Dosje javnega naročila 005579/2019
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Blago: Nabava seizmične inštrumentacije
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN005579/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005579/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN005579/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN005579/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
JN005579/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 03.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005579/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 150-371124
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Vesna Deak
vesna.deak@nek.si
+386 74802436

Internetni naslovi
https://www.http.//nek.si
https://www.http.//nek.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319112/Bid.Document.__for_Strong_Motion_Seismic_Instr._System.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://tinyurl.com/y39x7rqh
na zgoraj navedeni naslov.
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: http://suppliers.nek.si.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava seizmične inštrumentacije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38293000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava seizmične inštrumentacije
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 900.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98113100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava seizmične inštrumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 900.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN), Hrvaščina (HR)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2019   14:52
VPRAŠANJE
I'm a prospective participant interested in this bidding.
I have two questions before entry.

1. Can a company residing in a non-EU country participate in this bidding?
NEK: YES
2. Although I have not submitted a prior bid letter, Is it possible to participate in this bidding, ?
NEK: YES

Best Regards

ODGOVOR

NEK ansers are below your questions.


Datum objave: 14.08.2019   08:50
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

may we kindly request NEK to publish/submit the supplemental data as listed in section 4 of technical specification SP-F3020 (page 4):
a) DCM-SD-085, Rev. 1,
b) B-811-405, Rev. E,
c) DC-SE-399-1014, Rev. 2.,
d) SP-S702, Rev. 10

Thank you and kind regards

ODGOVOR

NEK: Supplemental data are available at the Krško NPP following a previously signed agreement on confidentiality of data. You can send the request for confidentiality agreement to email: natasa.sagernik@nek.si .


Datum objave: 19.08.2019   09:05
VPRAŠANJE
Dear contracting authority,

Due to the lack of time for the offer preparation, I am kindly asking for an extension in the deadline of two weeks.

Thanks a lot in advance for your understanding.

Kindest regards,

ODGOVOR
NEK: We are extending the Bid submittal by 11 September 2019 at 10 p.m. at the latest.Datum objave: 28.08.2019   09:41
Potential Bidder's Question:
1. Contract Section 15.2 Equipment Insurance
Our insurance company would like us to add language to clarify that the equipment insurance is required on tools and equipment we use for installation, if any, and not for the equipment we would actually provide to the KRSKO. Therefore, we would like to propose to change the language as follows:
SELLER shall procure and maintain in full force and effect, until their removal, insurance of SELLERs materials, equipment, tools and other objects on Site for use during installation or other services, for their full replacement value. Insofar as possible, such insurance shall contain a waiver of recourse in favor of PURCHASER.

2. Contract Sections 12.3 & 12.4
Our warranty period matches common industry practices worldwide, that is 1 year warranty, per attached terms. Any additional years of warranty is considered extended and provided for additional price. Will this be a disqualifier of our bid?

3. Contract Section 22 (f)
We would like to take exception to this clause of the contract as all systems for nuclear power plants are built to order and in case NEK decides to terminate the contract we cannot technically speaking sell the equipment to another nuclear plant.

4. Bid Document Section 7. Criteria for Bid Evaluation
Kinemetrics would like to know whats the weight factor for fulfilling of technical specifications and for experience as only one (1) confirmed reference within last two (2) years is required.


Purchaser's Answers:
Ad.1.) This will be the matter of negotiations.
Ad.2.) NEK requires minimum 5 years warranty that should be included/calculated in a bid.
Ad.3.) This will be the matter of negotiations.
Ad.4.) Fulfilling of the technical specification requirements is condition for acceptance of bid ( see Bid Documentation, Section E, Attachment No. 6.); this is not criteria. The requested reference(s) is also the condition for bid acceptance, not criteria.Datum objave: 28.08.2019   16:28
Please, be advised that the following deadlines will be extended:
- Deadline for submittal of questions will be extended till September 4, 2019 at 2:00 p.m.
- Deadline for submital of bids will be extended till September 12, 2019 at 1:00 p.m.

Datum objave: 03.09.2019   09:57
VPRAŠANJE/QUESTIONS:
Please kindly clarify:
1- Final layout of NPP buildings (with building names shown), including the new monitored locations (WMB, DSB, BB2 building)
2- B7 is not going to be installed in WMB building. Please confirm.
3- Which function(s) of the previous installation (from dcm-sd-085r1.pdf file) are supposed to be present in the new installation?
4- The sensor "A0", (according to dcm-sd-085r1.pdf, section 2.1.2.1, is belonging to the RS Seismic Survey), has to be connected to the new system? If yes, what kind of connection and functionality is expected?

ODGOVOR/ANSWERS:
Ad. 1) The final layout of NPP buildings with sensor locations is shown in interim drawing B-811-405-E-CDP-IA which is available upon signature of Confidentiality Statement. You can send the request for Confidentiality Statement i.e. for the interim drawing to email: vesna.deak@nek.si. In case you already signed the Confidentiality Statement for the documents additionaly requested per this tender, the new one is not needed.
Ad. 2) B7 location is not existing.
Ad. 3)The existing system and complete installation will be fully replaced with the new system. The criteria and functionality of the new system is defined in Technical Specification SP-F3020, Rev.0.
Ad. 4) The sensor location A0 is not part of the new system.