Dosje javnega naročila 005284/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Recenzija projektne dokumentacije "Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005284/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.07.2019
JN005284/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005284/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN005284/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005284/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318447/objavljena_razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11625
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Recenzija projektne dokumentacije "Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL"
Referenčna številka dokumenta: 430-178/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71248000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naloge je izdelava recenzije projektne dokumentacije "Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL"
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71248000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba recenzije projektne dokumentacije "Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL" v obsegu in na način kot je določen v projektni nalogi, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru utemeljenih okoliščin in v skladu z veljavno javno-naročniško zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.08.2019   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji je v točki 3.2. zapisano:
Ponudnik je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, izvedel vsaj dve (2) referenčni deli, ki zajemata projektiranje zahtevnih objektov CC-SI klasifikacije 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija). Posamezno referenčno delo se mora nanašati na kanalizacijo v vrednosti vsaj 1.000.000 EUR brez DDV.
Naročnika sprašujemo ali gre za investicijsko vrednost 1.000.000,00 EUR? Enako je vprašanje za dodatne reference strokovnega kadra, kjer je zapisana vrednost 3.000.000,00 EUR brez DDV?

ODGOVOR
DA, vrednost pri referencah se nanaša na investicijsko vrednost , kot so navedeni pri posamezni referenci.

Lep pozdrav!Datum objave: 11.09.2019   09:09
S strani potencialnega ponudnika je naročnik na svoj e-naslov prejel naslednji vprašanji:

Predlagam, da se rok za oddajo ponudb javnega naročila, Naslov: Recenzija projektne dokumentacije "Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL" Referenčna številka dokumenta: 430-178/2019 podaljša za 30 dni.

OBRAZLOŽITEV
Predlog za podaljšanje utemeljujem z dejstvom, da je bilo javno naročilo za predmetno recenzijo projektne dokumentacije "Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL", objavljena med rednimi letnimi dopusti. Zato je bil dostop do informacij glede objave razpisa in dostopa do gradiv mnogim onemogočen s tem pa rok za oddajo javnega naročila bistveno skrajšan.
Na tej osnovi predlagam, da naslovnik upošteva predlog za podaljšanje roka oddaje javnega naročila za 30 dni.
V pričakovanju vašega pozitivnega odgovora na pobudo za podaljšanje roka oddaje predmetnega JN, vas prijazno pozdravljam.

Odg.: Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo ponovno podaljšal, zato rok ostaja nespremenjen.

Spoštovani, prosim da mi omogočite vpogled v dokumentacijo, ki zadeva javno naročilo pod naslovom: Recenzija projektne dokumentacije "Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL", Referenčna številka dokumenta: 430-178/2019.

Odg.: Naročnik ne bo omogočil vpogleda v dokumentacijo, saj meni, da potencialni ponudnik lahko oceni obseg dokumentacije, ki bo predmet recenzije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 11.09.2019   09:16
Naročnik dopolnjuje odgovor na poziv potencialnega ponudnika:

Spoštovani, prosim da mi omogočite vpogled v dokumentacijo, ki zadeva javno naročilo pod naslovom: Recenzija projektne dokumentacije "Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL", Referenčna številka dokumenta: 430-178/2019.

Odg.: Naročnik ne bo omogočil vpogleda v dokumentacijo, saj meni, da potencialni ponudnik lahko oceni obseg dokumentacije, ki bo predmet recenzije. Gre za standardno recenzijo projektne dokumentacije za gradbeni projekt kot izhaja iz dokumentacije (projektne naloge) za oddajo predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav!