Dosje javnega naročila 005264/2019
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Gradnje: Izgradnja postajališča za avtodome
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005264/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005264/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318350/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11608
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja postajališča za avtodome
Referenčna številka dokumenta: 4300-0013/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja postajališča za avtodome (PZA) v okviru Hopslandie, s pripadajočo infrastrukturo, urbano opremo in zelenimi površinami, skladno z razpisno dokumentacijo, popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Novogradnja obsega gradnjo dovozne ceste, 18 parkirnih mest za avtodome, dograditev vodovodnega, kanalizacijskega, električnega omrežja in ozelenitev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrbje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja postajališča za avtodome (PZA) v okviru Hopslandie, s pripadajočo infrastrukturo, urbano opremo in zelenimi površinami, skladno z razpisno dokumentacijo, popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Novogradnja obsega gradnjo dovozne ceste, 18 parkirnih mest za avtodome, dograditev vodovodnega, kanalizacijskega, električnega omrežja in ozelenitev. Novogradnja bo izvedena v dveh fazah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.08.2019   11:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.