Dosje javnega naročila 005323/2019
Naročnik: AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Blago: OKVIRNI SPORAZUM ZA NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME, LICENC IN TONERJEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.239,86 EUR

JN005323/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.07.2019
JN005323/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005323/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN005323/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.10.2019
JN005323/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2019
JN005323/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2019
JN005323/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2019
JN005323/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005323/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR
Trg republike 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sedež Agencije
agencija@a-zn.si
+386 12528600
+386 12528630

Internetni naslovi
http://www.a-zn.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.a-zn.si/o-agenciji/javni-razpisi/
ESPD: https://www.a-zn.si/o-agenciji/javni-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11634
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OKVIRNI SPORAZUM ZA NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME, LICENC IN TONERJEV
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2019-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
OKVIRNI SPORAZUM ZA NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME, LICENC IN TONERJEV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablice
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trg republike 3, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup tablic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Računalniki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trg republike 3, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup računalnikov in prenosnih računalnikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Rezervni deli za strežnike in drobni inventar
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30233000
30234000
30236000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trg republike 3, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Rezervni deli za strežnike in drobni inventar
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Licence
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trg republike 3, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Licence za različne računalniške programe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in vzdrževanje kopirnega stroja, uničevalca dokumentov (papirja) in nakup tiskalnika
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trg republike 3, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in vzdrževanje kopirnega stroja (arzlične vrste), uničevalca dokumentov (papirja) in nakup tiskalnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Tonerji
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30124000
30125100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trg republike 3, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Tonerji in ostala potrošna orpema za tiskalnike in multifunkcijske naprave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.08.2019   10:11
Sklop 5:
1. V predračunu moramo navesti ceno mesečnega vzdrževanja MF naprave in uničevalca papirja.
Kaj naj bi mesečno vzdrževanje vsebovalo?

Pod mesečno vzdrževanje je mišljeno 12 mesečna garancija za MF napravo in uničevalec papirja.

Sklop 6:
V tehničnih specifikacijah ste zapisali: Vsi tonerji in kartuše morajo biti originali.
Prosimo za podrobnejšo obrazložitev kaj ste mislili pod besedo »originali«.

Vsi tonerji in kartuše morajo biti originalni tonerji in kartuše proizvajalcev tiskalnikov.


Datum objave: 07.08.2019   08:56
Sklop 5:
V povabilu na strani 8 ste zapisali zahtevo:
- "Ponudnik mora biti za sklope 1, 2 in 5 akreditiran partner ali/in serviser ponujene opreme."
V obrazcu 2 tehnične specifikacije pa je zapisano pri multifunkcijski napravi zahteva:
- "Ponudnik mora biti akreditiran partner in serviser ponujene multifunkcijske naprave."
Pri uničevalcu in tiskalniku posebej ta zahteva ni zapisana.

o Ali zahteva iz povabila velja za vse tri naprave?
Zahteva, da mora biti akreditiran partner ali/in serviser velja za vse tri naprave - multifunkcijska naprava, tiskalnik in uničevalec.

o Če da, ali za tiskalnik in uničevalec velja termin »ali/in«?
Da, velja termin ali/in.

o Ali za multifunkcijsko napravo velja, da mora ponudnik izpolnjevati obe zahtevi t.j. biti akreditirani partner in serviser?
Za multifunkcijsko napravo mora biti ponudnik akreditiran partner ali/in serviser.

o Ali lahko za servisiranje prijavimo podizvajalca?
Za servisiranje vam ni potrebno prijaviti podizvajalca v kolikor ste že akreditiran partner.

Datum objave: 07.08.2019   16:08
Ali v sklopu 6 - tonerji, pod zaporedno številko 30 "Waste toner Container" naročate posodo za odpadni toner za Konico Minolto bizhub C558?

Da, naročamo posodo za odpadni toner za Konico Minolto bizhub C558.

Datum objave: 07.08.2019   16:18
S strani koga mora biti ponudnik akreditiran partner in na kakšen način dokazujemo, da smo akreditiran partner (koga - proizvajalec, principal,...) ponujene opreme?

Ponudnik mora biti akreditiran partner proizvajalca ponujene opreme ali zastopnika proizvajalca v Sloveniji ponujene opreme.

Datum objave: 07.08.2019   16:20
S strani koga mora biti ponudnik akreditiran partner in na kakšen način dokazujemo, da smo akreditiran partner (koga - proizvajalec, principal,...) ponujene opreme?

Ponudnik mora priložiti ustrezna dokazila s katerimi dokazuje, da je akreditiran partner.

Datum objave: 08.08.2019   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v obrazcu 2 ste pri sklopu 5 vse tehnične zahteve za tiskalnik navedli pri uničevalcu papirja. Prosim za popravek.

hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

popravek bo objavljen na spletni strani naročnika.


Datum objave: 08.08.2019   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Pri členu 8.1.3. razpisne dokumentacije, ste v zadnjem odstavku točke 1 napisali, da bo ponudnik moral na zahtevo ponudnika predložiti obrazec 8. Ali ste morda tu mislili obrazec 9?

2. Pri členu 8.1.3. razpisne dokumentacije, ste v točki 2 napisali, da mora biti ponudnik za sklope 1, 2 in 5 akreditiran partner ali/in serviser ponujene opreme.
Prosim za podrobno razlago, kaj točno naj pobudnik bo. Ali je dovolj, da je ponudnik akreditiran partner proizvajalca, servis pa opravlja drugo, za to usposobljeno in tudi akreditirano podjetje (lahko podizvajalec)?

3. Pri členu 10.3.2. razpisne dokumentacije, ste med drugim navedli, da mora podizvajalec enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje iz točk 8.1.1. in 8.1.3. RD. Pod točko 8.1.3. so namreč reference. Ali gre za pomoto pri navedbi člena, ki ga naj izpolnjuje tudi podizvajalec, ali naj reference izpolnjujeta tako ponudnik kot podizvajalec?

hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

1. da, prišlo je do napake in sicer je mišljen obrazec 9- referenčna lista ponudnika.

2. naročnik je po našem mnenju že odgovoril na to vprašanje v prejšnjih odgovorih.

3. da, prišlo je do pomote. Podizvajalcu ni potrebno izpolnjevati in prilagati referenc.
Datum objave: 09.08.2019   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
SKLOP 1 pozicija 1 in 2
Novi modeli tabličnih računalnikov iOS ne ustrezajo vašim zahtevam, zato prosim za popravek oz pojasnila.
Ali vam zadostuje zaslon v velikosti 11 kateri ima resolucijo 2388 x 1668?
Ali lahko namesto touch ID ponudimo Face ID tehnologijo, ki jo imajo novejše tablice?


ODGOVOR
Za tablične računalnike SKLOP 1 pozicija 1 in 2 ostanejo tehnične specifikacije nespremenjene. Lahko pa ponudite tudi Face ID tehnologijo.Datum objave: 09.08.2019   09:06
VPRAŠANJE
Popravki SKLOP 1 pozicija 3 Tablica s tipkovnico
Ali vam lahko ponudimo tablico z velikostjo zaslona 12,3'' ?
Proizvajalci teh modelov tablic ponujajo garancijo maksimalno 12 mesecev. Ali vam to zadostuje?


ODGOVOR

Za SKLOP 1 pozicija 4 ostanejo tehnične specifikacije nespremenjene. Zadostuje nam 12 mesečna garancija.


Datum objave: 09.08.2019   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po podatkih uradnega zastopnika znamke OKI za Slovenijo, proizvajalec ne proizvaja več tonerjev v sklopu 6, pod zaporednima številkama 15 in 16, to sta "črn toner za OKI B6300 za 18.000 strani" in "črn toner za OKI B6500 za 13.000 strani". Prosim, da ju umaknete iz predračuna oz. odgovorite, da ponudniki zanju ne oddamo cene.

hvala

ODGOVOR

Naročnik se strinja, da ponudniki za navedene tonerje ne oddajo cene. V kolikor bo kakšen ponudnik oddal ceno, je ne bomo upoštevali pri izračunu skupne vrednosti sklopa.