Dosje javnega naročila 005349/2019
Naročnik: OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
Storitve: ZAMENJAVA OGRAJE ŠPORTNEGA IGRIŠČA DOLENJA VAS (PONOVITEV POSTOPKA)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.276,50 EUR

JN005349/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.07.2019
JN005349/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005349/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN005349/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2019
JN005349/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
JN005349/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005349/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RIBNICA
Gorenjska cesta 3
1310
SI
Ribnica
Slovenija
Danilo Hočevar
obcina@ribnica.si
+386 18372011
+386 18372010

Internetni naslovi
http://www.obcina@ribnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAMENJAVA OGRAJE ŠPORTNEGA IGRIŠČA DOLENJA VAS (PONOVITEV POSTOPKA)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zamenjava ograje športnega igrišča Dolenja vas in je bolj podrobno opredeljen v dokumentih »Popisi del« in »Idejni predlog«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ribnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zamenjava ograje športnega igrišča Dolenja vas in je bolj podrobno opredeljen v dokumentih »Popisi del« in »Idejni predlog«.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevati najmanj minimalne tehnične zahteve, funkcionalnosti in lastnosti objekta, kot so opredeljene v tehnični dokumentaciji in veljavnih predpisih in standardih. Upoštevati je potrebno kompletne načrte, in sicer grafični del, tehnične opise, opombe in popise.

Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

Izvajalec mora z vsemi deli zaključiti napozneje do dne 20. 9. 2019.

Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na dostopnih poteh, na objektu ali na okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje bo potekalo tako, da bo naročnik ponudbe odprl v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« po uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.