Dosje javnega naročila 005435/2019
Naročnik: SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE, Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava zemeljskega plina
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.727.116,28 EUR

JN005435/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.07.2019
JN005435/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005435/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN005435/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN005435/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2019
JN005435/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2019
JN005435/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2019
JN005435/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2019
JN005435/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
JN005435/2019-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005435/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 146-359114
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
Letališka cesta 3C
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Živa Cotič
ziva.cotic@ssz-slo.si
+386 15208004

Internetni naslovi
http://www.ssz-slo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318943/Razpisna_dokumentacija_PLIN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11637
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina
Referenčna številka dokumenta: JN02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zemeljskega plina
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež in dislocirane posameznega naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zemeljskega plina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2019
Konec: 30.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
Letališka cesta 3C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2019   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
dobava_zp_rd_priloga_2:naprošamo vas, da poleg številk odjemnih mest napišete pripadajočega Sistemskega operaterja.Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo dopolnil in objavil na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.08.2019   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kot potencialni ponudnik bi za konkurenčno ponudbo potrebovali porabo po mesecih za merilna mesta. V kolikor imate te podatke vas naprošamo., da jih za vse naročnike podate v excel tabeli. V nasprotnem primeru vas prosimo za pooblastila naročnikov, da sami pridobimo podatke. Ker je zadeva obsežna vas prosimo čim prej za objavo.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik bo posredoval informacije, s katerimi bo razpolagal.

Lep pozdrav.
Datum objave: 12.08.2019   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri pregledu razpisne dokumentacije imamo kot potencialni ponudnik naslednja vprašanja in predloge:

1. V razpisni dokumentaciji navajate, da dobavitelj izstavi račun najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Pristojni ODS obračunske podatke pošlje dobaviteljem 5. delovni dan za pretekli mesec, zato vam računa ne moremo dostaviti do 5. dne v mesecu.

PREDLOG: Predlagamo, da naročnik v razpisni dokumentaciji popravi rok za izdajo računa na 10. delovni dan v mesecu.

2. Podatki o mesečni porabi zemeljskega plina so dobaviteljem osnova za pripravo konkurenčne ponudbe. Naročnik je pripravil samo letno porabo zemeljskega plina za odjemna mesta, ki so predmet razpisa.

PREDLOG: Ker potrebujemo dejanski profil odjema, vas prosimo, da pripravite pooblastila za plin vseh sodelujočih ter jih objavite.

3. V razpisni dokumentaciji nismo nikjer, razen pri seznamu odjemnih mest, zasledili potrjene skupne porabe za odjemna mesta, ki so predmet javnega naročila.

PREDLOG: Naročnika prosimo, da potrdi predvideno letno porabo zemeljskega plina v obsegu 35.598.141 kWh/leto.

4. Naročnik navaja, da mora dobavitelj pripraviti najmanj eno referenco v vrednosti 700.000,00 EUR brez DDV.

PREDLOG: Glede na to, da gre za visok znesek nas zanima, ali se upošteva samo dobava zemeljskega plina v enem letu brez prispevkov predpisanih s strani države in brez DDV? Ali lahko dobavitelj posreduje naročniku več referenc v SKUPNI VREDNOSTI 700.000,00 EUR?

5. Naročnik v 12. členu navaja razloge za odstop od pogodbe. Dejstvo je, da je v tem delu pogodba sporna, saj omogoča odstop od pogodbe samo naročniku, dobavitelju pa ne. Tudi pri dobavitelju lahko namreč nastanejo pogoji za odpoved pogodbe, kot je na primer neplačevanje obveznosti s strani naročnika.

PREDLOG: Predlagamo, da naročnik zbriše ali pa smiselno dopolni 12. člen osnutka pogodbe in upošteva obojestranske možne razloge za odstop od pogodbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, tako do naročnika kot do dobavitelja.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani.

1. naročnik spreminja rok za izdajo računa na 10. delvni dan v mesecu. Slednje bo popravljeno v pogodbi, ki bo poslana v podpis.

2. Naročnik bo posredoval informacije, s katerimi razpolaga.

3. Letna predvidena poraba izhaja iz popisa.

4. Vrednost mora biti brez prispevkov, predpisanih s strani države in brez DDV. Dobavitelj lahko posreduje tudi več referenc, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogoja.

5. Naročnik bo dopolnil pogodbo z možnostjo odpovedi s strani dobavitelja, in scier kadar naročnik ne poravna treh zaporednih računov dobavitelja. Slednje bo naročnik dopolnil v pogodbi z izbranim dobaviteljem.

Lep pozdrav.Datum objave: 14.08.2019   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji navajate, da mora biti ponudbena cena za 1 kWh zemeljskega plina izražena na dve decimalni mesti natančno. Glede na to, da kadar se blago in storitve prodajajo v velikih količinah, se cene izkazujejo na ne manj kot 4 decimalke in glede na Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom ter Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine, kjer je pretvorbeni faktor izračunan na pet decimalk, predlagamo, da naročnik opredeli, da se cena 1 kWh zemeljskega plina izrazi na pet decimalk.

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik je ponudbeno ceno 1 kWh zemeljskega plina izrazil na pet decimalk. Popravek je razviden v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.