Dosje javnega naročila 005355/2019
Naročnik: OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Gradnje: PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST 2019 - 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 330.490,22 EUR

JN005355/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.07.2019
JN005355/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005355/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005355/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN005355/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2019
JN005355/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005355/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
SI
Pivka
Slovenija
Tadeja Zadelj
tadeja.zadelj@pivka.si
+386 57210100
+386 57210102

Internetni naslovi
http://www.pivka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318616/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11650
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST 2019 - 2020
Referenčna številka dokumenta: 371-24/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je preplastitev občinskih cest v letih 2019 in 2020 in sicer rekonstrukcija lokalne ceste G1-6/339 - Nova Sušica, asfalterska dela v Čepnem, asfalterska dela Kal h.št. 116, asfalterska dela Dolnja Košana in ureditev meteorne kanalizacije in ceste v Stari Sušici II. faza.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
45233222
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Pivka
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je preplastitev občinskih cest v letih 2019 in 2020 in sicer rekonstrukcija lokalne ceste G1-6/339 - Nova Sušica, asfalterska dela v Čepnem, asfalterska dela Kal h.št. 116, asfalterska dela Dolnja Košana in ureditev meteorne kanalizacije in ceste v Stari Sušici II. faza.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.09.2019
Konec: 30.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.08.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2019   13:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim naročnika za pojasnilo pri cesti Stara Sušica in sicer pri postavki "Prestavitev obstoječega betonskega droga (JR, TK) na novo lokacijo, demontaža ter ponovna montaža z vsemi potrebnimi deli" nas zanima za koliko metrov se prestavi drog in ali gre za drog JR ali TK, ter ali bo potrebno tudi krajšati/podaljšati kable?
Porosimo naročnika da priloži tudi kako skico.

ODGOVOR
Drog na sliki se prestavi na drugo stran ceste, obstoječo JR in TK inštalacijo bo potrebno podaljšati.
Skica in ponudbeni predračun sta objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320223/4_Popravek_št._1.zip
___________Datum objave: 05.08.2019   13:05
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni 21. člen pogodbe na način, da bo skladen z veljavno zakonodajo in sodno prakso. Glede na vrednost naročila bi pogodbena kazen za zamudo ob upoštevanju 21. člena pogodbe predstavljala bistveno več kot 50% pogodbe, medtem ko sodna praksa opozarja na obveznost zagotavljanja vzajemnosti dajatev. Obveznost, ki jo prevzema pogodbenik, mora biti torej sorazmerna naročnikovi obveznosti. Prevzem tako visoke pogodbene kazni samo iz razloga, ker vir financiranja ni neposredno proračun naročnika ampak evropska sredstva, nikakor ne more biti opravičljiv razlog.

V primeru, da bi naročnikovo določilo zdržalo, bi lahko vsak naročnik v gradbeno pogodbo tudi v primerih financiranj iz lastnih sredstev navedel, da mora ponudnik povrniti celotno vrednost izvedenih del, če pride do zamude na njegovi strani. Naročnika opozarjamo, da je s projektom dolžan začeti dovolj hitro, da ga lahko izvede v zakonskih omejitvah, pri čemer mora upoštevati tudi Obligacijski zakonik. V primeru, da naročnik ni pričel pravočasno s postopkom javnega naročila, ne more tveganj iz tega naslova prenašati na pogodbenike. Posledično naročnika pozivamo, da 21. člen spremeni v celoti in umakne določilo o obveznosti povračilo sredstev naročniku.


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320223/4_Popravek_št._1.zip objavil popravljeno stran 45 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
___________Datum objave: 05.08.2019   13:06
VPRAŠANJE
Ali ima Naročnik zagotovljena vsa potrebna finančna sredstva za izvedbo celotnih razpisanih del?

LPODGOVOR
Da. Naročnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo predmetnega javnega naročila.
___________Datum objave: 05.08.2019   13:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v poglavju V. in podpoglavju 5.3.1. spodnjo postavko:
5.3.1.7 Prestavitev obstoječega betonskega droga (JR, TK) na novo lokacijo, demontaža ter ponovna montaža z vsemi potrebnimi deli kos 1,00

Prosimo za bolj natančno razčlembo postavke, ker iz tega se ne da pripraviti natančne ponudbe.

Za koliko metrov se prestavlja?
Ali je potrebno upoštevati tudi izvedbo temelja? Kakšnih dimenzij?
katera elektro dela je potrebno še upoštevati, razen odkopa in priklopa? Kakšen kabel se polaga v jarek in koliko metrov?
Elektromontažna dela so specifična, zato prosimo za navedbo vseh potrebnih elektro del oziroma postavk.


LP
ODGOVOR
V postavki upoštevajte odklop TK, JR in EE kablov, demontažo obstoječega kandelabra višine 9m, izvedbo tipskega temelja za kandelaber višine 9m (izkop v zemljini III-IV ktg ter izvedba betonskega temelja C25/30 širine 1,0m x 1,0m, globine 1,6m, vstavitev betonske cevi za kandelaber premera 50 cm dolžine 1,5m, ter zapolnitev vmesnega prostora s peskom 0/4mm), montaža obstoječega kandelabra višine 9m, priklop TK, JR in EE kablov. Morebitna odstopanja v fazi izvedbe (npr. podaljšanje obstoječih kablov) se bo obračunalo v postavki 5.3.1.8 nepredvidena dela.
Popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi je objavljen na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320223/4_Popravek_št._1.zip
___________Datum objave: 05.08.2019   13:07
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi gradbeno situacijo vseh odsekov ter tehnična poročila.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
Ponudniki naj pri pripravi dokumentacije upoštevajo zahteve naročnika skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in popisom del.
___________Datum objave: 05.08.2019   13:08
VPRAŠANJE
Poglavje V. ureditev meteorne kanalizacija in ceste v stari Sušici II.faza
Postavka: 5.1.9. vgrajevanje asfalta - imate količino na m3.
Ali je to napaka? Vgrajevanje asfalta se obračunava na m2.

Prosimo za obrazložitev.

LP

ODGOVOR
Popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi je objavljen na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320223/4_Popravek_št._1.zip
___________
Datum objave: 05.08.2019   13:08
VPRAŠANJE
Postavka 5.2.9. poglavje V. - postavka za asfaltiranje je v kubikih.

Ali je enota mere pravilna?

ODGOVOR
Popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi je objavljen na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320223/4_Popravek_št._1.zip
___________Datum objave: 05.08.2019   13:08
VPRAŠANJE
Kolikšna je ocenjena vrednost naročila in ali bo naročnik izvedel pogajanja?

ODGOVOR
Naročnik pričakuje, da bodo ponudniki oblikovali ponudbene cene skladno z tržnimi cenami, zato ocenjene vrednosti ne bo objavil.
Naročnik ne bo izvedel pogajanj.
___________
Datum objave: 08.08.2019   08:04
VPRAŠANJE
Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm, vključno s čiščenjem podlage, pobrizgom podlage s kationsko emulzijo ter premazom stikov vključno z izvedbo potrebnih izravnav

Vse kar ste navedli v postavki, se ponavadi in zaradi bolj čiste slike obračunava ločeno, pomeni da so ločene postavke za vsa dela.
Iz postavke ni razvidno:
- koliko m stikov se izvede na m2?
- s čim se premaže, z emulzijo ali bitumensko pasto?
- koliko T izravnav računamo na m2 ?
Izravnave, bi posebej morale biti v svoji postavki, ker ponudniki ne vemo koliko bo tega, če pa je ločena postavka, se obračuna po dejanski porabi.
Drugače napišite točno količino, koliko T mase je potrebno upoštevati na predvideno količino.


LP

ODGOVOR
Zaradi transparentnosti obračuna so vsa dela zajeta v eni postavki. Premaz stikov se izvede z bitumensko pasto.

Izvede se preplastitev lokalne ceste od G1/339 do Nove Sušice v širini 5m ter dolžini cca 850m. Izvajalec predvidi količino izravnav na enoto mere na osnovi terenskega ogleda ceste.
_______________Datum objave: 09.08.2019   04:00
VPRAŠANJE
Z dokumentacijo je določeno zavarovanje odgovornosti najmanj v višini 100.000,00 EUR. Skladno z veljavno zakonodajo mora imeti izvajalec zavarovano odgovornost v višini 50.000,00 EUR. Ker ne gre za zahtevno javno naročilo, kjer bi naročnik lahko argumentiral višjo vrednost zavarovanja, vas pozivamo, da spremenite zahtevo in zmanjšate vrednost na 50.000,00

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo glede višine zavarovanja odgovornosti in jo zahteva najmanj v višini 50.000,00 EUR. Popravljeni strani dokumentacije sta objavljeni na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320684/5_Popravek_št._2.zip
__________________