Dosje javnega naročila 005236/2019
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup avtoklava avtomatskega parnega sterilizatorja za sterilizacijo odpadkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.767,35 EUR

JN005236/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.07.2019
JN005236/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN005236/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.08.2019
JN005236/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005236/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Tomšič
alenka.tomsic@nib.si
+386 59232706

Internetni naslovi
http://www.nib.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nib.si/javna-narocila
ESPD: http://www.nib.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11588
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni raziskovalni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup avtoklava avtomatskega parnega sterilizatorja za sterilizacijo odpadkov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup avtoklava avtomatskega parnega sterilizatorja za sterilizacijo odpadkov skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup avtoklava avtomatskega parnega sterilizatorja za sterilizacijo odpadkov skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2019   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudnik nastopi z ustrezno usposobljenim, certificiranim zunanjim servisom, kateri ima izpolnjene vse zahtevane pogoje?

Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko. Opozarjamo le na navedeno (kot izhaja iz OBR-8): OPOZORILO: V kolikor bo ponudnik servisne storitve zagotavljal s kadri, ki niso njegovi zaposleni, potem mora ponudbo oddati kot ponudnik s podizvajalci.

S spoštovanjem.


Datum objave: 25.07.2019   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za pojasnilo ali v okviru zahtevanih referenc veljajo tudi reference proizvajalca in ne samo reference ponudnika.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

spoštovani,

naročnik bo upošteval le reference ponudnika.

S spoštovanjem.


Datum objave: 30.07.2019   23:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik prosimo, da kot referenčno obdobje dopušča obdobje zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudbe in s tem omogoči sodelovanje večim ponudnikom.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo kot referenčno obdobje upošteval obdobje zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudbe.

S spoštovanjem.


Datum objave: 30.07.2019   23:45
VPRAŠANJE
Spoštovani

zaradi specifičnosti specifikacije, naročniku predlagamo, da kot pogoj dovoli, da ponudniki priložimo 1 referenčno potrdilo, potrjeno s strani naročnika.

Hkrati predlagamo, da dovoli predložitev referenčne liste proizvajalca, kot je to navada v veliki večini javnih naročil.

Hvala za spremembe

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik v tem delu razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

S spoštovanjem.