Dosje javnega naročila 005321/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Gradnje: Preureditev prostorov bolnišnične lekarne v UKC Maribor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 179.537,59 EUR

JN005321/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.07.2019
JN005321/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN005321/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.10.2019
JN005321/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005321/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23212681
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11670
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev prostorov bolnišnične lekarne v UKC Maribor
Referenčna številka dokumenta: 462-E-DeS-NMV-PPBL-12/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je preureditev prostorov bolnišnične lekarne v UKC Maribor.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je preureditev prostorov bolnišnične lekarne v UKC Maribor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2019   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali naročnik ne zahteva nobenih referenc?

ODGOVOR
Ne. Naročnik smatra, da za izvedbo del, ki so predmet razpisa, reference izvajalca niso potrebne.Datum objave: 02.08.2019   14:02
VPRAŠANJE
Prosimo za preveritev postavke 6 pri betonskih delih.
Izvedba litega betona C25/30,............naknadno zaglajenega . C 30/37.
Ali je prišlo do pomote . Navedeni sta dve marki betona.


ODGOVOR
Gre za napako, pravilni opis del iz 6. točke, poglavja 1.4. Betonska in zidarska dela se glasi:

»Naprava novega betonskega industrijskega tlaka iz litega betona C25/30 v debelini 12cm, armiranega 2x mreža Q196 , naknadno zaglajenega. Potrebno je upoštevati in izvesti vse dilatacije, le-te se izvede po dokoncanju del. Pod plošco se vgradi toplotna izolacija iz XPS, kot npr. RAVATHERM XPS 500 SL v debelini 8cm. Vkljucno z locilnim slojem iz Pe folije med plošco in topoltno izolacijo. V plošci je potrebno predvideti poglobitev v globini 4mm, da je pod in ob sprejemnem pultu lahko položena guma v debelini 3.5mm - izsek v velikosti 6.00mx1.6m.«Datum objave: 05.08.2019   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani !
V osnutku pogodbenega določila navajate ključ v roke. V posameznih postavkah pa . da se dela obračunajo po dejanskih stroških - postavka 8 pri betonskih delih.

ODGOVOR
Gre za napako, pravilni opis del iz 8. točke, poglavja 1.4. Betonska in zidarska dela se glasi:

»Razna nepredvidena ali dodatna dela, ki se pojavijo v času gradnje, tudi pomoč obrtnikom in inštalaterjem (vsa nepredvidena ali dodatna dela se izvedejo po predhodni odobritvi investitorja).«

Ponudniki morajo pri izdelavi ponudbe upoštevati določilo »ključ v roke«.Datum objave: 12.08.2019   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe, zaradi odsotnosti različnih dobaviteljev, ker je čas dopustov in počitnic.

Hvala za posluh in razumevanje

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 12.08.2019   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe, saj je obračun del "ključ" in moramo pregledati tudi projekte.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 12.08.2019   08:30
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno pojasnilo glede INOX zaokrožnice iz postavke s priloge:
Dobava in vgradnja zaokrožnice iz nerjavnega jekla, INOXA v področju novega tlaka iz AB plošče v skladišču. izdelane iz nerjavečega jekla AISI 1.4301, debeline 1,5 mm
Zaokrožnica mora zagotavljati popolno tesnjenje z uporabo trajnoelastične tesnilne mase SIKA, zagotavljati visoko odpornost na udarce in obrabo in zagotavljati visoko temperaturno odpornost (od -30°C do +70°C).

Kakšna je višina , oziroma dimenzija zaokrožnice.

ODGOVOR
Višina zaokrožnice naj bo enaka v vseh prostorih, kjer se bodo izvajala gradbena dela.

Njena višina (10 cm) je definirana v delu kjer se nahajajo delovna mesta znotraj skladišča in kjer je predvidena GUMA obloga.

Takšna višina je skladna s pravilnikom in ki opredeljuje mokro čiščenje in razkuževanje prostorov.