Dosje javnega naročila 005279/2019
Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Blago: Dobava vodomerov za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005279/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.07.2019
JN005279/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN005279/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005279/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Kristina Mejač
kristina.mejac@jeko.si
+386 45810416

Internetni naslovi
https://www.jeko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jeko.si/o-podjetju
ESPD: https://www.jeko.si/o-podjetju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11623
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vodomerov za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: V/10-RA-062/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava vodomerov za obdobje treh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja Gorenjska
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vodomerov za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2019   09:30
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2019   09:00

Dodatne informacije:
v razpisni dokumentaciji
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2019   07:09
VPRAŠANJE
Spoštovani

V predračunu so tudi nepovratni ventili. Zahtevate da se ponudi nepovratni ventil DN 32, ki pa ga večina proizvajalcev ne proizvaja, saj se za vodomere DN 25 in DN 32 uporablja enak ventil.
Ali se lahko ponudi enak ventil za obe dimenziji vodomera, če to tehnično ustreza?
Ali izrecno zahtevate, da mora biti nepovratni vodomer dimenzije DN 32 in ta ne sme biti enak kot nepovratni ventil DN 25?

ODGOVOR


Spoštovani,

izrecno zahtevamo protipovratni ventil DN 32 mm za vgradnjo v vodomer DN 32, ker uporaba ventila DN 25 v vodomeru DN 32 lahko privede, da ventil voda odnese v cev uporabnikovega internega vodovodnega omrežja, problematično pa je tudi tesnjenje med vodomerom in protipovratnim ventilom, kar omogoča dotok povratne vode nazaj v vodomer.

Hvala za razumevanje.

JEKO, d.o.o.


Datum objave: 26.07.2019   08:46
VPRAŠANJE
V predračunu, v točki 6, oprema za daljinsko odčitavane je za zvezdico navedeno, da mora biti ponujena oprema kompatibilna z licencami za Zenner in Homerider. Prosim, da navedete kakšne so zahteve za programsko opremo na ročnem terminalu in kakšen je komunikacijski protokolt za module..
Menim, da s tem favorizirate določene ponudnike, zato naj se zahteva umakne.


ODGOVOR


Spoštovani,

Za izvajanje popisa z daljinskim odčitavanjem uporabljamo Infotim e-popis s terminalom Unitech. Vsi odčitki morajo biti kompatibilni s navedenim sistemom, v kolikor niso, mora gonilnik v sklopu ponudbe priložiti ponudnik.

Hvala za razumevanje.

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 26.07.2019   08:48
VPRAŠANJE
1. Katera tehnična dokumentacija mora biti priložena za izponitev pogoja "tehnična dokumentacija z dokazili za posamezni tip vodomera"; točka 10.1.8?
Prosimo za točna navodila in spisek zahtevanih dokumentov.

2. Ali je za dokazila za točko 10.1.7, poleg dokazil o zdravstveni ustreznosti materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ter ustreznimi dokazili o skladnosti materialov potrebno priložiti izjavo o skladnosti oziroma izjavo o lastnostih? Pri vodomerih, se za razliko od drugih materialov ali produktov, skladnost ugotavlja s postopkom overitve in jo ureja zakon o meroslovju.
Prosimo za točna pojasnila.

ODGOVOR

Spoštovani,


1. Priložiti je potrebno tehnične kataloge iz katerih bo razvidno, da ponujeni tip materiala ustreza zahtevam iz 7. in 8. točke tehničnih specifikacij, ki so razvidne iz dokumenta TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, ki so del razpisne dokumentacije.

2. Vodomeri ne spadajo med gradbene proizvode, zato za njih ni potrebno priložiti izjavo o lastnostih. Potrebno pa je priložiti certifikat o tipski odobritvi meril in izjavo o skladnosti merila, ki dokazuje, da so merila skladna z predpisi. Izjavo za uporabo za pitno vodo lahko priložite lastno v slovenskem jeziku in priložite dokazila mednarodno priznanih institucij o testih, kjer je razvidno, da ustrezajo predpisom veljavnim v EU.

Hvala za razumevanje.

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 26.07.2019   08:57
VPRAŠANJE
V predračunu, v točki 6, oprema za daljinsko odčitavane je za zvezdico navedeno, da mora biti ponujena oprema kompatibilna z licencami za Zenner in Homerider. Prosim, da navedete kakšne so zahteve za programsko opremo na ročnem terminalu in kakšen je komunikacijski protokolt za module..
Menim, da s tem favorizirate določene ponudnike, zato naj se zahteva umakne.


ODGOVOR

Dodajamo še natančen naziv in sicer se e-popis imenuje eMR, dodajamo še povezavo: https://www.infotim.com/emr


Hvala za razumevanje.

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 01.08.2019   07:08
VPRAŠANJE
V tehničnih zahtevah po posameznih vrstah vodomerov za točki 1 in 2, zahtevate. da morajo biti ohišja iz ponikljane medenine.
Omenjena zahteva je neobičajna, saj večina renomiranih proizvajalcev izdeluje vodomere iz medenine-brez dodatne zunanje zaščite ali samo barvane. Večina EU proizvajalcev uporablja medenino brez primesi svinca ali z zmanjšano vsebnostjo svinca, kar je skladno tudi s priporočili in usmeritvami EU institucij. (vzrok so pravilniki glede higienske ustreznosti materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo.). Določene države EU prav zaradi tega ne priporočajo ali celo prepovedujejo vgradnjo vodomerov, ki so iz ponikljane medenine, saj je visokokakvostna medenina primernejša iz naslova higienske ustreznosti. Tako zaščito večinoma uporabljajo proizvajalci, ki ohišja izdelujejo iz nizkokakovostne medenine s primesmi , ki jo nato prevlečejo z nikljem, da škodljive snovi iz medenine ne prehajajo v pitno vodo, kar pa je slabša rešitev in se razen pri stanovansjkih vodomerih skoraj ne koristi.

Zakaj tak tip ohišja zahtevate samo za te skupini vodomerov in naprimer ne tudi za skupino 3 in ostale?
Prosimo tudi za natančno pojasnilo razlogov za tako odločitev in kakšno prednot to omogoči naročniku .
Zakaj te zahteve potem ni za vodomere iz skupine 3 (kjer bodo pogoji vgradnje enaki, saj gre za enake dimenzije vodomerov) in za vse ostale vodomere večjih dimenzij?
Ker je zahteva tehnično sporna, prosimo, da zahteve glede ponikljanega ohišja umaknete in tako odprete konkurenco tudi za druge ponudnike.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik lahko ponudi vodomere iz točke 1 in 2 tudi iz medenine, ki je ustrezna - neoporečna za stik s pitno vodo.

Hvala za razumevanje.

JEKO, d.o.o.Datum objave: 01.08.2019   07:10
VPRAŠANJE
Ali lahko za vodomere iz točk 3, 4, in 5, kjer je potrebno v kompletu z vodomerom ponuditi tudi radijski modul, nudimo enotno izvedbo mudila, to je kompaktno izvedbo, z vgrajenim radio modulom v merilnem mehanizmu,? Ta rešitev je dovoljena za vodomere iz skupine 4 in 5, ne pa za vodomere iz skupine 3.
To je neobičajno, saj je namen radijskega modula v vseh primerh vgradnje, ne glede na dimenzijo in tip vodomera, enak. Hkrati s tem pa naročnik pridobi enotno tehnično rešitev za vse tipe in dimenzije vodomerov.ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik lahko ponudi vodomere iz točk 3,4,5 z vgrajenim radijskim modulom vendar morajo ustrezati točki 7.6. splošnih zahtev za daljinsko odčitavanje.

Hvala za razumevanje.

JEKO, d.o.o.