srčnega ritma (v primeru, da je srčni utrip pri pacientu zaznan, AED ne izvede šok)
6. Omogočati mora prilagoditev delovanja (posodobitev) ob spremembah smernic ERC
7. TPO (temeljni postopki oživljanja) v skladu z ERC smernicami za odrasle in otroke
9. Omogočat mora enostavno manipulacijo: vklop, analiza in šok
10. Imeti mora barvni zaslon diagonale vsaj 17 cm, ki omogoča prikaz EKG (1-kanal) in tekstovnih sporočil
11. Samodejno testiranje oz. preverjanje aparata
12. Omogočati mora tudi defibrilacijo otrok
13. Omogočati mora povzetek dogodkov za vsak dogodek pacienta, kateri se lahko natisne ali kopira na USB medij z možnostjo prenosa v aplikacijo upravljanja podatkov na PC računalnik
14. Baterija mora zagotavljati vsaj 100 defibrilacij
15. Indikator polnosti baterije ali vgrajen sistem, ki opozarja na iztrošenost baterije
16. Biti mora lahek z maso ne več kot 6,5 kg
17. Torbica za aparat, 10x samolepilnih elektrodnih blazinic za odrasle in otroke
18. Imeti mora ES izjavo o skladnosti


ODGOVOR

Da, za naročnika je sprejemljiv tudi defibrilator z navedenimi lastnostmi.


Datum objave: 10.10.2019   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to, da se niste opredelili kateri pohištveni predali bi naj bili elektrificirani, od tega pa je odvisna tuid končna ponudbena cena, predlagamo, da se dobava pohištvene opreme (omare, pulti, oprema v čistem prostoru...) izvzame iz razpisa in se naroči in dobavi naknadno, po usklajenih podlogah in popisih iz potrjenega izdelanega projekta.

Prav tako predlagamo, da se elektrificirajo samo vrata kjer je to potrebno in sicer v čistem prostoru (drsna izvedba) in pri vhodu v preiskovalni protor s strani operaterja. Ostala vrata pa bi se odpirala ročno, krilna izvedba.

Prosimo, da se nedvoumno opredelite okrog zgoraj predlaganih predlogov, saj je od njiju odvisna tudi končna ponudbena cena, ki se pozneje, kot vam je znano ne more spreminjati.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Naročnik iz predmetnega postopka javnega naročila črta dobavo pohištvene opreme. Izbrani ponudnik bo moral v okviru izdelave projektne dokumentacije predvideti ustrezno pohištveno opremo, ki jo bo naročnik nabavil na podlagi ločenega postopka nabave.

Da naročnik se strinja s predlogom. Električna vrata (drsna izvedba) so torej zahtevana samo v čistem prostoru in pri vhodu v preiskovalni prostor s strani operaterja. Vsa ostala vrata so lahko ročna in krilne izvedbe.
Datum objave: 10.10.2019   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

konfiguracija zahtevanega angiografskega aparata nakazuje, da bo aparat namenjen za izvedbo najzahtevnejših preiskav in posegov na področju intervencijske nevrologije, onkologije in splošnih angiografskih preiskav. Iz tega razloga, kot tudi dobre prakse širše v EU pri tovrstnim posegih na tako kompleksnih aparatih, predlagamo naročniku zagotavljanje popolnega preventivnega in korektivnega vzdrževanja z vključenimi vsemi rezervnemi deli, zaradi zagotavljanja najvišje ravni nemotenega brezhibnega delovanja za ves čas življenjske dobe aparata.ODGOVOR

Zahteve glede vzdrževanja ostajajo nespremenjene.


Datum objave: 10.10.2019   12:42
VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Prosimo za informacijo ali je v ponudbo potrebno vključiti le 7 letno preventivno vzdrževanje za vso opremo navedeno pod DODATKI / DODATKI (MEDICINSKA OPREMA)?


ODGOVOR

Ne, ponudnik mora ponuditi preventivno vzdrževanje za zahtevano obdobje samo za angiografski aparat.


Datum objave: 10.10.2019   12:43
Naročnik je poslal 10. 10. 2019 v objavo na Portal javnih naročil 5. popravek razpisne dokumentacije, ki je dostopen tudi na spletni strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/.

Datum objave: 10.10.2019   12:43
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo, oziroma bo prepoznan kot ustrezni, ultrazvočni aparat s sledečimi karakteristikami (po točkah C/Specifikacije zahtev naročnika/Tehnični opis za dvoravninski rentgenski sistem za neuroangiografske in splošne angiografske preiskave/XII. Dodatki):
4. UZ z linearno in konveksno sondo. Aplikacije: abdomen odrasli, žilni pristopi, punkcije
4.1. Širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer), kateri omogoča hkratno obdelavo celotnega frekvenčnega spektra sonde.
4.2. Najmanj 4 500 000 delovnih kanalov; dinamično območje najmanj 280 dB; možnost skeniranja do najmanj 40 cm globine; 4 enakovredni aktivni priključki sonde.
4.3. Načini prikaza: 2D, barvni Doppler, angio-power Doppler, hkratni prikaz 2D in 2D+barvni Doppler, prostoročni 3D z vsemi ponujenimi sondami; simultani triplex prikaz ( 2D + color + PW); hitrost prikaza UZ slike najmanj 1900 slik/s; slikovni compound ( sestavljeni) prikaz z najmanj 8 zajetimi slikami v prikazani sliki; program za dinamični detektiranje in eliminacijo šuma v 2D UZ sliki, z najmanj 3. nivoji
4.4. Optimizacija 2D slike in PW sledi s pritiskom ene tipke; samodejna kontinuirana optimizacija 2D slike; programski paket za boljšo vidljivost igle.
4.5. Spreminjanje parametrov slike tudi po zamrznitvi ( Native data); Write and read zoomn z najmanj 15 nivoji; najmanj 2000 slik v Cineloop sekvenci; samodejne Dopplerske meritve in analiza v realnem času, kakor tudi na zamrznjenih posnetkih, s prikazom dejanskih merilnih točk; uporabniško definirane prednastavitve za vsako sondo.
4.6. /.
4.7. štiri smerno vrtljiva kolesa (manipuliranje na majhnem prostoru), vsaj dve kolesi naj imata možnost smernega fiksiranja (vožnja po hodniku); teža aparata do 120 kg; najmanj 21 palčni visokoresolucijski LCD monitor s kotom gledanja najmanj 175° v vertikalni in horizontalni smeri; monitor naj bo pozicioniran na premični roki, ki naj omogoča spreminjanje višine, lege (levo-desno) in usmerjenosti monitorja.
4.8. Upravljanje z aparatom preko barvnega dotikalnega zaslona- 12 palcev; interaktivna osvetlitev tipk na kontrolni plošči; kontrolna plošča in monitor uporabniško medsebojno neodvisno nastavljiva; nastavitev položaja kontrolne plošče s sukanjem plošče (najmanj 150° v vsako smer) ter nastavitvijo višine (najmanj 20 cm), brez potrebe po priključitvi v električno omrežje; display port video izhod.
5. UZ sonde: 1 linearna sonda s frekvenčnim območjem 4-12MHz, z 128 kristali; širina prikazanega polja 34 mm; 1 konveksna sonda s frekvenčnim območjem 2-6 MHz, z 128 kristali; vidni kot sonde 72°; punkcijsko vodilo za konveksno sondo z 2 kotoma.
6. Arhiviranje UZ preiskav: interni HDD najmanj 500GB; omogočati mora naknadno merjenje na shranjenih posnetkih, hranjenje dinamičnih in statičnih slik na internem HDD, prenašanje slik in sekvenc po DICOM protokolu (Dicom print, store, commit, worklist, MPPS), preko mreže, žično in brezžično na vsaj 3 arhivske enote hkrati; omogočeno mora biti prenašanje posnetkov v DICOM ali PC obliki na USB medij tudi brez podatkov o pacientu; programska zaščita pred virusi in neželjenimi programi; imeti mora možnost nadgradnje in priključitve barvnega laserskega tiskalnika.
7. Aparat-angiografski in UZ - mora biti iz redne proizvodnje, proizveden v letu 2019


ODGOVOR

Da, za naročnika je sprejemljiv tudi UZ aparat z navedenimi lastnostmi.