Dosje javnega naročila 005395/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020, za leti 2019 in 2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 273.538,64 EUR

JN005395/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN005395/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005395/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2020
JN005395/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.02.2020
JN005395/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
JN005395/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005395/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 145-357309
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021

Internetni naslovi
http://www.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11655
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020, za leti 2019 in 2020
Referenčna številka dokumenta: 430-57/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leti 2019 in 2020, v skladu s prilogo 1: Projektna naloga.

V letu 2019 se predvideva, da se bo usposabljanja udeležilo predvidoma 150 udeležencev osnovnega usposabljanja in 3700 udeležencev nadaljevalnega usposabljanja. Enako število udeležencev je predvideno tudi v letu 2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leti 2019 in 2020, v skladu s prilogo 1: Projektna naloga.

V letu 2019 se predvideva, da se bo usposabljanja udeležilo predvidoma 150 udeležencev osnovnega usposabljanja in 3700 udeležencev nadaljevalnega usposabljanja. Enako število udeležencev je predvideno tudi v letu 2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2330-15-0010
II.2.14 Dodatne informacije
Niso potrebne.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.08.2019   12:15
Kraj: elektronsko v sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2019   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2019   13:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
prosimo, da popravite povezavo na javno naročilo na strani ministrstva. Zdaj je ta na strani GOV.SI:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/usposabljanje-za-ukrep-ekolosko-kmetovanje-iz-prp-2014-2020-za-leti-2019-in-2020/


LP dr. Janko Rode
KGZS

ODGOVOR

Spoštovani,

objavili smo spremembo pri objavi javnega naročila na portalu JN, kjer smo navedli navezavo na link. ki ste ga zapisali. Sprememba bo objavljena v nekaj dneh, po tem, ko bo najprej objavljena v Dodatku k Uradnemu listu EU.


Datum objave: 06.08.2019   15:12
VPRAŠANJE
Prosili bi za odgovore na nekaj vprašanj glede vzorca pogodbe in sicer 20. člena:
1. »Vse vpoglede in aktivnosti, ki so bile izvedene na zbirki, morajo izvajalci ustrezno dokumentirati z navedbo vzroka vpogleda in zapisnik opravljenih del predati naročniku.«
Glede na trend odpravljanja administrativnih ovir bi prosili za razmislek, ali je res potreben tak postopek. To namreč predstavlja veliko administrativno oviro, ki ima za posledico precej dodatnega dela ne zgolj pri izvajalcu ampak tudi pri naročniku, ki vse to prejme in hrani.
2. »Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke, ki jih bo zaradi izvedbe posameznih pogodbenih del shranil na svoji informacijski opremi, po prenehanju veljavnosti pogodbe nemudoma vrnil naročniku, iz svoje informacijske opreme pa nepovratno izbrisal .«
Ta del je sicer v redu, a nas nekoliko zbega povezava s 4 členom in alinejo, ki določa:
»vso dokumentacijo v zvezi z izvedbo usposabljanj hranil še najmanj deset let od dneva zadnjega izplačila sredstev;«
Predvidevamo, da se na informacijski opremi potemtakem hrani le dokumentacija o izvedbi usposabljanj, ki ne vsebuje osebnih podatkov. Ali si razlagamo prav?
3. »Stranki se posebej dogovorita, da izvajalec ne bo spreminjal medija zapisa (vsi morebitni osebni in drugi občutljivi podatki bodo ostali v elektronski obliki)«
Predlagamo ponovni razmislek o tej zahtevi. Težavo vidimo predvsem v tem, da se udeležence vabi po klasični pošti (vabila je potrebno natisniti) ter da se izdajo tiskana potrdila, se pravi, da se uporabi drug medij.
4. »da bo prenos osebnih podatkov, ki bo preko telekomunikacijskih omrežij, zavarovan s kriptografijo in elektronskim podpisom.«
To je v praksi težko zagotoviti. Menimo in predlagali bi, da bi zadostovalo kriptiranje. Ta standard je priznal tudi informacijski pooblaščenec v zdravstvu, kjer so res posebne vrste osebnih podatkov. Tukaj pa niti ne gre za posebne vrste osebnih podatkov, kakor jih definira GDPR. Ali bo prenos osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij od naročnika k izvajalcu tudi zavarovan s kriptografijo IN elektronskim podpisom?
Hvala in lep pozdrav
KGZS


ODGOVOR

ad 1.) Navedena dikcija se spremeni v: "Izvajalec mora poskrbeti, da se vsi vpogledi in aktivnosti izvedene na osebnih podatkih, beležijo v dnevnik."

ad 2.) Ta točka govori o osebnih podatkih, ki se hranijo v elektronski obliki, zato dikcija ostaja nesprememnjena. V skladu z zakonom, ki ureja javna naročila pa se morajo dokumenti vezani na izvedbo javnega naročila hraniti 10 let tako kot to določa 4. člen pogodbe. To pomeni vso dokumentacijo, ki je bila ustvarjena tekom usposabljaj in je služila kot dokazilo na podlagi katerega se je izvedlo plačilo računa. V praksi to pomeni liste prisotnosti, dokazila o vabljenju na usposabljanje, gradivo, ki so ga prejeli udeleženci, poročila o izvedeni storitvi ipd...

ad 3.) Navedena dikcija se umakne s pogodbe.

ad 4.) Navedena dikcija se spremeni v: "da bo prenos osebnih podatkov, ki bo preko telekomunikacijskih omrežij, zavarovan s kriptografijo."

Datum objave: 12.08.2019   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Pri pripravi prijave na JN smo prišli do poglavja Tehnična in strokovna sposobnost.
Kot prva postavka se v projektni skupini zahteva:
" vsaj en (1) član projektne skupine ki bo izvajal usposabljanja v smislu predavanja, priprave strokovnega gradiva ipd. mora biti veterinar, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje veterinarskih dejavnosti v skladu z Zakonom o veterinarstvu (ZVet-1) in imeti najmanj eno (1) usposabljanje v zadnjih 3 letih pred objavo predmetnega javnega naročila s področja veterinarstva;"
V projektni nalogi je, za razliko od lanskega JN, kot vsebina primerna za veterinarja zapisano le "- preprečitev bolezni in zdravljenje čebeljih družin (zatiranje varoje);" in drugje ni vsebin povezanih z veterinarskim znanjem.

Zanima nas, ali je zares potrebno vključiti v projektno skupino veterinarja in katero vsebino naj bi pripravil v gradivu.
Ali mora veterinar na usposabljanjih obvezno predavati in katere vsebine?

KGZS

ODGOVOR

V ponudbeni dokumentaciji je v poglavju IV. POGOJI ZA UGOTOVITEV SPOSOBNOSTI (Pogoji za sodelovanje, Tehnična in strokovna sposobnost) na strani 6 pri drugi alineji 7. točke, prišlo do napake pri zapisu zahteve glede veterinarja. Pravilen zapis te točke se glasi:
vsaj en (1) član projektne skupine ki pripravi strokovno gradivo za predavanja mora biti veterinar, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje veterinarskih dejavnosti v skladu z Zakonom o veterinarstvu (ZVet-1) in imeti najmanj eno (1) usposabljanje v zadnjih 3 letih pred objavo predmetnega javnega naročila s področja veterinarstva;
Ta zapis je v skladu z vzorcem pogodbe in sicer s 4. členom, kjer so opredeljene obveznosti izvajalca in kjer se ne zahteva, da veterinarski del gradiva predava veterinar.
V projektno skupino je potrebno vključiti vsaj enega veterinarja skladno z zahtevami. Veterinar pripravi vsebine vezane na preprečitev bolezni in zdravljenje čebeljih družin (zatiranje varoje).Datum objave: 14.08.2019   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,


nam lahko posredujete število upravičenih udeležencev po upravnih enotah, ki nam bo osnova za oblikovanje števila skupin in ponujenih lokacij?


Hvala vnaprej in lep pozdrav,

Tedja Trojar

ODGOVOR

Posredujemo vam lahko le procentualne podatke o kmetijskih gospodarstvih vključenih v ukrep EK po statističnih regijah v letu 2018, ker končne analize podatkov za leto 2019 še nimamo. Javno naročilo je pripravljeno na osnovi podatkov iz preteklih let ter na podlagi trenda vključevanja KMG v ukrep EK.

Odstotek KMG vključenih v ukrep EK po posamezni statistični regiji glede na skupno število KMG vključenih v ukrep EK.
7,2% Gorenjska regija
9,8% Goriška regija
7,2% Koroška regija
7,4% Obalnokraška regija
9,9% Osrednjeslovenska regija
10,9% Podravska regija
5,2% Pomurska regija
5,4% Posavska regija
7,4% Primorsko-notranjska regija
9,7% Regija Jugovzhodna Slovenija
16,8% Savinjska regija
3,1% Zasavska regijaDatum objave: 20.08.2019   15:12
VPRAŠANJE

V osnutku pogodbe se nam postavlja dodatno vprašanje v 20. členu v drugem odstavku in sicer: »za vsak vpogled mora izvajalec dobiti zahtevo ali odobritev s strani naročnika v primeru izvajanja podpore uporabnikom«.
Pojasnilo: V EVIZO dostopamo zaradi več razlogov in sicer ko vnašamo udeležence, ko jim tiskamo potrdila, ko pripravljamo poročilo, itd. Teh vstopov je veliko. Kaj se smatra pod »izvajanjem podpore uporabnikom«? Nemogoče je za vsak vpogled dajati zahtevo. Ravno tako bi to tudi za vas na MKGP predstavljalo (pre)veliko obremenitev.
Prosimo za umik omenjene navedbe iz osnutka pogodbe oziroma preoblikovanje navedbe v smislu »za čas izvajanja JN je omogočen permanentni vpogled v EVIZO«.

Najlepša hvala.

KGZS

ODGOVOR
Spoštovani!

Dikcija drugega odstavka 20. člena vzorca pogodbe: "Za vsak vpogled mora izvajalec dobiti zahtevo ali odobritev s strani naročnika v primeru izvajanja podpore uporabnikom. Vse vpoglede in aktivnosti, ki so bile izvedene na zbirki, morajo izvajalci ustrezno dokumentirati z navedbo vzroka vpogleda in zapisnik opravljenih del predati naročniku." se umakne.