Dosje javnega naročila 005417/2019
Naročnik: ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
Gradnje: Sanacija zamakanja na strehi športne dvorane in sistema ODT v športni dvorani Šolskega centra Postojna .
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.319,79 EUR

JN005417/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.07.2019
JN005417/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.07.2019
JN005417/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN005417/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2019
JN005417/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005417/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Cesta v Staro vas 2
6230
SI
Postojna
Slovenija
Milojka Škrlj
milojka.skrlj@guest.arnes.si
+386 08601650
+386 057262146

Internetni naslovi
http://www2.scpo.si/index.php

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://scpo.splet.arnes.si/sanacija-zamakanja-na-strehi-sportne-dvorane-in-sistema-odt-v-sportni-dvorani-solskega-centra-postojna/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11767
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija zamakanja na strehi športne dvorane in sistema ODT v športni dvorani Šolskega centra Postojna .
Referenčna številka dokumenta: JN 2/2019 -ŠVZ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del pri sanaciji zamakanja na strehi športne dvorane in sistema ODT (odvod dima in toplote )v športni dvorani Šolskega centra Postojna .
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba GOI del pri sanaciji zamakanja na strehi športne dvorane in sistema ODT (odvod dima in toplote )v športni dvorani Šolskega centra Postojna .
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogoji navedenimi v vzorcu pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.08.2019   11:15
Kraj: Informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.