Dosje javnega naročila 005403/2019
Naročnik: LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov za obdobje 48 mesecev
ZJN-3: Odprti postopek

JN005403/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN005403/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005403/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN005403/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2019

    JN005403/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 145-356626
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojkova cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Bernik Golubić
tajnistvo@lek-zbor.si
+386 12806550
+386 12806561

Internetni naslovi
https://www.lzs.si

CELJSKE LEKARNE Javni zavod
Miklošičeva ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
info@ce-lekarne.si
+386 34250200

Internetni naslovi
http://www.lekarnanaklik.si/

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o.
Kandijska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
info@dolenjske-lekarne.si
+386 73932900

Internetni naslovi
https://www.dolenjske-lekarne.si/

GORENJSKE LEKARNE
Gosposvetska ulica 12
4000
SI
Kranj
Slovenija
uprava@gorenjske-lekarne.si
+386 42016100

Internetni naslovi
https://www.gorenjske-lekarne.si/

GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica
Rejčeva ulica 2
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
info@goriskalekarna.si
+386 53303440

Internetni naslovi
https://www.goriskalekarna.si/
https://www.goriskalekarna.si/
KOROŠKA LEKARNA
Ob Suhi 9
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
info@koroskalekarna.si
+386 28750700

Internetni naslovi
http://koroskalekarna.si/

Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Gregorčičeva cesta 8A
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
racunovodstvo@krl.si
+386 57111740

Internetni naslovi
http://www.kraske-lekarne.si/

LEKARNA AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3E
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
+386 53643830

Internetni naslovi
https://lekarna-ajdovscina.si/

LEKARNA KOČEVJE
Roška cesta 16
1330
SI
Kočevje
Slovenija
info@lekarna-kocevje.si
+386 18931613

Internetni naslovi
https://lekarna-kocevje.si/

JZ LEKARNA KRŠKO
Cesta krških žrtev 132C
8270
SI
Krško
Slovenija
jz.lekarna.krsko@siol.net
+386 74881090

Internetni naslovi
http://www.lekarna-krsko.si/

JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
Komenskega ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
+386 12306100

Internetni naslovi
https://www.lekarnaljubljana.si/

LEKARNA MOZIRJE
Hribernikova ulica 4
3330
SI
Mozirje
Slovenija
info@lekarna-mozirje.si
+386 38392700

Internetni naslovi
http://www.lekarna-mozirje.si/

LEKARNA ORMOŽ
Ptujska cesta 25
2270
SI
Ormož
Slovenija
lekarna.ormoz@netsi.net
+386 27400133

Internetni naslovi
http://lekarnaormoz.com/

LEKARNA RIBNICA
Majnikova ulica 1
1310
SI
Ribnica
Slovenija
info@lekarna-ribnica.si
+386 18369270

Internetni naslovi
http://www.lekarna-ribnica.si/domov.html

LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
SI
Sevnica
Slovenija
info@lekarna-sevnica.si
+386 78161620

Internetni naslovi
https://www.lekarna-sevnica.si/

LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska ulica 1
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
info@lekarna-slb.si
+386 28430445

Internetni naslovi
https://www.spletnalekarna.net

LEKARNA VELENJE
Vodnikova cesta 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
center@lekarna-velenje.si
+386 38981880

Internetni naslovi
http://www.lekarna-velenje.si/

LEKARNA BREŽICE
Černelčeva cesta 8
8250
SI
Brežice
Slovenija
info@lekarna-brezice.si
+386 74994735

Internetni naslovi
https://www.lekarna-brezice.si/

LEKARNE PTUJ
Trstenjakova ulica 9
2250
SI
Ptuj
Slovenija
info@lekane-ptuj.si
+386 27716001

Internetni naslovi
http://www.lekarne-ptuj.si/

JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE
Šutna 7
1241
SI
Kamnik
Slovenija
uprava@mestnelekarne.si
+386 17770181

Internetni naslovi
http://www.mestnelekarne.si/domov/

OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA
Kidričeva ulica 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
info@obalne-lekarne.si
+386 056110040

Internetni naslovi
http://www.obalne-lekarne.si/

POMURSKE LEKARNE Murska Sobota
Kocljeva ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@pomurske-lekarne.si
+386 25124400

Internetni naslovi
https://www.pomurske-lekarne.si/

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@ir-rs.si
+386 14758100

Internetni naslovi
http://www.ir-rs.si/

ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
uprava@zasavske-lekarne.si
+386 35632656

Internetni naslovi
https://www.zasavske-lekarne.si/

ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
Prešernova ulica 6
3310
SI
Žalec
Slovenija
lekarna.zalec@siol.net
+386 37120250

Internetni naslovi
http://www.lekarna-zalec.si/si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318913/Dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11708
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Interesno združenje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov za obdobje 48 mesecev
Referenčna številka dokumenta: JN2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Na podlagi določila 32. člena ZJN-3 predstavlja predmetno javno naročilo skupno javno naročilo za dobavo zdravil v sklopih in obsegu določenim s tem razpisom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 01A1
Številka sklopa: 01A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Celjske lekarne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 01A2
Številka sklopa: 01A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Celjske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 03A3
Številka sklopa: 03A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Celjske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 02A1
Številka sklopa: 02A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 02A2
Številka sklopa: 02A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: 02A3
Številka sklopa: 02A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: 02C1
Številka sklopa: 02C1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: 02C2
Številka sklopa: 02C2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: 02C3
Številka sklopa: 02C3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: 03A1
Številka sklopa: 03A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Gorenjske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: 03A2
Številka sklopa: 03A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Gorenjske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: 04A1
Številka sklopa: 04A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Goriška lekarna Nova Gorica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: 04A2
Številka sklopa: 04A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Goriška lekarna Nova Gorica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: 04A3
Številka sklopa: 04A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Goriška lekarna Nova Gorica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: 05A1
Številka sklopa: 05A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Koroška lekarna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: 05A2
Številka sklopa: 05A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Koroška lekarna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: 06A1
Številka sklopa: 06A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: 06A2
Številka sklopa: 06A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: 06A3
Številka sklopa: 06A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: 07A1
Številka sklopa: 07A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ajdovščina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: 07A2
Številka sklopa: 07A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ajdovščina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: 07A3
Številka sklopa: 07A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ajdovščina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: 08A1
Številka sklopa: 08A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Kočevje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: 08A2
Številka sklopa: 08A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Kočevje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: 08A3
Številka sklopa: 08A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Kočevje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: 09A1
Številka sklopa: 09A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Krško.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: 09A2
Številka sklopa: 09A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Krško.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: 10A1
Številka sklopa: 10A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: 10A2
Številka sklopa: 10A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: 11A1
Številka sklopa: 11A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Mozirje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: 11A2
Številka sklopa: 11A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Mozirje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: 11A3
Številka sklopa: 11A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Mozirje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: 12A1
Številka sklopa: 12A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ormož.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: 12A2
Številka sklopa: 12A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ormož.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: 12A3
Številka sklopa: 12A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ormož.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: 13A1
Številka sklopa: 13A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ribnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: 13A2
Številka sklopa: 13A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ribnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: 14A1
Številka sklopa: 14A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Sevnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: 14A2
Številka sklopa: 14A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Sevnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: 14A3
Številka sklopa: 14A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Sevnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: 15A1
Številka sklopa: 15A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Slovenska Bistrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: 15A2
Številka sklopa: 15A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Slovenska Bistrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: 16A1
Številka sklopa: 16A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Velenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: 16A2
Številka sklopa: 16A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Velenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 45

II.2.1 Naslov
Naslov: 16A3
Številka sklopa: 16A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Velenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 46

II.2.1 Naslov
Naslov: 17A1
Številka sklopa: 17A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Brežice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 47

II.2.1 Naslov
Naslov: 17A2
Številka sklopa: 17A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Brežice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 48

II.2.1 Naslov
Naslov: 18A1
Številka sklopa: 18A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Ptuj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 49

II.2.1 Naslov
Naslov: 18A2
Številka sklopa: 18A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Ptuj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 50

II.2.1 Naslov
Naslov: 18A3
Številka sklopa: 18A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Ptuj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 51

II.2.1 Naslov
Naslov: 19A1
Številka sklopa: 19A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Mestne lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 52

II.2.1 Naslov
Naslov: 19A2
Številka sklopa: 19A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Mestne lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 53

II.2.1 Naslov
Naslov: 20A1
Številka sklopa: 20A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Obalne lekarne Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 54

II.2.1 Naslov
Naslov: 20A2
Številka sklopa: 20A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Obalne lekarne Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 55

II.2.1 Naslov
Naslov: 20A3
Številka sklopa: 20A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Obalne lekarne Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 56

II.2.1 Naslov
Naslov: 21A1
Številka sklopa: 21A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Pomurske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 57

II.2.1 Naslov
Naslov: 21A2
Številka sklopa: 21A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Pomurske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 58

II.2.1 Naslov
Naslov: 21A3
Številka sklopa: 21A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Pomurske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 59

II.2.1 Naslov
Naslov: 21C1
Številka sklopa: 21C1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Pomurske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 60

II.2.1 Naslov
Naslov: 21C2
Številka sklopa: 21C2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Pomurske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 61

II.2.1 Naslov
Naslov: 22A1
Številka sklopa: 22A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 62

II.2.1 Naslov
Naslov: 22A2
Številka sklopa: 22A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 63

II.2.1 Naslov
Naslov: 22C1
Številka sklopa: 22C1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 64

II.2.1 Naslov
Naslov: 22C2
Številka sklopa: 22C2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 65

II.2.1 Naslov
Naslov: 22C3
Številka sklopa: 22C3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 66

II.2.1 Naslov
Naslov: 22C4
Številka sklopa: 22C4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 67

II.2.1 Naslov
Naslov: 22C5
Številka sklopa: 22C5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 68

II.2.1 Naslov
Naslov: 23A1
Številka sklopa: 23A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Zasavske lekarne Trbovlje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 69

II.2.1 Naslov
Naslov: 23A2
Številka sklopa: 23A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Zasavske lekarne Trbovlje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 70

II.2.1 Naslov
Naslov: 23A3
Številka sklopa: 23A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Zasavske lekarne Trbovlje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 71

II.2.1 Naslov
Naslov: 24A1
Številka sklopa: 24A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Žalske lekarne Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 72

II.2.1 Naslov
Naslov: 24A2
Številka sklopa: 24A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Žalske lekarne Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 73

II.2.1 Naslov
Naslov: 24A3
Številka sklopa: 24A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Žalske lekarne Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2019   10:01
Kraj: Elektronsko, preko portala e-JN, https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojkova cesta 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2019   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zaradi zahtevnosti priprave ponudbe, ki vključuje 24 Javnih zavodov in posledično pripravo 24 ponudb, predvideni rok oddaje Javnega naročila ne omogoča ponudnikom dovolj časa, da bi lahko pripravili kvalitetno ponudbo, ki je ustrezna in skladna z ZJN-3. Praksa DKOM izrecno zahteva, da morajo imeti ponudniki dovolj časa za pripravo ustrezne ponudbe. V izogib vložitve revizije zaradi prekratkega roka za oddajo ponudb, zahtevamo, de se rok za oddajo ponudb podaljša najmanj do 15.10.2019.


ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe na 7.10. 2019 ob 10:00 uri. Tako znaša rok za pripravo ponudbe 10 tednov. Naročnik bo objavil popravek objave.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu dokumentacije smo v Excelovi tabeli v zavihku Druga merila opazili nepopolne vrstice 44-54. V njih je samo navedba da obkrožimo št. 1,2,3 - ni pa navedeno kaj se tam izbira oz. izpolnjuje.
Predvidevamo, da gre za napako oz. ostanek nekih tabel, ki se ne tičejo aktualne ponudbe. Prosimo za pojasnilo oz. popravek tabele. Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da vrstice 44-54 niso merodajne za pripravo ponudbe zato naj jih ponudniki ne upoštevajo pri pripravi ponudbe.

VPRAŠANJE
pozdravljeni,

zaradi dopustov prosimo za podaljšanje roka oddaje vsaj za 30 dni.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe na 7.10. 2019 ob 10:00 uri. Tako znaša rok za pripravo ponudbe 10 tednov. Naročnik bo objavil popravek objave.Datum objave: 27.08.2019   11:01
VPRAŠANJE
Dne 8.8.2019 smo zastavili vprašanja, ki so se nanašala na vse sklope objavljenega javnega naročila. Ker do danes, dne 26.8. niste objavili odgovorov, nas zanima, kdaj jih boste objavili.

Vprašanja so bila sledeča:
Vpr. št 1.
Predmet objavljenega javnega naročila so zgolj zdravila z režimi izdaje zdravil Rp, Rp/Spec, H/Rp in ZZ. Prosimo za odgovor, zakaj niso kot predmet javnega naročila zajeta tudi zdravila brez recepta in vso preostalo blago, ki se v lekarnah prodaja končnim uporabnikom (medicinski pripomočki, prehranska dopolnila)? Ali bo naročnik oziroma ali bodo posamezni javni lekarniški zavodi izvedli posebno javno naročilo za zdravila brez recepta in vso preostalo blago, ki se v lekarnah prodaja končnim uporabnikom?

Vpr. št. 2.
V poglavju 10. Merila in ponudbena cena (str. 13 razpisne dokumentacije) navajate, »da je predmet javnega naročila dobava zdravil, ki so uvrščena v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju CBZ) in katerih cena je skladno z Zakonom o zdravilih določena s strani JAZMP. Glede na dejstvo, da je cena zdravila regulirana s strani JAZMP morajo ponudniki ponuditi zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v xml. obliki v CBZ (ker je cena regulirana ponudnik v popis zdravil ne vpisuje cene zdravil)«.

Zakaj ponudnikom javno naročilo ne omogoča, da bi ponudniki medsebojno konkurirali tudi v ceni zdravila. JAZMP je določil najvišjo dovoljeno ceno za posamezno zdravilo, kar pa ne pomeni, da ponudnik za posamezna zdravila ne bi mogel ponuditi nižje cene za posamezno zdravilo kot je določena. JAZMP, ZZZS in Ministrstvo RS za zdravje tega ne prepovedujejo. Ravno nasprotno, saj bi v primeru, da bi ponudniki poleg ostalih meril, medsebojno konkurirali tudi v ceni zdravil, pomenilo velik prihranek javnih finančnih sredstev, namenjenih za zdravila.

Vpr. št.3.
Predmet objavljenega javnega naročila so zgolj zdravila z režimi izdaje zdravil Rp, Rp/Spec, H/Rp in ZZ, katerih končni plačnik je v celoti ZZZS iz javnih sredstev. ZZZS trenutno javnim lekarniškim zavodom za posamezno zdravilo plača regulirano ceno, ki pa ni zmanjšana za naknadne ugodnosti (popuste), ki jih ponudniki priznavajo javnim lekarniškim zavodom. Da je to v nasprotju s predpisi opozarjata tako Računsko sodišče kot tudi Komisija za preprečevanje korupcije.
https://www.kpk-rs.si/2018/03/01/komisija-ze-leta-2014-opozarjala-na-pomanjkljivosti-sistema-nabave-zdravil-ki-so-financirana-iz-javnih-sredstev/

Kakšno zagotovilo bodo imeli izbrani ponudniki, da popust na predčasna plačila (merilo predčasna plačila) in ugodnosti za obseg dobav (merilo ugodnosti za sklope) ne bosta zahtevala tako posamični javni zavod, kot tudi ZZZS, če se le ta odloči, da bo plačeval zgolj regulirano ceno zmanjšano za naknadne ugodnosti (popuste)?

Vpr. št.4.
Postavlja se nam vprašanje, zakaj imajo nekatere lekarne oblikovane veliko sklopov, nekatere pa manj? Kakšni so bili razlogi za oblikovanje sklopov? Ali so bile in na kakšen način pri oblikovanju sklopov upoštevane količine zdravil, ki jih je lekarna nabavljala v preteklosti pri izbranih dobaviteljih?

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo »Naročnik z izbranim ponudnikom sklenil krovni okvirni sporazum, izbrani ponudnik pa bo sklenil posamični okvirni sporazumom z javnim lekarniškim zavodom za sklop, za katerega bo izbran kot najugodnejši ponudnik. Krovni okvirni sporazum in posamični okvirni sporazum se za posamezni sklop sklepa z enim ponudnikom, ki bo izvajal dobave na način, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z naročilom, lastni ponudbi in krovnem ter posamičnem okvirnega sporazumu.«

Zanima nas kakšno garancijo ima ponudnik, da bo javni lekarniški zavod od izbranega ponudnika nabavil zdravila v vrednosti kot so opredeljena v sklopu. Npr. 01A1 predvidena vrednost 11 mio, 01A2 predvidena vrednost 10 mio, 01A3 predvidena vrednost 3 mio. Kako lahko ukrepa ponudnik izbran za sklop 01A1, če javni lekarniški zavod na letni ravni od njega nabavi zdravila zgolj v vrednosti 3 mio od predvidenih 11 mio. Ta isti javni lekarniški zavod pa od ponudnika izbranega na sklopu 01A3 nabavi za 13 mio namesto predvidenih 3 mio.

Vpr. št.5.
Zakaj so popusti pri merilih predčasna plačila in ugodnosti za obseg dobav navzgor omejeni? Ponudnikom niste dali možnosti, da sami ponudijo % popustov (ki je lahko višji od tega kar so predvideli posamezni javni lekarniški zavodi). Nasploh je omejitev nerazumna, in v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih, ki v nobeni določbi ne določa, da ponudnik ne sme ponuditi nižje cene od cene, ki jo je določil naročnik. Saj ravno v tem je smisel javnih naročil - konkurenčen boj med ponudniki. To je tako, kot če bi projektant za II. Tir določil ceno 1,2 milijarde, naročnik pa bi od ponudnikov zahteval, da če se slučajno že odločijo za nižjo ceno od predvidene, je to lahko max 2% in niti slučajno več. Predlagamo vam, da v tem delu razpisno dokumentacijo spremenite in ponudnikom omogočite, da konkurirajo tudi v maksimalni višini popusta, ki ga je posamezni ponudnik pripravljen ponuditi za predčasna plačila oziroma za obseg dobav.

Zanima nas tudi, zakaj imajo posamični javni zavodi različne višine ugodnosti na obseg dobav. Tako imajo Dolenjske lekarne Novo mesto določene 4% kot najvišji možen delež ugodnosti v %, Pomurske lekarne 2,4%, Celjske pa zgolj 2%. Upoštevajoč, da gre za sklope vredne več milijonov , bi pričakovali, da javni lekarniški zavodi strmijo k čim večjemu deležu ugodnosti v %, saj razlike med 2% (Celje) in 4% (kot ima Novo mesto) za javni zavod predstavlja točno 200.000 če je sklop vreden 10. mio .

Vpr. št.6.
Zastavljena merila čas dobav (za nujne primere) so pri nekaterih sklopih navedena diskriminatorno, saj ne omogočajo vsem ponudnikom, da enakovredno konkurirajo. Merila so namreč zastavljena tako, da dajejo prednost ponudnikom, ki so lokacijsko bliže lekarnam. Na primer: Lekarna Slovenska Bistrica točkuje s 5 točkami ponudnike, ki ponudijo čas dobave do 1 uro, s čimer onemogoči, da konkurira ponudnik s sedežem iz obrobja Slovenije. Podobno tudi Pomurske lekarne z 10 točkami ovrednotijo ponudnika, ki je zmožen blago dobaviti v 2 urah, kar ponudnik z osrednje ali zahodne Slovenije fizično ne more ponuditi.

V skladu s 5. odstavkom 84. člena ZJN-3, ki določa, da morajo biti merila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila, naročnika pozivamo, da merilo v tem delu spremeni, na način, da vsem dobaviteljem omogoči enake možnosti uspeha. Predlagamo, da se čas dobave uredi enotno za vse skupine (posamične javne zavode) in sicer 1) do 6 ur 2) med 6 in 12 ur 3) po 12 urah. Upoštevajoč, da gre za skupno javno naročilo, da vsi izvajajo isto dejavnost ni razloga, da je merilo čas dobave v opisanih primerih zastavljeno tako ozko, saj očitno daje prednost ponudnikom, ki so locirani bliže lekarnam in onemogoča ponudnike, ki so oddaljeni cca 120 km. Namreč upoštevajoč cestno prometne predpise v eni uri iz Ljubljane do Slovenske Bistrice oziroma v dveh do Lendave ni možno priti.


ODGOVOR
1. Naročnik ponudnikom ni dolžan pojasnjevati zakaj in v kolikšnem obsegu je določil predmet javnega naročila.
2. Naročnik je omejen s pravilih ZZdr-2, kar pomeni, da ponudniki ne morejo konkururati s ceno. Naročnik pojasnjuje, da je cena zdravil, ki so vključena v CBZ bazo, determinirana s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, kar pomni, da konkuriranje s ceno zdravil praktično ni mogoče. Namreč, skladno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2) se cena zdravila oblikuje skladno z določilom 158. in 163. člena ZZdr-2, ter upoštevajoč zahtevo iz četrtega odstavka 163. člena ZZdr-2, na podlagi katere postane veljavna cena najnižja cena, ki jo ponujajo poslovni subjekti na trgu.
. Ponudniki v postopku oddaje javnega naročila za enako zdravilo (ob teoretični predpostavki, da je vsako zdravilo svoj sklop) v različnih sklopih dobi dve ceni. Ponudnik A, ki je podal ceno 100 enot in je v sklopu 1 najugodnejši in ponudnik B, ki je v sklopu 2 podal najugodnejšo ponudbo in je dal ceno 101 enot. Upoštevajoč veljavno zakonodajo (določila 158. do 164. člena ZZdr-2) naročnik ne more izbrati ponudbe ponudnika B, ki je sicer oddal najugodnejšo ponudbo v sklopu 2, saj njegova cena ni veljavna in zavezujoča. Navedeno pomeni, da konkuriranje s ponudbeno ceno, kot to nepravilno navaja vlagatelj (»oblikovanje ponudbene cene je namreč avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami na način, da doseže tržno konkurenčno ponudbeno ceno, ki zagotavlja kakovostno izvedbo predmeta naročila«), v konkretnem postopku oddaje javnega naročila preprosto ne drži, niti pri dobavi zdravil po postopku oddaje javnega naročila ni mogoče, saj bi lahko naročnik izbral le tistega ponudnika, ki je oddal najnižjo ceno zdravil(a), četudi bi po pravilih ZJN-3 v ostalih sklopih bili najugodnejši drugi ponudniki, jih naročnik, upoštevajoč regulirano ceno zdravil po ZZdr-2 ne bi mogel izbrati. Naročnik je določil več meril, ki jih je opisal in ovrednotil, hkrati pa je naročnik kupec, ki postavlja nabavne pogoje. Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal in dopustil, da ponudniki podajajo samovoljno ponudbeno ceno, saj le-to ni mogoče skladno z ZZdr-2, naročnik pa tudi ne bi mogel ovrednotiti meril, če ne bi poznal spodnje ali zgornje meje. Predmetno javno naročilo ne gre enačiti z naročili, kjer se konkurira samo s ceno.

3. Naročnik bo zaračunal popust na predčasna plačila skladno pravili dokumentacije in meni, da ZZZS do njih ni upravičen.
4. Javni lekarniški zavodi so oblikovali delež ugodnosti na obseg dobav, glede na pretekle dobave in ugodnosti, upoštevajoč tudi vrednost dobav, ki jih izvedejo ter delež, ki je na vrednost dobav mogoče pričakovati.

5. Naročnik mora skladno z ZJN-3 vnaprej ovrednotiti in določiti merila za izbor ponudnika,
Nadalje naročnik poudarja, da merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe ni najnižja cena, kjer vpisana vrednost predstavlja dejansko vrednost, pač pa je merilo določeno na način, da je izbran ponudnik, ki ponudi prodajne pogoje, na podlagi katerih pridobi najvišje število točk. Zato ni mogoče sprejeti predloga , da bi »avtonomno določili višino popusta«, saj na ta način ne bi bilo mogoče enakopravno in objektivno obravnavati ponudnikov, hkrati pa ni mogoče vnaprej točkovati merila na način, da bi naročniku predstavljal najoptimalnejšo rešitev. Prvič zaradi dejstva, ker če bi se ponudniku omogočilo, da sam vpiše višino % ugodnosti na obseg dobav/popust na predčasna plačila to predstavlja nešteto možnosti (npr. do 1,85% to predstavlja 185 različnih možnosti), kar naročnik ne more vnaprej ovrednotiti. Hkrati pa naročnik ne more linearno vrednotiti podanih možnosti, saj različno vrednoti ugodnosti, hkrati pa želi ponudnike stimulirati k podaji najboljših prodajnih pogojev. Npr. skopi 24A2, katerega vrednost znaša 1.756.526,58 EUR, predstavlja delež ugodnosti 0,9% 158.087,39 EUR, zato ponudnik ne prejme točk. Ugodnost na obseg dobav v višini 1% prinese 10 točk iz znaša 175.652,99, medtem ko delež v višini 1,1% znaša 193.217,93 EUR (razlika z drugo možnostjo znaša 17.564,94 EUR) zato je razliko naročnik točkoval za 15 točk več, kot za drugo možnost. Naročnik želi na navedenem primeru prikazati, da v kolikor želi naročnik zagotoviti objektivna in vnaprej določena in ovrednotena merila ne more ponudnikom dopustiti, da prosto ponujajo vrednosti (delež ugodnosti, popust za predčasna plačila, rok dobav), saj naročnik ne more vnaprej ovrednotiti meril. Prvič iz razloga, ker ne ve, do kakšne vrednosti bodo ponudniki ponudili delež ugodnosti na obseg dobav/popuste torej ne more določiti zgornje meje uteži in posledično ne more določiti uteži na posamezno merilo, hkrati pa ne more določiti uteži, za vse mogoče možnosti, ki bi jih lahko ponudniki vpisovali.
Naročnik meril ne bo spreminjal.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila se lekarniški javni zavodi razlikujejo glede na obseg dobav, delovni čas, lokacijo lekarn, razpolaganje z robotskim sistemom, (ne)obstoj dežurnih lekarn, digitalizacija poslovanja, skratka lekarniški zavodi so si med seboj različni, zato so znotraj sklopov določena tista merila z utežmi, ki posameznemu javnemu zavodu omogočajo izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Enakost meril, kot to nekritično predlaga vlagatelj, bi pomenila izbor ponudnika, ki ne upošteva elementov za katere posamezni naročnik glede na lastnosti javnega zavoda meni, da mu bodo omogočila izbor najugodnejšega ponudnika, ki ponuja tisto, kar posamezni naročnik najbolj ceni in vrednoti.

6. Naročniki ne dajejo prednosti ponudnikom, ki do bližje, pač pa ponudnikom, ki lahko prej dobavijo
blago. Ponudnik sam pa se mora znati organizirati, da oddaljenost sedeža ne predstavlja ovire pri ponudbi dobavnih rokov (npr. najem prostorov v bližini lekarne), v kolikor je to v skladu s poslovno politiko ponudnika. Nikakor pa naročnik ne povzroča krajevne diskriminacije.
Kot že pojasnjeno na Portalu javnih naročil se izvaja priložnostno skupno javno naročilo v katerem je predmet javnega naročila razdeljen na ravni skupin in znotraj teh na sklope. Naročniki so določili roke dobav glede na dejanske potreb po odzivnosti dobaviteljev. V zvezi z oddaljenostjo naročnik napotuje na predhodni odgovor.

VPRAŠANJE
Vzorec »POSAMIČNI OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ZDRAVIL V SKLOPU« v 20. členu določa, kdaj lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma. Ali je tu mišljen tudi ZLD-1 26. člen?

ODGOVOR
Naročnik je kot razlog za odstop predvidel tudi razlog "če ne izpolnjuje zahtev vsakokrat veljavne zakonodaje v zvezi s pravili poslovanja dobavitelja," ki se nanaša na vse zahteve veljavne zakonodaje, tudi določilo 26. člena ZLD-1.

VPRAŠANJE
Vzorec »POSAMIČNI OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ZDRAVIL V SKLOPU« v 18. členu, prvi odstavek določa:
»V kolikor bo dobavitelj zamujal z dobavo naročenega blaga glede na roke dobave, določene v 12. členu tega okvirnega sporazuma je naročnik upravičen zaračunati pogodbeno kazen v višini 2 % vrednosti naročila za vsako uro zamude, vendar ne manj kot 500,00 EUR. Zamuda ne teče v času izven delovnega časa posamezne lekarne.«
V primeru zamud se računa 2% od vrednosti naročila vendar ne manj kot 500? Ali navedeno drži? Menimo, da je predvidena kazen pretirana in absolutno nerazumna. Predlagamo korekcijo oziroma pripravo nove razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da roke dobav določa 14. člen ZDL-1, hkrati pa se je ponudnik zavezal dobaviti zdravila v krajšem roku za primere nujnih dobav, velja pa izpostaviti dejstvo, da zaradi zamude uporabnik nujno ne pride do potrebnega zdravila. Naročnik meni, da pogodbena kazen ni previsoka, pač pa je namenjena temu, da se izvajalec drži pogodbenih zavez in zavez, ki jih je podal v ponudbi. Ob navedenem še dodajamo, da gre pri izvajanju pogodbe za civilnopravno razmerje, ki ni podvrženo pravu javnih naročil.

VPRAŠANJE
Vzorec »POSAMIČNI OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ZDRAVIL V SKLOPU« v 15. členu, zadnji odstavek določa:
»V kolikor v postopku izdaje zdravila preverba avtentičnosti zdravila ne bo uspešna, mora dobavitelj na lastne stroške nuditi zamenjavo zdravila, hkrati pa lahko naročnik unovči pogodbeno kazen, ki za primer neuspešne avtentičnosti zdravila znaša 10,00 EUR na kos zdravila. Zaveza po plačilu kazni za primer neuspešne avtentičnosti zdravila velja ves čas, ko naročnik izdaja dobavljeno zdravilo, tudi po preteku tega okvirnega sporazuma.«
Menimo, da je predvidena kazen, 10,00 EUR po kosu zdravila pretirana in absolutno nerazumna. Predlagamo korekcijo oziroma pripravo nove razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
V primeru neuspešne avtentifikacije zdravila, prvič uporabnik nujno ne pride do zdravila, naročnik mora ugotovitev vnesti v zapisnik in sistem, da je bila avtentifikacija neuspešna in zdravilo skladiščiti do prevzema, kar za uporabnika lahko predstavlja veliko nevšečnost, hkrati pa ima naročnik zaradi neustrezno dostavljenega zdravila dodatno delo. Zato naročnik meni, da je predvidena pogodbena kazen simbolična in nikakor ne »pretirana in absolutno nerazumna.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 25 določa:
»Ponudnik mora dobaviti zdravila v času, ki lekarni omogoča izdajo zdravila v roku 24 ur prejema recepta za izdajo zdravila (ne velja za nujne dobave, ki so določene kot merilo za izbor).«
Ali navedena zahteva po dobavi v 24 urah velja tudi za soboto, nedeljo, praznike? Lahko naročnik zahteva dobavo npr. v soboto dopoldan v 24 urah? Hkrati tudi izpostavljamo, da naročnik nima nobenih obveznosti z vrednostmi in količinami glede blaga. Dobavitelj pa mora imeti vse na zalogi in dostaviti v 24 urah. Menimo, da je tovrstna zahteva pretirana in v nasprotju z enakopravnostjo pogodbenih partnerjev.


ODGOVOR
Naročnik napotuje na določilo 14. člena ZLD-1, ki določa, da mora lekarna zagotoviti vsa zdravila, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, najpozneje v 24 urah od naročila oziroma naslednji delovni dan. To zahtevo je naročnik določil kot pogoj,da zadosti zakonskim obveznostim. Določbe ZLD-1obvezujejo lekarniške zavode tudi v soboto, nedeljo in praznike. Naročnik še dodaja, da načelo, na katero se sklicujete ni javnonaročniško načelo, katerega presoja po pravilih ZJN-3 bi bila mogoča. Naročnik pogodbe ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 24 določa:
»Ponudnik mora biti sposoben dobaviti vse artikle, navedene v sklopu za katerega oddaja ponudbo. Ravno tako mora imeti ponudnik na zalogi vse artikle, navedene v sklopu v katerem je oddal ponudbo.«
Kako bo naročnik preverjal, ali je ponudnik sposoben dobaviti vse artikle?


ODGOVOR
Naročnik bo izpolnjevanje zahteve preverjal na način, da bo ponudnik izkazal, da je imetnik dovoljenja za zdravila, ki so v sklopu in za katero je ponudnik oddal ponudbo.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 24 določa:
»Ponudnik mora imeti status veletrgovca za zdravila, ki jih ponuja v sklopu.«
Naročnika sprašujemo, kaj je mišljeno z izpostavljeno zahtevo. Kakšen status veletrgovca se zahteva? Morebitna pravna podlaga?


ODGOVOR

Naročnik napotuje na uporabo ZZDR-2, predvsem 104. člena.
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije »pregled meril po sklopih« je razvidno, da so merila za vsak javni zavod določena drugače. Menimo, da navedeno ni skladno s pravili javnega naročanja, saj gre za skupno javno naročilo. Upoštevajoč navedeno predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da se javno naročilo vodi skladno z določilom 33. člena ZJN-3, kot priložnostno skupno javno naročilo. Navedeno pomeni, da posamezni zavezanec za javno naročilo pooblasti drugega zavezanca za javno naročilo, da za njega vodi javno naročilo. To pa nikakor ne pomeni, da se mora javno naročilo v vsem voditi enako, še posebej ker je razdeljeno na sklope. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacij

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 14 določa:
»Ponudnik mora izpolniti in podati ponudbo za vse elemente merila, v nasprotnem primeru bo njegova ponudba izločena kot nedopustna ponudba. Ponudnik mora obkrožiti eno izmed danih možnosti v okviru posameznega merila, v nasprotnem primeru se bo ponudba izločila. Ponudnik tudi ne sme posegati v merilo na način, da bi samovoljno dopisal in izbral možnosti, ki jih priloga Merila ne vsebujejo.«
Kot zainteresiran ponudnik izpostavljamo, da si je naročnik vzel pravico, da kar sam določa kakšne popuste mora ponuditi ponudnik. Ponudnik bi moral imeti možnost, da se sam odloči kakšne popuste bo dal (avtonomnost pri oblikovanju cene).
Casa sconto zelo varira od zavoda do zavoda. Denar pa ima enako vrednost na celotnem trgu. ZZZS vsem lekarnam plačuje v 30 dneh.
Predlagamo, da naročnik dopusti, da ponudniki prosto oblikujejo ponudbeno ceno (avtonomno določijo višino popusta v okviru posameznega merila). Prav tako bi moral naročnik po našem mnenju dopustiti tudi možnost, da ponudniki za posamezen sklop sploh ne ponudijo popusta glede na regulirano ceno, čas dobave ipd. Upoštevajoč navedeno predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije.


ODGOVOR

Naročnik je določil veliko možnosti izbora v okviru posameznega merila in tako zagotovil konkurenco med ponudniki, saj lahko le-ti izbirajo med možnostmi, ki jih je naročnik vnaprej jasno določil in tudi ovrednotil. Na strani ponudnika in njegove poslovne politike pa je, da se odloči, ali bo ponudil katero od ponujenih opcij. V kolikor pa ponudnik sploh ne želi sprejeti nabavnih pogojev naročnika pa to ne pomeni, da je naročnik določil merila, ki onemogočajo konkurenco med ponudniki, pač pa da je naročnik določil nakupne pogoje, pod katerimi ponudnik ne želi z naročnikom poslovati. Vendar je to poslovna odločitev posameznega ponudnika in ne onemogočanje konkurence med ponudniki, saj je naročnik določil več možnosti na podlagi katerih lahko ponudnik izkaže svoj konkurenčni položaj na trgu.
Naročnik ne more slediti predlogu, da poda možnost ponujanja 0% ugodnosti na obseg dobav/popusta na predčasna plačila, saj pod takšnimi pogoji ni pripravljen kupiti blaga, hkrati pa bi to pomenilo poslabšanje obstoječega stanja, kar pa si kot subjekt, ki sledi načelu gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti ne sme in ne more privoščiti.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 14 določa:
»V posameznem sklopu bo izbran ponudnik, ki bo po merilu dosegel najvišje število točk, pri čemer velja omejitev, da bo lahko ponudnik na ravni skupine posameznega javnega lekarniškega zavoda-v sklopih z oznako A izbran zgolj v enem sklopu. V kolikor bo ponudnik oddal najugodnejšo ponudbo v posameznem sklopu z oznako A na ravni skupine, se njegova ponudba ne upošteva in se izloči iz ocenjevanja v sklopih z oznako A na ravni skupine. V primeru , da bo ponudnik oddal najugodnejšo ponudbo v dveh ali več sklopih na ravni skupine, bo izbran v sklopu, ki ima nižjo numerično oznako (primer: v koliko bo ponudnik podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo na ravni skupine v sklopu A1 in A2, bo izbran kot najugodnejši ponudnik v sklopu A1, medtem, ko se v sklopu A2, njegova ponudba izloči).«
Naročnika sprašujemo, ali to pomeni, da mora ponudnik podati ponudbo za vse sklope v skupini (A1, A2, A3)? Če ponudnik odda ponudbo zgolj za A1, bo izločen?


ODGOVOR
Naročnik ni omejil konkuriranje na sklope in ponudnik lahko odda ponudbo na kolikor sklopov želi, vendar bo naročnik na ravni skupine postopal skladno s pravili določenimi v razpisni dokumentaciji.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 10 določa:
»Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.«
Kaj pomeni skupna ponudba? Ali lahko veletrgovci oddamo skupno ponudbo? Skupne ponudbe pri veletrgovcih z zdravili verjetno ne pridejo v poštev zaradi področnih predpisov in predpisov o varstvu konkurence. Združevanje med veletrgovci je namreč prepovedano (nevarnost očitka kartela in delitve trga). Glede na navedeno predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo razpisne dokumentacije, ki bo omogočala, da vsak izmed veletrgovcev, ki deluje na slovenskem trgu lahko odda veljavno in dopustno ponudbo samostojno.


ODGOVOR
Naročnik je podal opcijo, ki jo predvideva ZJN-3, ponudniki pa morajo upoštevajoč veljavno področno zakonodajo in pravila ZJN-3 oddati ponudbo.

VPRAŠANJE
Okvirni sporazum se podpisuje za 48 mesecev, obseg v vrednosti in količini pa je določen samo za eno leto (glej Preglednica 4 Predvidena vrednost letnih dobav po posameznih sklopih). Tu ni nobene korelacije, podpis okvirnega sporazuma za 4 leta, obseg pa je v dokumentaciji določen samo za eno leto. Predvidena vrednost bi morala biti za 4 leta. Predlagamo korekcijo oziroma razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije.
Prav tako naročnika sprašujemo, po kakšni formuli je naročnik izračunal delež dobav za posamezen javni zavod. So deleži pravilno izračunani (opažamo velike razlike med posameznimi zavodi)?
Razlike med posameznimi zavodi opažamo tudi pri finančnih zavarovanjih (točka 12.2). Predlagamo poenotenje za vse zavode, saj gre za skupno javno naročilo.


ODGOVOR
Z enostavno matematično formulo množenja lahko ponudnik izračuna predvideno vrednost in količino za obdobja 48 mesecev. Posamični zavod je podal vrednosti in količine glede na pretekle dobave, razlike med zavodi, saj so si zavodi medsebojno zelo različni, hkrati pa je določil sklope - le ta pa je del predmeta javnega naročila, ki ga je mogoče oddati ločeno.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 4 določa:
»Predmet javnega naročila je dobava zdravil, ki so uvrščena v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju CBZ) in imajo eno izmed vrsto dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v prometu v Republiki Sloveniji in katerih cena je skladno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2) določena s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju JAZMP). JAZMP določa ceno zdravil na podlagi zakonskih določb in določb aktualnega pravilnika (Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/15, 15/16 in 19/18) in regulirano ceno zdravil objavlja v CBZ.«
Naročnika sprašujemo, ali je CBZ baza uradna baza. Vsi podatki v CBZ niso točni prav tako v CBZ ni dogovornih cen. V CBZ so vsi registrirani artikli, ki pa ni nujno, da so na trgu. Predlagamo drugačno (bolj specifično) definicijo predmeta javnega naročila.
Dodatno izpostavljamo, da tudi ZZZS sodeluje pri oblikovanju cene, to so tako imenovane dogovorne cene, ki pa praviloma niso objavljene. Kako naj ponudniki postopajo v teh primerih?


ODGOVOR
V zvezi z navedbami, da Centralna baza zdravil (CBZ) ni uradna baza, oziroma da vsi podatki v CBZ niso točni ter, da v CBZ ni dogovornih cen, naročnik pojasnjuje, da je »Centralna baza zdravil je zbirka podatkov o zdravilih vključno z zdravili brez recepta, o razvrščenih galenskih zdravilih ter o razvrščenih živilih za posebne zdravstvene namene. Na voljo so administrativni podatki, podatki o sestavi zdravil, o režimih izdaje, o odločbah, cenah, razvrstitvah na liste, podatki o ATC klasifikaciji, o medsebojno zamenljivih zdravilih, terapevtskih skupinah zdravil ter podatki o najvišjih priznanih vrednostih. Centralno bazo zdravil urejata Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ter ZZZS.« Glede na dejstvo, da seznam sprejmeta JAZMP v sodelovanju z ZZZS, naročnik meni, da to predstavlja uradno evidenco, saj jo sprejmeta subjekta, katera imata v področni zakonodaji pooblastila in nalogo določiti zdravila in njihove cene ter ostale podatke, ki se nahajajo v seznamu.
Kot izhaja iz Navodil ponudnikom je naročnik jasno določil: »Glede na dejstvo, da je cena zdravila regulirana s strani JAZMP morajo ponudniki ponuditi zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v xls. obliki v CBZ.«

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija v vzorcu Posamičnega okvirnega sporazuma v 4. členu med drugim določa:
»Naročnik bo po poteku vsakih šestih mesecev ugotovil vrednost dobav in dobavitelj bo za vrednost ugodnosti, ki znaša _________ % (vnese se podatek iz ponudbenega predračuna) vrednosti vseh dobav naročniku izdal dobropis.
V primeru povečanja obsega dobav nad 10% vrednostjo, določeno v dokumentaciji v zvezi z naročilom, , se bo ugodnost povečala za razmerje med:
- vrednost dobav, ki presegajo 10% odstopanje vrednosti, ki jo je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z naročilom (presežna vrednost) in
- vrednostjo predvidenega obsega dobav povečanega za 10%
glede na ponujeno ugodnost za predviden obseg dobav. Naročnik si bo prizadeval naročiti blago v vrednosti, kot je bila določena v dokumentaciji v zvezi z naročilom. V kolikor obseg dobav v vrednosti, določeni v dokumentaciji v zvezi z naročilom ne bo realiziran, se delež ugodnosti, dan v ponudbi ne sme spremeniti.«
Izpostavljamo, da je predvideno »avtomatsko« povečanje popusta. Predlagamo, da se navedena določba briše, saj ne ustreza načelu enakovrednosti strank v obligacijskih razmerjih.


ODGOVOR
Ob hipotetičnem primeru pomeni to naslednji izračun:

-        za previden obseg dobav do 1.100.000 EUR je ponudnik podal 1,85 % ugodnosti na obseg dobav, kar znaša 20.350 EUR,
-        obseg dobav se poveča na 1.150.000,00 EUR, kar je za 50.000,00 EUR več, kot je 10 % odstopanje vrednosti,
-        delež ugodnosti se bo povečal za razmerje med 50.000/1.100.000
kar znaša 0,04545 oziroma 4,545 % povečanje deleža ugodnosti, kar pomeni, da se bo ugodnost povečala na 1,934 % po izračunu (1,85 % x (1+0,04545)=1,934 %)
-        navedeno pomeni, da bodo ugodnosti pri obsegu dobav 1.150.000 EUR znašali 21.317,00 EUR, in sicer 20.350,00 EUR za dobave do 1.100.000,00 EUR (+)[1] 967,00 EUR za dobavo v presežku nad 10 % (1.150.000,00-1.100.000,00 EUR x 1,934% znaša 967,00 EUR.

Naročnik ocenjuje, da je »drsnik« sorazmeren povečanju vrednosti obsega dobav in tako upravičen, saj se na večji obseg dobav lahko ponudi večja ugodnost. Naročnik je vnaprej jasno določil pravilo o spremembi deleža ugodnosti v primeru povišanja obsega dobav na 10% tako, da ni jasno, v kakšnem smislu naj bi ponudnik nosil vsa tveganja. Normalno namreč je, da v kolikor se nakupi večja vrednost, višjo ugodnost na obseg nakupa lahko kupec ponudi, kar je naročnik v pogodbi previdel. V kolikor pa naročnik ne bo nakupil več kot 10 % predvidenega obsega pa ponudniku sploh ni potrebno ponuditi višjega deleža popusta, še nato pa se po pogodbenem pravilu po opisani formuli upošteva kot izhodišče le presežek na 10 % predvidenega obsega dobav.


VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija v Navodilih ponudnikom v točki 11.17. (Kapitalska udeležba) določa:
»Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v roku, ki ga določi naročnik, posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.«
Naročnika sprašujemo, kako bo obravnaval ponudnike, ki imajo delnice na prinosnika?


ODGOVOR
Naročnik bo postopal skladno z določili ZIntpK, ponudnik bo moral zagotoviti zahtevane podatke.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija v Navodilih ponudnikom v točki 11.11. določa:
»Dobava vseh artiklov iz popisa v posameznem sklopu in izjava o zalogi artiklov ter zmožnosti dobave novih artiklov.
Ponudnik mora biti sposoben dobaviti vse artikle, navedene v sklopu za katerega oddaja ponudbo. Ravno tako mora imeti ponudnik na zalogi vse artikle, navedene v sklopu v katerem je oddal ponudbo.
V kolikor se bo pojavila potreba po novih zdravilih, ki niso uvrščena v popis zdravil posameznega sklopa (navedeno primeroma in ne izključno: nova zdravila, spremenjeni artikli, nadomestilo odpoklicanih artiklov, avtentikacija zdravil) in bo ponudnik z njimi razpolagal, se ponudnik zavezuje, da bo artikle dobavil ob enakih pogojih in elementih merila, kot jih je podal v ponudbi (po ceni določenih v CBZ, upoštevajoč elemente na izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe).«
Naročnik od ponudnikov zahteva, da bodo naročniku izbrani ponudniki dobavljali tudi druga zdravila, ki niso predmet zadevnega javnega naročila. Naročnik tudi zahteva, da se bodo ta zdravila dobavljala ob enakih pogojih in elementih merila, kot jih je ponudnik podal v ponudbi za zdravila, ki so predmet javnega naročila. Ocenjujemo, da je navedena zahteva v nasprotju s pravili javnega naročanja. Predmet javnega naročila mora namreč biti vnaprej jasno in določno definiran, naročnik ne more kasneje (po poteku roka za oddajo ponudb ali celo tekom izvajanja javnega naročila) spreminjati predmeta javnega naročila ipd. Za nova zdravila mora izvesti enega izmed postopkov javnega naročanja. Zahteva je sporna tudi z vidika, da se zahteva dobava pod enakimi pogoji kot to velja za ostala zdravila, pri čemer pa ponudnikom ni znano, za katera zdravila sploh gre.
Smiselno enako (po našem mnenju nedopustno) določbo je možno zaslediti tudi v osnutki posamičnega okvirnega sporazuma v 6. členu.
Glede na vse navedeno predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije


ODGOVOR
Naročnik poudarja, da je določil tehniko naročanja okvirni sporazum, definiran v 48. členu ZJN-3. V pojasnilo in razumevanje naročnik navaja, da je okvirni sporazum tehnika naročanja, predmet okvirnega sporazuma pa je določitev pogojev, s katerimi se uredijo naročila, ki se oddajo v posameznem obdobju, zlasti v zvezi s ceno in, če je ustrezno, predvideno količino. Okvirni sporazum kot tehnika naročanja se uporablja za primere, ko v bodočem časovnem obdobju ni mogoče definirati vseh potreb naročnika, ki se lahko nanašajo tako na količino, ceno ali vsebino. Naročnik je pri pripravi in uporabi tehnike naročanja sledil dejanski potrebam (katere ne more vnaprej napovedati) in določilom 48. člena ZJN-3, hkrati pa ocenjuje, da je predmet dovolj definiran, aj bo naročnik v asu veljavnosti okvirnega sporazuma potreboval zdravila, uvrščena v seznama CBZ. Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Razpisna dokumentacija v Navodilih ponudnikov v točki 10 (Merilo in ponudbena cena) določa merila za izbiro ponudbe:
»Predmet javnega naročila je dobava zdravil, ki so uvrščena v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju CBZ) in imajo eno izmed vrsto dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v prometu v Republiki Sloveniji, kot je navedeno v točki 1 te razpisne dokumentacije in katerih cena je skladno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2) določena s strani JAZMP. JAZMP določa ceno zdravil na podlagi zakonskih določb in določb aktualnega pravilnika (Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/15, 15/16, 19/18 in 11/19) in regulirano ceno zdravil objavlja v CBZ.
Glede na dejstvo, da je cena zdravila regulirana s strani JAZMP morajo ponudniki ponuditi zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v xml. obliki v CBZ (ker je cena regulirana ponudnik v popis zdravil ne vpisuje cene zdravil). Merilo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe v posameznem sklopu predstavljajo merila, kot izhajajo iz tega poglavja in prilog, ob upoštevanju regulirane cene zdravil.«
Razpisna dokumentacija tudi določa:
»Ponudnik mora izpolniti in podati ponudbo za vse elemente merila, v nasprotnem primeru bo njegova ponudba izločena kot nedopustna ponudba. Ponudnik mora obkrožiti eno izmed danih možnosti v okviru posameznega merila, v nasprotnem primeru se bo ponudba izločila. Ponudnik tudi ne sme posegati v merilo na način, da bi samovoljno dopisal in izbral možnosti, ki jih priloga Merila ne vsebujejo.«

Ugotavljamo, da je naročnik že vnaprej predvidel, kakšne popuste in v kolikšni višini lahko oziroma morajo ponuditi ponudniki za posamezne sklope. Menimo, da je naročnik s tem na nek način vnaprej determiniral ponudbeno ceno, saj ponudnikom zapoveduje, minimalno oziroma maksimalno višino popusta. Prav tako naročnik od ponudnikov zahteva, da ponudijo vsaj minimalno višino popusta, ki jo predvideva razpisna dokumentacija.
Menimo, da so določila razpisne dokumentacije v zvezi z merili in ponudbeno ceno sporna z vidika določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Oblikovanje ponudbene cene je namreč avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno lahko oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami na način, da doseže tržno konkurenčno ponudbeno ceno, ki zagotavlja kakovostno izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik ima, kot samostojen subjekt na trgu, možnost, da v ponudbeno ceno vključi vsa tveganja, tudi tista, ki presegajo njegova (običajna) predvidevanja in s tako ceno konkurira z drugimi ponudniki na javnem naročilu. Glede na navedeno je ključno, da imajo vsi ponudniki možnost, da samostojno oblikujejo ponudbeno ceno. V konkretnem primeru naročnik vnaprej determinira ponudbeno ceno, saj ponudnikom vnaprej predpisuje višino popusta, ki ga morajo ponudniki ponuditi (resda, da imajo na voljo tri različne višine popusta), ker je po našem mnenju v nasprotju s pravili javnega naročanja.
Podobno stališče zastopa tudi praksa DKOM, ki je npr. v odločitvi št. 018-228/2017 navedla:
»Pravila javnega naročanja ponudbeno ceno določajo kot pomembno merilo za izbor najugodnejše ponudbe. V interesu naročnika je, da dobi ustrezno blago, storitev ali gradnjo po najugodnejših pogojih, predvsem po čim nižji ceni. Prav konkurenčnost ponudb je temeljni interes naročnika in smisel javnega naročanja, saj zagotovitev te omogoča tudi spoštovanje načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), ki naročnika zavezujejo, da z izvedbo javnega naročila zagotovi, da je poraba sredstev zanj kar najbolj gospodarna in učinkovita. Svobodno določanje cen je ena temeljnih značilnosti konkurence na prostem trgu, kjer praviloma velja, da lahko ponudnik ponudi poljubno visoko ceno, če jo trg le sprejme, lahko pa tudi poljubno nizko, če mu takšna cena zagotavlja obstoj na trgu (prinaša dobiček ali pa vsaj zmanjšuje izgubo). Načelo o svobodnem oblikovanju cene velja tudi za zniževanje cen. Pravni predpisi načeloma ne prepovedujejo, da bi bila prodajna cena nižja kot lastna proizvajalna nabavna oz. druga cena. V praksi je veliko okoliščin, zaradi katerih podjetje prodaja blago ali izvaja storitve oziroma gradnje pod lastno ceno (npr. podjetje želi osvojiti nov trg ali pa se želi kot novo podjetje plasirati na obstoječem trgu, želi uvesti nov izdelek ali storitev itd.). Načelo svobodnega oblikovanja cen.
vključuje tudi možnost njihovega diferenciranja (podjetje lahko isti izdelek, storitev oziroma gradnjo ponudi po različnih cenah glede na vrsto kupcev, čas prodaje, območje, količino in druge tržno pomembne okoliščine). Navedeno pomeni, da je pri vprašanjih oblikovanja ponudbene cene potrebno izhajati iz stališča, da gre za eno od poslovnih odločitev ponudnika na podjetniški ravni, v katero praviloma ni mogoče posegati oziroma je to mogoče le toliko, kolikor to izrecno dopuščajo zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi.«
Predlagamo, da naročnik dopusti, da ponudniki prosto oblikujejo ponudbeno ceno (avtonomno določijo višino popusta v okviru posameznega merila). Prav tako bi moral naročnik po našem mnenju dopustiti tudi možnost, da ponudniki za posamezen sklop sploh ne ponudijo popusta glede na regulirano ceno, čas dobave ipd. Upoštevajoč navedeno predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Ponudniki v postopku oddaje javnega naročila za enako zdravilo (ob teoretični predpostavki, da je vsako zdravilo svoj sklop) v različnih sklopih dobi dve ceni. Ponudnik A, ki je podal ceno 100 enot in je v sklopu 1 najugodnejši in ponudnik B, ki je v sklopu 2 podal najugodnejšo ponudbo in je dal ceno 101 enot. Upoštevajoč veljavno zakonodajo (določila 158. do 164. člena ZZdr-2) naročnik ne more izbrati ponudbe ponudnika B, ki je sicer oddal najugodnejšo ponudbo v sklopu 2, saj njegova cena ni veljavna in zavezujoča. Navedeno pomeni, da konkuriranje s ponudbeno ceno, kot to nepravilno navaja vlagatelj (»oblikovanje ponudbene cene je namreč avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami na način, da doseže tržno konkurenčno ponudbeno ceno, ki zagotavlja kakovostno izvedbo predmeta naročila«), v konkretnem postopku oddaje javnega naročila preprosto ne drži, niti pri dobavi zdravil po postopku oddaje javnega naročila ni mogoče, saj bi lahko naročnik izbral le tistega ponudnika, ki je oddal najnižjo ceno zdravil(a), četudi bi po pravilih ZJN-3 v ostalih sklopih bili najugodnejši drugi ponudniki, jih naročnik, upoštevajoč regulirano ceno zdravil po ZZdr-2 ne bi mogel izbrati. Naročnik je določil več meril, ki jih je opisal in ovrednotil, hkrati pa je naročnik kupec, ki postavlja nabavne pogoje. Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal in dopustil, da ponudniki podajajo samovoljno ponudbeno ceno, saj le-to ni mogoče skladno z ZZdr-2, naročnik pa tudi ne bi mogel ovrednotiti meril, če ne bi poznal spodnje ali zgornje meje. Predmetno javno naročilo ne gre enačiti z naročili, kjer se konkurira samo s ceno.

VPRAŠANJE
Vprašanja se nanašajo na vse sklope javnega razpisa.

Vpr. št 1.
Predmet objavljenega javnega naročila so zgolj zdravila z režimi izdaje zdravil Rp, Rp/Spec, H/Rp in ZZ. Prosimo za odgovor, zakaj niso kot predmet javnega naročila zajeta tudi zdravila brez recepta in vso preostalo blago, ki se v lekarnah prodaja končnim uporabnikom (medicinski pripomočki, prehranska dopolnila)? Ali bo naročnik oziroma ali bodo posamezni javni lekarniški zavodi izvedli posebno javno naročilo za zdravila brez recepta in vso preostalo blago, ki se v lekarnah prodaja končnim uporabnikom?

Vpr. št. 2.
V poglavju 10. Merila in ponudbena cena (str. 13 razpisne dokumentacije) navajate, »da je predmet javnega naročila dobava zdravil, ki so uvrščena v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju CBZ) in katerih cena je skladno z Zakonom o zdravilih določena s strani JAZMP. Glede na dejstvo, da je cena zdravila regulirana s strani JAZMP morajo ponudniki ponuditi zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v xml. obliki v CBZ (ker je cena regulirana ponudnik v popis zdravil ne vpisuje cene zdravil)«.

Zakaj ponudnikom javno naročilo ne omogoča, da bi ponudniki medsebojno konkurirali tudi v ceni zdravila. JAZMP je določil najvišjo dovoljeno ceno za posamezno zdravilo, kar pa ne pomeni, da ponudnik za posamezna zdravila ne bi mogel ponuditi nižje cene za posamezno zdravilo kot je določena. JAZMP, ZZZS in Ministrstvo RS za zdravje tega ne prepovedujejo. Ravno nasprotno, saj bi v primeru, da bi ponudniki poleg ostalih meril, medsebojno konkurirali tudi v ceni zdravil, pomenilo velik prihranek javnih finančnih sredstev, namenjenih za zdravila.

Vpr. št.3.
Predmet objavljenega javnega naročila so zgolj zdravila z režimi izdaje zdravil Rp, Rp/Spec, H/Rp in ZZ, katerih končni plačnik je v celoti ZZZS iz javnih sredstev. ZZZS trenutno javnim lekarniškim zavodom za posamezno zdravilo plača regulirano ceno, ki pa ni zmanjšana za naknadne ugodnosti (popuste), ki jih ponudniki priznavajo javnim lekarniškim zavodom. Da je to v nasprotju s predpisi opozarjata tako Računsko sodišče kot tudi Komisija za preprečevanje korupcije.
https://www.kpk-rs.si/2018/03/01/komisija-ze-leta-2014-opozarjala-na-pomanjkljivosti-sistema-nabave-zdravil-ki-so-financirana-iz-javnih-sredstev/

Kakšno zagotovilo bodo imeli izbrani ponudniki, da popust na predčasna plačila (merilo predčasna plačila) in ugodnosti za obseg dobav (merilo ugodnosti za sklope) ne bosta zahtevala tako posamični javni zavod, kot tudi ZZZS, če se le ta odloči, da bo plačeval zgolj regulirano ceno zmanjšano za naknadne ugodnosti (popuste)?

Vpr. št.4.
Postavlja se nam vprašanje, zakaj imajo nekatere lekarne oblikovane veliko sklopov, nekatere pa manj? Kakšni so bili razlogi za oblikovanje sklopov? Ali so bile in na kakšen način pri oblikovanju sklopov upoštevane količine zdravil, ki jih je lekarna nabavljala v preteklosti pri izbranih dobaviteljih?

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo »Naročnik z izbranim ponudnikom sklenil krovni okvirni sporazum, izbrani ponudnik pa bo sklenil posamični okvirni sporazumom z javnim lekarniškim zavodom za sklop, za katerega bo izbran kot najugodnejši ponudnik. Krovni okvirni sporazum in posamični okvirni sporazum se za posamezni sklop sklepa z enim ponudnikom, ki bo izvajal dobave na način, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z naročilom, lastni ponudbi in krovnem ter posamičnem okvirnega sporazumu.«

Zanima nas kakšno garancijo ima ponudnik, da bo javni lekarniški zavod od izbranega ponudnika nabavil zdravila v vrednosti kot so opredeljena v sklopu. Npr. 01A1 predvidena vrednost 11 mio, 01A2 predvidena vrednost 10 mio, 01A3 predvidena vrednost 3 mio. Kako lahko ukrepa ponudnik izbran za sklop 01A1, če javni lekarniški zavod na letni ravni od njega nabavi zdravila zgolj v vrednosti 3 mio od predvidenih 11 mio. Ta isti javni lekarniški zavod pa od ponudnika izbranega na sklopu 01A3 nabavi za 13 mio namesto predvidenih 3 mio.

Vpr. št.5.
Zakaj so popusti pri merilih predčasna plačila in ugodnosti za obseg dobav navzgor omejeni? Ponudnikom niste dali možnosti, da sami ponudijo % popustov (ki je lahko višji od tega kar so predvideli posamezni javni lekarniški zavodi). Nasploh je omejitev nerazumna, in v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih, ki v nobeni določbi ne določa, da ponudnik ne sme ponuditi nižje cene od cene, ki jo je določil naročnik. Saj ravno v tem je smisel javnih naročil - konkurenčen boj med ponudniki. To je tako, kot če bi projektant za II. Tir določil ceno 1,2 milijarde, naročnik pa bi od ponudnikov zahteval, da če se slučajno že odločijo za nižjo ceno od predvidene, je to lahko max 2% in niti slučajno več. Predlagamo vam, da v tem delu razpisno dokumentacijo spremenite in ponudnikom omogočite, da konkurirajo tudi v maksimalni višini popusta, ki ga je posamezni ponudnik pripravljen ponuditi za predčasna plačila oziroma za obseg dobav.

Zanima nas tudi, zakaj imajo posamični javni zavodi različne višine ugodnosti na obseg dobav. Tako imajo Dolenjske lekarne Novo mesto določene 4% kot najvišji možen delež ugodnosti v %, Pomurske lekarne 2,4%, Celjske pa zgolj 2%. Upoštevajoč, da gre za sklope vredne več milijonov , bi pričakovali, da javni lekarniški zavodi strmijo k čim večjemu deležu ugodnosti v %, saj razlike med 2% (Celje) in 4% (kot ima Novo mesto) za javni zavod predstavlja točno 200.000 če je sklop vreden 10. mio .

Vpr. št.6.
Zastavljena merila čas dobav (za nujne primere) so pri nekaterih sklopih navedena diskriminatorno, saj ne omogočajo vsem ponudnikom, da enakovredno konkurirajo. Merila so namreč zastavljena tako, da dajejo prednost ponudnikom, ki so lokacijsko bliže lekarnam. Na primer: Lekarna Slovenska Bistrica točkuje s 5 točkami ponudnike, ki ponudijo čas dobave do 1 uro, s čimer onemogoči, da konkurira ponudnik s sedežem iz obrobja Slovenije. Podobno tudi Pomurske lekarne z 10 točkami ovrednotijo ponudnika, ki je zmožen blago dobaviti v 2 urah, kar ponudnik z osrednje ali zahodne Slovenije fizično ne more ponuditi.

V skladu s 5. odstavkom 84. člena ZJN-3, ki določa, da morajo biti merila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila, naročnika pozivamo, da merilo v tem delu spremeni, na način, da vsem dobaviteljem omogoči enake možnosti uspeha. Predlagamo, da se čas dobave uredi enotno za vse skupine (posamične javne zavode) in sicer 1) do 6 ur 2) med 6 in 12 ur 3) po 12 urah. Upoštevajoč, da gre za skupno javno naročilo, da vsi izvajajo isto dejavnost ni razloga, da je merilo čas dobave v opisanih primerih zastavljeno tako ozko, saj očitno daje prednost ponudnikom, ki so locirani bliže lekarnam in onemogoča ponudnike, ki so oddaljeni cca 120 km. Namreč upoštevajoč cestno prometne predpise v eni uri iz Ljubljane do Slovenske Bistrice oziroma v dveh do Lendave ni možno priti.


ODGOVOR
1.Naročnik je tisti, ki določa predmet javnega naročila in ni dolžan ponudnikom na trgu pojasnjevati razlogov za določitev predmeta naročila.
2.in 3.Naročnik je omejen s pravilih ZZdr-2, kar pomeni, da ponudniki ne morejo konkururati s ceno. Naročnik pojasnjuje, da je cena zdravil, ki so vključena v CBZ bazo, determinirana s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, kar pomni, da konkuriranje s ceno zdravil praktično ni mogoče. Namreč, skladno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2) se cena zdravila oblikuje skladno z določilom 158. in 163. člena ZZdr-2, ter upoštevajoč zahtevo iz četrtega odstavka 163. člena ZZdr-2, na podlagi katere postane veljavna cena najnižja cena, ki jo ponujajo poslovni subjekti na trgu.
Ponudniki v postopku oddaje javnega naročila za enako zdravilo (ob teoretični predpostavki, da je vsako zdravilo svoj sklop) v različnih sklopih dobi dve ceni. Ponudnik A, ki je podal ceno 100 enot in je v sklopu 1 najugodnejši in ponudnik B, ki je v sklopu 2 podal najugodnejšo ponudbo in je dal ceno 101 enot. Upoštevajoč veljavno zakonodajo (določila 158. do 164. člena ZZdr-2) naročnik ne more izbrati ponudbe ponudnika B, ki je sicer oddal najugodnejšo ponudbo v sklopu 2, saj njegova cena ni veljavna in zavezujoča. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Naročnik bo zaračunal popust na predčasna plačila in meni, da ZZZS do njih ni upravičen.

4. Lekarniški zavodi so oblikovali vsebino in vrednost sklopov glede na pretekle dobave. Naročnik ne more vplivati na to, katere zdravila bo moral izdati, je pa vrednost in količina ter vrsta zdravil v preteklih letih bolj ali manj enaka in tako je tudi naročnik oblikoval sklope.

5. Naročnik napotuje na preučitev odgovorov povezanih z merili. Javni lekarniški zavodi so oblikovali delež ugodnosti na obseg dobav, glede na pretekle dobave in ugodnosti, upoštevajoč tudi vrednost dobav, ki jih izvedejo ter delež, ki je na vrednost dobav mogoče pričakovati.
6. Naročniki ne dajejo prednosti ponudnikom, ki do bližje, pač pa ponudnikom, ki lahko prej dobavijo
blago. Ponudnik sam pa se mora znati organizirati, da oddaljenost sedeža ne predstavlja ovire pri ponudbi dobavnih rokov (npr. najem prostorov v bližini lekarne), v kolikor je to v skladu s poslovno politiko ponudnika. Nikakor pa naročnik ne povzroča krajevne diskriminacije.
Kot že pojasnjeno na Portalu javnih naročil se izvaja priložnostno skupno javno naročilo v katerem je predmet javnega naročila razdeljen na ravni skupin in znotraj teh na sklope. Naročniki do določili roke dobav glede na dejanske potreb po odzivnosti dobaviteljev. V zvezi z oddaljenostjo naročnik napotuje na predhodni odgovor.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

upoštevajoč pouk o pravnem sredstvu iz razpisne dokumentacije:
»Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.«
Naročnika sprašujemo, ali vsako pojasnilo v razpisni dokumentaciji podaljšuje čas za vložitev revizije, od objave pojasnila 10 delovnih dni?


ODGOVOR

Naročnik napotuje na pravila ZPVPJN in ustaljeno pravno prakso Državne revizijske komisije
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Iz razpisne dokumentacije gre razbrati, da mora ponudnik oddati ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu.
Navedeni pogoj oziroma kriterij je diskriminatoren, saj so sklopi oblikovani tako, da se večina ponudnikov ne more javiti na vse artikle v posameznem sklopu.
Z zgoraj navedenim kriterijem tvegate, da za določena zdravila ne boste prejeli ustreznih ponudb.
Nekatera zdravila lahko ponudi samo eden ponudnik, ki hkrati ne more ponuditi ostalih zdravil, ki so v istem sklopu.
Zaradi enakopravnosti obravnave vseh ponudnikov, vas prosimo za spremembno navedenega pogoja.
S spoštovanjem,

ODGOVOR


Naročnik je oblikoval sklope glede na dejanske potrebe in relevantni trg. Naročnik dokumentacije v zvezi z naročilom ne bo spremninjal. Naročnik še dodaja, da zdravila, katera lahko ponudi samo en ponudnik na trgu dobavlja izven tega javnega naročila.

Datum objave: 27.08.2019   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri sklopih 24A1, 24A2 in 24A3 imajo vsi artikli navedeno napačno Nacionalno šifro zdravila. Prosimo za uskladitev Nacionalne šifre z Nazivom zdravila.


ODGOVOR

Naročnik bo v kratkem objavil popravek in se zahvaljuje za opozorilo.

Datum objave: 27.08.2019   11:05
Naročnik obvešča, da je zoper določila razpisne dokumentacije prejel zahtevek za revizijo, ki ga je odstopil v reševanje Državni revizijski komisiji. Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe na 30.10.2019 in bo izvedel popravek objave obvestila o naročilu. Po prejemu odločitve Državne revizijske komisije bo naročnik ponudnikom omogočil vsaj dva tedna za pripravo ponudb, kar pomeni, da v kolikor odločitve DKOM ne prejme do 15.10.2019 bo objavil nov popravek s podaljšanjem roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 28.08.2019   08:02
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 13 določa:
»Naročnik bo z izbranim ponudnikom za posamezen sklop sklenil okvirni sporazum, pri čemer bodo lahko dejansko potrebne količine naročil blaga v predpisanem obdobju večje ali manjše od predvidene. Predvidena količina in zahtevana kvaliteta, ki jih bo naročnik naročal v okviru sklopa je razvidna iz te dokumentacije in njenih prilog. Ponudniki morajo navedeno dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbe.«
Kot zainteresiran ponudnik izpostavljamo, da je popust, ki se ponudi, zelo odvisen od količine in strukture naročil. Veletrgovska marža se oblikuje v skladu s pravilnikom o oblikovanju zdravil v humani medicini in je omejena s 0,5 na kos in 1,1% od PEC. Določene je tudi maksimalna marža, ki je 27,5. Menimo, da bi moral naročnik dopustiti, da ponudniki svobodno (avtonomno) oblikujejo ponudbeno ceno skladno z veljavnimi predpisi.
Predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Naročnik v zvezi s predlogom po avtonomnem oblikovanju ponudbene cene napotuje na že objavljene odgovore. Hkrati pa naročnik pojasnjuje, da je podal popise v katerem je natančno navedel vrsto zdravil in njihove količine in je izračun marže na VPC cene lahko izračunati. Naročnik razpisne dokumentacije na bo spreminjal.

Datum objave: 01.09.2019   19:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ob upoštevanju vašega odgovora z dne 27.08.2019 ob 11:01, da »Naročnik ponudnikom ni dolžan pojasnjevati zakaj in v kolikšnem obsegu je določil predmet javnega naročila« izpostavljamo, da ste kot predmet naročila določili dobavo zdravil, uvrščenih v CBZ, pri tem v popise dodali še vse ostalo blago.
V popise posameznih sklopov ste dodali tudi artikle, katerih cene skladno z Zakonom o zdravilih niso določene s strani JAZMP, torej regulirane cene niso objavljene v CBZ, zato predlagamo, da iz popisov brišete vse naslednje artikle:
- Galenska zdravila
- Medicinski pripomočki
- Živila za posebne zdravstvene namene
- Kozmetika
- Homeopatska zdravila
- Zdravila brez recepta, katerih cena ni regulirana s strani JAZMP
- Zdravila, ki niso več dobavljiva na slovenskem trgu, ker so ukinjena, ali so jih nadomestila druga primerljiva zdravila, ki imajo novo pakiranje in novo šifro.

lp

ODGOVOR
Naročnik vljudno zaproša ponudnika za bolj dorečeno vprašanje in sicer, v katerih sklopih naj bi se navedeni artikli nahajali v popisu.

VPRAŠANJE
Vprašanja se nanašajo na sklope 21A1, 21A2 , 21A3, 21C1 in 21C2:

1.
Pri merilu popust na predčasna plačila je navedeni % popusta na celotno vrednost VSAKEGA posamičnega računa na zbirnem mesečnem računu. Prosimo za obrazložitev, kako konkretno se bo ta popust obračunaval naknadno, glede na čas plačila naročnika? Na zbirnem mesečnem računu morda vsi posamični računi ne bodo že plačani. Ali pa bodo ti popusti obračunani v obliki dobropisov? To iz razpisne dokumentacije ni razvidno.

2.
Merilo (popust za predčasna plačila) je navedeno nejasno. Kaj pomeni npr. opcija popusta pod zap. št. 4: do vključno 20. dan pred valuto fakture? Če ponudnik izbere to opcijo pomeni, da se popust 0,40% obračuna tudi v primeru plačila 10. in 15. dan pred valuto (kar je tudi do vključno 20. dan pred valuto)?

3.
Zakaj pri sklopih 21C1 in 21C2 ni podano merilo delež ugodnosti?ODGOVOR

1. Popusti se bodo obračunali v obliki dobropisov, vendar samo za že plačane posamične račune.

2. Ne. Glede na to, da gre za merilo Predčasna plačila, gre za število dni pred valuto fakture. Število dni predčasnega plačila (pred valuto fakture) in odstotek popusta se zato sorazmerno nižata.
Primer: če je valuta fakture 30 dni, se za plačilo do vključno 10 dni po prejemu računa oz. blaga (kar je hkrati 20 dni pred valuto fakture), predvideva 0,40% popusta; za plačilo do vključno 15 dni po prejemu računa oz. blaga (torej 15 dni pred valuto fakture) 0,34% popusta; do vključno 20 dni po prejemu računa oz. blaga (kar je 10 dni pred valuto fakture) 0,28% popusta in do vključno 25 dni po prejemu računa oz. blaga (ali 5 dni pred valuto fakture) 0,22% popusta.
3. Naročnik je merila določil glede na lastnosti predmeta naročila na način, da pridobi ponudbo, ki omogoča izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika.


Datum objave: 09.09.2019   07:46
VPRAŠANJE
V obrazcu Ponudbeni predračun navajate, da je potrebno navesti »naziv in številko sklopa«. Kaj je v tem primeru naziv?

ODGOVOR

Navede se št. sklopa in skupina - javni lekarniški zavod.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 9. alineji točke 11.13. navajate: »- bo ves čas izvajanja okvirnega sporazuma predstavnika posameznega javnega zavoda sproti obveščal o novostih na trgu«. Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, na katero področje se to nanaša. Ponudnik redno obvešča svoje naročnike o novostih v zvezi z zdravili, ki jih dobavlja naročniku. Glede na to, da je vaša zahteva preveč splošna, predlagamo, da jo brišete ali smiselno dopolnite.

lp

ODGOVOR
Glede na dejstvo, da je predmet naročila dobava zdravil, ki so v CBZ se zahteva nanaša na tovrstna zdravila. Naročnik zahteve na bo spreminjal, saj ocenjuje da je dovolj določna in jasna.

VPRAŠANJE
1.Prosimo naročnika da pripravi razpisno dokumentacijo na način, da bodo priloženi exeli s količinami tako zaščiteni, da vanje ne bo mogoče, tudi nehote posegati. Trenutni exel fajli z Prilogami so "nezaščiteni"

2.Zainteresirani ponudnik iz priloženih datotek razpisne dokumentacije lahko sklepa, da so posamezni naročniku v prilogah z arikli le-te "razdelili" po sklopih glede na vrednosti sklopov kot so navedeni v razpisni dokumentaciji v 10.Merilo in ponudbena cena; Preglednica 4 Predvidena vrednost letnih dobav po posameznih sklopih.
Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da so v sklopih posameznih javnih lekarniških zavodov navedene nepravilne oz celo enake količine, kar pa je v neskladju z navedbo vrednosti.
Primer:
JZ Ptuj edini v vseh treh sklopih iste artikle in iste količine- vendar v dokumentaciji navaja različne vrednosti: 18A1 4.730.000,00, 18A2 3.659.000,00, 18A3 535.500,00

POzivamo naročnika da preveri vsebino razpisne dokumentacije in objavi novo popravljeno verzijo s pravilno vsebino.


ODGOVOR

Naročnik objavlja popravek Popisa zdravil in meril za Lekarno Ptuj. Naročnik ne bo spreminjal popisov - jih zaklepal. Ponudniki ne smejo posegati v vsebino in opis postav ali meril, pač pa vpisuje podatke v za to predvidena mesta. V kolikor bo ponudnik posegal v stolpce in/ali vrstice, ki jih je naročnik opisal bo iz tega razloga izključen. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe izkazati potrebno skrbnost in se izogniti "nehotenemu" posegu v priloge in dokumentacijo v zvezi z naročilom.