Dosje javnega naročila 005615/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za ureditev prostorov za UE Vrhnika in ureditev arhiva za UE Ljubljana na Vrhniki
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 664.178,38 EUR

JN005615/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN005615/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN005615/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN005615/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.01.2020
JN005615/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005615/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 151-371959
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://edrazbe.gov.si/edrazba/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za ureditev prostorov za UE Vrhnika in ureditev arhiva za UE Ljubljana na Vrhniki
Referenčna številka dokumenta: 4300-65/2019; ODVRH-20/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za ureditev prostorov za UE Vrhnika in ureditev arhiva za UE Ljubljana na Vrhniki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39131000
39132000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za ureditev prostorov za UE Vrhnika in ureditev arhiva za UE Ljubljana na Vrhniki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   10:30
Kraj: V aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.08.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.08.2019   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali poleg poleg shem kuhinj obstajajo še kakšne druge sheme notranje opreme?

ODGOVOR
Objavljen PZR zajema vse, kar obstaja.Datum objave: 22.08.2019   10:25
VPRAŠANJE
Prosimo za umik referenčnega pogoja po premičnih kovinskih regalih, saj projektov na trgu s takšno vrednostjo v zadnjih petih letih praktično ni bilo.
Prosim za združitev referenčnega pogoja tako za pohištvo kot kovino na enotno referenco in sicer za dobavo in montažo opreme vrednosti vsaj 200.000 brez ddv.

Ali pa vsaj razdelitev na sklope : 1. sklop pohištvo 2.sklop kovinska oprema.

Tako boste pridobili veliko več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik bo v tem delu pripravil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 22.08.2019   10:26
VPRAŠANJE
Ali pravilno zastopimo da zahtevate reference za dobo 5let 1x 150.000,00 EUR + referenco za pomične regala 2x v višini 200.00,00 EUR z DDV

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik bo v tem delu pripravil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 23.08.2019   09:33
VPRAŠANJE
PROSIMO ZA RISBE (OZNAČEBANJE IN OPREMA),
PZR dokumenti v razpisni dokumentacijo so prazni

ODGOVOR

Spoštovani,

vse skice, ki so na razpolago smo danes objavili na Portalu javnih naročil pod oznako ODVRH-20/2019.


Datum objave: 27.08.2019   08:38
VPRAŠANJE
spoštovani,
novih skic ni objavljenih

ODGOVOR
Spoštovani,

ne drži navedba, da nove skice niso objavljene. Potencialni ponudnik na spletni povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_709_709
v razdelku razpisna dokumentacija, klikne na zavihek "skice označevanja" s čimer se mu odpre mapa ODVRH-20_2019_skice.zip, v kateri se nahajajo skice.Datum objave: 27.08.2019   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na velikost in zahtevnost izvedbe premičnih regalov je zelo neobičajno, da ste zahtevane reference izrazito znižali. S tem ste odprli možnost tudi ponudnikom, ki nimajo ne kapacitet ne znanja izvesti predmetno zadevo v zahtevanih rokih, kar bi znalo privesti do naknadnih dogovarjanj in dodatnih aneksih k pogodbam. Strinjamo se, da z znižanjem reference odprete možnost več konkurenčnih ponudb, vendar bi to znižanje moralo biti v nekih normalnih okvirih, glede pač na velikost posla (kar je bistvo referenc). Znižana referenca predstavlja zgolj 1/6 povprečne vrednosti primerljivega sistema, zato bo s tako nizko referenco ponudnik težko dokazal, da je sposoben kvalitetno izvesti 6 krat večji posel.

Naročnika zato pozivamo, da zadevne reference ustrezno popravi (predlog nekje med prvotno in znižano vrednostjo).

S spoštovanjem!


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik obvešča, da v tem delu ne bo spreminjal razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila.