Dosje javnega naročila 005392/2019
Naročnik: OBČINA KUZMA, Kuzma 60C, 9263 Kuzma
Storitve: Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami na območju občine Kuzma
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.314,40 EUR

JN005392/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.07.2019
JN005392/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN005392/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.10.2019
JN005392/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005392/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KUZMA
Kuzma 60C
9263
SI
Kuzma
Slovenija
Milan Matiš
obcina.kuzma@moj.net
+386 25558016
+386 25558018

Internetni naslovi
http://www.obcina-kuzma.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11753
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami na območju občine Kuzma
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami na območju občine Kuzma
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami na območju občine Kuzma
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.08.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2019   13:09
- za relacije pod točko 2. - prevozi s posebnimi potrebami:
točka Trdkova 4 (1 učenec) in vstopna točka Dolič 69 (1 učenka), torej 2 učenca in ne 3, kot je navedeno v Okvirno dnevno število otrok tri (3).
SKRATKA VSTOPNI TOČKI STA TRDKOVA 4 IN DOLIČ 69.
- Ure prihodov in odhodov, je zjutraj do 8.00 ure, domov oz. ura odhoda pa okrog 13.00 ure odvisno od urnika.
- Število prepeljanih kilometrov za potrebe v OŠ IV. Murska Sobota je 33,3 km v eno smer (relacija Trdkova 4 - Dolič 69 - Mačkovci - M. Sobota).