Dosje javnega naročila 005564/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izboljšanje hidroloških razmer in odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja - Marja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 763.046,28 EUR

JN005564/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005564/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN005564/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.09.2019
JN005564/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN005564/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020
JN005564/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005564/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Jasna Mulej
jasna.mulej@zrsvn.si
+386 12445353

Internetni naslovi
http://zrsvn.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izboljšanje hidroloških razmer in odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja - Marja
Referenčna številka dokumenta: JN-445/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izboljšanje hidroloških razmer in odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja - Marja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Razvidno iz PZI projektne dokumentacije in Projektne naloge.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izboljšanje hidroloških razmer in odstranjevanje lesne zarasti na območjih Projekta Mala barja - Marja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2019
Konec: 15.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor vremenske razmere (višja sila) ne bi dovoljevale pričetek izvedbe del med 1. 9. 2019 in 29. 2. 2020 se lahko izjemoma prestavijo na termin med 1. 8. 2020 in 28. 2. 2021, vendar le po pisni odobritvi naročnika. Končni rok za izvedbo vseh del je 15. 9. 2021.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.08.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.08.2019   13:00
Kraj: Neposredno po izteku roka za prejem ponudb na spletni strani www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2019   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za pojasnilo, zakaj se za gradbena dela ki se glede na projekt klasificirajo kot enostaven objekt, zahteva za vodjo del inženirja arhitekture. To ni v skladu z Gradbenim zakonom.

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani,
Iz obrazca ePRO Navodila ponudnikom ne izhaja, da naročnik zahteva inženirja arhitekture. Pogoj 7.C.2. določa, da mora ponudnik razpolagati s pooblaščenim inženirjem, ki izpolnjuje zahteve določene v točki 7.C.2.


Datum objave: 06.08.2019   11:04
VPRAŠANJE
Terminologija vodja projekta, kot jo zahtevate vi, se nanaša na projektiranje. Vi zahtevate v bistvu projektanta, ki je bil vodja del na objektu?????

14.člen GZ določa pogoje za vodjo del. Prosim da jih upoštevate.

ODGOVOR

Spoštovani,

Hvala za opozorilo. V obrazcu ePRO Navodila ponudnikom v točki 7.C.2. je napaka. Pogoji v drugi alineji, ki so zahtevani za pooblaščenega inženirja, se nanašajo na vodjo del in ne na vodjo projekta.
Popravljeno besedilo v drugi alineji točke 7.C.2. navedenega obrazca se glasi:
- je kot vodja del v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb uspešno vsaj dvakrat izvedel:
čiščenje in urejanje stoječe vode v območju naravnih vrednot;
nameščanje lesenih pragov kot sestavni del ureditve vodotoka;
posek drevnine na površini najmanj 0,2 ha v območju z enim od naravovarstvenih statusov (naravna vrednota, Natura 2000, zavarovano območje) v zahtevnih razmerah s prisotno talno vodo in z majhno nosilnostjo tal.