Dosje javnega naročila 005387/2019
Naročnik: OBČINA POLJČANE, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
Gradnje: Rekonstrukcija odseka cest LC 440701 in JP 942021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005387/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.07.2019
JN005387/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005387/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POLJČANE
Bistriška cesta 65
2319
SI
Poljčane
Slovenija
Občina Poljčane
obcina@poljcane.si
+386 28029220
+386 28029226

Internetni naslovi
http://www.poljcane.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.poljcane.si/objavekat/javna-narocila/
ESPD: https://www.poljcane.si/objavekat/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11745
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija odseka cest LC 440701 in JP 942021
Referenčna številka dokumenta: 430-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija odseka cest LC 440701 in JP 942021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Rekonstrukcija odseka cest LC 440701 in JP 942021
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija odseka cest LC 440701 in JP 942021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.08.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2019   11:46
- prometno signalizacijo mora namestiti koncesionar za vzdrževanje cest, ki je v občini Poljčane Cestno podjetje Ptuj,
- naročnik nima zagotovljene deponije na razdalji 10 km,
- dovoljena je uporaba vseh nasipnih materialov z ustrezno dokumentacijo.