Dosje javnega naročila 005061/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije ZGIBNIK
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 452.254,00 EUR

JN005061/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN005061/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN005061/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019

    JN005061/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 148-364176

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
https://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
GOZDARSTVO


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije ZGIBNIK
Referenčna številka dokumenta: GMEH_1 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije ZGIBNIK ALPINE MARMOT tip: BWS 160 (2 KOSA)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 370.700,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije ZGIBNIK ALPINE MARMOT tip: BWS 160 (2 KOSA)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive

Razlaga:
Naročnik si je v odprtem postopku za dobavo gozdarske mehanizacije, ki je bilo objavljeno na portalu uradnega lista dne 19.01.2018 pod št. JN000349/2018-B01 pridržal pravico, da v skladu z b) točko tretjega odstavka 46. člena ZJN-3 v obdobju treh let od sklenitve pogodbe za dobavo gozdarske mehanizacije po tem javnem naročilu za dodatne dobave istovrstne gozdarske mehanizacije prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo mehanizacije ali za povečanje obsega obstoječe mehanizacije, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave po 46. členu ZJN-3 s prvotnim dobaviteljem. Naročnik ugotavlja, da bi zaradi zamenjave dobavitelja in nabave blaga, ki bi imelo drugačne tehnične lastnosti, bila povzročena neskladnost in nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem dobavljene mehanizacije, zato je utemeljeno, da se dodatne nabave izvedejo ob spoštovanju navedene izjeme.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005061/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 136-335164
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.07.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: GMEH_1 2019
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BIJOL zastopanje, proizvodnja d.o.o.
Livarska cesta 17
2367
SI
Vuzenica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 370.700,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 370.700,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.07.2019