Dosje javnega naročila 005403/2019
Naročnik: LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov za obdobje 48 mesecev
ZJN-3: Odprti postopek

JN005403/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN005403/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005403/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN005403/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN005403/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN005403/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2019
JN005403/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005403/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 145-356626
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojkova cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Bernik Golubić
tajnistvo@lek-zbor.si
+386 12806550
+386 12806561

Internetni naslovi
https://www.lzs.si

CELJSKE LEKARNE Javni zavod
Miklošičeva ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
info@ce-lekarne.si
+386 34250200

Internetni naslovi
http://www.lekarnanaklik.si/

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o.
Kandijska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
info@dolenjske-lekarne.si
+386 73932900

Internetni naslovi
https://www.dolenjske-lekarne.si/

GORENJSKE LEKARNE
Gosposvetska ulica 12
4000
SI
Kranj
Slovenija
uprava@gorenjske-lekarne.si
+386 42016100

Internetni naslovi
https://www.gorenjske-lekarne.si/

GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica
Rejčeva ulica 2
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
info@goriskalekarna.si
+386 53303440

Internetni naslovi
https://www.goriskalekarna.si/
https://www.goriskalekarna.si/
KOROŠKA LEKARNA
Ob Suhi 9
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
info@koroskalekarna.si
+386 28750700

Internetni naslovi
http://koroskalekarna.si/

Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Gregorčičeva cesta 8A
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
racunovodstvo@krl.si
+386 57111740

Internetni naslovi
http://www.kraske-lekarne.si/

LEKARNA AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3E
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
+386 53643830

Internetni naslovi
https://lekarna-ajdovscina.si/

LEKARNA KOČEVJE
Roška cesta 16
1330
SI
Kočevje
Slovenija
info@lekarna-kocevje.si
+386 18931613

Internetni naslovi
https://lekarna-kocevje.si/

JZ LEKARNA KRŠKO
Cesta krških žrtev 132C
8270
SI
Krško
Slovenija
jz.lekarna.krsko@siol.net
+386 74881090

Internetni naslovi
http://www.lekarna-krsko.si/

JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
Komenskega ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
+386 12306100

Internetni naslovi
https://www.lekarnaljubljana.si/

LEKARNA MOZIRJE
Hribernikova ulica 4
3330
SI
Mozirje
Slovenija
info@lekarna-mozirje.si
+386 38392700

Internetni naslovi
http://www.lekarna-mozirje.si/

LEKARNA ORMOŽ
Ptujska cesta 25
2270
SI
Ormož
Slovenija
lekarna.ormoz@netsi.net
+386 27400133

Internetni naslovi
http://lekarnaormoz.com/

LEKARNA RIBNICA
Majnikova ulica 1
1310
SI
Ribnica
Slovenija
info@lekarna-ribnica.si
+386 18369270

Internetni naslovi
http://www.lekarna-ribnica.si/domov.html

LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
SI
Sevnica
Slovenija
info@lekarna-sevnica.si
+386 78161620

Internetni naslovi
https://www.lekarna-sevnica.si/

LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska ulica 1
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
info@lekarna-slb.si
+386 28430445

Internetni naslovi
https://www.spletnalekarna.net

LEKARNA VELENJE
Vodnikova cesta 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
center@lekarna-velenje.si
+386 38981880

Internetni naslovi
http://www.lekarna-velenje.si/

LEKARNA BREŽICE
Černelčeva cesta 8
8250
SI
Brežice
Slovenija
info@lekarna-brezice.si
+386 74994735

Internetni naslovi
https://www.lekarna-brezice.si/

LEKARNE PTUJ
Trstenjakova ulica 9
2250
SI
Ptuj
Slovenija
info@lekane-ptuj.si
+386 27716001

Internetni naslovi
http://www.lekarne-ptuj.si/

JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE
Šutna 7
1241
SI
Kamnik
Slovenija
uprava@mestnelekarne.si
+386 17770181

Internetni naslovi
http://www.mestnelekarne.si/domov/

OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA
Kidričeva ulica 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
info@obalne-lekarne.si
+386 056110040

Internetni naslovi
http://www.obalne-lekarne.si/

POMURSKE LEKARNE Murska Sobota
Kocljeva ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@pomurske-lekarne.si
+386 25124400

Internetni naslovi
https://www.pomurske-lekarne.si/

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@ir-rs.si
+386 14758100

Internetni naslovi
http://www.ir-rs.si/

ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
uprava@zasavske-lekarne.si
+386 35632656

Internetni naslovi
https://www.zasavske-lekarne.si/

ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
Prešernova ulica 6
3310
SI
Žalec
Slovenija
lekarna.zalec@siol.net
+386 37120250

Internetni naslovi
http://www.lekarna-zalec.si/si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318913/Dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11708
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Interesno združenje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov za obdobje 48 mesecev
Referenčna številka dokumenta: JN2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Na podlagi določila 32. člena ZJN-3 predstavlja predmetno javno naročilo skupno javno naročilo za dobavo zdravil v sklopih in obsegu določenim s tem razpisom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 01A1
Številka sklopa: 01A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Celjske lekarne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 01A2
Številka sklopa: 01A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Celjske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 03A3
Številka sklopa: 03A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Celjske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 02A1
Številka sklopa: 02A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 02A2
Številka sklopa: 02A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: 02A3
Številka sklopa: 02A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: 02C1
Številka sklopa: 02C1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: 02C2
Številka sklopa: 02C2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: 02C3
Številka sklopa: 02C3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: 03A1
Številka sklopa: 03A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Gorenjske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: 03A2
Številka sklopa: 03A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Gorenjske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: 04A1
Številka sklopa: 04A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Goriška lekarna Nova Gorica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: 04A2
Številka sklopa: 04A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Goriška lekarna Nova Gorica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: 04A3
Številka sklopa: 04A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Goriška lekarna Nova Gorica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: 05A1
Številka sklopa: 05A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Koroška lekarna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: 05A2
Številka sklopa: 05A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Koroška lekarna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: 06A1
Številka sklopa: 06A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: 06A2
Številka sklopa: 06A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: 06A3
Številka sklopa: 06A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: 07A1
Številka sklopa: 07A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ajdovščina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: 07A2
Številka sklopa: 07A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ajdovščina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: 07A3
Številka sklopa: 07A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ajdovščina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: 08A1
Številka sklopa: 08A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Kočevje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: 08A2
Številka sklopa: 08A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Kočevje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: 08A3
Številka sklopa: 08A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Kočevje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: 09A1
Številka sklopa: 09A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Krško.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: 09A2
Številka sklopa: 09A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Krško.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: 10A1
Številka sklopa: 10A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: 10A2
Številka sklopa: 10A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: 11A1
Številka sklopa: 11A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Mozirje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: 11A2
Številka sklopa: 11A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Mozirje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: 11A3
Številka sklopa: 11A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Mozirje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: 12A1
Številka sklopa: 12A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ormož.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: 12A2
Številka sklopa: 12A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ormož.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: 12A3
Številka sklopa: 12A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ormož.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: 13A1
Številka sklopa: 13A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ribnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: 13A2
Številka sklopa: 13A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Ribnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: 14A1
Številka sklopa: 14A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Sevnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: 14A2
Številka sklopa: 14A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Sevnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: 14A3
Številka sklopa: 14A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Sevnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: 15A1
Številka sklopa: 15A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Slovenska Bistrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: 15A2
Številka sklopa: 15A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Slovenska Bistrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: 16A1
Številka sklopa: 16A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Velenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: 16A2
Številka sklopa: 16A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Velenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 45

II.2.1 Naslov
Naslov: 16A3
Številka sklopa: 16A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarna Velenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 46

II.2.1 Naslov
Naslov: 17A1
Številka sklopa: 17A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Brežice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 47

II.2.1 Naslov
Naslov: 17A2
Številka sklopa: 17A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Brežice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 48

II.2.1 Naslov
Naslov: 18A1
Številka sklopa: 18A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Ptuj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 49

II.2.1 Naslov
Naslov: 18A2
Številka sklopa: 18A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Ptuj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 50

II.2.1 Naslov
Naslov: 18A3
Številka sklopa: 18A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Lekarne Ptuj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 51

II.2.1 Naslov
Naslov: 19A1
Številka sklopa: 19A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Mestne lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 52

II.2.1 Naslov
Naslov: 19A2
Številka sklopa: 19A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Mestne lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 53

II.2.1 Naslov
Naslov: 20A1
Številka sklopa: 20A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Obalne lekarne Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 54

II.2.1 Naslov
Naslov: 20A2
Številka sklopa: 20A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Obalne lekarne Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 55

II.2.1 Naslov
Naslov: 20A3
Številka sklopa: 20A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Obalne lekarne Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 56

II.2.1 Naslov
Naslov: 21A1
Številka sklopa: 21A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Pomurske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 57

II.2.1 Naslov
Naslov: 21A2
Številka sklopa: 21A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Pomurske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 58

II.2.1 Naslov
Naslov: 21A3
Številka sklopa: 21A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Pomurske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 59

II.2.1 Naslov
Naslov: 21C1
Številka sklopa: 21C1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Pomurske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 60

II.2.1 Naslov
Naslov: 21C2
Številka sklopa: 21C2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Pomurske lekarne.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 61

II.2.1 Naslov
Naslov: 22A1
Številka sklopa: 22A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 62

II.2.1 Naslov
Naslov: 22A2
Številka sklopa: 22A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 63

II.2.1 Naslov
Naslov: 22C1
Številka sklopa: 22C1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 64

II.2.1 Naslov
Naslov: 22C2
Številka sklopa: 22C2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 65

II.2.1 Naslov
Naslov: 22C3
Številka sklopa: 22C3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 66

II.2.1 Naslov
Naslov: 22C4
Številka sklopa: 22C4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 67

II.2.1 Naslov
Naslov: 22C5
Številka sklopa: 22C5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika URI-Soča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 68

II.2.1 Naslov
Naslov: 23A1
Številka sklopa: 23A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Zasavske lekarne Trbovlje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 69

II.2.1 Naslov
Naslov: 23A2
Številka sklopa: 23A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Zasavske lekarne Trbovlje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 70

II.2.1 Naslov
Naslov: 23A3
Številka sklopa: 23A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Zasavske lekarne Trbovlje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 71

II.2.1 Naslov
Naslov: 24A1
Številka sklopa: 24A1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Žalske lekarne Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 72

II.2.1 Naslov
Naslov: 24A2
Številka sklopa: 24A2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Žalske lekarne Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 73

II.2.1 Naslov
Naslov: 24A3
Številka sklopa: 24A3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe naročnika Žalske lekarne Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2019   10:01
Kraj: Elektronsko, preko portala e-JN, https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Vojkova cesta 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2019   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zaradi zahtevnosti priprave ponudbe, ki vključuje 24 Javnih zavodov in posledično pripravo 24 ponudb, predvideni rok oddaje Javnega naročila ne omogoča ponudnikom dovolj časa, da bi lahko pripravili kvalitetno ponudbo, ki je ustrezna in skladna z ZJN-3. Praksa DKOM izrecno zahteva, da morajo imeti ponudniki dovolj časa za pripravo ustrezne ponudbe. V izogib vložitve revizije zaradi prekratkega roka za oddajo ponudb, zahtevamo, de se rok za oddajo ponudb podaljša najmanj do 15.10.2019.


ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe na 7.10. 2019 ob 10:00 uri. Tako znaša rok za pripravo ponudbe 10 tednov. Naročnik bo objavil popravek objave.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu dokumentacije smo v Excelovi tabeli v zavihku Druga merila opazili nepopolne vrstice 44-54. V njih je samo navedba da obkrožimo št. 1,2,3 - ni pa navedeno kaj se tam izbira oz. izpolnjuje.
Predvidevamo, da gre za napako oz. ostanek nekih tabel, ki se ne tičejo aktualne ponudbe. Prosimo za pojasnilo oz. popravek tabele. Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da vrstice 44-54 niso merodajne za pripravo ponudbe zato naj jih ponudniki ne upoštevajo pri pripravi ponudbe.

VPRAŠANJE
pozdravljeni,

zaradi dopustov prosimo za podaljšanje roka oddaje vsaj za 30 dni.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe na 7.10. 2019 ob 10:00 uri. Tako znaša rok za pripravo ponudbe 10 tednov. Naročnik bo objavil popravek objave.Datum objave: 27.08.2019   11:01
VPRAŠANJE
Dne 8.8.2019 smo zastavili vprašanja, ki so se nanašala na vse sklope objavljenega javnega naročila. Ker do danes, dne 26.8. niste objavili odgovorov, nas zanima, kdaj jih boste objavili.

Vprašanja so bila sledeča:
Vpr. št 1.
Predmet objavljenega javnega naročila so zgolj zdravila z režimi izdaje zdravil Rp, Rp/Spec, H/Rp in ZZ. Prosimo za odgovor, zakaj niso kot predmet javnega naročila zajeta tudi zdravila brez recepta in vso preostalo blago, ki se v lekarnah prodaja končnim uporabnikom (medicinski pripomočki, prehranska dopolnila)? Ali bo naročnik oziroma ali bodo posamezni javni lekarniški zavodi izvedli posebno javno naročilo za zdravila brez recepta in vso preostalo blago, ki se v lekarnah prodaja končnim uporabnikom?

Vpr. št. 2.
V poglavju 10. Merila in ponudbena cena (str. 13 razpisne dokumentacije) navajate, »da je predmet javnega naročila dobava zdravil, ki so uvrščena v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju CBZ) in katerih cena je skladno z Zakonom o zdravilih določena s strani JAZMP. Glede na dejstvo, da je cena zdravila regulirana s strani JAZMP morajo ponudniki ponuditi zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v xml. obliki v CBZ (ker je cena regulirana ponudnik v popis zdravil ne vpisuje cene zdravil)«.

Zakaj ponudnikom javno naročilo ne omogoča, da bi ponudniki medsebojno konkurirali tudi v ceni zdravila. JAZMP je določil najvišjo dovoljeno ceno za posamezno zdravilo, kar pa ne pomeni, da ponudnik za posamezna zdravila ne bi mogel ponuditi nižje cene za posamezno zdravilo kot je določena. JAZMP, ZZZS in Ministrstvo RS za zdravje tega ne prepovedujejo. Ravno nasprotno, saj bi v primeru, da bi ponudniki poleg ostalih meril, medsebojno konkurirali tudi v ceni zdravil, pomenilo velik prihranek javnih finančnih sredstev, namenjenih za zdravila.

Vpr. št.3.
Predmet objavljenega javnega naročila so zgolj zdravila z režimi izdaje zdravil Rp, Rp/Spec, H/Rp in ZZ, katerih končni plačnik je v celoti ZZZS iz javnih sredstev. ZZZS trenutno javnim lekarniškim zavodom za posamezno zdravilo plača regulirano ceno, ki pa ni zmanjšana za naknadne ugodnosti (popuste), ki jih ponudniki priznavajo javnim lekarniškim zavodom. Da je to v nasprotju s predpisi opozarjata tako Računsko sodišče kot tudi Komisija za preprečevanje korupcije.
https://www.kpk-rs.si/2018/03/01/komisija-ze-leta-2014-opozarjala-na-pomanjkljivosti-sistema-nabave-zdravil-ki-so-financirana-iz-javnih-sredstev/

Kakšno zagotovilo bodo imeli izbrani ponudniki, da popust na predčasna plačila (merilo predčasna plačila) in ugodnosti za obseg dobav (merilo ugodnosti za sklope) ne bosta zahtevala tako posamični javni zavod, kot tudi ZZZS, če se le ta odloči, da bo plačeval zgolj regulirano ceno zmanjšano za naknadne ugodnosti (popuste)?

Vpr. št.4.
Postavlja se nam vprašanje, zakaj imajo nekatere lekarne oblikovane veliko sklopov, nekatere pa manj? Kakšni so bili razlogi za oblikovanje sklopov? Ali so bile in na kakšen način pri oblikovanju sklopov upoštevane količine zdravil, ki jih je lekarna nabavljala v preteklosti pri izbranih dobaviteljih?

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo »Naročnik z izbranim ponudnikom sklenil krovni okvirni sporazum, izbrani ponudnik pa bo sklenil posamični okvirni sporazumom z javnim lekarniškim zavodom za sklop, za katerega bo izbran kot najugodnejši ponudnik. Krovni okvirni sporazum in posamični okvirni sporazum se za posamezni sklop sklepa z enim ponudnikom, ki bo izvajal dobave na način, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z naročilom, lastni ponudbi in krovnem ter posamičnem okvirnega sporazumu.«

Zanima nas kakšno garancijo ima ponudnik, da bo javni lekarniški zavod od izbranega ponudnika nabavil zdravila v vrednosti kot so opredeljena v sklopu. Npr. 01A1 predvidena vrednost 11 mio, 01A2 predvidena vrednost 10 mio, 01A3 predvidena vrednost 3 mio. Kako lahko ukrepa ponudnik izbran za sklop 01A1, če javni lekarniški zavod na letni ravni od njega nabavi zdravila zgolj v vrednosti 3 mio od predvidenih 11 mio. Ta isti javni lekarniški zavod pa od ponudnika izbranega na sklopu 01A3 nabavi za 13 mio namesto predvidenih 3 mio.

Vpr. št.5.
Zakaj so popusti pri merilih predčasna plačila in ugodnosti za obseg dobav navzgor omejeni? Ponudnikom niste dali možnosti, da sami ponudijo % popustov (ki je lahko višji od tega kar so predvideli posamezni javni lekarniški zavodi). Nasploh je omejitev nerazumna, in v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih, ki v nobeni določbi ne določa, da ponudnik ne sme ponuditi nižje cene od cene, ki jo je določil naročnik. Saj ravno v tem je smisel javnih naročil - konkurenčen boj med ponudniki. To je tako, kot če bi projektant za II. Tir določil ceno 1,2 milijarde, naročnik pa bi od ponudnikov zahteval, da če se slučajno že odločijo za nižjo ceno od predvidene, je to lahko max 2% in niti slučajno več. Predlagamo vam, da v tem delu razpisno dokumentacijo spremenite in ponudnikom omogočite, da konkurirajo tudi v maksimalni višini popusta, ki ga je posamezni ponudnik pripravljen ponuditi za predčasna plačila oziroma za obseg dobav.

Zanima nas tudi, zakaj imajo posamični javni zavodi različne višine ugodnosti na obseg dobav. Tako imajo Dolenjske lekarne Novo mesto določene 4% kot najvišji možen delež ugodnosti v %, Pomurske lekarne 2,4%, Celjske pa zgolj 2%. Upoštevajoč, da gre za sklope vredne več milijonov , bi pričakovali, da javni lekarniški zavodi strmijo k čim večjemu deležu ugodnosti v %, saj razlike med 2% (Celje) in 4% (kot ima Novo mesto) za javni zavod predstavlja točno 200.000 če je sklop vreden 10. mio .

Vpr. št.6.
Zastavljena merila čas dobav (za nujne primere) so pri nekaterih sklopih navedena diskriminatorno, saj ne omogočajo vsem ponudnikom, da enakovredno konkurirajo. Merila so namreč zastavljena tako, da dajejo prednost ponudnikom, ki so lokacijsko bliže lekarnam. Na primer: Lekarna Slovenska Bistrica točkuje s 5 točkami ponudnike, ki ponudijo čas dobave do 1 uro, s čimer onemogoči, da konkurira ponudnik s sedežem iz obrobja Slovenije. Podobno tudi Pomurske lekarne z 10 točkami ovrednotijo ponudnika, ki je zmožen blago dobaviti v 2 urah, kar ponudnik z osrednje ali zahodne Slovenije fizično ne more ponuditi.

V skladu s 5. odstavkom 84. člena ZJN-3, ki določa, da morajo biti merila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila, naročnika pozivamo, da merilo v tem delu spremeni, na način, da vsem dobaviteljem omogoči enake možnosti uspeha. Predlagamo, da se čas dobave uredi enotno za vse skupine (posamične javne zavode) in sicer 1) do 6 ur 2) med 6 in 12 ur 3) po 12 urah. Upoštevajoč, da gre za skupno javno naročilo, da vsi izvajajo isto dejavnost ni razloga, da je merilo čas dobave v opisanih primerih zastavljeno tako ozko, saj očitno daje prednost ponudnikom, ki so locirani bliže lekarnam in onemogoča ponudnike, ki so oddaljeni cca 120 km. Namreč upoštevajoč cestno prometne predpise v eni uri iz Ljubljane do Slovenske Bistrice oziroma v dveh do Lendave ni možno priti.


ODGOVOR
1. Naročnik ponudnikom ni dolžan pojasnjevati zakaj in v kolikšnem obsegu je določil predmet javnega naročila.
2. Naročnik je omejen s pravilih ZZdr-2, kar pomeni, da ponudniki ne morejo konkururati s ceno. Naročnik pojasnjuje, da je cena zdravil, ki so vključena v CBZ bazo, determinirana s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, kar pomni, da konkuriranje s ceno zdravil praktično ni mogoče. Namreč, skladno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2) se cena zdravila oblikuje skladno z določilom 158. in 163. člena ZZdr-2, ter upoštevajoč zahtevo iz četrtega odstavka 163. člena ZZdr-2, na podlagi katere postane veljavna cena najnižja cena, ki jo ponujajo poslovni subjekti na trgu.
. Ponudniki v postopku oddaje javnega naročila za enako zdravilo (ob teoretični predpostavki, da je vsako zdravilo svoj sklop) v različnih sklopih dobi dve ceni. Ponudnik A, ki je podal ceno 100 enot in je v sklopu 1 najugodnejši in ponudnik B, ki je v sklopu 2 podal najugodnejšo ponudbo in je dal ceno 101 enot. Upoštevajoč veljavno zakonodajo (določila 158. do 164. člena ZZdr-2) naročnik ne more izbrati ponudbe ponudnika B, ki je sicer oddal najugodnejšo ponudbo v sklopu 2, saj njegova cena ni veljavna in zavezujoča. Navedeno pomeni, da konkuriranje s ponudbeno ceno, kot to nepravilno navaja vlagatelj (»oblikovanje ponudbene cene je namreč avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami na način, da doseže tržno konkurenčno ponudbeno ceno, ki zagotavlja kakovostno izvedbo predmeta naročila«), v konkretnem postopku oddaje javnega naročila preprosto ne drži, niti pri dobavi zdravil po postopku oddaje javnega naročila ni mogoče, saj bi lahko naročnik izbral le tistega ponudnika, ki je oddal najnižjo ceno zdravil(a), četudi bi po pravilih ZJN-3 v ostalih sklopih bili najugodnejši drugi ponudniki, jih naročnik, upoštevajoč regulirano ceno zdravil po ZZdr-2 ne bi mogel izbrati. Naročnik je določil več meril, ki jih je opisal in ovrednotil, hkrati pa je naročnik kupec, ki postavlja nabavne pogoje. Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal in dopustil, da ponudniki podajajo samovoljno ponudbeno ceno, saj le-to ni mogoče skladno z ZZdr-2, naročnik pa tudi ne bi mogel ovrednotiti meril, če ne bi poznal spodnje ali zgornje meje. Predmetno javno naročilo ne gre enačiti z naročili, kjer se konkurira samo s ceno.

3. Naročnik bo zaračunal popust na predčasna plačila skladno pravili dokumentacije in meni, da ZZZS do njih ni upravičen.
4. Javni lekarniški zavodi so oblikovali delež ugodnosti na obseg dobav, glede na pretekle dobave in ugodnosti, upoštevajoč tudi vrednost dobav, ki jih izvedejo ter delež, ki je na vrednost dobav mogoče pričakovati.

5. Naročnik mora skladno z ZJN-3 vnaprej ovrednotiti in določiti merila za izbor ponudnika,
Nadalje naročnik poudarja, da merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe ni najnižja cena, kjer vpisana vrednost predstavlja dejansko vrednost, pač pa je merilo določeno na način, da je izbran ponudnik, ki ponudi prodajne pogoje, na podlagi katerih pridobi najvišje število točk. Zato ni mogoče sprejeti predloga , da bi »avtonomno določili višino popusta«, saj na ta način ne bi bilo mogoče enakopravno in objektivno obravnavati ponudnikov, hkrati pa ni mogoče vnaprej točkovati merila na način, da bi naročniku predstavljal najoptimalnejšo rešitev. Prvič zaradi dejstva, ker če bi se ponudniku omogočilo, da sam vpiše višino % ugodnosti na obseg dobav/popust na predčasna plačila to predstavlja nešteto možnosti (npr. do 1,85% to predstavlja 185 različnih možnosti), kar naročnik ne more vnaprej ovrednotiti. Hkrati pa naročnik ne more linearno vrednotiti podanih možnosti, saj različno vrednoti ugodnosti, hkrati pa želi ponudnike stimulirati k podaji najboljših prodajnih pogojev. Npr. skopi 24A2, katerega vrednost znaša 1.756.526,58 EUR, predstavlja delež ugodnosti 0,9% 158.087,39 EUR, zato ponudnik ne prejme točk. Ugodnost na obseg dobav v višini 1% prinese 10 točk iz znaša 175.652,99, medtem ko delež v višini 1,1% znaša 193.217,93 EUR (razlika z drugo možnostjo znaša 17.564,94 EUR) zato je razliko naročnik točkoval za 15 točk več, kot za drugo možnost. Naročnik želi na navedenem primeru prikazati, da v kolikor želi naročnik zagotoviti objektivna in vnaprej določena in ovrednotena merila ne more ponudnikom dopustiti, da prosto ponujajo vrednosti (delež ugodnosti, popust za predčasna plačila, rok dobav), saj naročnik ne more vnaprej ovrednotiti meril. Prvič iz razloga, ker ne ve, do kakšne vrednosti bodo ponudniki ponudili delež ugodnosti na obseg dobav/popuste torej ne more določiti zgornje meje uteži in posledično ne more določiti uteži na posamezno merilo, hkrati pa ne more določiti uteži, za vse mogoče možnosti, ki bi jih lahko ponudniki vpisovali.
Naročnik meril ne bo spreminjal.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila se lekarniški javni zavodi razlikujejo glede na obseg dobav, delovni čas, lokacijo lekarn, razpolaganje z robotskim sistemom, (ne)obstoj dežurnih lekarn, digitalizacija poslovanja, skratka lekarniški zavodi so si med seboj različni, zato so znotraj sklopov določena tista merila z utežmi, ki posameznemu javnemu zavodu omogočajo izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Enakost meril, kot to nekritično predlaga vlagatelj, bi pomenila izbor ponudnika, ki ne upošteva elementov za katere posamezni naročnik glede na lastnosti javnega zavoda meni, da mu bodo omogočila izbor najugodnejšega ponudnika, ki ponuja tisto, kar posamezni naročnik najbolj ceni in vrednoti.

6. Naročniki ne dajejo prednosti ponudnikom, ki do bližje, pač pa ponudnikom, ki lahko prej dobavijo
blago. Ponudnik sam pa se mora znati organizirati, da oddaljenost sedeža ne predstavlja ovire pri ponudbi dobavnih rokov (npr. najem prostorov v bližini lekarne), v kolikor je to v skladu s poslovno politiko ponudnika. Nikakor pa naročnik ne povzroča krajevne diskriminacije.
Kot že pojasnjeno na Portalu javnih naročil se izvaja priložnostno skupno javno naročilo v katerem je predmet javnega naročila razdeljen na ravni skupin in znotraj teh na sklope. Naročniki so določili roke dobav glede na dejanske potreb po odzivnosti dobaviteljev. V zvezi z oddaljenostjo naročnik napotuje na predhodni odgovor.

VPRAŠANJE
Vzorec »POSAMIČNI OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ZDRAVIL V SKLOPU« v 20. členu določa, kdaj lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma. Ali je tu mišljen tudi ZLD-1 26. člen?

ODGOVOR
Naročnik je kot razlog za odstop predvidel tudi razlog "če ne izpolnjuje zahtev vsakokrat veljavne zakonodaje v zvezi s pravili poslovanja dobavitelja," ki se nanaša na vse zahteve veljavne zakonodaje, tudi določilo 26. člena ZLD-1.

VPRAŠANJE
Vzorec »POSAMIČNI OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ZDRAVIL V SKLOPU« v 18. členu, prvi odstavek določa:
»V kolikor bo dobavitelj zamujal z dobavo naročenega blaga glede na roke dobave, določene v 12. členu tega okvirnega sporazuma je naročnik upravičen zaračunati pogodbeno kazen v višini 2 % vrednosti naročila za vsako uro zamude, vendar ne manj kot 500,00 EUR. Zamuda ne teče v času izven delovnega časa posamezne lekarne.«
V primeru zamud se računa 2% od vrednosti naročila vendar ne manj kot 500? Ali navedeno drži? Menimo, da je predvidena kazen pretirana in absolutno nerazumna. Predlagamo korekcijo oziroma pripravo nove razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da roke dobav določa 14. člen ZDL-1, hkrati pa se je ponudnik zavezal dobaviti zdravila v krajšem roku za primere nujnih dobav, velja pa izpostaviti dejstvo, da zaradi zamude uporabnik nujno ne pride do potrebnega zdravila. Naročnik meni, da pogodbena kazen ni previsoka, pač pa je namenjena temu, da se izvajalec drži pogodbenih zavez in zavez, ki jih je podal v ponudbi. Ob navedenem še dodajamo, da gre pri izvajanju pogodbe za civilnopravno razmerje, ki ni podvrženo pravu javnih naročil.

VPRAŠANJE
Vzorec »POSAMIČNI OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ZDRAVIL V SKLOPU« v 15. členu, zadnji odstavek določa:
»V kolikor v postopku izdaje zdravila preverba avtentičnosti zdravila ne bo uspešna, mora dobavitelj na lastne stroške nuditi zamenjavo zdravila, hkrati pa lahko naročnik unovči pogodbeno kazen, ki za primer neuspešne avtentičnosti zdravila znaša 10,00 EUR na kos zdravila. Zaveza po plačilu kazni za primer neuspešne avtentičnosti zdravila velja ves čas, ko naročnik izdaja dobavljeno zdravilo, tudi po preteku tega okvirnega sporazuma.«
Menimo, da je predvidena kazen, 10,00 EUR po kosu zdravila pretirana in absolutno nerazumna. Predlagamo korekcijo oziroma pripravo nove razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
V primeru neuspešne avtentifikacije zdravila, prvič uporabnik nujno ne pride do zdravila, naročnik mora ugotovitev vnesti v zapisnik in sistem, da je bila avtentifikacija neuspešna in zdravilo skladiščiti do prevzema, kar za uporabnika lahko predstavlja veliko nevšečnost, hkrati pa ima naročnik zaradi neustrezno dostavljenega zdravila dodatno delo. Zato naročnik meni, da je predvidena pogodbena kazen simbolična in nikakor ne »pretirana in absolutno nerazumna.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 25 določa:
»Ponudnik mora dobaviti zdravila v času, ki lekarni omogoča izdajo zdravila v roku 24 ur prejema recepta za izdajo zdravila (ne velja za nujne dobave, ki so določene kot merilo za izbor).«
Ali navedena zahteva po dobavi v 24 urah velja tudi za soboto, nedeljo, praznike? Lahko naročnik zahteva dobavo npr. v soboto dopoldan v 24 urah? Hkrati tudi izpostavljamo, da naročnik nima nobenih obveznosti z vrednostmi in količinami glede blaga. Dobavitelj pa mora imeti vse na zalogi in dostaviti v 24 urah. Menimo, da je tovrstna zahteva pretirana in v nasprotju z enakopravnostjo pogodbenih partnerjev.


ODGOVOR
Naročnik napotuje na določilo 14. člena ZLD-1, ki določa, da mora lekarna zagotoviti vsa zdravila, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, najpozneje v 24 urah od naročila oziroma naslednji delovni dan. To zahtevo je naročnik določil kot pogoj,da zadosti zakonskim obveznostim. Določbe ZLD-1obvezujejo lekarniške zavode tudi v soboto, nedeljo in praznike. Naročnik še dodaja, da načelo, na katero se sklicujete ni javnonaročniško načelo, katerega presoja po pravilih ZJN-3 bi bila mogoča. Naročnik pogodbe ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 24 določa:
»Ponudnik mora biti sposoben dobaviti vse artikle, navedene v sklopu za katerega oddaja ponudbo. Ravno tako mora imeti ponudnik na zalogi vse artikle, navedene v sklopu v katerem je oddal ponudbo.«
Kako bo naročnik preverjal, ali je ponudnik sposoben dobaviti vse artikle?


ODGOVOR
Naročnik bo izpolnjevanje zahteve preverjal na način, da bo ponudnik izkazal, da je imetnik dovoljenja za zdravila, ki so v sklopu in za katero je ponudnik oddal ponudbo.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 24 določa:
»Ponudnik mora imeti status veletrgovca za zdravila, ki jih ponuja v sklopu.«
Naročnika sprašujemo, kaj je mišljeno z izpostavljeno zahtevo. Kakšen status veletrgovca se zahteva? Morebitna pravna podlaga?


ODGOVOR

Naročnik napotuje na uporabo ZZDR-2, predvsem 104. člena.
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije »pregled meril po sklopih« je razvidno, da so merila za vsak javni zavod določena drugače. Menimo, da navedeno ni skladno s pravili javnega naročanja, saj gre za skupno javno naročilo. Upoštevajoč navedeno predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da se javno naročilo vodi skladno z določilom 33. člena ZJN-3, kot priložnostno skupno javno naročilo. Navedeno pomeni, da posamezni zavezanec za javno naročilo pooblasti drugega zavezanca za javno naročilo, da za njega vodi javno naročilo. To pa nikakor ne pomeni, da se mora javno naročilo v vsem voditi enako, še posebej ker je razdeljeno na sklope. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacij

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 14 določa:
»Ponudnik mora izpolniti in podati ponudbo za vse elemente merila, v nasprotnem primeru bo njegova ponudba izločena kot nedopustna ponudba. Ponudnik mora obkrožiti eno izmed danih možnosti v okviru posameznega merila, v nasprotnem primeru se bo ponudba izločila. Ponudnik tudi ne sme posegati v merilo na način, da bi samovoljno dopisal in izbral možnosti, ki jih priloga Merila ne vsebujejo.«
Kot zainteresiran ponudnik izpostavljamo, da si je naročnik vzel pravico, da kar sam določa kakšne popuste mora ponuditi ponudnik. Ponudnik bi moral imeti možnost, da se sam odloči kakšne popuste bo dal (avtonomnost pri oblikovanju cene).
Casa sconto zelo varira od zavoda do zavoda. Denar pa ima enako vrednost na celotnem trgu. ZZZS vsem lekarnam plačuje v 30 dneh.
Predlagamo, da naročnik dopusti, da ponudniki prosto oblikujejo ponudbeno ceno (avtonomno določijo višino popusta v okviru posameznega merila). Prav tako bi moral naročnik po našem mnenju dopustiti tudi možnost, da ponudniki za posamezen sklop sploh ne ponudijo popusta glede na regulirano ceno, čas dobave ipd. Upoštevajoč navedeno predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije.


ODGOVOR

Naročnik je določil veliko možnosti izbora v okviru posameznega merila in tako zagotovil konkurenco med ponudniki, saj lahko le-ti izbirajo med možnostmi, ki jih je naročnik vnaprej jasno določil in tudi ovrednotil. Na strani ponudnika in njegove poslovne politike pa je, da se odloči, ali bo ponudil katero od ponujenih opcij. V kolikor pa ponudnik sploh ne želi sprejeti nabavnih pogojev naročnika pa to ne pomeni, da je naročnik določil merila, ki onemogočajo konkurenco med ponudniki, pač pa da je naročnik določil nakupne pogoje, pod katerimi ponudnik ne želi z naročnikom poslovati. Vendar je to poslovna odločitev posameznega ponudnika in ne onemogočanje konkurence med ponudniki, saj je naročnik določil več možnosti na podlagi katerih lahko ponudnik izkaže svoj konkurenčni položaj na trgu.
Naročnik ne more slediti predlogu, da poda možnost ponujanja 0% ugodnosti na obseg dobav/popusta na predčasna plačila, saj pod takšnimi pogoji ni pripravljen kupiti blaga, hkrati pa bi to pomenilo poslabšanje obstoječega stanja, kar pa si kot subjekt, ki sledi načelu gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti ne sme in ne more privoščiti.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 14 določa:
»V posameznem sklopu bo izbran ponudnik, ki bo po merilu dosegel najvišje število točk, pri čemer velja omejitev, da bo lahko ponudnik na ravni skupine posameznega javnega lekarniškega zavoda-v sklopih z oznako A izbran zgolj v enem sklopu. V kolikor bo ponudnik oddal najugodnejšo ponudbo v posameznem sklopu z oznako A na ravni skupine, se njegova ponudba ne upošteva in se izloči iz ocenjevanja v sklopih z oznako A na ravni skupine. V primeru , da bo ponudnik oddal najugodnejšo ponudbo v dveh ali več sklopih na ravni skupine, bo izbran v sklopu, ki ima nižjo numerično oznako (primer: v koliko bo ponudnik podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo na ravni skupine v sklopu A1 in A2, bo izbran kot najugodnejši ponudnik v sklopu A1, medtem, ko se v sklopu A2, njegova ponudba izloči).«
Naročnika sprašujemo, ali to pomeni, da mora ponudnik podati ponudbo za vse sklope v skupini (A1, A2, A3)? Če ponudnik odda ponudbo zgolj za A1, bo izločen?


ODGOVOR
Naročnik ni omejil konkuriranje na sklope in ponudnik lahko odda ponudbo na kolikor sklopov želi, vendar bo naročnik na ravni skupine postopal skladno s pravili določenimi v razpisni dokumentaciji.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 10 določa:
»Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.«
Kaj pomeni skupna ponudba? Ali lahko veletrgovci oddamo skupno ponudbo? Skupne ponudbe pri veletrgovcih z zdravili verjetno ne pridejo v poštev zaradi področnih predpisov in predpisov o varstvu konkurence. Združevanje med veletrgovci je namreč prepovedano (nevarnost očitka kartela in delitve trga). Glede na navedeno predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo razpisne dokumentacije, ki bo omogočala, da vsak izmed veletrgovcev, ki deluje na slovenskem trgu lahko odda veljavno in dopustno ponudbo samostojno.


ODGOVOR
Naročnik je podal opcijo, ki jo predvideva ZJN-3, ponudniki pa morajo upoštevajoč veljavno področno zakonodajo in pravila ZJN-3 oddati ponudbo.

VPRAŠANJE
Okvirni sporazum se podpisuje za 48 mesecev, obseg v vrednosti in količini pa je določen samo za eno leto (glej Preglednica 4 Predvidena vrednost letnih dobav po posameznih sklopih). Tu ni nobene korelacije, podpis okvirnega sporazuma za 4 leta, obseg pa je v dokumentaciji določen samo za eno leto. Predvidena vrednost bi morala biti za 4 leta. Predlagamo korekcijo oziroma razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije.
Prav tako naročnika sprašujemo, po kakšni formuli je naročnik izračunal delež dobav za posamezen javni zavod. So deleži pravilno izračunani (opažamo velike razlike med posameznimi zavodi)?
Razlike med posameznimi zavodi opažamo tudi pri finančnih zavarovanjih (točka 12.2). Predlagamo poenotenje za vse zavode, saj gre za skupno javno naročilo.


ODGOVOR
Z enostavno matematično formulo množenja lahko ponudnik izračuna predvideno vrednost in količino za obdobja 48 mesecev. Posamični zavod je podal vrednosti in količine glede na pretekle dobave, razlike med zavodi, saj so si zavodi medsebojno zelo različni, hkrati pa je določil sklope - le ta pa je del predmeta javnega naročila, ki ga je mogoče oddati ločeno.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 4 določa:
»Predmet javnega naročila je dobava zdravil, ki so uvrščena v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju CBZ) in imajo eno izmed vrsto dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v prometu v Republiki Sloveniji in katerih cena je skladno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2) določena s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju JAZMP). JAZMP določa ceno zdravil na podlagi zakonskih določb in določb aktualnega pravilnika (Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/15, 15/16 in 19/18) in regulirano ceno zdravil objavlja v CBZ.«
Naročnika sprašujemo, ali je CBZ baza uradna baza. Vsi podatki v CBZ niso točni prav tako v CBZ ni dogovornih cen. V CBZ so vsi registrirani artikli, ki pa ni nujno, da so na trgu. Predlagamo drugačno (bolj specifično) definicijo predmeta javnega naročila.
Dodatno izpostavljamo, da tudi ZZZS sodeluje pri oblikovanju cene, to so tako imenovane dogovorne cene, ki pa praviloma niso objavljene. Kako naj ponudniki postopajo v teh primerih?


ODGOVOR
V zvezi z navedbami, da Centralna baza zdravil (CBZ) ni uradna baza, oziroma da vsi podatki v CBZ niso točni ter, da v CBZ ni dogovornih cen, naročnik pojasnjuje, da je »Centralna baza zdravil je zbirka podatkov o zdravilih vključno z zdravili brez recepta, o razvrščenih galenskih zdravilih ter o razvrščenih živilih za posebne zdravstvene namene. Na voljo so administrativni podatki, podatki o sestavi zdravil, o režimih izdaje, o odločbah, cenah, razvrstitvah na liste, podatki o ATC klasifikaciji, o medsebojno zamenljivih zdravilih, terapevtskih skupinah zdravil ter podatki o najvišjih priznanih vrednostih. Centralno bazo zdravil urejata Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ter ZZZS.« Glede na dejstvo, da seznam sprejmeta JAZMP v sodelovanju z ZZZS, naročnik meni, da to predstavlja uradno evidenco, saj jo sprejmeta subjekta, katera imata v področni zakonodaji pooblastila in nalogo določiti zdravila in njihove cene ter ostale podatke, ki se nahajajo v seznamu.
Kot izhaja iz Navodil ponudnikom je naročnik jasno določil: »Glede na dejstvo, da je cena zdravila regulirana s strani JAZMP morajo ponudniki ponuditi zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v xls. obliki v CBZ.«

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija v vzorcu Posamičnega okvirnega sporazuma v 4. členu med drugim določa:
»Naročnik bo po poteku vsakih šestih mesecev ugotovil vrednost dobav in dobavitelj bo za vrednost ugodnosti, ki znaša _________ % (vnese se podatek iz ponudbenega predračuna) vrednosti vseh dobav naročniku izdal dobropis.
V primeru povečanja obsega dobav nad 10% vrednostjo, določeno v dokumentaciji v zvezi z naročilom, , se bo ugodnost povečala za razmerje med:
- vrednost dobav, ki presegajo 10% odstopanje vrednosti, ki jo je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z naročilom (presežna vrednost) in
- vrednostjo predvidenega obsega dobav povečanega za 10%
glede na ponujeno ugodnost za predviden obseg dobav. Naročnik si bo prizadeval naročiti blago v vrednosti, kot je bila določena v dokumentaciji v zvezi z naročilom. V kolikor obseg dobav v vrednosti, določeni v dokumentaciji v zvezi z naročilom ne bo realiziran, se delež ugodnosti, dan v ponudbi ne sme spremeniti.«
Izpostavljamo, da je predvideno »avtomatsko« povečanje popusta. Predlagamo, da se navedena določba briše, saj ne ustreza načelu enakovrednosti strank v obligacijskih razmerjih.


ODGOVOR
Ob hipotetičnem primeru pomeni to naslednji izračun:

-        za previden obseg dobav do 1.100.000 EUR je ponudnik podal 1,85 % ugodnosti na obseg dobav, kar znaša 20.350 EUR,
-        obseg dobav se poveča na 1.150.000,00 EUR, kar je za 50.000,00 EUR več, kot je 10 % odstopanje vrednosti,
-        delež ugodnosti se bo povečal za razmerje med 50.000/1.100.000
kar znaša 0,04545 oziroma 4,545 % povečanje deleža ugodnosti, kar pomeni, da se bo ugodnost povečala na 1,934 % po izračunu (1,85 % x (1+0,04545)=1,934 %)
-        navedeno pomeni, da bodo ugodnosti pri obsegu dobav 1.150.000 EUR znašali 21.317,00 EUR, in sicer 20.350,00 EUR za dobave do 1.100.000,00 EUR (+)[1] 967,00 EUR za dobavo v presežku nad 10 % (1.150.000,00-1.100.000,00 EUR x 1,934% znaša 967,00 EUR.

Naročnik ocenjuje, da je »drsnik« sorazmeren povečanju vrednosti obsega dobav in tako upravičen, saj se na večji obseg dobav lahko ponudi večja ugodnost. Naročnik je vnaprej jasno določil pravilo o spremembi deleža ugodnosti v primeru povišanja obsega dobav na 10% tako, da ni jasno, v kakšnem smislu naj bi ponudnik nosil vsa tveganja. Normalno namreč je, da v kolikor se nakupi večja vrednost, višjo ugodnost na obseg nakupa lahko kupec ponudi, kar je naročnik v pogodbi previdel. V kolikor pa naročnik ne bo nakupil več kot 10 % predvidenega obsega pa ponudniku sploh ni potrebno ponuditi višjega deleža popusta, še nato pa se po pogodbenem pravilu po opisani formuli upošteva kot izhodišče le presežek na 10 % predvidenega obsega dobav.


VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija v Navodilih ponudnikom v točki 11.17. (Kapitalska udeležba) določa:
»Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v roku, ki ga določi naročnik, posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.«
Naročnika sprašujemo, kako bo obravnaval ponudnike, ki imajo delnice na prinosnika?


ODGOVOR
Naročnik bo postopal skladno z določili ZIntpK, ponudnik bo moral zagotoviti zahtevane podatke.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija v Navodilih ponudnikom v točki 11.11. določa:
»Dobava vseh artiklov iz popisa v posameznem sklopu in izjava o zalogi artiklov ter zmožnosti dobave novih artiklov.
Ponudnik mora biti sposoben dobaviti vse artikle, navedene v sklopu za katerega oddaja ponudbo. Ravno tako mora imeti ponudnik na zalogi vse artikle, navedene v sklopu v katerem je oddal ponudbo.
V kolikor se bo pojavila potreba po novih zdravilih, ki niso uvrščena v popis zdravil posameznega sklopa (navedeno primeroma in ne izključno: nova zdravila, spremenjeni artikli, nadomestilo odpoklicanih artiklov, avtentikacija zdravil) in bo ponudnik z njimi razpolagal, se ponudnik zavezuje, da bo artikle dobavil ob enakih pogojih in elementih merila, kot jih je podal v ponudbi (po ceni določenih v CBZ, upoštevajoč elemente na izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe).«
Naročnik od ponudnikov zahteva, da bodo naročniku izbrani ponudniki dobavljali tudi druga zdravila, ki niso predmet zadevnega javnega naročila. Naročnik tudi zahteva, da se bodo ta zdravila dobavljala ob enakih pogojih in elementih merila, kot jih je ponudnik podal v ponudbi za zdravila, ki so predmet javnega naročila. Ocenjujemo, da je navedena zahteva v nasprotju s pravili javnega naročanja. Predmet javnega naročila mora namreč biti vnaprej jasno in določno definiran, naročnik ne more kasneje (po poteku roka za oddajo ponudb ali celo tekom izvajanja javnega naročila) spreminjati predmeta javnega naročila ipd. Za nova zdravila mora izvesti enega izmed postopkov javnega naročanja. Zahteva je sporna tudi z vidika, da se zahteva dobava pod enakimi pogoji kot to velja za ostala zdravila, pri čemer pa ponudnikom ni znano, za katera zdravila sploh gre.
Smiselno enako (po našem mnenju nedopustno) določbo je možno zaslediti tudi v osnutki posamičnega okvirnega sporazuma v 6. členu.
Glede na vse navedeno predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije


ODGOVOR
Naročnik poudarja, da je določil tehniko naročanja okvirni sporazum, definiran v 48. členu ZJN-3. V pojasnilo in razumevanje naročnik navaja, da je okvirni sporazum tehnika naročanja, predmet okvirnega sporazuma pa je določitev pogojev, s katerimi se uredijo naročila, ki se oddajo v posameznem obdobju, zlasti v zvezi s ceno in, če je ustrezno, predvideno količino. Okvirni sporazum kot tehnika naročanja se uporablja za primere, ko v bodočem časovnem obdobju ni mogoče definirati vseh potreb naročnika, ki se lahko nanašajo tako na količino, ceno ali vsebino. Naročnik je pri pripravi in uporabi tehnike naročanja sledil dejanski potrebam (katere ne more vnaprej napovedati) in določilom 48. člena ZJN-3, hkrati pa ocenjuje, da je predmet dovolj definiran, aj bo naročnik v asu veljavnosti okvirnega sporazuma potreboval zdravila, uvrščena v seznama CBZ. Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Razpisna dokumentacija v Navodilih ponudnikov v točki 10 (Merilo in ponudbena cena) določa merila za izbiro ponudbe:
»Predmet javnega naročila je dobava zdravil, ki so uvrščena v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju CBZ) in imajo eno izmed vrsto dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v prometu v Republiki Sloveniji, kot je navedeno v točki 1 te razpisne dokumentacije in katerih cena je skladno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2) določena s strani JAZMP. JAZMP določa ceno zdravil na podlagi zakonskih določb in določb aktualnega pravilnika (Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/15, 15/16, 19/18 in 11/19) in regulirano ceno zdravil objavlja v CBZ.
Glede na dejstvo, da je cena zdravila regulirana s strani JAZMP morajo ponudniki ponuditi zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v xml. obliki v CBZ (ker je cena regulirana ponudnik v popis zdravil ne vpisuje cene zdravil). Merilo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe v posameznem sklopu predstavljajo merila, kot izhajajo iz tega poglavja in prilog, ob upoštevanju regulirane cene zdravil.«
Razpisna dokumentacija tudi določa:
»Ponudnik mora izpolniti in podati ponudbo za vse elemente merila, v nasprotnem primeru bo njegova ponudba izločena kot nedopustna ponudba. Ponudnik mora obkrožiti eno izmed danih možnosti v okviru posameznega merila, v nasprotnem primeru se bo ponudba izločila. Ponudnik tudi ne sme posegati v merilo na način, da bi samovoljno dopisal in izbral možnosti, ki jih priloga Merila ne vsebujejo.«

Ugotavljamo, da je naročnik že vnaprej predvidel, kakšne popuste in v kolikšni višini lahko oziroma morajo ponuditi ponudniki za posamezne sklope. Menimo, da je naročnik s tem na nek način vnaprej determiniral ponudbeno ceno, saj ponudnikom zapoveduje, minimalno oziroma maksimalno višino popusta. Prav tako naročnik od ponudnikov zahteva, da ponudijo vsaj minimalno višino popusta, ki jo predvideva razpisna dokumentacija.
Menimo, da so določila razpisne dokumentacije v zvezi z merili in ponudbeno ceno sporna z vidika določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Oblikovanje ponudbene cene je namreč avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno lahko oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami na način, da doseže tržno konkurenčno ponudbeno ceno, ki zagotavlja kakovostno izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik ima, kot samostojen subjekt na trgu, možnost, da v ponudbeno ceno vključi vsa tveganja, tudi tista, ki presegajo njegova (običajna) predvidevanja in s tako ceno konkurira z drugimi ponudniki na javnem naročilu. Glede na navedeno je ključno, da imajo vsi ponudniki možnost, da samostojno oblikujejo ponudbeno ceno. V konkretnem primeru naročnik vnaprej determinira ponudbeno ceno, saj ponudnikom vnaprej predpisuje višino popusta, ki ga morajo ponudniki ponuditi (resda, da imajo na voljo tri različne višine popusta), ker je po našem mnenju v nasprotju s pravili javnega naročanja.
Podobno stališče zastopa tudi praksa DKOM, ki je npr. v odločitvi št. 018-228/2017 navedla:
»Pravila javnega naročanja ponudbeno ceno določajo kot pomembno merilo za izbor najugodnejše ponudbe. V interesu naročnika je, da dobi ustrezno blago, storitev ali gradnjo po najugodnejših pogojih, predvsem po čim nižji ceni. Prav konkurenčnost ponudb je temeljni interes naročnika in smisel javnega naročanja, saj zagotovitev te omogoča tudi spoštovanje načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), ki naročnika zavezujejo, da z izvedbo javnega naročila zagotovi, da je poraba sredstev zanj kar najbolj gospodarna in učinkovita. Svobodno določanje cen je ena temeljnih značilnosti konkurence na prostem trgu, kjer praviloma velja, da lahko ponudnik ponudi poljubno visoko ceno, če jo trg le sprejme, lahko pa tudi poljubno nizko, če mu takšna cena zagotavlja obstoj na trgu (prinaša dobiček ali pa vsaj zmanjšuje izgubo). Načelo o svobodnem oblikovanju cene velja tudi za zniževanje cen. Pravni predpisi načeloma ne prepovedujejo, da bi bila prodajna cena nižja kot lastna proizvajalna nabavna oz. druga cena. V praksi je veliko okoliščin, zaradi katerih podjetje prodaja blago ali izvaja storitve oziroma gradnje pod lastno ceno (npr. podjetje želi osvojiti nov trg ali pa se želi kot novo podjetje plasirati na obstoječem trgu, želi uvesti nov izdelek ali storitev itd.). Načelo svobodnega oblikovanja cen.
vključuje tudi možnost njihovega diferenciranja (podjetje lahko isti izdelek, storitev oziroma gradnjo ponudi po različnih cenah glede na vrsto kupcev, čas prodaje, območje, količino in druge tržno pomembne okoliščine). Navedeno pomeni, da je pri vprašanjih oblikovanja ponudbene cene potrebno izhajati iz stališča, da gre za eno od poslovnih odločitev ponudnika na podjetniški ravni, v katero praviloma ni mogoče posegati oziroma je to mogoče le toliko, kolikor to izrecno dopuščajo zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi.«
Predlagamo, da naročnik dopusti, da ponudniki prosto oblikujejo ponudbeno ceno (avtonomno določijo višino popusta v okviru posameznega merila). Prav tako bi moral naročnik po našem mnenju dopustiti tudi možnost, da ponudniki za posamezen sklop sploh ne ponudijo popusta glede na regulirano ceno, čas dobave ipd. Upoštevajoč navedeno predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Ponudniki v postopku oddaje javnega naročila za enako zdravilo (ob teoretični predpostavki, da je vsako zdravilo svoj sklop) v različnih sklopih dobi dve ceni. Ponudnik A, ki je podal ceno 100 enot in je v sklopu 1 najugodnejši in ponudnik B, ki je v sklopu 2 podal najugodnejšo ponudbo in je dal ceno 101 enot. Upoštevajoč veljavno zakonodajo (določila 158. do 164. člena ZZdr-2) naročnik ne more izbrati ponudbe ponudnika B, ki je sicer oddal najugodnejšo ponudbo v sklopu 2, saj njegova cena ni veljavna in zavezujoča. Navedeno pomeni, da konkuriranje s ponudbeno ceno, kot to nepravilno navaja vlagatelj (»oblikovanje ponudbene cene je namreč avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami na način, da doseže tržno konkurenčno ponudbeno ceno, ki zagotavlja kakovostno izvedbo predmeta naročila«), v konkretnem postopku oddaje javnega naročila preprosto ne drži, niti pri dobavi zdravil po postopku oddaje javnega naročila ni mogoče, saj bi lahko naročnik izbral le tistega ponudnika, ki je oddal najnižjo ceno zdravil(a), četudi bi po pravilih ZJN-3 v ostalih sklopih bili najugodnejši drugi ponudniki, jih naročnik, upoštevajoč regulirano ceno zdravil po ZZdr-2 ne bi mogel izbrati. Naročnik je določil več meril, ki jih je opisal in ovrednotil, hkrati pa je naročnik kupec, ki postavlja nabavne pogoje. Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal in dopustil, da ponudniki podajajo samovoljno ponudbeno ceno, saj le-to ni mogoče skladno z ZZdr-2, naročnik pa tudi ne bi mogel ovrednotiti meril, če ne bi poznal spodnje ali zgornje meje. Predmetno javno naročilo ne gre enačiti z naročili, kjer se konkurira samo s ceno.

VPRAŠANJE
Vprašanja se nanašajo na vse sklope javnega razpisa.

Vpr. št 1.
Predmet objavljenega javnega naročila so zgolj zdravila z režimi izdaje zdravil Rp, Rp/Spec, H/Rp in ZZ. Prosimo za odgovor, zakaj niso kot predmet javnega naročila zajeta tudi zdravila brez recepta in vso preostalo blago, ki se v lekarnah prodaja končnim uporabnikom (medicinski pripomočki, prehranska dopolnila)? Ali bo naročnik oziroma ali bodo posamezni javni lekarniški zavodi izvedli posebno javno naročilo za zdravila brez recepta in vso preostalo blago, ki se v lekarnah prodaja končnim uporabnikom?

Vpr. št. 2.
V poglavju 10. Merila in ponudbena cena (str. 13 razpisne dokumentacije) navajate, »da je predmet javnega naročila dobava zdravil, ki so uvrščena v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju CBZ) in katerih cena je skladno z Zakonom o zdravilih določena s strani JAZMP. Glede na dejstvo, da je cena zdravila regulirana s strani JAZMP morajo ponudniki ponuditi zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v xml. obliki v CBZ (ker je cena regulirana ponudnik v popis zdravil ne vpisuje cene zdravil)«.

Zakaj ponudnikom javno naročilo ne omogoča, da bi ponudniki medsebojno konkurirali tudi v ceni zdravila. JAZMP je določil najvišjo dovoljeno ceno za posamezno zdravilo, kar pa ne pomeni, da ponudnik za posamezna zdravila ne bi mogel ponuditi nižje cene za posamezno zdravilo kot je določena. JAZMP, ZZZS in Ministrstvo RS za zdravje tega ne prepovedujejo. Ravno nasprotno, saj bi v primeru, da bi ponudniki poleg ostalih meril, medsebojno konkurirali tudi v ceni zdravil, pomenilo velik prihranek javnih finančnih sredstev, namenjenih za zdravila.

Vpr. št.3.
Predmet objavljenega javnega naročila so zgolj zdravila z režimi izdaje zdravil Rp, Rp/Spec, H/Rp in ZZ, katerih končni plačnik je v celoti ZZZS iz javnih sredstev. ZZZS trenutno javnim lekarniškim zavodom za posamezno zdravilo plača regulirano ceno, ki pa ni zmanjšana za naknadne ugodnosti (popuste), ki jih ponudniki priznavajo javnim lekarniškim zavodom. Da je to v nasprotju s predpisi opozarjata tako Računsko sodišče kot tudi Komisija za preprečevanje korupcije.
https://www.kpk-rs.si/2018/03/01/komisija-ze-leta-2014-opozarjala-na-pomanjkljivosti-sistema-nabave-zdravil-ki-so-financirana-iz-javnih-sredstev/

Kakšno zagotovilo bodo imeli izbrani ponudniki, da popust na predčasna plačila (merilo predčasna plačila) in ugodnosti za obseg dobav (merilo ugodnosti za sklope) ne bosta zahtevala tako posamični javni zavod, kot tudi ZZZS, če se le ta odloči, da bo plačeval zgolj regulirano ceno zmanjšano za naknadne ugodnosti (popuste)?

Vpr. št.4.
Postavlja se nam vprašanje, zakaj imajo nekatere lekarne oblikovane veliko sklopov, nekatere pa manj? Kakšni so bili razlogi za oblikovanje sklopov? Ali so bile in na kakšen način pri oblikovanju sklopov upoštevane količine zdravil, ki jih je lekarna nabavljala v preteklosti pri izbranih dobaviteljih?

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo »Naročnik z izbranim ponudnikom sklenil krovni okvirni sporazum, izbrani ponudnik pa bo sklenil posamični okvirni sporazumom z javnim lekarniškim zavodom za sklop, za katerega bo izbran kot najugodnejši ponudnik. Krovni okvirni sporazum in posamični okvirni sporazum se za posamezni sklop sklepa z enim ponudnikom, ki bo izvajal dobave na način, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z naročilom, lastni ponudbi in krovnem ter posamičnem okvirnega sporazumu.«

Zanima nas kakšno garancijo ima ponudnik, da bo javni lekarniški zavod od izbranega ponudnika nabavil zdravila v vrednosti kot so opredeljena v sklopu. Npr. 01A1 predvidena vrednost 11 mio, 01A2 predvidena vrednost 10 mio, 01A3 predvidena vrednost 3 mio. Kako lahko ukrepa ponudnik izbran za sklop 01A1, če javni lekarniški zavod na letni ravni od njega nabavi zdravila zgolj v vrednosti 3 mio od predvidenih 11 mio. Ta isti javni lekarniški zavod pa od ponudnika izbranega na sklopu 01A3 nabavi za 13 mio namesto predvidenih 3 mio.

Vpr. št.5.
Zakaj so popusti pri merilih predčasna plačila in ugodnosti za obseg dobav navzgor omejeni? Ponudnikom niste dali možnosti, da sami ponudijo % popustov (ki je lahko višji od tega kar so predvideli posamezni javni lekarniški zavodi). Nasploh je omejitev nerazumna, in v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih, ki v nobeni določbi ne določa, da ponudnik ne sme ponuditi nižje cene od cene, ki jo je določil naročnik. Saj ravno v tem je smisel javnih naročil - konkurenčen boj med ponudniki. To je tako, kot če bi projektant za II. Tir določil ceno 1,2 milijarde, naročnik pa bi od ponudnikov zahteval, da če se slučajno že odločijo za nižjo ceno od predvidene, je to lahko max 2% in niti slučajno več. Predlagamo vam, da v tem delu razpisno dokumentacijo spremenite in ponudnikom omogočite, da konkurirajo tudi v maksimalni višini popusta, ki ga je posamezni ponudnik pripravljen ponuditi za predčasna plačila oziroma za obseg dobav.

Zanima nas tudi, zakaj imajo posamični javni zavodi različne višine ugodnosti na obseg dobav. Tako imajo Dolenjske lekarne Novo mesto določene 4% kot najvišji možen delež ugodnosti v %, Pomurske lekarne 2,4%, Celjske pa zgolj 2%. Upoštevajoč, da gre za sklope vredne več milijonov , bi pričakovali, da javni lekarniški zavodi strmijo k čim večjemu deležu ugodnosti v %, saj razlike med 2% (Celje) in 4% (kot ima Novo mesto) za javni zavod predstavlja točno 200.000 če je sklop vreden 10. mio .

Vpr. št.6.
Zastavljena merila čas dobav (za nujne primere) so pri nekaterih sklopih navedena diskriminatorno, saj ne omogočajo vsem ponudnikom, da enakovredno konkurirajo. Merila so namreč zastavljena tako, da dajejo prednost ponudnikom, ki so lokacijsko bliže lekarnam. Na primer: Lekarna Slovenska Bistrica točkuje s 5 točkami ponudnike, ki ponudijo čas dobave do 1 uro, s čimer onemogoči, da konkurira ponudnik s sedežem iz obrobja Slovenije. Podobno tudi Pomurske lekarne z 10 točkami ovrednotijo ponudnika, ki je zmožen blago dobaviti v 2 urah, kar ponudnik z osrednje ali zahodne Slovenije fizično ne more ponuditi.

V skladu s 5. odstavkom 84. člena ZJN-3, ki določa, da morajo biti merila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila, naročnika pozivamo, da merilo v tem delu spremeni, na način, da vsem dobaviteljem omogoči enake možnosti uspeha. Predlagamo, da se čas dobave uredi enotno za vse skupine (posamične javne zavode) in sicer 1) do 6 ur 2) med 6 in 12 ur 3) po 12 urah. Upoštevajoč, da gre za skupno javno naročilo, da vsi izvajajo isto dejavnost ni razloga, da je merilo čas dobave v opisanih primerih zastavljeno tako ozko, saj očitno daje prednost ponudnikom, ki so locirani bliže lekarnam in onemogoča ponudnike, ki so oddaljeni cca 120 km. Namreč upoštevajoč cestno prometne predpise v eni uri iz Ljubljane do Slovenske Bistrice oziroma v dveh do Lendave ni možno priti.


ODGOVOR
1.Naročnik je tisti, ki določa predmet javnega naročila in ni dolžan ponudnikom na trgu pojasnjevati razlogov za določitev predmeta naročila.
2.in 3.Naročnik je omejen s pravilih ZZdr-2, kar pomeni, da ponudniki ne morejo konkururati s ceno. Naročnik pojasnjuje, da je cena zdravil, ki so vključena v CBZ bazo, determinirana s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, kar pomni, da konkuriranje s ceno zdravil praktično ni mogoče. Namreč, skladno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2) se cena zdravila oblikuje skladno z določilom 158. in 163. člena ZZdr-2, ter upoštevajoč zahtevo iz četrtega odstavka 163. člena ZZdr-2, na podlagi katere postane veljavna cena najnižja cena, ki jo ponujajo poslovni subjekti na trgu.
Ponudniki v postopku oddaje javnega naročila za enako zdravilo (ob teoretični predpostavki, da je vsako zdravilo svoj sklop) v različnih sklopih dobi dve ceni. Ponudnik A, ki je podal ceno 100 enot in je v sklopu 1 najugodnejši in ponudnik B, ki je v sklopu 2 podal najugodnejšo ponudbo in je dal ceno 101 enot. Upoštevajoč veljavno zakonodajo (določila 158. do 164. člena ZZdr-2) naročnik ne more izbrati ponudbe ponudnika B, ki je sicer oddal najugodnejšo ponudbo v sklopu 2, saj njegova cena ni veljavna in zavezujoča. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Naročnik bo zaračunal popust na predčasna plačila in meni, da ZZZS do njih ni upravičen.

4. Lekarniški zavodi so oblikovali vsebino in vrednost sklopov glede na pretekle dobave. Naročnik ne more vplivati na to, katere zdravila bo moral izdati, je pa vrednost in količina ter vrsta zdravil v preteklih letih bolj ali manj enaka in tako je tudi naročnik oblikoval sklope.

5. Naročnik napotuje na preučitev odgovorov povezanih z merili. Javni lekarniški zavodi so oblikovali delež ugodnosti na obseg dobav, glede na pretekle dobave in ugodnosti, upoštevajoč tudi vrednost dobav, ki jih izvedejo ter delež, ki je na vrednost dobav mogoče pričakovati.
6. Naročniki ne dajejo prednosti ponudnikom, ki do bližje, pač pa ponudnikom, ki lahko prej dobavijo
blago. Ponudnik sam pa se mora znati organizirati, da oddaljenost sedeža ne predstavlja ovire pri ponudbi dobavnih rokov (npr. najem prostorov v bližini lekarne), v kolikor je to v skladu s poslovno politiko ponudnika. Nikakor pa naročnik ne povzroča krajevne diskriminacije.
Kot že pojasnjeno na Portalu javnih naročil se izvaja priložnostno skupno javno naročilo v katerem je predmet javnega naročila razdeljen na ravni skupin in znotraj teh na sklope. Naročniki do določili roke dobav glede na dejanske potreb po odzivnosti dobaviteljev. V zvezi z oddaljenostjo naročnik napotuje na predhodni odgovor.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

upoštevajoč pouk o pravnem sredstvu iz razpisne dokumentacije:
»Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.«
Naročnika sprašujemo, ali vsako pojasnilo v razpisni dokumentaciji podaljšuje čas za vložitev revizije, od objave pojasnila 10 delovnih dni?


ODGOVOR

Naročnik napotuje na pravila ZPVPJN in ustaljeno pravno prakso Državne revizijske komisije
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Iz razpisne dokumentacije gre razbrati, da mora ponudnik oddati ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu.
Navedeni pogoj oziroma kriterij je diskriminatoren, saj so sklopi oblikovani tako, da se večina ponudnikov ne more javiti na vse artikle v posameznem sklopu.
Z zgoraj navedenim kriterijem tvegate, da za določena zdravila ne boste prejeli ustreznih ponudb.
Nekatera zdravila lahko ponudi samo eden ponudnik, ki hkrati ne more ponuditi ostalih zdravil, ki so v istem sklopu.
Zaradi enakopravnosti obravnave vseh ponudnikov, vas prosimo za spremembno navedenega pogoja.
S spoštovanjem,

ODGOVOR


Naročnik je oblikoval sklope glede na dejanske potrebe in relevantni trg. Naročnik dokumentacije v zvezi z naročilom ne bo spremninjal. Naročnik še dodaja, da zdravila, katera lahko ponudi samo en ponudnik na trgu dobavlja izven tega javnega naročila.

Datum objave: 27.08.2019   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri sklopih 24A1, 24A2 in 24A3 imajo vsi artikli navedeno napačno Nacionalno šifro zdravila. Prosimo za uskladitev Nacionalne šifre z Nazivom zdravila.


ODGOVOR

Naročnik bo v kratkem objavil popravek in se zahvaljuje za opozorilo.

Datum objave: 27.08.2019   11:05
Naročnik obvešča, da je zoper določila razpisne dokumentacije prejel zahtevek za revizijo, ki ga je odstopil v reševanje Državni revizijski komisiji. Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe na 30.10.2019 in bo izvedel popravek objave obvestila o naročilu. Po prejemu odločitve Državne revizijske komisije bo naročnik ponudnikom omogočil vsaj dva tedna za pripravo ponudb, kar pomeni, da v kolikor odločitve DKOM ne prejme do 15.10.2019 bo objavil nov popravek s podaljšanjem roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 28.08.2019   08:02
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacije v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe na strani 13 določa:
»Naročnik bo z izbranim ponudnikom za posamezen sklop sklenil okvirni sporazum, pri čemer bodo lahko dejansko potrebne količine naročil blaga v predpisanem obdobju večje ali manjše od predvidene. Predvidena količina in zahtevana kvaliteta, ki jih bo naročnik naročal v okviru sklopa je razvidna iz te dokumentacije in njenih prilog. Ponudniki morajo navedeno dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbe.«
Kot zainteresiran ponudnik izpostavljamo, da je popust, ki se ponudi, zelo odvisen od količine in strukture naročil. Veletrgovska marža se oblikuje v skladu s pravilnikom o oblikovanju zdravil v humani medicini in je omejena s 0,5 na kos in 1,1% od PEC. Določene je tudi maksimalna marža, ki je 27,5. Menimo, da bi moral naročnik dopustiti, da ponudniki svobodno (avtonomno) oblikujejo ponudbeno ceno skladno z veljavnimi predpisi.
Predlagamo razveljavitev razpisa in pripravo nove razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Naročnik v zvezi s predlogom po avtonomnem oblikovanju ponudbene cene napotuje na že objavljene odgovore. Hkrati pa naročnik pojasnjuje, da je podal popise v katerem je natančno navedel vrsto zdravil in njihove količine in je izračun marže na VPC cene lahko izračunati. Naročnik razpisne dokumentacije na bo spreminjal.

Datum objave: 01.09.2019   19:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ob upoštevanju vašega odgovora z dne 27.08.2019 ob 11:01, da »Naročnik ponudnikom ni dolžan pojasnjevati zakaj in v kolikšnem obsegu je določil predmet javnega naročila« izpostavljamo, da ste kot predmet naročila določili dobavo zdravil, uvrščenih v CBZ, pri tem v popise dodali še vse ostalo blago.
V popise posameznih sklopov ste dodali tudi artikle, katerih cene skladno z Zakonom o zdravilih niso določene s strani JAZMP, torej regulirane cene niso objavljene v CBZ, zato predlagamo, da iz popisov brišete vse naslednje artikle:
- Galenska zdravila
- Medicinski pripomočki
- Živila za posebne zdravstvene namene
- Kozmetika
- Homeopatska zdravila
- Zdravila brez recepta, katerih cena ni regulirana s strani JAZMP
- Zdravila, ki niso več dobavljiva na slovenskem trgu, ker so ukinjena, ali so jih nadomestila druga primerljiva zdravila, ki imajo novo pakiranje in novo šifro.

lp

ODGOVOR
Naročnik vljudno zaproša ponudnika za bolj dorečeno vprašanje in sicer, v katerih sklopih naj bi se navedeni artikli nahajali v popisu.

VPRAŠANJE
Vprašanja se nanašajo na sklope 21A1, 21A2 , 21A3, 21C1 in 21C2:

1.
Pri merilu popust na predčasna plačila je navedeni % popusta na celotno vrednost VSAKEGA posamičnega računa na zbirnem mesečnem računu. Prosimo za obrazložitev, kako konkretno se bo ta popust obračunaval naknadno, glede na čas plačila naročnika? Na zbirnem mesečnem računu morda vsi posamični računi ne bodo že plačani. Ali pa bodo ti popusti obračunani v obliki dobropisov? To iz razpisne dokumentacije ni razvidno.

2.
Merilo (popust za predčasna plačila) je navedeno nejasno. Kaj pomeni npr. opcija popusta pod zap. št. 4: do vključno 20. dan pred valuto fakture? Če ponudnik izbere to opcijo pomeni, da se popust 0,40% obračuna tudi v primeru plačila 10. in 15. dan pred valuto (kar je tudi do vključno 20. dan pred valuto)?

3.
Zakaj pri sklopih 21C1 in 21C2 ni podano merilo delež ugodnosti?ODGOVOR

1. Popusti se bodo obračunali v obliki dobropisov, vendar samo za že plačane posamične račune.

2. Ne. Glede na to, da gre za merilo Predčasna plačila, gre za število dni pred valuto fakture. Število dni predčasnega plačila (pred valuto fakture) in odstotek popusta se zato sorazmerno nižata.
Primer: če je valuta fakture 30 dni, se za plačilo do vključno 10 dni po prejemu računa oz. blaga (kar je hkrati 20 dni pred valuto fakture), predvideva 0,40% popusta; za plačilo do vključno 15 dni po prejemu računa oz. blaga (torej 15 dni pred valuto fakture) 0,34% popusta; do vključno 20 dni po prejemu računa oz. blaga (kar je 10 dni pred valuto fakture) 0,28% popusta in do vključno 25 dni po prejemu računa oz. blaga (ali 5 dni pred valuto fakture) 0,22% popusta.
3. Naročnik je merila določil glede na lastnosti predmeta naročila na način, da pridobi ponudbo, ki omogoča izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika.


Datum objave: 09.09.2019   07:46
VPRAŠANJE
V obrazcu Ponudbeni predračun navajate, da je potrebno navesti »naziv in številko sklopa«. Kaj je v tem primeru naziv?

ODGOVOR

Navede se št. sklopa in skupina - javni lekarniški zavod.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 9. alineji točke 11.13. navajate: »- bo ves čas izvajanja okvirnega sporazuma predstavnika posameznega javnega zavoda sproti obveščal o novostih na trgu«. Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, na katero področje se to nanaša. Ponudnik redno obvešča svoje naročnike o novostih v zvezi z zdravili, ki jih dobavlja naročniku. Glede na to, da je vaša zahteva preveč splošna, predlagamo, da jo brišete ali smiselno dopolnite.

lp

ODGOVOR
Glede na dejstvo, da je predmet naročila dobava zdravil, ki so v CBZ se zahteva nanaša na tovrstna zdravila. Naročnik zahteve na bo spreminjal, saj ocenjuje da je dovolj določna in jasna.

VPRAŠANJE
1.Prosimo naročnika da pripravi razpisno dokumentacijo na način, da bodo priloženi exeli s količinami tako zaščiteni, da vanje ne bo mogoče, tudi nehote posegati. Trenutni exel fajli z Prilogami so "nezaščiteni"

2.Zainteresirani ponudnik iz priloženih datotek razpisne dokumentacije lahko sklepa, da so posamezni naročniku v prilogah z arikli le-te "razdelili" po sklopih glede na vrednosti sklopov kot so navedeni v razpisni dokumentaciji v 10.Merilo in ponudbena cena; Preglednica 4 Predvidena vrednost letnih dobav po posameznih sklopih.
Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da so v sklopih posameznih javnih lekarniških zavodov navedene nepravilne oz celo enake količine, kar pa je v neskladju z navedbo vrednosti.
Primer:
JZ Ptuj edini v vseh treh sklopih iste artikle in iste količine- vendar v dokumentaciji navaja različne vrednosti: 18A1 4.730.000,00, 18A2 3.659.000,00, 18A3 535.500,00

POzivamo naročnika da preveri vsebino razpisne dokumentacije in objavi novo popravljeno verzijo s pravilno vsebino.


ODGOVOR

Naročnik objavlja popravek Popisa zdravil in meril za Lekarno Ptuj. Naročnik ne bo spreminjal popisov - jih zaklepal. Ponudniki ne smejo posegati v vsebino in opis postav ali meril, pač pa vpisuje podatke v za to predvidena mesta. V kolikor bo ponudnik posegal v stolpce in/ali vrstice, ki jih je naročnik opisal bo iz tega razloga izključen. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe izkazati potrebno skrbnost in se izogniti "nehotenemu" posegu v priloge in dokumentacijo v zvezi z naročilom.


Datum objave: 15.11.2019   09:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za obrazložitev:
1. ali dva ponudnika, ki sta po določbah ZGD-1 povezani družbi, lahko podata samostojno ponudbo za sklope A na ravni posameznega javnega zavoda?
2. kaj pomeni za podjetje (X) situacija, če se podjetje (Y) prijavi s podjetjem (X) kot podizvajalcem, podjetje (X) pa tudi s samostojno ponudbo, pri čemer sta podjetji (X) in (Y) povezani družbi, skladno z določbami ZGD-1?


lp

ODGOVOR

Da, ponudnika, ki sta povezani osebi lahko oddata dve samostojni ponudbi v sklopu A.
Skladno z veljavno evropsko C 376/08 in pravno prakso omejevanje nastopa ponudnikov v tovrstnih povezavah z več ponudbami ni dopustno.


Datum objave: 15.11.2019   09:58
VPRAŠANJE
Naročniku smo v mesecu avgustu in septembru zastavili številna vprašanja, ki so se pojavila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije. Odgovori na vprašanja so pomemben del razpisne dokumentacije, saj pojasnjujejo nejasnosti in omogočajo, da lahko ponudniki pripravijo dopustne ponudbe. Kljub številnim pozivom naročniku, naj odgovarja na vprašanja, je naročnik zadnje odgovore podal pred skoraj dvema mesecema. Naročnika smo že trikrat pozvali k podaljšanju roka za postavljanje vprašanj. S tem vprašanjem vas ponovno pozivamo, da ustrezno podaljšate rok za postavljanje vprašanj, in sicer na takšen način, da bomo potencialni ponudniki po tem, ko boste odgovorili na vsa odprta vprašanja, imeli dovolj časa, da odgovore preučimo in razjasnimo morebitne nejasnosti oz. pomanjkljivosti razpisne dokumentacije.

Najlepša hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za vprašanja na 15.12.2019 do 12:00 ure, rok za oddajo ponudbe pa na 10.1.2010 bo 10:00 ure.

VPRAŠANJE
Zakaj ne odgovarjate na vprašanja? Predlagamo, da prestavite roke za vprašanja in oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za vprašanja na 15.12.2019 do 12:00 ure, rok za oddajo ponudbe pa na 10.1.2010 bo 10:00 ure.Datum objave: 15.11.2019   09:59
VPRAŠANJE
Glede na to, da smo postavili nekaj vprašanj in nanje še nismo prejeli odgovorov, naročnika naprošamo, da podaljša tako rok za postavitev vprašanj kot tudi rok za oddajo ponudb. Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal rok za vprašanja na 15.12.2019 do 12:00 ure, rok za oddajo ponudbe pa na 10.1.2010 bo 10:00 ure.

Datum objave: 15.11.2019   09:59
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 1

Spoštovani,
Naročnik je v navodilih ponudnikom zapisal, da lahko ponudnik odda ponudbo za kolikor sklopov želi, vendar pa je lahko ponudnik na ravni skupine (posameznega javnega lekarniškega zavoda) izbran zgolj v enem sklopu oznake A. Dodatno je naročnik pojasnil, da v kolikor bo ponudnik oddal najugodnejšo dopustno ponudbo za en sklop oznake A na ravni skupine, se njegova ponudba izloči iz morebitnih preostalih sklopov v skupini A.
Takšna omejitev ponudnikov, da so lahko izbrani samo v enem sklopu A na ravni skupine ponudnikom onemogoča pravno varstvo zoper odločitev naročnika o izbiri ponudnika, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.
ZPVPJN v prvem odstavku 14. členu določa, da se aktivna legitimacija za vložitev zahtevka za revizijo prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma, itd. in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Na primeru lekarniškega zavoda je lahko ponudnik izbran le v enem sklopu A. To pomeni, da ponudnik, ki je izbran v sklopu A1 (v nadaljevanju: ponudnik A), avtomatično ne more biti izbran v sklopu A2 oz. A3. Zoper odločitev o izbiri v sklopu A1 je vložen zahtevek za revizijo s strani ponudnika, ki ni bil izbran v sklopih A2 ali A3 (v nadaljevanju: ponudnik B). Vzemimo za primer, da je bila ponudba ponudnika B dopustna in druga v vrstnem redu v sklopu A1, torej je podana njegova aktivna legitimacija. Naročnik ugotovi, da je bila npr. ponudba izbranega ponudnika A nepravilno izbrana in razveljavi odločitev v sklopu A1 in izbere kot najugodnejšo ponudbo vlagatelja zahtevka ponudnika B. Ponudnik A je torej odpadel v sklopu A1.
Hkrati je bil ponudnik A drugi najugodnejši v sklopu A2. Ker pa je že bil izbran v sklopu A1, skladno s pravili razpisne dokumentacije ne more biti izbran v sklopu A2. Ponudnik A bo imel interes, da bi vložil zahtevek za revizijo v sklopu A2, saj ne more z gotovostjo vedeti, kakšna bo odločitev v sklopu A1 v primeru zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik B. Ta zahtevek za revizijo bo vložil znotraj roka od takrat, ko je bila objavljena odločitev (in ne šele po tem, ko ne bo izbran v sklopu A1, saj bi tako zamudil rok za vložitev zahtevka za revizijo).
V takšnem primeru v praksi nastane težava, da ponudnik A zaradi določb razpisne dokumentacije, ki sodelovanje v sklopu A omejuje le na en sklop od treh, ne bo imel aktivne legitimacije za vložitev zahtevka zoper odločitev naročnika v sklopu A2 (ali v A3), ker bo v trenutku vložitve zahtevka nastopal kot izbrani ponudnik v sklopu A1. Posledično lahko pride do situacije, da ponudnik A, čeprav je bil najugodnejši tako v sklopu A1 kot A2 (ali celo A3), ostane brez javnega naročila, saj mu bo zaradi omejitev razpisne dokumentacije (ki ponudnike omejuje na sodelovanje le v enem sklopu A) onemogočeno pravno varstvo po pravilih ZPVPJN. Pri tem je potrebno poudariti, da dejstvo, da bi bila ponudba ponudnika A v sklopu A1 izločena, ne more avtomatično pomeniti, da bi morala biti tudi ponudba ponudnika A v sklopu A2 izločena (lahko je namreč razlog za izločitev napaka, ki je vezana izključno na sklop).
Glede na navedeno pozivamo naročnika, da pojasni, kako bo v takšnem primeru, ko je omejil možnost izbire ponudnika le na en sklop, omogočil pravno varstvo istega ponudnika v drugih sklopih A (pri istem javnem lekarniškem zavodu). Ponudnik namreč mora imeti možnost pravnega varstva v vseh sklopih in njegova pravica do pravnega varstva (tudi pravica do priznanja aktivne legitimacije) ne sme biti okrnjena zaradi naročnikovih ravnanj. V primeru, da bi zaradi omejitve sodelovanja ponudnika le v enem sklopu prišlo do okrnitve njegove pravice do pravnega varstva, je takšna razpisna dokumentacija v nasprotju s pravili javnega naročanja in tudi pravili pravnega varstva v postopkih javnega naročanja.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

Vprašanje št. 2

Spoštovani,
Naročnik je v navodilih ponudnikom zapisal, da lahko ponudnik odda ponudbo za kolikor sklopov želi, vendar pa je lahko ponudnik na ravni skupine (posameznega javnega lekarniškega zavoda) izbran zgolj v enem sklopu oznake A. Dodatno je naročnik pojasnil, da v kolikor bo ponudnik oddal najugodnejšo dopustno ponudbo za en sklop oznake A na ravni skupine, se njegova ponudba izloči iz morebitnih preostalih sklopov v skupini A.
Naročnika pozivamo, naj pojasni, kako bo reagiral v dani situaciji:
Na primeru lekarniškega zavoda je lahko ponudnik izbran le v enem sklopu A. To pomeni, da ponudnik, ki je izbran v sklopu A1 (v nadaljevanju: ponudnik A), avtomatično ne more biti izbran v sklopu A2 oz. A3. Zoper odločitev o izbiri v sklopu A1 je vložen zahtevek za revizijo s strani ponudnika, ki ni bil izbran v sklopih A2 ali A3 (v nadaljevanju: ponudnik B). Vzemimo za primer, da je bila ponudba ponudnika B dopustna in druga v vrstnem redu v sklopu A1, torej je podana njegova aktivna legitimacija. Naročnik ugotovi, da je bila npr. ponudba izbranega ponudnika A nepravilno izbrana in razveljavi odločitev v sklopu A1 in izbere kot najugodnejšo ponudbo vlagatelja zahtevka ponudnika B. Ponudnik A je torej odpadel v sklopu A1.
Hkrati je bil ponudnik A drugi najugodnejši v sklopu A2. Ker je omejen na sodelovanje le v enem sklopu A, zoper odločitev v sklopu A2 ni vložil zahtevka za revizijo, čeprav je bila njegova ponudba najugodnejša (ker bi imel problem z aktivno legitimacijo, glejte prejšnje vprašanje). Tudi noben drug ponudnik v sklopu A2 ni vložil zahtevka za revizijo, zato odločitev postane pravnomočna.
Naknadno se izkaže, da ponudnik A ni več izbran v sklopu A1, saj je bil ponudnik B uspešen z zahtevkom za revizijo. V takšnem primeru bi bilo edino pravilno, da naročnik ponovno izpelje izbirni postopek v sklopu A2, a je omejen s pravnomočnostjo (glej 90/6 ZJN-3). Pozivamo naročnika, da pojasni, kako bo v postopku izbire in pravnega varstva zoper odločitev o izbiri, zagotovil, da zaradi njegove lastne omejitve, da ponudnik lahko sodeluje le v enem sklopu, ne bo okrnjena pravica ponudnikov, da so izbrani na transparenten in zakonit način, hkrati pa ne bo omejena njihova pravica do pravnega varstva.
Naročnika pozivamo, da poda konkreten odgovor in ne le pojasnila, da bo ravnal skladno z ZPVJPN in ZJN-3. V konkretnem primeru namreč gre za praktično težavo, ki je posledica omejitev sodelovanja, določene s strani naročnika, in ne za uporabo pravnih pravil.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Uvodoma naročnik pojasnjuje, da ne omejuje sodelovanja samo v enem sklopu, saj lahko ponudnik na ravni lekarne odda ponudbo za vse sklope skupine A izbran pa je lahko samo v enem sklopu.
Naročnik bo skrbno pregledal prejete ponudbe in preveril njihovo dopustnost ter sprejel odločitve. V kolikor bi nastopila situacija, ki jo navajate velja izpostaviti določilo tretjega odstavka 38. člena ZPVPJN.
Datum objave: 15.11.2019   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 1 in 10 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Navodila) je naročnik omejil število sklopov, ki so lahko dodeljeni posameznemu gospodarskemu subjektu, in sicer je navedel, da lahko ponudnik odda ponudbo za kolikor sklopov želi, vendar pa je lahko ponudnik na ravni skupine (posameznega javnega lekarniškega zavoda) izbran zgolj v enem sklopu oznake A.

ZJN-3 v 3. odstavku 73. člena določa, da četudi se lahko ponudbe oddajo za več sklopov ali vse sklope, lahko naročnik omeji število sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku, če v obvestilu, ki ga uporabi za objavo povabila k sodelovanju, povabilu k potrditvi interesa ali povabilu k predložitvi ponudb ali k pogajanjem navede največje možno število sklopov na ponudnika, vendar pa mora v tem primeru v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navesti objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki jih namerava uporabiti pri odločanju, katere sklope bo oddal, če bi se ob uporabi meril za oddajo javnega naročila enemu ponudniku oddalo več sklopov, kot je največje možno število.

Naročnika opozarjamo, da v Navodilih v nasprotju z določilom 73. člena ZJN-3 ni omejil števila sklopov, saj nikjer ni zapisal, kolikšno je največje število sklopov, ki so lahko dodeljena posameznemu ponudniku, pač pa je podal omejitev, da je lahko ponudnik pri posameznem javnem zavodu, ki oddaja več naročil v sklopu A, lahko izbran samo v enem takšnem sklopu.

Posebej tudi opozarjamo, da naročnik tudi nikjer ni navedel objektivnih in nediskriminatornih meril, ki jih namerava uporabiti pri odločanju. Samo po sebi se zastavlja vprašanje, kako bo naročnik izločil posamezno ponudbo (v primeru, da ponudnik odda najugodnejšo dopustno ponudbo za en sklop oznake A na ravni skupine) iz morebitnih ostalih sklopov v skupini A, če pa je že izbira tega istega ponudnika podvržena morebitnemu (uspešnemu) pravnemu varstvu. V kolikor bo namreč naročnik izbral posamezno ponudbo v enem sklopu, ravno iz tega razloga (razloga izbire) pa bo ostale ponudbe pri istem posameznem lekarniškem javnem zavodu izločil, ni jasno, kakšen bo učinek morebitne razveljavitve izbire tega ponudnika v posameznem sklopu na ostale sklope z oznako A, pri katerih je bil ta isti ponudnik izločen, sicer pa bi bil izbran. Naročnik v tem primeru torej zanemari učinke vloženega zahtevka za revizijo in tveganj razveljavitve odločitve o oddaji naročila v posameznem sklopu in vpliv takšne razveljavitve na sklope, v katerih je bil posamezen ponudnik prav zaradi izbire izločen. V tem primeru bosta tako izbor, kot tudi izločitev povsem arbitrarna. Navedena določila torej niso niti objektivna, še manj pa nediskriminatorna, s tem pa ponudnik ne bo izbran na pregleden način in po predpisanem postopku, s čimer je poseženo v načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3). Pozivamo vas, da Navodila uskladite s pravili javnega naročanja.

Že na tem mestu naročnika opozarjamo, da je pravno absurden njegov odgovor na Portalu z dne 27.8.2019 ob 11:01, da ne more slediti predlogu, naj poda možnost ponujanja 0% ugodnosti na obseg dobav/popusta na predčasna plačila, saj pod takšnimi pogoji ni pripravljen kupiti blaga enak cilj je mogoče namreč mogoče doseči na zakonit način, in sicer z omejitvijo višine zagotovljenih sredstev, brez poseganja v svobodo ponudnika pri oblikovanju njegove cene (upoštevaje, da so cene zdravil regulirane z najvišjo ceno). Nerazumljivo je, da naročnik ponudnikom ne dopusti oddaje ponudbe s popustom, za katerega se prostovoljno odločijo ponudniki sami.

Zaradi nujne zagotovitve zakonitosti postopka javnega naročanja vas posebej tudi pozivamo, da natančno utemeljite, zakaj dodelitev posameznega sklopa ponudniku, ki ni predložil ekonomsko najugodnejše ponudbe, vseeno bo (glede na vaša Navodila) izbran ravno zaradi omejitve števila sklopov, ki jih je lahko prejel najugodnejši ponudnik, ne pomeni prepovedane državne pomoči v višini razlike med vrednostjo najugodnejše in izbrane ponudbe (T. Kotsonis, 'The 2014 Utilities Directive of the EU: codification, flexibilisation and other misdemeanours', PPLR, 2014, št. 23, str. 179-180).

Iz citiranega določila Navodil tudi izhaja, da naročnik v posameznem sklopu zavestno ne bo izbral ponudbe, ki je sicer ekonomsko najugodnejša, v kolikor bo ta ponudnik že izbran v predhodnem sklopu istega posameznega lekarniškega javnega zavoda, kar je v nasprotju z vsemi temeljnimi načeli javnega naročanja.


ODGOVOR

Naročnik je omejitev določil iz razloga, ker mora zagotoviti konstantno dobavo zdravil (kar v primeru, da je na ravni ene lekarne izbran zgolj en ponudnik ni zagotovljeno), hkrati ne more za vsako dobavo odpirati konkurence med več podpisniki okvirnega sporazuma, saj je to v praksi neizvedljivo (v zvezi s tem se ponudnike napotuje na preučitev revizijskih poročil Računskega sodišča).

Naročnik je jasno določil in utežil posamezne ponderje merila, vsled česar gre kot neutemeljene zavrniti navedbe, da ponudnik ne bo izbran na pregleden način, skladno z merilom za izbor. Naročnik je jasno določil, da bo v sklopu izbran ponudnik, ki bo prejel najvišje št. točk po merilu, medtem ko se ponudba tega ponudnika v drugem sklopu A na ravni iste lekarne ne upošteva. Kot že navedeno, je naročnik to omejitev določil iz razloga kontinuiranih stalnih dobav, hkrati pa bi dopustitev, da bi lahko bil izbran samo en ponudnik povzročila možnost monopola (kar si ne želite ne ponudniki , niti naročniki). V kolikor bi lahko bil izbran samo eno ponudnik pa gre izpostaviti, da so potrebe naročnikov prevelike in preobsežne, da bi jih lahko zadovoljil le en ponudnik.

Omejitev ima objektivno opravičljive razloge, zato naročnik zahteve ne bo spreminjal, kot pojasnjeno zgoraj.
Datum objave: 15.11.2019   10:01
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 1
Spoštovani,
V zadnjem mesecu smo naročniku samo mi zastavili skupno skoraj 30 vprašanj v zvezi z razpisno dokumentacijo, predvidevamo pa, da vprašanja postavljajo tudi drugi ponudniki. Odgovori na postavljena vprašanja so ključni, da lahko pripravimo dopustno ponudbo. Zanemarljivo ni niti dejstvo, da gre za največje javno naročilo za dobavo zdravil, od katerega je odvisen tudi obstoj ponudnikov v prihodnosti. Javno naročilo in uspešno kandidiranje na njem je praktično nujno, če želimo ohraniti naše poslovanje, saj je dobava zdravil lekarnam ključen del poslovanja ponudnikov. Naročnik pa na vprašanja ne odgovarja - zadnja odgovora (na le dve vprašanji) sta bila podana dne 9. 9. 2019, to je skoraj pred enim mesecem.
Naročnika smo že dvakrat pozvali k podaljšanju roka za postavljanje vprašanj. Ponudniki ne morejo pripravljati ponudb, če naročnik ne odgovarja na vprašanja glede vsebine razpisne dokumentacije in če naročnik ne omogoči, da po tem, ko odgovori na večjo količino postavljenih vprašanj, ki se nanašajo na celotno razpisno dokumentacijo, ne omogoči še enega kroga pojasnjevanja. Zakon sicer res ne določa, da mora naročnik podaljšati rok za podaljšanje vprašanj, če podaljša rok za oddajo ponudb, ampak menimo, da v konkretnem primeru drugačno ravnanje ni dopustno niti primerno, saj je razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudb vložen zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije, kar pomeni, da je ta trenutek še popolnoma odprto, kakšna bo dejansko vsebina razpisne dokumentacije, na podlagi katere bo potrebno oddati ponudbo. Glede na navedeno ponovno pozivamo naročnika, da podaljša rok za postavljanje vprašanj, iz razloga, ker:
- ne odgovarja na postavljena vprašanja in so zato ponudniki v popolnoma negotovem položaju in
- ker je pravilno, da rok za podaljšanje vprašanj izteče po tem, ko je znana odločitev Državne revizijske komisije o vloženem zahtevku za revizijo.
Podaljšanje roka je nenazadnje edino utemeljeno tudi z vidika načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - preko podaljšanja roka bodo ponudniki lahko z naročnikom razčistili še morebitne dodatne nejasnosti, ki bodo izhajale iz naročnikovih odgovorov. Če rok ne bo podaljšan, bo edina možnost, ki bo preostala ponudnikom, da bodo vlagali zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, kar pa ponovno lahko zavleče celoten postopek javnega naročila.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za vprašanja na 15.12.2019 do 12:00 ure, rok za oddajo ponudbe pa na 10.1.2020 bo 10:00 ure.


Datum objave: 15.11.2019   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je v 10. točki Navodil zapisal: »Glede na dejstvo, da je cena zdravila regulirana s strani JAZMP morajo ponudniki ponuditi zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v xls. obliki v CBZ.«

Naročnika opozarjamo, da JAZMP dvakrat letno usklajuje NCD, s predmetnim razpisom pa se naročilo oddaja za 48 mesecev. Ker naročnik v točki 10 Navodil tudi zahteva, da mora ponudnik ponuditi enega od popustov, kot jih je predvidel naročnik, sicer se bo v nasprotnem primeru ponudba izločila, je navedeno v nasprotju z zgoraj citirano 10. točko Navodil, po katerih morajo ponudniki ponuditi zdravila po ceni, ki na dan poteka roka za oddajo ponudbe veljajo in so določene v xls. obliki v CBZ. Naročnika pozivamo, naj navedeno neskladje odpravi oziroma zahtevo pravilno zapiše, saj kot je zapisano sedaj hkrati ni mogoče ponujati zdravil po ceni, oddani v tem postopku javnega naročanja in hkrati po spremenjenih cenah, ki se bodo v obdobju 48 mesecev 8x spreminjale.


ODGOVOR
Ponudnik se z oddajo ponudbe zaveže da bo zdravila dobavljal po vsakokratnih veljavnih cenah določenih v CBZ v xml. obliki. Naročnik ne zahteva od ponudnikov, da ponudijo popust na navedene cene, temveč popust na predčasna plačila, ugodnosti na obseg dobav oziroma druga pogoje kot so določena z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 15.11.2019   10:18
VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 10. Navodil določil: »V kolikor bosta tudi v okviru tega merila ponudnika ali ponudniki prejeli enako število točk bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral z žrebom na katerem bo zagotovil prisotnost predstavnikov ponudnikov izmed katerih bo naročnik izvedel žreb.«

Naročnika opozarjamo na nezakonitost takšnega določila, saj niso določeni niti osnovni pogoji pod katerimi se bo izžrebanje opravilo, kot npr. kako se bo žrebanje izvršilo, v katerih prostorih, v več krogih, javno/nejavno, s čimer ni zagotovljeno, da bo ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Naročnik, ki si želi, da je ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku, takšne izbire ne bo mogel opraviti, saj določil, ki bi natančneje uredili izpostavljena vprašanja ureditve žreba, namenoma ni normiral.

lp

ODGOVOR


V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila ponudbo z enakim številom točk bo v sklopu izbran ponudnik, ki bo prejel višje število točk v okviru merila ugodnost na obseg dobav. V kolikor bosta tudi v okviru tega merila ponudnika ali ponudniki prejeli enako število točk bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral z žrebom na katerem bo zagotovil prisotnost predstavnikov ponudnikov izmed katerih bo naročnik izvedel žreb.
Ponudnike, ki so oddali ponudbo za posamezen sklop, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki bodo predmet žreba bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.


Datum objave: 15.11.2019   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Določilo 1. in 10. točke Navodil, po katerem je lahko posameznemu gospodarskemu subjektu dodeljen zgolj en sklop oznake A na ravni skupine (posameznega javnega lekarniškega zavoda) je nezakonito tudi zato, ker javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki (kršitev 5. člena ZJN-3). Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju z ZJN-3, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence (prvi in drugi odstavek 5. člena ZJN-3).

Pri tem opozarjamo, da so naročniki dolžni dopustiti celo ponudbo ponudnika, ki nastopa samostojno in hkrati v skupni ponudbi (DKOM št. 018-094/2018). Drugačna razpisna dokumentacija je z vidika načela zagotavljanja konkurence med ponudniki nesprejemljiva in nesorazmerna glede na cilje, ki jih zasleduje naročnik, in neutemeljeno omejuje konkurenco med ponudniki (sklep 018-139/2013, 018-94/2018, 018-244/2014).

Če torej naročnikom ni mogoče očitati kršitev, če dopustijo istočasno nastopanje posameznega gospodarskega subjekta v različnih svojstvih v posameznem postopku javnega naročanja (torej posameznem sklopu), je omejevanje sodelovanja posameznega gospodarskega subjekta v različnih sklopih (oznake A) zares povsem nedopustno, tega pa bi se naročnik moral zavedati. Glede na navedeno naročnika pozivamo, naj razpisno dokumentacijo spremeni oziroma naj potrdi, da dopušča oddajo ponudbe in s tem dostop do javnega naročila sklop oznake A na ravni skupine (posameznega javnega lekarniškega zavoda) istemu gospodarskemu subjektu (skupini).


ODGOVOR

Naročnik ne omejuje nastopa ponudnikov v skupnih ponudbah oziroma istočasno v samostojnih ponudbah in ponudbah kot podizvajalci. Naročnik tudi ne omejuje sodelovanja posameznega ponudnika v več sklopih, temveč, iz razlogov navedenih v razpisni dokumentaciji in drugih odgovorih, omejuje le izbiro istega ponudnika v več sklopih z oznako A znotraj posamezne skupine. Naročnik torej potrjuje, da je dopustno sodelovanje posameznega naročnika v več sklopih z oznako A, tudi znotraj posamezne skupine. Glejte prvi odstavek na strani 7 Navodil ponudnikom: »Ponudnik lahko odda ponudbo za kolikor sklopov želi, vendar pa je lahko ponudnik na ravni skupine (posameznega javnega lekarniškega zavoda) izbran zgolj v enem sklopu oznake A.«.


Datum objave: 15.11.2019   10:20
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 11.11 Navodil zahteva, da mora imeti ponudnik (in ne torej izvajalec) na zalogi vse artikle, navedene v sklopu v katerem je oddal ponudbo. Opozarjamo, da je navedeno določilo absolutno diskriminatorno do ponudnikov, ki teh zdravil v trenutku oddaje ponudbe še nimajo na zalogi, vendar pa so jih vsekakor sposobni dobaviti pravočasno. Ni torej razumljivo, zakaj mora imeti že vsak ponudnik na zalogi vsa zdravila, za katera oddaja ponudbo, saj vsi ponudniki vendar ne bodo izbrani. Navedeno je povsem enako, kot da bi v primeru dobave računalnikov naročnik zahteval, da imajo vsi ponudniki te računalnike na zalogi, pri čemer bi se vsi slovenski naročniki združili in s skupnim javnim naročilom naročali vse računalnike v 4 letih.

Opozarjamo, da je Državna revizijska komisija že večkrat opozorila, da je zahteva po izkazovanju pogoja v trenutku oddaje ponudbe nedopustna in nesorazmerna, kolikor je enak učinek mogoče doseči samo od izbranega ponudnika v fazi izvajanja javnega naročila. Navedeno velja toliko bolj v konkretnem primeru, ko naročnik oddaja naročilo z okvirnim sporazumom, ker mu količine še niso znane!

Glede na navedeno vas pozivamo, da Navodila v točki 11.11 spremenite tako, da boste zahtevali, da mora imeti na zalogi vse artikle, navedene v sklopu, v katerem je oddal ponudbo, izvajalec.

lp

ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se drugi stavek točke 11.11. Navodil ponudnikom glasi: Ravno tako mora imeti izvajalec na zalogi vse artikle, navedene v sklopu v katerem je oddal ponudbo.
Datum objave: 15.11.2019   10:26
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da spremenite določilo 10. točke Navodil, kjer ste navedli:

»Ponudnik mora izpolniti in podati ponudbo za vse elemente merila, v nasprotnem primeru bo njegova ponudba izločena kot nedopustna ponudba. Ponudnik mora obkrožiti eno izmed danih možnosti v okviru posameznega merila, v nasprotnem primeru se bo ponudba izločila. Ponudnik tudi ne sme posegati v merilo na način, da bi samovoljno dopisal in izbral možnosti, ki jih priloga Merila ne vsebujejo.«

Naročnika opozarjamo, da v skladu s prakso Državne revizijske komisije in Agencije za varstvo konkurence načelo o svobodnem oblikovanju cene velja tudi za zniževanje cen. V humani medicini so s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS št. 32/15, 15/16, 19/18 in 11/19) regulirane zgolj najvišje cene, ne pa tudi najnižje. Glede na navedeno je nezakonito ravnanje naročnika, ki ponudnikom vsiljuje oddajo ponudbe s točno določenim popustim, ki si ga je tudi sicer arbitrarno izmislil naročnik. Navedeno velja toliko bolj zato, ker je naročnik v različnih sklopih določil povsem različne popuste, za katere se ponudniki morajo odločiti (sicer se njihova ponudba izloči). Poleg tega, da torej ni jasno, zakaj ne sme ponudnik ponuditi NDC, prav tako pa ne sme ponuditi niti nižje cene po lastni presoji, se je naročnik tudi odločil, da je potrebno (!?) v različnih sklopih ponuditi povsem drugačen popust, kar je evidentno arbitrarno in zopet posega v pravico izjave volje ponudnika pri podajanju cene.
lp

ODGOVOR


Naročnik pojasnjuje, da cena zdravil, ki so vključena v CBZ bazo determinirana s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, kar omejuje konkuriranje s ceno zdravil v tem javnem naročilu. Namreč, skladno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2) se cena zdravila oblikuje skladno z določilom 158. in 163. člena ZZdr-2, ter upoštevajoč zahtevo iz četrtega odstavka 163. člena ZZdr-2, na podlagi katere postane veljavna cena najnižja cena, ki jo ponujajo poslovni subjekti na trgu. Naj se navedeno pojasni na primeru:
Ponudniki v postopku oddaje javnega naročila za enako zdravilo (ob teoretični predpostavki, da je vsako zdravilo svoj sklop) v različnih sklopih dobi dve ceni. Ponudnik A, ki je podal ceno 100 enot in je v sklopu 1 najugodnejši in ponudnik B, ki je v sklopu 2 podal najugodnejšo ponudbo in je dal ceno 101 enota. Upoštevajoč veljavno zakonodajo (določila 158 do 164. člena ZZdr-2) naročnik ne more izbrati ponudbe ponudnika B, ki je sicer oddal najugodnejšo ponudbo v sklopu 2, saj njegova cena ni veljavna in zavezujoča. Navedeno pomeni, da konkuriranje s ponudbeno ceno v konkretnem postopku oddaje javnega naročila ne drži, niti pri dobavi zdravil po postopku oddaje javnega naročila ni mogoče, saj bi lahko naročnik izbral le tistega ponudnika, ki je oddal najnižjo ceno zdravil(a), četudi bi po pravilih ZJN-3 (po merilu cena) v ostalih sklopih bili najugodnejši drugi ponudniki, jih naročnik ne bi mogel izbrati.


Datum objave: 15.11.2019   10:31
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 1
Spoštovani,
V točki 1. (Predmet in podatki o javnem naročilu) razpisne dokumentacije je kot predmet javnega naročila določeno naslednje (citiramo):
»Predmet javnega naročila je dobava zdravil uvrščenih v Centralno bazo zdravil, voden na podlagi Pravilnika o centralni bazi zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 21/17) in sicer zdravila z naslednjimi načini/režimi predpisovanja oziroma izdaje zdravil:
 Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept,
 Rp/Spec - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika,
 H/Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju,
 ZZ - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
kot so navedena v popisih, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.
Predmet javnega naročila je dobava zdravil, ki so uvrščena v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju CBZ) in imajo eno izmed vrsto dovoljenja, na podlagi katerega je zdravilo v prometu v Republiki Sloveniji in katerih cena je skladno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2) določena s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju JAZMP). JAZMP določa ceno zdravil na podlagi zakonskih določb in določb aktualnega pravilnika (Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/15, 15/16 in 19/18) in regulirano ceno zdravil objavlja v CBZ.«
Zainteresirani ponudnik po pregledu popisov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ugotavlja, da posamezni popisi v MS Excel obliki (.xlsx) v nekaterih sklopih vsebujejo oz. navajajo tudi artikle, ki ne ustrezajo zgoraj navedenemu predmetu javnega naročila, torej ne gre za zdravila, ki bi se izdajala le na recept.
V nadaljevanju podajamo spisek naročnikov in artiklov:
01-Celjske lekarne-popis 266582, 160696
02-Dolenjske lekarne-popis 266582, 160010, 160037, 160040, 160054, 160131, 160145, 160162, 160205, 160219, 160358, 160404, 160421, 160435, 160449, 160452, 160466, 160470, 160557, 160560, 160682, 160711, 160725, 160739, 160742, 160756, 160760, 160773, 160850, 160895, 160907, 160910, 160938, 209074, 240001, 240028, 240036, 241245, 246921, 246948, 251089, 253871, 253901, 260932, 264989, 264997, 265799, 267317, 267325, 267333, 267473, 267481, 267511, 267538, 267554, 267589, 267619, 272892, 274437, 274445, 278114, 278122, 279439, 289515, 289825, 289833, 295388
04-Goriške lekarne-popisi 023450, 093696
07-Lekarna Ajdovščina-popis 266582
09-Lekarna Krško-popis 160787
11-Lekarna Mozirje-popis 015369, 022349, 052051, 052078, 062995, 068322, 087041, 088757, 146000, 000752, 160131, 160145, 160219, 160389, 160392, 160435, 160449, 160466, 160470, 160574, 160739, 160742, 160756, 160760, 160773, 160802, 160816, 160820, 160833, 160847, 160938, 160941, 160969, 265799, 267376, 267481, 267511, 274437, 274445, 276766, 276774
14-Lekarna Sevnica-popis 000280, 001589, 002712, 002739, 003980, 009520, 010642, 010669, 015369, 018058, 018090, 021288, 022349, 023450, 023493, 030325, 034037, 034487, 038237, 039365, 049875, 052000, 052051, 052078, 053007, 053600, 053732, 055654, 059285, 062006, 062995, 065390, 067199, 068322, 079782, 087041, 093076, 093696, 097373, 117110, 132683, 132691, 135768, 144070, 144979, 144980, 145408, 146504, 146729, 146950, 147631, 148238, 148239, 148240, 000949, 266582
15-Lekarna Slovenska Bistrica-popis 010642, 010669, 353078, 266582, 266582, 265799, 272892, 289515, 160330, 160955, 160969, 160941, 427616, 427616, 160756, 160742, 160742, 160773, 160760, 160739, 160739, 264997, 278122, 278122, 264989, 278114, 160392, 160205, 160219, 160986, 267333, 267376, 160298, 160298, 267554, 160907, 289825, 289825, 160389, 160389, 289833, 289833, 160711, 160696, 160010, 231266, 160421, 160574, 241245, 209074, 160924, 160924, 251089, 279439, 240028, 160802, 160802, 295388, 295388, 160816, 160816, 160847, 160847, 160162, 160833, 160833, 240036, 240036, 240001, 240001, 160820, 160820, 160145, 160145, 160131, 160131, 274445, 274445, 274437, 274437, 160375, 160682, 160071, 160085
16-Lekarna Velenje-popis 055654
17-Lekarne Brežice-popis 052051, 052078, 034037, 144980, 067199, 002712, 002739, 090727, 145450, 015369, 022349, 018058, 023450, 062995, 023493, 021288, 009520, 034487, 145964, 093696, 038237, 146504, 039365, 093076, 145087, 145088, 055654, 148240, 148239, 132683, 132691, 052000, 065390, 068322, 000280, 087041, 144070, 010642, 010669, 328723, 266582, 265799, 241245, 160850, 160375
18-Lekarne Ptuj-popis 140892, 140861, 052051, 052078, 034037, 144980, 146950, 067199, 002739, 002712, 022349, 015369, 135768, 062987, 023493, 021288, 009520, 034487, 148069, 145964, 093696, 038237, 093076, 059285, 146504, 145087, 145088, 055654, 010952, 148239, 148238, 148240, 065390, 068322, 031259, 000280, 147631, 097373, 087041, 003417, 010642, 010669, 160895, 265799, 209104, 209090, 272892, 160344, 160955, 160969, 160941, 160742, 160756, 160773, 160760, 160739, 264997, 278122, 160530, 160543, 278114, 160392, 160040, 160037, 160054, 160205, 160219, 276774, 160620, 160588, 160591, 160603, 160466, 160972, 267317, 267333, 267325, 267376, 276073, 267473, 160449, 267481, 267511, 267538, 160907, 289825, 160389, 289833, 160910, 160418, 246948, 246913, 160421, 160435, 160574, 209074, 209058, 209066, 292850, 292842, 292869, 160924, 160938, 160180, 160802, 295388, 160816, 160847, 160162, 160833, 160820, 160145, 160131, 274445, 274437, 160850, 160375
19-Mestne lekarne-popis 160895
21-Pomurske lekarne-popis 000280, 002712, 002739, 009520, 010642, 010669, 012475, 015369, 018058, 021288, 022349, 023450, 023493, 034037, 034487, 038237, 039365, 041513, 052051, 052078, 055654, 059285, 062995, 065390, 067199, 068322, 087041, 093076, 093696, 132683, 132691, 136044, 144980, 146504
22-URI Soca-popis 001589, 002712, 002739, 003980, 010642, 010669, 012475, 015369, 018058, 018090, 022349, 023450, 038237, 039365, 049646, 049654, 049875, 052051, 052078, 053007, 053732, 053880, 059285, 062995, 067199, 068322, 077224, 087041, 093076, 093696, 097373, 117110, 129674, 132683, 132691, 144070, 144980, 145229, 145408, 145410, 145450, 145479, 146695, 147370, 147631, 147651, 148418, 004332, 011991, 022837, 149708
23-Zasavske lekarne-popis 012475, 136044
24-Žalske lekarne Žalec-popis popravljen 052051, 052078, 034037, 067199, 002739, 002712, 018058, 022349, 015369, 135768, 062995, 023493, 021288, 009520, 034487, 079782, 148069, 148070, 145964, 093696, 093122, 029394, 145408, 144862, 144863, 145479, 038237, 037877, 093076, 039365, 059285, 145088, 145087, 055654, 143823, 143837, 132683, 132691, 146196, 117110, 008885, 008850, 145348, 068322, 000280, 146695, 053007, 147631, 065390, 087041, 136044, 144070, 144084, 010642, 010669, 037648, 142066, 147955, 074969, 010855, 145575, 145577, 053210, 010847, 145580, 148591, 265799, 160787, 289515, 160955, 160969, 160941, 160742, 160773, 160760, 160739, 264997, 278122, 160530, 160543, 264989, 160392, 160037, 160040, 160205, 160219, 160114, 160128, 160972, 160986, 160449, 267481, 267511, 160907, 267473, 160300, 289825, 160389, 427845, 253871, 160404, 160421, 160435, 241245, 209074, 209058, 209066, 292850, 292842, 292869, 160924, 160938, 160802, 240028, 160816, 295388, 160847, 160833, 160162, 240036, 160820, 240001, 160375, 160071, 160085

Glede na navedeno, pozivamo naročnika, da ponovno preveri vse k razpisni dokumentaciji priložene popise, prečisti njihovo vsebino ter objavi nove popise na način, da bodo v njih navedena samo zdravila, ki ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije.
V primeru, da naročnik popisov ne bo počistil, ponudnik ne razpolaga s pravimi in pravilnimi podatki, na podlagi katerih bi lahko ocenil, kakšno ugodnost na dobavo lahko ponudi. Artikli, ki so primeroma navedeni zgoraj, so namreč podvrženi popolnoma drugačni (ne)regulaciji glede oblikovanja cene, kot artikli, ki jih naročnik omenja v točki 1 Navodil ponudnikom. Medtem ko mora ponudnik pri oblikovanju ugodnosti za dobavo v primeru zdravil, katerih cena je regulirana s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, upoštevati zlasti delež veletrgovine, je situacija v primeru oblikovanja ugodnosti na dobavo za artikle, ki niso podvrženi temu režimu, neprimerljiva. Če artikli, ki so trenutno vključeni v popis, v fazi izvedbe javnega naročila ne bodo predmet javnega naročila, bo ponudnik zaveden pri oblikovanju ponudbe. Predmet javnega naročila mora biti zato jasno opredeljen, v posledici česar je ponudnikova zahteva za prečiščenje popisa utemeljena.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

Vprašanje št. 2
Spoštovani,
Naročnik je dne 27. 8. 2019 na portalu javnih naročil objavil, da je prejel zahtevek za revizijo in podaljšal rok za oddajo ponudb na 30. 10. 2019. Hkrati je potencialne ponudnike obvestil, da bo v primeru, da odločitve o zahtevku ne prejme do 15. 10. 2019, rok za oddajo ponudb še ustrezno podaljšal. Ponudnik je že pozval naročnika, naj ustrezno podaljša tudi rok za oddajo vprašanj, da bodo ponudniki imeli možnost z naročnikom razčistiti morebitne nejasnosti razpisne dokumentacije ali spremembe le-te skladno z odločbo DKOM. Naročnik na vprašanje še ni odgovoril, prav tako je trenutni rok za postavljanje vprašanj določen na 4. 10. 2019, kar pomeni, da če do takrat odločitev DKOM ne bo znana, ponudniki ne bodo imeli več možnosti postavljati vprašanj. Naročnik prav tako počasi in zelo skopo odgovarja na postavljena vprašanja, v posledici česar ponudniki ne morejo sprejemati racionalnih odločitev pri oblikovanju svoje ponudbe.
Glede na navedeno naročnika ponovno pozivamo, da podaljša rok za postavljanje vprašanj, in sicer na način, da bodo ponudniki med objavo odločitve DKOM (in/ali spremenjene razpisne dokumentacije) in oddajo ponudb imeli dovolj časa, da razpisno dokumentacijo še dodatno preučijo (glede na morebitne zahtevane popravke s strani DKOM) in postavijo vprašanja za odpravo nejasnosti. Glede na to, da gre za največje javno naročilo za preskrbo z zdravili, od katerega ima nenazadnje korist celotna populacija v državi, hkrati pa je od uspešnosti sodelovanja na razpisu odvisna tudi prihodnost večine ponudnikov (in njihovih zaposlenih), je takšna zahteva povsem utemeljena in upravičena.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

Vprašanje št. 3
Spoštovani,
Točka 11.1 Navodil ponudnikom določa pogoj predhodne nekaznovanosti. Med dokazili, ki jih mora ponudnik predložiti, je zapisano, da »Ponudnik lahko predloži potrdila iz kazenske evidence, če se podatki nanašajo na dan roka za oddajo ponudbe«. Ponudnika zanima, ali pravilno razume, da ni potrebno, da ponudnik v fazi oddaje ponudbe predloži potrdila iz kazenske evidence, ampak je dovolj, da ponudnik izpolni ESPD obrazec.
V primeru, če je dokazila potrebno predložiti, ponudnik prosi za pojasnilo, kako naj potrdilo izkazuje, da se podatki nanašajo na dan roka za oddajo ponudbe, saj lahko potrdila iz kazenske evidence izkazujejo le podatek na dan izdaje potrdila, ne pa tudi za bodoče obdobje. Zahteva, da ponudnik pridobi potrdilo ravno na dan, ko je potrebno oddati ponudbo, pa je nerealna, saj pridobitev potrdila ni odvisna od ponudnika, ampak od Ministrstva za pravosodje. Še toliko bolj je ta zahteva neizvedljiva v primeru, ko so v organih upravljanja in nadzora udeležene osebe, ki niso državljani Republike Slovenije in v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, saj so v njihovem primeru potrdila izdana v tujem jeziku in je torej potrebno pridobiti še overjen prevod v slovenski jezik. Pozivamo naročnika, za primer, da je potrebno potrdila predložiti, da določi veljavnost takšnih potrdil, npr. ne sme biti starejše kot 1 mesec pred rokom za oddajo ponudb. Takšna zahteva bo sorazmerna (in tudi izvedljiva) in tudi ne bo v neenakopraven položaj postavljala ponudnikov, ki niso registrirani v Sloveniji oz. ponudnikov, katerih člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa niso državljani Republike Slovenije.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

Vprašanje št. 4
Spoštovani,
Navodila ponudnikom v točki 11.12 določajo, da mora ponudnik zagotavljati dobro distribucijsko prakso. Nadalje je določeno, da v primeru kršitve te zaveze naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen, pogodbena kazen pa je predvidena tudi v 18. členu posamičnega okvirnega sporazuma in znaša 2 % vrednosti naročila za vsako uro zamude, vendar ne manj kot 500 EUR. Hkrati je v 18. členu posamičnega okvirnega sporazuma določeno, da lahko pogodbena kazen znaša največ do višine dvokratnika vrednosti naročila, kjer je prišlo do nepravilnosti.
Pogodbena kazen 500 EUR je določena tudi za primer nepopolne dobave, v kolikor dobavitelj ne bo imel zdravil, ki so bila v popisu oziroma za katere je naročnik (opomba: verjetno pravilno »naročnika«, prosim potrdite) obvestil, da z njimi razpolaga, na zalogi.
Zakon o zdravilih ter podzakonski predpisi dobaviteljem veletrgovcem določajo pogoje, pod katerimi morajo delovati in dobavljati zdravila. Pod grožnjo sankcije odvzema dovoljenja za promet z zdravili morajo veletrgovci zagotavljati dobro distribucijsko prakso. Glede na navedeno ni nobene potrebe, da se določa pogodbena kazen za primer kršitve dobre distribucijske prakse, saj bi kršitev le-tega pomenila ponudnikovo ravnanje v nasprotju z dovoljenjem, ki ga ima, česar pa si ponudniki ne dovolijo in ne smejo privoščiti. Ker je zakonska sankcija veliko hujša in strožja, ni potrebe po še dodatnem obremenjevanju ponudnikov.
Pogodbena kazen je sporna tudi iz navedenega razloga: Na eni strani naročnik ne sprejema nobene zaveze glede količin, ki jih bo naročil od posameznega ponudnika, hkrati pa pričakuje od ponudnikov, da mu bodo ponudili ugodnost na dobavo, pa tudi pristali na visoko pogodbeno kazen za primer, če ne bodo razpolagali z zdravilom, za katere so v popisu zdravil navedli, da bodo z njimi razpolagali. Ker naročnik ne garantira dobavljenih količin, se tudi ponudniki ne morejo napram proizvajalcem zavezati z nabavljenimi količinami. Posledično so pogoji (tudi zaloge) pod vprašajem, saj proizvajalci niso pripravljeni prevzemati tveganja, da bi jim proizvodi ostali na zalogi. V takšnih okoliščinah (ko ponudnik k proizvajalcu ne more pristopiti z zavezujočo, četudi okvirno, količino dobav) je zato verjetnost, da zdravilo, ki je navedeno v popisu dobav, ne bo na zalogi, kar je skladno z 18. členom okvirnega posamičnega sporazuma sankcionirano s pogodbeno kaznijo. Naročnikova zahteva, da mora ponudnik naročniku plačati pogodbeno kazen v višini minimalno 500 EUR, če določenega blaga ne bo imel na zalogi, je nesorazmerna in ponudnika nesorazmerno obremenjuje glede na to, da na strani naročnika ni podane nikakršne zaveze po količini blaga, ki ga bo naročnik naročil pri ponudniku.
Naročnika pozivamo, da pogodbeno kazen iz 18. člena izbriše iz posamičnega okvirnega sporazuma.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

Vprašanje št. 5
Spoštovani,
V točki 11.13 je določeno, da ponudnik s podpisom ESPD obrazca izjavlja (med drugim), da:
»bo ves čas trajanja okvirnega sporazuma zagotavljal zahtevane in naročene količine blaga, ki ga ponuja v ponudbi, kot tudi vso ostalo blago, ki bo v času trajanja okvirnega sporazuma na trgu in ga bo naročnik potreboval, ob enakih pogojih, kot jih je podal v ponudbi«.
Popolnoma nejasno in nerazumljivo je, katero »ostalo blago« mora ponudnik naročniku na podlagi te zaveze dobavljati. Lahko bi šlo tudi za blago, ki ga ponudnik sicer ne prodaja (npr. televizorji ali pa npr. vitaminski pripravki), saj naročnikova zahteva ni v ničemer omejena. Prav tako je nesorazmerno, da mora ponudnik ob popolnoma negotovih predpostavkah (ne samo glede količine ampak tudi glede vrste blaga), kaj takšna zaveza od ponudnika zahteva, ponuditi enake pogoje, kot jih je podal v ponudbi. V konkretnem primeru gre za popolno neuravnoteženost med strankama, kar je v nasprotju z načelom enake vrednosti dajatev.
Ponudnik poziva naročnika, da navedeno zahtevo umakne iz razpisne dokumentacije, ker je nesorazmerna predmetu javnega naročila in netransparentna. V kolikor naročnik zahteve ne želi umakniti, naj jasno opredeli, kaj se od ponudnikov v okviru te zahteve zahteva.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

Vprašanje št. 6
Spoštovani,
V vzorcu menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe je med drugim zapisano, da sta menična izjava in menica dani na »pravi poziv«, v točki 12.1. pa, da mora biti dana na »prvi poziv«. Enako (to je »pravi poziv«) je zapisano tudi v vzorcu menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predvidevamo, da gre v vzorcih za tipkarsko napako. Prosim, potrdite.
Najlepša hvala in lep pozdrav.
Vprašanje št. 8
Spoštovani,
Drugi odstavek 6. člena Posamičnega okvirnega sporazuma določa, da se dobavitelj obvezuje, »da bo naročniku, v kolikor bo dobavitelj z njim razpolagal in bo skladno s svojo poslovno politiko sposoben dobaviti novo zdravilo, dobavil vso novo blago, ki ga bo naročnik potreboval v času izvajanja tega okvirnega sporazuma.«
Naročnika pozivamo, da spremeni besedilo drugega odstavka 6. člena na način, da ne zavezuje dobavitelja k dobavi »vsega blaga«, saj je popolnoma nejasno, kaj »vse blago« obsega. V kolikor je bila naročnika zahteva, da dobavitelj dobavi artikle, ki sodijo v eno izmed kategorij, navedenih v točki 1 Navodil ponudnikom (to je npr. zdravila na recept, na recept zdravnika specialista, ipd), potem naj to jasno zapiše, da ne bo nejasnosti, kakšne so ponudnikove obveznosti, saj so posledice morebitne neizpolnitve pogodbene obveznosti (četudi iz razloga nesporazuma) lahko zelo hude (odpoved sporazuma, unovčitev menice, itd.).
Najlepša hvala in lep pozdrav.
Vprašanje št. 9
Spoštovani,
13. člen posamičnega okvirnega sporazuma določa, da mora biti prevoz blaga med drugim »skladno z logističnimi navodili naročnika«. Pozivamo naročnika, da to zahtevo opredeli vnaprej, saj ni razumljivo, kakšna navodila naročnika bo moral izbrani ponudnik upoštevati.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

Vprašanje št. 10
Spoštovani,
16. člen posamičnega okvirnega sporazuma določa, da vse stroške, vezane na reklamacije, ne glede na razlog le-te, krije dobavitelj. Predlagamo, da se besedilo dopolni na način, da obveza kriti stroške reklamacije velja le za utemeljene reklamacije.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

Vprašanje št. 11
Spoštovani,
20. člen posamičnega okvirnega sporazuma določa (med drugim), da je naročnik prost zaveze naročanja blaga in tudi do odstopa ob neupoštevanju »dogovorjenih cen zdravil«. Naročnika pozivamo, naj pojasni, kaj razume pod to »kršitvijo«, saj naročnik ves čas ponavlja, da so cene zdravil regulirane in vanje ni možno posegati. Katere »dogovorjene cene zdravil« ima naročnik v mislih?
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

1.Naročnik bo objavil popravke popisov v kratkem.

2. Naročnik bo podaljšal tako rok za vprašanja (15.12.2019), kakor rok za oddajo ponudbe 10/1 2020.

3. Spoštovani, naročnik je način preverjanja določil skladno z ustaljeno pravno prakso DKOM (018-135/2018 in ostale). Vendar pa naročnik dopušča, da se predložijo potrdila, ki niso starejša od šestih mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, hkrati pa morajo ponudniki predložiti soglasje za pridobitev iz kazenske evidence. DKOM je v nedavni zadevi 018-129/2019 navedla, da posledice izbrisa nastopijo najprej 6 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe.

4. Naročniki morajo skladno s 14. členom Zakona o lekarniški dejavnosti zagotoviti vsa zdravila, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, najpozneje v 24 urah od naročila oziroma naslednji delovni dan. Ker lekarne ne morejo imeti vseh zdravil na zalogi, niti jim navedeni zakon tega ne nalaga (isti člen določa da lekarne vzdržujejo primerne zaloge), je naročnik v sam način oblikovanja naročila ter vključitvijo pogodbenih določil, med katerimi je tudi določilo o pogodbeni kazni, zmanjšal tveganja glede nezagotavljanja zdravil v zahtevanih rokih. Naročnik določil o pogodbeni kazni ne bo spreminjal.
Tretji odstavek 18. člena vzorca posamičnega okvirnega sporazuma se glasi: »Pogodbena kazen znaša 500,00 EUR v primeru nepopolne dobave, kot je primeroma določena v 12. členu oziroma v kolikor dobavitelj ne bo imel zdravil, ki so bila v popisu oziroma za katere je naročnika obvestil, da z njimi razpolaga, na zalogi.«

5. Izraz »ostalo blago« iz citiranega dela Navodil ponudnikov se nanaša na zdravila, ki se predpisujejo z enim izmed naslednjih režimov predpisovanja oziroma izdaje zdravil:
- Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept,
- Rp/Spec - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika,
- H/Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju,
- ZZ - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
in ki v času objave razpisa še niso na trgu ter katera bo izbrani ponudnik lahko dobavljal (imel v prodaji).


6. Tako menična izjava za resnost ponudbe kot za dobro izvedbo sta vnovčljivi na prvi poziv. Gre za tiskarsko napako, ki jo bo naročnik popravil z objavo popravka.

8. Naročnik podaja pojasnilo, da se »ostalo blago« se nanaša na zdravila, ki se predpisujejo z enim izmed naslednjih režimov predpisovanja oziroma izdaje zdravil:
- Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept,
- Rp/Spec - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika,
- H/Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju,
- ZZ - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
in ki v času objave razpisa še niso na trgu ter katera bo izbrani ponudnik lahko dobavljal (imel v prodaji).


9.Naročnik je določil način dobave blaga, »logistična navodila naročnika«, pa se nanašajo na izjemne situacije, kot npr. dostava v drug prostor znotraj lekarne, kadar ne bo mogoče dobaviti v prevzemnem prostoru.

10. Naročnik dodaja besedilo: »V primeru, da reklamacija ni bila utemeljena, bo naročnik nastale stroške reklamacije povrnil".

11. Navedeno pomeni, da v kolikor ponudnik ne bi dobavil zdravilo po ceni iz CBZ, pač pa po drugi višji ceni.

Datum objave: 15.11.2019   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo naj pojasni, ali se bo v konkretnem primeru uporabljal veljaven Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS št. 32/15, 15/16, 19/18 in 11/19), saj iz Navodil (točka 1) izhaja, da je pravna podlaga navedeni Pravilnik brez novele, objavljene v Uradnem listi RS št. 11/19.

lp


ODGOVOR


Seveda, uporablja se veljaven Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini z vsemi novelami, saj smo k spoštovanju veljavne zakonodaje per se zavezani.Datum objave: 15.11.2019   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika pozivamo, naj jasno zapiše, ali oddaja javno naročilo kot skupno javno naročilo za dobavo zdravil na podlagi 32. člena ZJN-3 (točka 1 Navodil), ali vodi priložnostno skupno javno naročilo na podlagi 33. člena ZJN-3 (odgovor naročnika na Portalu javnih naročil dne 27.08.2019, 11:01).

lp

ODGOVOR

Javno naročilo se vodi skladno z določilom 33. člena ZJN-3, kot priložnostno skupno javno naročilo. Navedeno pomeni, da posamezni zavezanec za javno naročil pooblasti drugega zavezanca za javno naročilo, da za njega vodi javno naročilo (v konkretnem primeru so se naročniki dogovorili, da LZS vodi v imenu in za račun posameznih javnih zavodov).Datum objave: 15.11.2019   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede merila Čas dobav prosimo za obrazložitev. Pri tem merilu določate, da ponudnik označi v kolikem času (določeno v preglednicah) bo ponudnik v posamezno enoto javnega lekarniškega zavoda dobavil blago v primerih nujnih dobav. Prosimo za obrazložitev ali gre tu za dejansko dobavo ali zmožnost dobaviti v tem času. Glede na vnaprej določene časovne parametre prosimo, je potrebno opredeliti kdaj začne teči ta rok.

lp


ODGOVOR
V kolikor se ponudnik zaveže dobaviti blago v roku za nujne dobave, ga mora v tem času izvesti. Rok prične teči od oddaje naročila s strani naročnika, pri čemer mora naročnik jasno izraziti, da gre za naročilo v primeru nujnih dobav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V primerih, ko bi ponudniki dosegli enako število točk, določate, da bo izbran ponudnik, ki bo prejel višje število točk v okviru merila ugodnost na obseg dobav. V kolikor bodo ponudbe tudi v tem primeru imele enako število točk, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom, na katerem bo zagotovil prisotnost predstavnikov ponudnikov izmed katerih bo naročnik izvedel žreb. Prosimo za obrazložitev, na kakšen način in po kakšnem postopku se bo žreb izvedel.

lp

ODGOVOR

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila ponudbo z enakim številom točk bo v sklopu izbran ponudnik, ki bo prejel višje število točk v okviru merila ugodnost na obseg dobav. V kolikor bosta tudi v okviru tega merila ponudnika ali ponudniki prejeli enako število točk bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral z žrebom na katerem bo zagotovil prisotnost predstavnikov ponudnikov izmed katerih bo naročnik izvedel žreb.
Ponudnike, ki so oddali ponudbo za posamezen sklop, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki bodo predmet žreba bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za informacijo ali se na javno naročilo lahko prijavi ponudnik, ki za podizvajalca (npr. izvedbo logističnih storitev) prijavi pravno osebo, ki v tem javnem naročilu že nastopa kot samostojni ponudnik.

lp

ODGOVOR
Da, naročnik napotuje na že podane odgovore.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za pojasnilo glede izbora ponudnika v sklopih A posameznega javnega zavoda. V kolikor je npr. Ponudnik 1 za sklop A1 najugodnejši in je njegova ponudba dopustna ter je izbran v tem sklopu, se njegova ponudba v sklopu A2 in A3 izloči (ker je skladno z navodili naročnika lahko izbran zgolj v enem od sklopov A na ravni posameznega javnega zavoda), naročnik pa za A2 izbere Ponudnika 2, kljub temu, da je bila tudi v sklopu A2 ponudba Ponudnika 1 najugodnejša in nato v sklopu A3 Ponudnika 3. Kako bo naročnik postopal v primeru, da se naknadno ugotovi, da se je naročnik npr. zmotil pri seštevku in ugotovil, da je Ponudnik 1 dosegel manj točk in bo ponudbo v tem delu razveljavil? Ali to pomeni, da bo razveljavil vse sklope A na ravni posameznega zavoda, glede na to da bi bila ponudba Ponudnika 1 še vedno najugodnejša v sklopa A2 ali A3?

lp


ODGOVOR
V primeru, da bo prišlo do ugotovitve napake pri izboru ponudnika, ki posledično vpliva na izbor ponudnikov v ostalih sklopih bo naročnik razveljavil odločitev tudi v ostalih sklopih.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V izogib dvomu naročnika vljudno naprošamo, da razloži postopek izbire posameznega ponudnika v sklopih A.
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, bo ponudnik, ki je izbran v enem sklopu A, iz ostalih sklopov A na ravni posameznega javnega zavoda izločen. Na kakšen način se ponudnik lahko prijavlja? Glede na to, da so večinoma merila postavljena skupaj za vse sklope posameznega javnega zavoda, kako je v primeru npr. javnega zavoda 01. Če ponudnik obkroži eno izmed ponujenih lestvic posameznega merila, merilo pa velja za sklope 01A1, 01A2,01A3 ali to pomeni, da se je ponudnik z »enim obkroževanjem« prijavil na vse 3 sklope ali mora ponudnik najprej podati ponudbo za 01A1 (in iz tabel brisati 01A2 in 01A3) in potem enako določiti za ostala dva sklopa (01A2 in 01A3).
V kolikor velja, da se z enim predračunom avtomatično prijavlja na vse tri sklope, v kakšni višini mora podati zavarovanje za resnost ponudbe in v kakšni višini, če se želi prijaviti samo na en sklop 1 pri javnem zavodu 01.
V kolikor velja, da mora za vsak posamezni sklop znotraj javnega zavoda 01 pripraviti ločen predračun, zakaj ima javni zavod 21 pri merilu ugodnosti 3 poponoma enake tabele za vsak posamezni sklop A.
lp

ODGOVOR
Kot jasno izhaja iz Navodil ponudnikom mora izpolniti obrazec ponudbeni predračun za vsak sklop posebej tako, da navede za kateri sklop ponudbo oddaja ter iz preglednice Merila v lasten dokument prenese podatke o merilih v posameznem sklopu (prenese celotno preglednico, ki se nanaša na posamezni sklop) in jasno označi svojo izbiro danih možnosti v okviru posameznega merila. Tako pripravljen in izpolnjen dokument iz katerega jasno izhajajo podatki o sklopu za katerega se oddaja ponudba (ponudnik v preglednici za sklop za katerega oddaja ponudbo, jasno navede oznako sklopa (in izbriše podatke o sklopu, ki imajo enako merilo, vendar ponudnik v tem sklopu ne oddaja ponudbe) in izbrane možnosti meril, se v sistemu e-JN naložijo v zavihek »Ponudbeni predračun«

Avtomatične skupne prijave na več sklopov hkrati naročnik ne bo sprejel in bo takšno ponudbo izločil, saj ni skladna z jasnimi napotili ponudnikom.

Javni zavod 21 je določil merila za sklope na način, da z njimi zagotovi ekonomsko najugodnejšo ponudbo, saj sklop predstavlja zaključen del predmeta naročila, ki se lahko odda ločeno.

Datum objave: 15.11.2019   10:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, bo ponudnik, ki je izbran v enem sklopu A, iz ostalih sklopov A na ravni posameznega javnega zavoda izločen. V primeru, da se ponudnik prijavi na sklop A1 in v tem sklopu ni izbran, ali se njegova ponudba avtomatično prenese v krog za A2 (in nato v A3, če tudi v A2 ni izbran) ali mora ponudnik podati ločeno ponudbo za A2 in A3.

lpODGOVOR

Ponudba se nikakor ne prenese avtomatično v drug sklop na ravni skupine , presoja se samo oddane ponudbe v posameznem sklopu.


Datum objave: 15.11.2019   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za obrazložitev po kakšni formuli so razporejene količine za isto zdravilo po različnih sklopih. Če vzamemo sklop 1, je za npr. zdravilo Anexate v sklopu 01A1 predvidena količina 2 kosa, v 01A2 pa za isto zdravilo 12 kosov, čeprav je sklop 01A2 vrednostno manjši sklop. Tako je tudi pri ostalih zdravilih, količine niso sorazmerno razporejene glede na vrednost.
Poleg tega je zahteva naročnika, da ponudnik pod enakimi pogoji ponudi tudi zdravila, ki bodo prišla na trg, pri čemer naj bi javni zavodi posamezno novo zdravilo razdelile med sklope. Tu spet ni jasno, na kakšen način se bo razdelitev izvedla, po kakšni formuli.
Za ponudnika je nemogoče predvideti katera zdravila bodo prišla na trg, kakšno ceno bodo imela, kakšno bo povpraševanje, koliko bodo javni zavodi naročali. Kako naj ponudnik potem načrtuje svoje poslovanje in zalogo zdravil, če ne more niti predvideti v kakšnem obsegu se bo zdravilo naročalo (zavezati se pa mora, da ima zdravila na zalogi)?


ODGOVOR


Naročnik je spremenil zahtevo glede zdravil na zalogi, ki se nanaša na izvajalca in ne ponudnika.
Naročnik bo ponovno preveril število posameznih zdravil in vrednost sklopa in v kolikor se bo opozorjeno neskladje izkazalo kot utemeljeno, bo objavil popravek popisov.


Datum objave: 15.11.2019   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to, da je javno naročilo za dobavo zdravil skupno za javne lekarniške zavode, prosimo za informacijo, zakaj k skupnemu javnemu naročilu niso pristopile Mariborske lekarne in zakaj Lekana Ljubljana v skupnem javnem naročilu razpisuje v 2 sklopih skupaj le približno 40% svojih nabav?

ODGOVOR


LZS vodi priložnostno javno naročilo, v pristojnosti posameznega naročnika pa je, ali bo pristopil k javnemu naročilu in v kakšnem obsegu bo nastopal v javnem naročilu.


Datum objave: 15.11.2019   10:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Menimo, da so merila diskriminatorna in ne omogočajo vsem ponudnikom enake možnosti za podajo ponudbe, pri čemer se krši načelo enakopravne obravnave ponudnikov, s tem pa se krši 73.člen ZJN-3. Pri merilu ugodnosti so pri nekaterih zavodih merila in njihovo točkovanje določena tako nesorazmerno, da ponudnike silijo k podaji najvišjega popusta, saj je razpon med točkovanji prevelik, da bi lahko ponudniki konkurirali, v kolikor obkrožijo manjši popust. Prav tako je do določenih ponudnikov diskriminatorno načelo dobave, saj so roki za dostavo določeni tako nizko, da nekateri ponudniki v realnem času ne bi mogli dostaviti blaga. Predlagamo, da merila določite tako, da so sorazmerna, nedisktiminatorna in omogočajo ponudnikom možnost biti izbrani v javnem naročilu.

ODGOVOR

Naročnik meni, da je podal sorazmerna in objektivna merila ter jih ne bo spreminjal. Ponudnik sam se odloči, ali bo konkuriral in pod kakšnimi danimi pogoji kupca.
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kako upravičujete načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, če bo lekarna isto zdravilo kupovala po 3 različnih cenah (kadar so 3 sklopi)?

ODGOVOR
Cena zdravila ni merilo za izbor.
Datum objave: 15.11.2019   10:41
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 17
Spoštovani,
Navodila ponudnikom na strani 13 določajo, da v primeru, da izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu posamičnega okvirnega sporazuma v roku 8 dni od podpisa krovnega okvirnega sporazuma, naročnik lahko unovči zavarovanje za resnost ponudbe. Ali pravilno razumemo, da v tem primeru naročnik unovči le zavarovanje za tisti sklop/naročnika, za katerega ponudnik ni pristopil k sklenitvi sporazuma in ne kar vsa zavarovanja, ki jih je ponudnik predložil v ponudbi? Predvidevamo, da v takšnem primeru Krovni sporazum ostane v veljavi za preostale sklope/naročnike, s katerimi je izbrani ponudnik sklenil okvirni sporazum. Prosim, potrdite.
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Da, vaša ugotovitev je pravilna.Datum objave: 15.11.2019   10:42
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 16
Spoštovani,
Iz vsebine razpisne dokumentacije izhaja (stran 7 Navodil ponudnikom), da se posamični okvirni sporazum sklepa za obdobje 48 mesecev od veljavnosti krovnega okvirnega sporazuma. Krovni okvirni sporazum v 6. členu določa, da je veljaven 48 mesecev od dneva sklenitve, posamični okvirni sporazumi pa za čas veljavnosti krovnega okvirnega sporazuma (pri čemer je veljavnost še dodatno vezana na izročitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del). Skladno s 5. členom Krovnega sporazuma mora dobavitelj posamični okvirni sporazum (katerega veljavnost je vezana na veljavnost krovnega sporazuma) skleniti v 8 dneh od podpisa krovnega sporazuma. To pomeni, da dejansko posamično javno naročilo ne traja 48 mesecev od sklenitve krovnega okvirnega sporazuma, ampak je krajše za 8 dni, kolikor je predviden rok za podpis posamičnega sporazuma. Naročnika pozivamo, da uskladi besedilo krovnega in posamičnega okvirnega sporazuma, da bo trajanje posamičnega sporazuma res 48 mesecev od veljavnosti krovnega okvirnega sporazuma.
Najlepša hvala in lep pozdrav,ODGOVOR
Naročnik je vezal veljavnost posamičnega okvirnega sporazuma na veljavnost krovnega, saj morata biti oba hkrati veljavna za izvajanje predmeta naročila.VPRAŠANJE
Vprašanje št. 15
Spoštovani,
7. člen Krovnega sporazuma, ki se sklene z Lekarniško zbornico, določa način prenehanja krovnega sporazuma. Iz vsebine navedenega člena se razbere, da naročnik (Lekarniška zbornica) lahko odstopi od krovnega sporazuma, ko posamezni naročnik ugotovi obstoj okoliščin za odstop po posameznem okvirnem sporazumu in o tem obvesti Lekarniško zbornico.
Člen 20 posamičnega okvirnega sporazuma našteva okoliščine, ki lahko vodijo v odstop od sporazuma. Prav tako pa člen 20 nadalje določa, da lahko naročnik (to je posamezna lekarna) brez razloga odstopi od sporazuma, z enomesečnim odpovednim rokom.
Nadalje 23. člen posamičnega okvirnega sporazuma določa, da je okvirni sporazum veljaven za čas veljavnosti krovnega okvirnega sporazuma.
Navedeno lahko pripelje do situacije, da ponudnik, ki je izbran v več sklopih pri različnih lekarnah, zaradi odločitve ene lekarne, ki (lahko tudi brez razloga) odstopi od okvirnega sporazuma, ostane brez veljavno sklenjenih sporazumov, saj so veljavnosti krovnega sporazuma in posamičnih sporazumov med sabo povezane. Celotno naročilo, ki ga tako ponudnik dobi, je lahko v rokah ene same lekarne. Pozivamo naročnika, da spremeni besedilo krovnega in okvirnega sporazuma na način, da odstop od enega okvirnega sporazuma (razen če morda gre res za situacijo, ki lahko vodi zgolj v odpoved celotnega naročila, kot je npr. izguba dovoljenja), ne pomeni avtomatično odstopa od krovnega sporazuma in v posledici navedenega tudi ostalih posamičnih okvirnih sporazumov.
Dodatno ocenjujemo, da je enomesečni odpovedni rok prekratek za odpoved sporazuma brez razloga in pozivamo naročnika, da določi daljši odpovedni rok (v primeru kršitev je npr. predviden trimesečni odpovedni rok).
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

V kolikor se prekine posamični okvirni sporazum na ravni posamezne lekarne to ne pomeni, da preneha veljati krovni okvirni sporazum generalno, pač pa v odnosu so prekinjenega razmerja. Ponudnik, ki je podpisnik posamičnega okvirnega sporazuma pri ostalih lekarnah le-te nemoteno izvaja naprej, saj krovni okvirni sporazum v odnosu do posamezne lekarne velja.
Datum objave: 15.11.2019   10:42
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 14
Spoštovani,
V točki 10. (Merilo in ponudbena cena) razpisne dokumentacije je določeno (citiramo):
»Ponudnik mora izpolniti in podati ponudbo za vse elemente merila, v nasprotnem primeru bo njegova ponudba izločena kot nedopustna ponudba. Ponudnik mora obkrožiti eno izmed danih možnosti v okviru posameznega merila, v nasprotnem primeru se bo ponudba izločila. Ponudnik tudi ne sme posegati v merilo na način, da bi samovoljno dopisal in izbral možnosti, ki jih priloga Merila ne vsebujejo.«
Poleg zgoraj navedenega je naročnik v točki 10. (Merilo in ponudbena cena) v delu, ki se nanaša na opis in opredelitev meril, tudi navedel (citiramo):
»Ponudnik izpolni obrazec Ponudbeni predračun tako, da izbere eno izmed danih možnosti merila ekonomsko najugodnejše ponudbe za sklop (obkroži zaporedno številko), kot izhaja iz navodil v tem poglavju in v vsebini, kot izhaja iz Preglednice Merila.
Ponudnik izpolni obrazec ponudbeni predračun za vsak sklop posebej tako, da navede za kateri sklop ponudbo oddaja ter iz preglednice Merila v lasten dokument prenese podatke o merilih v posameznem sklopu (prenese celotno preglednico, ki se nanaša na posamezni sklop) in jasno označi svojo izbiro danih možnosti v okviru posameznega merila. Tako pripravljen in izpolnjen dokument iz katerega jasno izhajajo podatki o sklopu za katerega se oddaja ponudba (ponudnik v preglednici za sklop za katerega oddaja ponudbo, jasno navede oznako sklopa (in izbriše podatke o sklopu, ki imajo enako merilo, vendar ponudnik v tem sklopu ne oddaja ponudbe) in izbrane možnosti meril, se v sistemu e-JN naložijo v zavihek »Ponudbeni predračun«.«
Glede na to, da bo naročnik izbiral najugodnejšo ponudbo na način, da bo ugotavljal, kateri ponudnik mu nudi najvišje število točk, za posamezen sklop, zainteresirani ponudnik upravičeno pričakuje, da bo naročnik za vsak sklop pripravil »ponudbeni obrazec« z merili oz. danimi možnostmi v okviru posameznega merila, na katerem bo ponudnik lahko nedvoumno označil ponujene ugodnosti, ter da bo obrazec pripravljen na način, da vanj ne bo mogoče, morebiti tudi nehote posegati.
Povsem utemeljen je namreč pomislek oz. skrb ponudnika, da lahko pri prenašanju podatkov o merilih v posameznem sklopu pride do kakšne napake, ki lahko bistveno vpliva na izbiro najugodnejšega ponudnika v posameznem sklopu, kljub skrbnosti ponudnika, saj je javno naročilo zelo obsežno in obsega skupaj 73 sklopov.
Primerneje bi bilo, če bi naročnik vnaprej pripravil vse »ponudbeni obrazec« v zaščiteni obliki, potenciali ponudniki pa bi pregledu razpisne dokumentacije ob pripravi ponudb take vnaprej pripravljene obrazce pregledali ter naročnika opozorili tudi na morebitne napake ali pomanjkljivosti takih obrazcev. Tako kot so to storili pri popisu zdravil in meril za Lekarno Ptuj. Takšno ravnanje naročnika zahteva tudi skrbnost naročnika pri pripravi razpisne dokumentacije.
Če pa bo vsak ponudnik pripravljal svoje »ponudbene obrazce«, obstaja velika verjetnost, da bo pri pripravi prišlo do neželenih napak.
Glede na navedeno, naročnika pozivamo, da za vsak sklop pripravi »ponudbeni obrazec« z merili oz. danimi možnostmi v okviru posameznega merila na način, da vanj ne bo mogoče posegati, torej, da so ti dokumenti ustrezno zaščiteni. Takšno naročnikovo ravnanje bo nenazadnje tudi skladno s temeljnimi načeli javnega naročanja (gospodarnost, učinkovitost in uspešnost), saj bo v nasprotnem primeru naročnik okrnil konkurenco zaradi nehotenih napak, pri tem pa morebiti izločil ponudbo, ki bi bila sicer najugodnejša.
Najlepša hvala in lep pozdrav,ODGOVOR

Naročnik meni, da je podal jasna navodila in predloge za izpolnitev ponudbenih predračunov, ponudnik pa mora izkazati potrebno aktivnost in skrbnost pri pripravi ponudbe.
Datum objave: 15.11.2019   10:43
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 11
Spoštovani,
Naročnik v točki 1. (Predmet in podatki o javnem naročilu) razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na razdelitev na sklope, navaja (citiramo):
»Ponudnik lahko odda ponudbo za kolikor sklopov želi, vendar pa je lahko ponudnik na ravni skupine (posameznega javnega lekarniškega zavoda) izbran zgolj v enem sklopu oznake A. Navedeno pomeni, da v kolikor bi ponudnik oddal najugodnejšo dopustno ponudbo za en sklop oznake A na ravni skupine, se njegova ponudba izloči iz morebitnih ostalih sklopov v skupini A, v kolikor je oddal ponudbo za več sklopov z oznako A za posamezno skupino. Navedena omejitev velja za sklope, ki so na ravni skupine označeni z oznako A, medtem ko lahko ponudnik odda ponudbo in je izbran v več sklopih oznake C znotraj posamezne skupine (lekarniškega zavoda).
Naročnik podaja omejitev, da je posamezni ponudnik znotraj skupine lahko izbran zgolj za en sklop oznake A zaradi zadovoljitve potreb po zdravilih posameznega javnega zavoda in zagotavljanja stalnih in kontinuiranih dobav zdravil. Sklenitev več okvirnih sporazumov s ponudniki na ravni skupine v sklopih z oznako A omogoča javnemu lekarniškemu zavodu, da bo zadostil vsem potrebam in imel stalno na voljo potrebna zdravila. Namen omejitve je v tem, da je naročniku omogočeno, da čim bolj razširi konkurenco med ponudniki.«
Nadalje, naročnik v točki 10 (Merilo in ponudbena cena) navaja (citiramo): »V posameznem sklopu bo izbran ponudnik, ki bo po merilu dosegel najvišje število točk, pri čemer velja omejitev, da bo lahko ponudnik na ravni skupine posameznega javnega lekarniškega zavoda-v sklopih z oznako A izbran zgolj v enem sklopu. V kolikor bo ponudnik oddal najugodnejšo ponudbo v posameznem sklopu z oznako A na ravni skupine, se njegova ponudba ne upošteva in se izloči iz ocenjevanja v sklopih z oznako A na ravni skupine. V primeru , da bo ponudnik oddal najugodnejšo ponudbo v dveh ali več sklopih na ravni skupine, bo izbran v sklopu, ki ima nižjo numerično oznako (primer: v koliko bo ponudnik podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo na ravni skupine v sklopu A1 in A2, bo izbran kot najugodnejši ponudnik v sklopu A1, medtem, ko se v sklopu A2, njegova ponudba izloči).«
V 12.1 točki (Finančno zavarovanje za resnost ponudbe) razpisne dokumentacije pa je določeno (citiramo):
»Ponudnik mora do roka za oddajo ponudb v fizični obliki predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini 3% pogodbene vrednosti (ki je enaka ocenjeni vrednosti) v sklopu, za katerega oddaja ponudb, razen za sklope na ravni skupine Mestne Lekarne, kjer znaša zavarovanje za posamezni sklop 5.000 EUR ter za sklope na ravni skupine Lekarna Ljubljana, kjer znaša višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe 15.000 EUR za vsak sklop. Zavarovanja za resnost ponudbe mora veljati najmanj do 31.1.2020, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.«
Navedene zahteve razpisne dokumentacije torej pomenijo, da mora v primeru, če želi ponudnik oddati ponudbe za vsak sklop oznake A (npr. A1, A2 in A3), predložiti zavarovanje za resnost ponudbe (tj. menico v višini 3% pogodbene vrednosti) za vsak sklop oznake A, torej A1, A2 in A3. Tako mora ponudnik predložiti tri menice, kljub temu, da dejansko konkurira in bo lahko izbran le v enem sklopu skupine A.
Ob tem želi ponudnik izpostaviti, da morajo biti skladno z Zakonom o javnem naročanju pogoji in načini zavarovanja za resnost ponudbe sorazmerni javnemu naročilu. Navedena zahteva je ponovljena in še nadalje konkretizirana v Uredbi o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.
Glede na navedeno ponudnik ugotavlja, da je zahteva 12.1 točke razpisne dokumentacije nesmiselna in nesorazmerna, saj pomeni previsoko zavarovanje za resnost ponudbe, kar ponudniku povzroča previsoke stroške pri pripravi ponudbe in sodelovanju v postopku javnega naročanja ter poslovno škodo.
Dejstvo je, da bo lahko ponudnik na ravni skupine, tj. posameznega javnega lekarniškega zavoda, v sklopih z oznako A izbran zgolj v enem sklopu. Torej je zahteva, da ponudnik predloži menico za vse sklope z oznako A, za katere oddaja ponudbo, nesmiselna. Menimo, da bi bila smiselna in sorazmerna zahteva naročnika, da v primerih, ko ponudnik predloži ponudbe za več sklopov skupine A, zahteva predložitev zavarovanja za resnost ponudbe zgolj za tisti sklop iz skupine A, ki je glede na predvideno vrednost dobav najvišji. Ponudnik bi tako predložil samo eno menico kot zavarovanje za resnost ponudbe. S tako zahtevo bi naročnik zadostil zahtevam Zakona o javnem naročanja in Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju ter tako zagotovil gospodarnost, učinkovitost in uspešnost zagotavljanja konkurence med ponudniki, kot tudi sorazmernost in transparentnost javnega naročanja.
Glede na navedeno ponudnik poziva naročnika, da skladno z zgoraj navedenim predlogom spremeni zahtevo točke 12.1 razpisne dokumentacije ter tako po nepotrebnem in nesorazmerno ne obremenjuje in povzroča ponudnikom poslovne škode.
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Naročnik je podal (z izjemo Mestnih lekarn in Lekarne Ljubljana) višino finančnih zavarovanj, ki je skladna s predmetom in mu sorazmerna, ter skladna z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. Naročnik zahtev glede finančnih zavarovanj ne bo spreminjal.


Datum objave: 15.11.2019   10:48
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 8
Spoštovani,
Med merili za izbor najugodnejše ponudbe ima večina lekarn določeno merilo »Sortiranost zdravil«, v okviru katerega se zahteva, da so enaka zdravila medsebojno povezana z ovojem ali elastiko. Glede na to, da ima večina ponudnikov že uvedene robotske sisteme sortiranja zdravil in na ta način zmanjšuje vpliv človeških napak na sortiranje, je takšno merilo nerealno z vidika razvoja tehnologije sortiranja zdravil ter dejansko preferira ponudnike z zastarelo tehnologijo sortiranja. Naročnika zato pozivamo, da merilo »Sortiranost zdravil« pri posameznih lekarnah izbriše, saj bo le na ta način zagotovil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov.
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da je merilo pri lekarnah, kjer je merilo vključeno primerno in sorazmerno predmetu naročila ter za naročnika pomembno. Naročnik merila ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Vprašanje št. 7
Spoštovani,
Naročnik je dne 27. 8. 2019 na portalu javnih naročil objavil pojasnilo, da bo ponudnikom omogočil, da bodo po odločitvi Državne revizijske komisije imeli vsaj 2 tedna časa za pripravo ponudbe. Iz vsebine naročnikovega odgovora ni razvidno, ali bo naročnik ponudnikom v tem času omogočil tudi še postavljanje vprašanj glede razpisne dokumentacije. Ker je zahtevek za revizijo vložen zoper razpisno dokumentacijo, ki se lahko na podlagi odločitve DKOM vsebinsko še spremeni, rok za vprašanja pa je trenutno predviden za 4. 10. 2019 (pri čemer bo naročnik šele 15. 10. 2019 sporočil, ali bo podaljšal rok za oddajo ponudb), pozivamo naročnika, da po prejemu odločitve DKOM ponudnikom omogoči tudi še postavljanje vprašanj. Le na ta način bo naročnik ponudnikom omogočil pripravo ponudbe, saj bodo le tako lahko ponudniki pred pripravo ponudbe z naročnikom še razčistili morebitne nejasnosti pri razumevanju razpisne dokumentacije.
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Naročnik se zaveda kompleksnosti naročila in bo podaljševal rok za oddajo ponudbe (10.1.2020) in vprašanj (15.12.2019) tako, da bodo imeli ponudniki primeren čas za pripravo ponudbe.


Datum objave: 15.11.2019   10:49
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 5
Spoštovani,
Točka 7. Ponudba s podizvajalci Navodil ponudnikom določa, da »v kolikor želi, ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, podizvajalce priglasiti, mora v ESPD obrazcu navesti vse podatke o podizvajalcih«. Ali pravilno razumemo navodila ponudnikom, da priglasitev (nominiranje) podizvajalcev ni obvezno, ampak le, če se ponudnik tako odloči. Z drugimi besedami, čeprav ponudnik naročilo izvede s podizvajalcem, mu le-tega ni potrebno nujno priglasiti v ponudbi, če tega ne želi. Prosimo potrdite naše razumevanje.
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

V primeru dobave blaga skladno z ZJN-3 ni zakonsko obvezno priglasiti podizvajalca tako, da pravilno razumete, razen v kolikor preko njega izkazujete usposobljenost, v tem primeru pa je nominacija obvezna.
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 4
Spoštovani,
V točki 6. Skupna ponudba Navodil ponudnikom je določeno, da je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. Nadalje je v točki 7. Ponudba s podizvajalci Navodil ponudnikom določeno, da ponudnik lahko nastopa s podizvajalci. Prosimo potrdite, da pravilno razumemo, da lahko isti ponudnik v istem sklopu hkrati sodeluje v različnih vlogah, to je kot ponudnik in kot partner v skupni ponudbi in kot podizvajalec hkrati.
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila ponudbo z enakim številom točk bo v sklopu izbran ponudnik, ki bo prejel višje število točk v okviru merila ugodnost na obseg dobav. V kolikor bosta tudi v okviru tega merila ponudnika ali ponudniki prejeli enako število točk bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral z žrebom na katerem bo zagotovil prisotnost predstavnikov ponudnikov izmed katerih bo naročnik izvedel žreb.
Ponudnike, ki so oddali ponudbo za posamezen sklop, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki bodo predmet žreba bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.Datum objave: 15.11.2019   10:50
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 6
Spoštovani,
Točka 10. Merilo in ponudbena cena Navodil ponudnikom določata, da v primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegla enako število točk (tudi v okviru merila ugodnost na obseg dobav), bo naročnik izvedel žreb. Naročnika pozivamo, da določi postopkovna pravila žreba in jih objavi. V nasprotnem primeru bo naročnik ravnal v nasprotju z načelom transparentnosti javnega naročanja, saj mora biti postopek žreba določen vnaprej.
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik napotuje na že objavljene odgovore v zvezi z žrebom.Datum objave: 15.11.2019   10:51
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 2
Spoštovani,
V kolikor je odgovor na vprašanje št. 1 pritrdilen, torej, da lahko pri javnem naročilu sodelujejo tudi ponudniki, ki imajo status veletrgovca v drugi državi članici EU (»Tuji ponudnik«), ali v tem primeru zadostuje, da Tuji ponudnik kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje predloži izpolnjen ESPD obrazec?
Ali morajo Tuji ponudniki poleg izpolnjenega ESPD obrazca predložiti še kakršna koli dodatna dokazila v pisni obliki?
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR


V kolikor tuj ponudnik izpolnjuje zahteve področne veljavne zakonodaje (ZZdr-2), da.
Naročnik napotuje na Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo
17. člen
(vloga)
(1) Pravne oziroma fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo v katerikoli državi članici Evropske unije in bodo opravljale promet z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji, se morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji priglasiti pri organu, pristojnemu za zdravila.Datum objave: 15.11.2019   10:54
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 1
Spoštovani,
Točka 11.10 Registracija dejavnosti Navodil ponudnikom določa, da mora ponudnik imeti status veletrgovca za zdravila, ki jih ponuja v sklopu. Ali pravilno razumemo naročnikovo zahtevo, da zahtevani status veletrgovca ni omejen na Slovenijo, ampak ima lahko ponudnik tudi status veletrgovca v drugi državi članici EU?
Najlepša hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Da, v kolikor tuj veletrgovec lahko skladno z veljavno področno zakonodajo s področja zdravil in lekarniške dejavnosti nastopa na ozemlju Republike Slovenije

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ZLD-1 je veljaven zakon, tudi 26. člen, pri čemer je rok za uskladitev s tem členom 31.12.2019. Ali to pomeni, da ponudnik, ki svojega statusa še nima usklajenega z določbo ZLD-1, lahko poda ponudbo v tej fazi?

ODGOVOR

V kolikor ponudnik v času oddaje ponudbe izpolnjuje zahteve področne zakonodaje, je odgovor pritrdilen. Naročnik pa opozarja na določilo 20. člena sporazuma in spoštovanja vsakokratno veljavne zakonodaje za področje delovanja dobavitelja.
Datum objave: 21.11.2019   14:13
Spoštovani, naročnik obvešča, da se Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-149/2019-21 razveljavila predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti, vsled česar se postopek ustavlja.