Dosje javnega naročila 005433/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Blago: Dobava obrazcev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 30.045,64 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005433/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.07.2019
JN005433/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN005433/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN005433/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN005433/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN005433/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN005433/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN005433/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN005433/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN005433/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.02.2020
JN005433/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005433/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 146-359033
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
Nabavna služba, Matjaž Štinek, univ.dipl.ekon.
matjaz.stinek@guest.arnes.si
+386 34233076
+386 34233756

Internetni naslovi
http://sb-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318956/RD_KONČNA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11700
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava obrazcev
Referenčna številka dokumenta: 08/2019 NABAVA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava obrazcev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Temperaturni listi , negovalni listi 2019
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava obrazcev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vrečke
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava obrazcev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   12:02


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2019   14:26
Spoštovani ponudniki

Na spodnji povezavi so naloženi vzorci obrazcev iz Sklopa 1: Tiskovine

https://splosnabolnisnicacelje-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/informatika_sbc_sb-celje_si/Emz2wjMZipRFt82JkLp0RWIBBaGoPNBNc07sn-fW4re_2A?e=rnUB2D

Datum objave: 06.08.2019   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Zanima me, če lahko dobimo vzorce tiskovin in vrečk.

ODGOVOR
Vzorce tiskovin smo objavili v Pojasnilu z dne 6.8.2019 ob 14:26.
Vzorce vrečk je možno videti po predhodnem dogovoru z kontaktno osebo naročnika navedeno v Razpisni dokumentaciji.Datum objave: 12.08.2019   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ena od zahtev vezano tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnika je:
- Da bo ponudnik v roku 5 delovnih dni od zahteve naročnika dostavil zadostno količino vzorcev prijavljenega blaga in morebitno dodatno dokumentacijo za ponujene artikle.
 Kdaj bo potrebno predložiti vzorce pred sklepom, po sklepu do podpisa pogodbe, v fazi izvajanja pogodbe,.?
 Kaj pomeni »zadostno količino vzorcev«? Koliko po posameznem artiklu?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
V kolikor bo naročnik zahteval posamezne vzorce bo to v času po oddaji ponudb in pred izbiro najugodnejšega ponudnika. Količina vzorcev posameznega artikla je lahko različna vendar maksimalno 5 kos.Datum objave: 12.08.2019   11:04
Naročnik sporoča potencialnim ponudnikom, da spreminja Format artikla iz Skupine 2 pod zaporedno številko 4 Vrečke očesna ambulanta.
Pravilen format te vrečke je 18 x 23 in ne kot je napačno zapisano v objavi v predračunu 22 x 25.

Datum objave: 21.08.2019   11:30
VPRAŠANJE
"Cene morajo biti v EUR, zaokrožene na največ dve decimalni mesti natančno."
Cen na kos pri takšnih količinah ne moremo narditi na dve decimalni mesti; lahko jih tako sicer prikažemo v tabeli, ampak v ozadju bosta še dve mesti. Kako torej pripravimo ponudbo?

ODGOVOR
Naročnik spreminja dokumentacijo in dopušča vnos cen v predračun na največ štiri decimalna mesta natančno.Datum objave: 28.08.2019   12:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za odgovore na naslednja vprašanja:
Točka 3 - za kakšen izdelek gre? Tisk in obseg ni definiran
Točka 10 - za kakšen izdelek gre? Tisk in obseg ni definiran
Točka 29 - vzorec vsebuje perforacijo, v opisu je ni. Ali se perforira?
Točka 31 - za kakšen izdelek gre? Tisk in obseg ni definiran
Točka 38 - vzorec vsebuje perforacijo, v opisu je ni. Ali se perforira?
Točka 61 - vzorec vsebuje perforacijo, v opisu je ni. Ali se perforira?

ODGOVOR
Točka 3 - Kocka ima 100 listov, debelina 1 cm.
Točka 10 - Enota: blok, 2×50listov, Material: samokopirni papir, tisk: color 4/0,
lepljeno v glavi + perforacija.
Točka 29 - Tiskovina pod navedeno zap. Št. »vsebuje« perforacijo.
Točka 31 - Enota: blok, 2×50listov, Material: samokopirni papir, tisk: color 4/0,
lepljeno v glavi + perforacija
Točka 38 - Tiskovina pod navedeno zap. Št. »vsebuje« perforacijo.
Točka 61 - Tiskovina pod navedeno zap. Št. »vsebuje« perforacijo.
Datum objave: 28.08.2019   12:02
VPRAŠANJE
1. sklop, zap. št. 27: navedeno je enota "blok", material "80 gr", obseg "3 a 30 listov".

a) Ali je material brezlesni 80g, ali samokopirni 80g?
b) Ali je vsebina tiska na vseh treh listih enaka?

ODGOVOR
Material je samokopirni 80g. Vsebina je na vseh treh listih enaka.Datum objave: 28.08.2019   12:04
VPRAŠANJE
1. sklop, zap. št. 23 in 56: enota je "kom", dodelava je "lepljeno". Ali okvirna letna količina pomeni količino listov, ali blokov? Po koliko listov se lepi skupaj?

ODGOVOR
V opisu je pri navedenih tiskovinah prišlo do napake!! pod »dodelavo«.

Pod navednima zap. Številkama 23 in 56. gre za porezavo!! in ne leplenje. Enota kom = 1 list.
Datum objave: 28.08.2019   12:05
VPRAŠANJE
1. sklop, postavka št. 3, kocka 10x10:
Manjka tretja dimenzija. Ne glede na to, da je po definiciji kocke tretja dimenzija enaka preostalima, ponudnika zanima, kolikšna je višina kocke (v listih ali dolžinski enoti)?

ODGOVOR
Kocka ima 100 listov. Debelina = 1 cm.Datum objave: 28.08.2019   12:05
VPRAŠANJE
Kakšne barve so tiskovine, ki so pantone? Črne, kakršne so tudi tiste, ki jih naročnik sam tiska na namiznih tiskalnikih? Nenazadnje bi bil tisk v črni tudi za naročnika najcenejši.

ODGOVOR
Tiskovine, kjer je pod tisk navedeno »pantone« so pantone barve ne črne.