Dosje javnega naročila 005984/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
Blago: ANALIZATOR ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE S SISTEMOM ZA VODO
ZJN-3: Odprti postopek

JN005984/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN005984/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN005984/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005984/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 164-402175
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER
Cesta I. slovenskega tabora 2
9240
SI
Ljutomer
Slovenija
Rok Erhatič
rok.erhatic@zd-lju.si
+386 25851402
+386 25851425

Internetni naslovi
https://www.zd-lju.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-lju.si/s/180/razpisi.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12274
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ANALIZATOR ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE S SISTEMOM ZA VODO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava analizatorja za biokemijske laboratorijske preiskave s sistemom za vodo, vključno z UPS in rednim in izrednim servisom (v nadaljevanju analizator za biokemijske preiskave) za celotno obdobje trajanja naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
38434000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava analizatorja za biokemijske laboratorijske preiskave s sistemom za vodo, vključno z UPS in rednim in izrednim servisom (v nadaljevanju analizator za biokemijske preiskave) za celotno obdobje trajanja naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca/cev za izvajanje JN dobave reagentov za naslednje obdobje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Vsa podrobnejša opredelitev javnega naročila in navodila za ponudnike je navedena v dokumentaciji vezani na predmetno javno naročilo, ki je brezplačno in neomejeno dostopna na spletni strani naročnika.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Podrobnejša opredelitev je navedena v dokumentaciji vezani na predmetno javno naročilo, ki je brezplačno in neomejeno dostopna na spletni strani naročnika.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Podrobnejša opredelitev je navedena v dokumentaciji vezani na predmetno javno naročilo, ki je brezplačno in neomejeno dostopna na spletni strani naročnika.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.10.2019   12:30
Kraj: elektronsko


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Podrobnejša navodila v razpisni dokumentaciji na spletni strani naročnika.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER
Cesta I. slovenskega tabora 2
9240
Ljutomer
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2019   14:35
Vprašanje:

Pozdavljeni,

v tehničnih specifikacijah navajate, da zaradi prostorske omejenosti sistem ne sme presegati dolžine 150 cm in globine 100 cm.
Želeli bi ponuditi analizator, ki od navadenih dimenzij minimalno odstopa. Prosimo, da kot ustrezno sprejmete tudi ponudbo za analizator globine 102 cm.

Odgovor:
Aparat bo umeščen med delovne pulte. Naročnik je že upošteval maksimalno možno globino za analizator in vse možne dodatne dele analizatorja (cevi, priključni kabli...), kar znaša največ 100 cm.

Datum objave: 10.09.2019   14:36
Vprašanje:

Spoštovani,

pod točko 1.18 v tehničnih specifikacijah zahtevate merilno območje za CRP > ali enako 300 mg/L.
Naročnika prosimo za omilitev te zahteve na več ali enako 250 mg/L. Menimo namreč, da merilno območje do 250 mg/L običajno zadošča,
v redkih primerih, kjer pa je rezultat nad navedenim območjem, pa je še vedno možno vzorec predhodno redčiti.

Odgovor:

Naročnik ostaja pri svoji zahtevi. Redčenje vzorca pomeni porabo dodatnega testa, kar povečuje stroške naročnika.

Datum objave: 11.09.2019   10:11
Vprašanje:

Spoštovani naročnik,

Zanima nas ali lahko ponudimo reference iz področja EU?
Zahvaljujem se Vam za odgovor.

lp

Odgovor:

Lahko ponudite, a vsaj ena naj bo s področja Slovenije, se pravi, da ste končnemu naročniku v Sloveniji
dobavili in instalirali vsaj en enak analizator za biokemijske preiskave, kot ga ponujate v ponudbi.

Datum objave: 11.09.2019   10:11
Vprašanje:

Pozdravljeni,

Ali pravilno razumemo, da naročnik zavarovanja za resnost ponudbe ni zahtevano?

Hvala za odgovor.

Odgovor:

Da.

Datum objave: 20.09.2019   07:09
Vprašanje:

Iz razpisne dokumetacije je razvidno, da ponudniki za potrdilo ustreznosti referenc, na obrazc OBR10 vpišemo seznam referenc in naročnik ne zahteva podpisan obrazec s strani referenčnega naročnika.

hvala za odgovor.

Odgovor:

Tako je. Ponudnik za izkazovanje referenc izpolni obrazec OBR10.

Datum objave: 20.09.2019   07:10
Vprašanje:

Pozdravljeni,
ali pravilno razumemo, da ponudnik za izkazovanje referenc izpolni obrazec OBR10.
Hvala za odgovor.

Odgovor:
Da.