Dosje javnega naročila 005299/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Blago: Menjava naftnih derivatov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.473.948,40 EUR

JN005299/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.07.2019
JN005299/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN005299/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN005299/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.09.2019
JN005299/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005299/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 142-349096

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Horvat
irena.horvat@zrsbr.si
+386 15897349
+386 15897347

Internetni naslovi
http://www.zrsbr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dbr.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11570
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Menjava naftnih derivatov
Referenčna številka dokumenta: 2019-286
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09134000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet razpisa je menjava naftnih derivatov, in sicer prodaja kurilnega olja ekstra lahko in nabava dizelskega goriva.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.903.058,40 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09134000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je menjava naftnih proizvodov, in sicer:
skupno ca. 5.777 m3 (oziroma do popolne izpraznitve rezervoarja) kurilnega olja ekstra lahko, skladiščenega v trošarinskem skladišču pri podjetju Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, od tega 5.177 m3 kurilnega olja ekstra lahko v lasti Zavoda in 600 m3 v lasti Termoelektrarna Brestanica d.o.o. in
in nabava skupno ca. 6.170 m3 (oziroma do maksimalne polnitve rezervoarja) dizelskega goriva v trošarinsko skladišče, na isto lokacijo, in sicer 5.170 m3 dizelskega goriva za Zavod in 1.000 m3 dizelskega goriva za Termoelektrarno Brestanica d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.903.058,40 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
gl. razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
gl. razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
gl. razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
gl. razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2019   13:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2019   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.