Dosje javnega naročila 005582/2019
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Blago: Dobava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.298.573,24 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005582/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005582/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN005582/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN005582/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.09.2019
JN005582/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN005582/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.03.2020
JN005582/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2020
JN005582/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2020
JN005582/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
JN005582/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.05.2020
JN005582/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN005582/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2020
JN005582/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005582/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 150-368919
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319482/Dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11815
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš
Referenčna številka dokumenta: 302/8-PMT/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš za Univerzo v Mariboru.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.064.404,30 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisarniški material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192121
30192130
30192700
30192800
30192900
30193000
30197000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava pisarniškega materiala za Univerzo v Mariboru.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 514.929,70 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tonerji in kartuše
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30125110
30125120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava tonerjev in kartuš za Univerzo v Mariboru.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 549.474,60 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2019   09:20
JN005582/2019-B01 - Dobava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš, datum objave: 05.08.2019 (EU 2 - SL - Obvestilo o naročilu)
Prispela vprašanja

Datum prejema: 07.08.2019 11:29
VPRAŠANJE ŠT. 1:

Spoštovani!

Ali je potrebno pri oddaji ponudbe priložit tudi vzorca okvirnih sporazumov ter obrazce št. 14/a, 14/b in 14c.

V naprej hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR ŠT. 1:
Pri oddaji ponudbe ni potrebno prilagati vzorcev okvirnih sporazumov.
S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca okvirnega sporazuma.

Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva, da ponudnik predloži Pooblastilo naročniku (Univerzi v Mariboru) za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb (obrazec št. 14/a) in Pooblastilo naročniku (Univerzi v Mariboru) za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (obrazec št. 14/b), medtem ko obrazca 14/c v fazi predložitve ponudb ni potrebno prilagati.

Datum prejema: 08.08.2019 15:03
VPRAŠANJE ŠT. 2:

Pozdravljeni,
glede na to, da je čas dopustov, ko imajo tudi naši dobavitelji dopust in posledično temu ne moremo preverjati cen in glede na obsežnost razpisa, vas prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in roka za predložitev ponudbe.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 2:
Rok za oddajo ponudb v konkretnem javnem naročilu je 30 dni od datuma, ko je bilo naročilo poslano v objavo, kar pomeni, da imajo ponudniki na voljo dovolj časa, da pripravijo ponudbo in pridobijo ustrezna potrdila.

Datum prejema: 09.08.2019 12:24
VPRAŠANJE ŠT. 3:

Pozdravljeni,
v tabeli Predračun je stolpec Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike.
Pri nekaterih artiklih je nemogoče navesti blagovno znamko, saj le-ta ni poznana oz. je proizvajalec nima. Ali lahko v takem primeru namesto blagovne znamke vpišemo proizvajalca?

ODGOVOR ŠT. 3:
Ponudniki lahko navedejo tudi proizvajalca artikla, v vsakem primeru pa mora iz opisa ponujenega artikla nedvoumno izhajati kateri artikel ponudnik pri vsaki ponudbeni postavki ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo, da se navedeni del predračuna nanaša na tehnične specifikacije predmetnega javnega naročila, ki jih po preteku roka za oddajo ponudb ni mogoče spreminjati ali dopolnjevati (89. člen ZJN-3).

Datum prejema: 12.08.2019 09:11
VPRAŠANJE ŠT. 4:

Spoštovani!

Ali lahko namesto obrazca 14a in 14 b: Pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih in fizičnih oseb, priložimo pridobljena potrdila o nekaznovanosti s strani Ministrstva za pravosodje.

ODGOVOR ŠT. 4:
Ne, naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva, da ponudnik predloži Pooblastilo naročniku (Univerzi v Mariboru) za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb (obrazec št. 14/a) in Pooblastilo naročniku (Univerzi v Mariboru) za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (obrazec št. 14/b).

Datum prejema: 12.08.2019 13:51
VPRAŠANJE IN ODGOVOR ŠT. 5:

Spoštovani,

prosimo za pojasnila in potrditve.

1) V ponudbeni dokumentaciji navajate, da morajo biti cene zaokrožene na dve decimalki. Prosimo, da ponudnikom dovolite, da cene popravimo na štiri decimalna mesta, saj imajo določeni artikli zelo nizko ceno (npr. kuverte, ), ki jo je moč izraziti le na 4 decimalke.

Odgovor: Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1, v katerem bo omogočeno vpisovanje cen na štiri decimalna mesta.

2) V predračunu navajate: »V stolpec "Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike" ponudnik za vsak artikel (postavko) vpiše blagovno znamko, komercialno ime model in karakteristike (npr. dimenzije).» Ker je zaradi različnih virov dobav pri dobaviteljih včasih proizvajalca težko določiti, vas prosimo, da lahko, da v primeru, če ne moremo nedvoumno zapisati proizvajalca, lahko zapišemo blagovno znamko artikla ali obratno (npr. proizvajalci map nimajo navedene blagovne znamke?

Odgovor:
Ponudniki lahko navedejo tudi proizvajalca artikla, v vsakem primeru pa mora iz opisa ponujenega artikla nedvoumno izhajati kateri artikel ponudnik pri vsaki ponudbeni postavki ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo, da se navedeni del predračuna nanaša na tehnične specifikacije predmetnega javnega naročila, ki jih po preteku roka za oddajo ponudb ni mogoče spreminjati ali dopolnjevati (89. člen ZJN-3).

3) 3. Obrazec 0,14 ovoj za spise, enostranski tisk, 90 g, različne barve (zavoj = 50 kos) - Ali lahko ponudimo ovoje za spise vsaj 90g?

Odgovor:
Ponudniki lahko upoštevajo pri ponudbeni postavki pod zap. št. 3 odstopanje pri gramaturi 90 g/m2 +/- 5 %.

4) 27. Obrazec 8,248 - Odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja Obr. 8.248 je oznaka obrazca "Sprememba podatkov o zaposlenih osebah pri poslovnem subjektu M-3A". Obrazec odjava iz pokojninskega in inv. zav. Pa je obrazec I.247B (M2), ki pa ste ga že navedli pod zap.št. 26. Ali lahko ponudimo obrazec 8.248 - Sprememba podatkov o zaposlenih osebah pri poslovnem subjektu M-3A?

Odgovor:
Naročnik bo ponudbeno postavko pod zap. št. 27 črtal iz predračuna, količine pa dodal k ponudbeni postavki pod zap. št. 26. Ponudnike prosimo za upoštevanje spremembe.

5) 29. Obrazec 13,270 - Namizni koledar Akta Ali lahko ponudimo namizni koledar, ki odstopa po velikosti vendar ima enako postavitev?

Odgovor: Ne.

6) 35. Paus papir A4 92 gr (+/- 2 gr) (zavitek = 250 kos) Ali ponudimo ceno za zavitek ali za kos?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo ceno za zavitek, naročnik bo popravil mersko enoto v zavitek.

7) 37. Računski trak 57mm x 70 m 1+0 (zavitek = 10 kos) Pri računskih rolah oznaka 70 ni oznaka za metre, temveč oznaka za FI oz. premer role. Prosimo da potrdite, da ponudniki lahko ponudimo računsko rolo širine 57mm x FI role 70 mm 1+0.

Odgovor: Ponudniki ponudijo računski trak širine 57 mm 1+0 s premerom 70 mm.

8) 38. Računski trak 57 mm X 70 m 1+0 Pri računskih rolah oznaka 70 ni oznaka za metre, temveč oznaka za FI oz. premer role. Prosimo da potrdite, da ponudniki lahko ponudimo računsko rolo širine 57mm x FI role 70 mm 1+0.

Odgovor: Ponudniki ponudijo računski trak širine 57 mm 1+0 s premerom 70 mm.

9) 40. Zvezek, A5, s črtami, 96-100 listni Ali lahko ponudimo zvezek s trdimi platnicami?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom v predračunu.

10) 41. Zvezek, A5, s črtami, 48 listni Ali lahko ponudimo standarden zvezek A5 s črtami, ki ima 52 listov?

Odgovor: Da.

11) 45. Blok kolegij ali stenogramski, A4, s črtami, brez spirale (lepljen), 50 listni. Prosimo, da potrdite, da ponudniki lahko ponudimo le blok brez spirale, kajti blok kolegij ima spiralo.

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom v predračunu, brez spirale (lepljen).

12) 46. Blok kolegij, A5, brez črt in brez spirale (lepljen), 50 listni. Prosimo, da potrdite, da ponudniki lahko ponudimo le blok brez spirale, kajti blok kolegij ima spiralo.

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom v predračunu, brez spirale (lepljen).

13) 48. Blok kolegij, A5, s črtami in spiralo (zgoraj), 80 listni - Standardni A5 bloki s črtami in spiralo zgoraj so 50 listni. Ali lahko ponudimo 50 listen blok?

Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo 50 listni blok. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

14) 51. Kuverta B6, dimenzija 180 x 120 mm, bela, gramatura 80g/m2, brez okna, s silikonskim trakom (zavitek = 100 kuvert) Dimenzija B6 je 125x176 mm. Ali lahko ponudimo kuverte velikosti 125x176 mm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo kuverte dimenzij 125 x 176 mm, naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

15) 55. do 64. Kuverta, oblazinjena Na trgu je več različnih ponudnikov oblazinjenih kuvert, vendar nekateri navajajo notranjo nekateri pa zunanjo dimenzijo kuvert. Ali lahko ponudimo kuverte, ki po oznakah (št.1, št.2,) ustrezajo, po velikosti pa odstopajo +/-1cm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikle skladno z opisom iz predračuna, razen za artikla pod zap. št. 56 (12x21 cm) in artikel pod zap. št. 60 (22x33 cm). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

16) 60. Kuverta, oblazinjena, št. 6 - velikost: 22x30 cm, silikonsko zapiranje Velikost oblazinjene kuverte št. 6 je cca. 22x34 cm. Ali lahko ponudimo oblazinjeno kuverto velikosti 22x34 cm z minimalnim odstopanjem +/-1 cm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo za artikel pod zap. št. 60 kuverte velikosti 22x33 cm. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

17) 75. Kuverta B6, dimenzija 180 x 120 mm, gramatura 80g/m2, brez okna, s silikonskim trakom, modre barve (zavitek = 100 kuvert) Dimenzija B6 je 125x176 mm. Ali lahko ponudimo kuverte velikosti 125x176 mm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo kuverte dimenzij 125 x 176 mm, naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

18) 78. Kuverta vrečka C4, dimenzija 230 x 320mm, bela, gramatura 120g, brez okna, s silikonskim trakom Dimenzija C4 je 229x324 mm. Ali lahko ponudimo ovojnico velikosti 229x324 mm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo kuverte dimenzij 229x324mm, naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

19) 81. Arhivska škatla 545X363X317 za 6 registratorjev Donau ali enakovredno Donau škatla za 6 registratorjev, je deklarirana v velikosti 522x315x305mm. Ali lahko ponudimo škatlo v deklariranji velikosti?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo arhivsko škatlo za 6 registratorjev dimenzij 370 x 558 x 315 mm, naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

20) 82. Lističi za označevanje, velikost lističa 12x43mm, v kompletu lističi 4 barv (Post IT Mini 1683-4AB ali enakovredno) Ali lahko ponudimo lističe za označevanje, velikost lističa 12,5x43mm, v kompletu lističi 4 barv?

Odgovor:
Pravilen naziv artikla je POST IT označevalci 683 - 4AB, barvni. Ponudniki lahko ponudijo tudi predlagano dimenzijo pod pogojem, da je v pakiranju enako število lističev. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

21) 83. Lističi za označevanje, velikost lističa 25mm x 43mm, z znakom "!" in puščico (zavitek = 50 lističev) Ali lahko ponudimo lističe za označevanje, velikost lističa 25,4 x 43,2 mm, z znakom "!" in puščico?

Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo tudi predlagano dimenzijo pod pogojem, da je v pakiranju enako število lističev.

22) 84. Lističi za označevanje (oznaka puščice), velikost lističa 12mm x 43mm, v zavitku štiri barve Ali lahko ponudimo lističe za označevanje, velikost lističa 12,5x43mm, v zavitku 4 barve?

Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo tudi predlagano dimenzijo pod pogojem, da je v pakiranju enako število lističev.

23) 85. TIX blok 38 x 51, 100 listni, tri barve Ali lahko ponudimo samolepilne bloke velikosti 40x50mm, 100 listni, tri barve?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo papirno kocko s samolepilnimi lističi dimenzij 38x51 mm (+/-2 mm), najmanj 100 listov. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

24) 86. TIX blok 51 x 51, 250 listni, različne barve Blagovna znamka TIX ni več dobavljiva in je na trgu veliko primerljivih samolepilnih blokov in kock, prosimo za potrditev, da lahko ponudimo kocko velikosti 50x50, 240 listna in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 250 lističev.

Odgovor:
Ponudniki ponudijo papirno kocko dimenzij 51x51 (+/-2 mm), najmanj 250 listov, enakovredno Tix. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

25) 89. TIX blok 75 x 75, 450 listni, enobarvni Blagovna znamka TIX ni več dobavljiva in je na trgu veliko primerljivih samolepilnih blokov in kock, vendar NE enobarvnih. Ali lahko ponudimo samolepilno kocko v različnih barvah?

Odgovor:
Da, ponudniki lahko ponudijo kocko v različnih barvah. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

26) 90. TIX blok 127 x 76 mm, 100 listni, različne barve Ali lahko ponudimo samolepilni blok velikosti 125x75 mm, 100 listni, različne barve?

Odgovor:
Da, ponudniki lahko ponudijo papirno kocko dimenzij 127x76 mm (+/-2 mm) najmanj 100 listov. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

27) 92. TIX blok, velikost 51 x 38 mm, 100 listni, različne barve (zavitek = 12 blokov) Ali lahko ponudimo samolepilne bloke velikosti 40x50mm, 100 listni, različne barve?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo papirno kocko s samolepilnimi lističi dimenzij 38x51 mm (+/-2 mm), najmanj 100 listov. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

28) 94. Lističi za označevanje, velikost lističa 25 mm x 40 mm, različne barve, 50 lističev (v kvaliteti 3M ali enakovredno) Ali lahko ponudimo označevalce, velikosti 25 mm x 43 mm?

Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo tudi predlagano dimenzijo, upoštevati pa morajo enako parkiranje (50 listkov).

29) 95. Lističi (puščice) za označevanje, pet barv (20 lističev vsake barve), velikost lističa 12x43 mm (Post IT 684-ARR1 ali enakovredno) Ali lahko ponudimo lističe (puščice) za označevanje, pet barv (25 lističev vsake barve), velikost lističa 12x44 mm?

Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo tudi predlagano dimenzijo, upoštevati pa morajo enako parkiranje (20 lističev vsake barve).

30) 96. Računski trak 37,5 mm X 70 m 1+0 FI-12 Pri računskih rolah oznaka 70 ni oznaka za metre, temveč oznaka za FI oz. premer role. Prosimo da potrdite, da ponudniki lahko ponudimo računsko rolo širine 37,5mm x FI role 70 mm x FI tulca 12mm 1+0.

Odgovor:
Ponudniki ponudijo računski trak širine 37,5mm x FI role 70 mm x FI tulca 12mm 1+0.

31) 97. Računski trak 57 mm X 60 m 1+0 Pri računskih rolah oznaka 70 ni oznaka za metre, temveč oznaka za FI oz. premer role. Prosimo da potrdite, da ponudniki lahko ponudimo računsko rolo širine 57mm x FI role 60 mm 1+0.

Odgovor:
Ponudniki ponudijo računski trak širine 57mm x FI role 60 mm 1+0.

32) 104. Namizni koledar s prozorno PVC steno in kovinsko sponko, tedenski (blok zamenljiv) Ali lahko ponudimo namizni koledar s prozorno pleksi steno in kovinsko sponko, tedenski (blok zamenljiv)?

Odgovor: Da.

33) 105. Rezervni blok za namizni koledar (tedenski) Ali ponudimo rezervni blok za namizni koledar (tedenski), ki ustreza koledarju pod zap.št. 105?

Odgovor: Da.

34) 109. PVC kocka z barvnimi lističi, velikost 10 x 10 x 10 cm, v kocki cca. 750 lističev Različni proizvajalci različno deklarirajo izdelke. Nekateri imajo kot velikost navedno PVC škatlico, nekateri pa velikost lističev. Ali lahko ponudimo PVC kocko z barvnimi lističi velikosti 102x86x56 cm? V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo, da navedete blagovno znamko artikla, ki izpolnjuje vaše zahteve.

Odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla na naslednji način: PVC kocka z barvnimi lističi, velikost 95x95x95 mm, v kocki je vsaj 700 lističev. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

35) 110. PVC kocka z belimi lističi, velikost 10 x 10 x 10 cm, v kocki cca. 750 lističev Različni proizvajalci različno deklarirajo izdelke. Nekateri imajo kot velikost navedno PVC škatlico, nekateri pa velikost lističev. Ali lahko ponudimo PVC kocko z belimi lističi velikosti 90x90x90 cm? V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo, da navedete blagovno znamko artikla, ki izpolnjuje vaše zahteve.

Odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla na naslednji način: PVC kocka z belimi lističi, velikost 95x95x95 mm, v kocki je vsaj 700 lističev. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

36) 112. Vrečka papirnata nosilna, velikost 30 X 40 X 15 mm (+/- 10 %) Ali ste mislili 30x40x15 cm (+/-1 10 %)?

Odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla na naslednji način: Vrečka papirnata nosilna, velikost 30 x 40 x 15 cm (+/- 10 %). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

37) 141. Sponke razcepne z okroglo glavo, medeninaste, dolžine 17 mm (škatla = 80 razcepk) Ali lahko ponudimo razcepne sponke v pakiranju 100 kos in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 80 kos?

Odgovor: Da.

38) 147. Kovinske sponke 30-32 mm, barvne (škatla = 100 sponk) Ali lahko ponudimo kovinske sponke 30-33 mm, barvne?

Odgovor: Da.

39) 149. Kovinske sponke 60 mm (škatla = 100 sponk) Ali lahko ponudimo sponke 57mm?

Odgovor: Ne.

40) 160. Spenjač, 25 listni (v kvaliteti Leitz ali enakovredno) Ali lahko ponudimo spenjač, vsaj 25 listni?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

41) 163. Luknjač, 20 listni, 2 luknji, z vodilom Ali lahko ponudimo luknjač, vsaj 20 listni, 2 luknji, z vodilom?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

42) 166. Luknjač, 250 listni, 2 luknji, z vodilom (Leitz 5182 ali enakovredno) Ali lahko ponudimo luknjač, vsaj 250 listni, 2 luknji, z vodilom?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

43) 170. Lepilo na rolerju, možnost menjave polnila, 14 m (Pritt ali enakovredno) Ali lahko ponudimo lepilo na rolerju, možnost menjave polnila, 15m?

Odgovor: Da.

44) 171. Polnilo za roler, dolžina cca 14 m, kompatibilno s prejšnjim artiklom (Pritt ali enakovredno) Ali lahko ponudimo polnilo za roler, dolžine 15m, kompatibilno s prejšnjim artiklom?

Odgovor: Da.

45) 179. Korekturna miška v traku, PVC ohišje, širina 5mm, dolžina cca. 6-8 m (Edigs ali enakovredno) Ali lahko ponudimo korekturno miško v traku, širine 5mm, dolžine 10m?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel korekturna miška v traku, PVC ohišje, širina 5mm, dolžina vsaj 8 m (Edigs ali enakovredno).

46) 180. Vlažilec prstov, vsebina 18-20 g (Edigs ali enakovredno) Ali lahko ponudimo vlažilec prstov, vsebine 20ml?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

47) 183. Trobojnica - vrvica, debelina 1,25mm, navitje 25m Standardno navitje trobojnice - vrvice je 100m. Ali lahko ponudimo trobojnico - vrvico, debeline 1,25mm, navitje 100m in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 25m?

Odgovor: Da.

48) 195. Magnetki, premer 24 mm, različne barve (zavitek = 10 magnetkov) Ali lahko ponudimo magnete v 6 kos, in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 10 kos?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

49) 196. Magnetki, premer 32 mm, različne barve (zavitek = 10 magnetkov) Ali lahko ponudimo magnete, premer 30mm, različne barve?

Odgovor: Da.

50) 201. Rezervna rezila za olfa nož, širina 18 mm (zavitek = 12 rezil) Standardno so rezervna razila pakirana po 10 rezil. Ali lahko ponudimo rezervna rezila za olfa nož v pakiranju 10 rezil in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 12 rezil?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel Rezervna rezila za olfa nož, širina 18 mm (zavitek = 10 rezil). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

52) 202. Rezervna rezila za olfa nož, širina 9 mm (zavitek = 12 rezil) Standardno so rezervna razila pakirana po 10 rezil. Ali lahko ponudimo rezervna rezila za olfa nož v pakiranju 10 rezil in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 12 rezil?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel Rezervna rezila za olfa nož, širina 9 mm (zavitek = 10 rezil). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

53) 206. Brisalo za magnetno tablo, magnetna, možnost menjave filca (Dahle 95099 ali enakovredno) Različne blagovne znamke imajo različne velikosti gobic, nobena ni natančno enaka drugi, po kvaliteti pa so enake navedeni gobi. Ali lahko ponudimo gobico primerljive kakovosti, magnetna, z možnostjo menjave filca, ki pa odstopa po velikosti?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel, ki po velikosti odstopa +/- 5 mm glede na mere artikla
DAHLE 95099 (153x55x45 mm).

54) 207. Rezervni filc za gobice za brisanje magnetnih tabel (zavitek = 12 gobic) Ali lahko ponudimo rezervni filc za gobice pod zap.št. 206, v pakiranju 10 krpic in ceno zaradi primerljivosti ponudb ceno preračunamo na zahtevanih 12 krpic?

Odgovor: Da.

55) 211. Registrator A4/40-50, samostoječ, plastificiran, z zamenljivo etiketo, različne barve Ali lahko ponudimo registrator A4/40-55, samostoječ, plastificiran, z zamenljivo etiketo, različne barve?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

56) 220. Pregradni karton A4 (večji), velikost 23 x 29,7cm, različne barve Ali lahko ponudimo pregradni karton velikosti 22,5 x 30 cm?

Odgovor: Da.

57) 221. Pregradni karton 225x100mm, različne barve (zavitek = 10 kartonov) Ali lahko ponudimo pregradni karton velikosti 230 x 100 mm?

Odgovor: Da.

58) 225. Mapa prešpan s klapo, A4, 320 g, različne barve Ali lahko ponudimo mapo prešpan s klapo, A4, vsaj 320g, različne barve?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

59) 236. Mapa PP, za format A4, L, 90 my, zgoraj in ob strani odprta ("zavitek = 50 map v kvaliteti Esselte ali enakovredno") Ali lahko ponudimo mapo, ki ima vsaj 90 mikronov?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

60) 237. Mapa PP, za format A4, 90 my, z luknjanjim belim robom, odpiranje na vrhu, sijaj ( "zavitek = 50 map v kvaliteti Plastibor ali enakovredno") Ali lahko ponudimo mapo, ki ima vsaj 90 mikronov?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

61) 267. Barva za žige, 28 ml, različne barve Ali lahko ponudimo barvo za žige, 30ml, različne barve?

Odgovor: Da.

62) 274. Blazinica Colop E-50, različne barve Blazinica Colop E-50 ne obstaja. Ali lahko ponudimo blazinico Colop E/50/1?

Odgovor: Da.

63) 303. Permanentni flomaster, debelina pisanja 2 mm, oglata konica, različne barve (Staedtler Lumocolor 352 ali enakovredno ) Ali ste mislili okrogla konica?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel Permanentni flomaster, debelina pisanja 2 mm, okrogla konica, različne barve (Staedtler Lumocolor 352 ali enakovredno). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

64) 305. Permanentni flomaster z dvema konicama debeline 0,3 mm in 0,5 mm, v različnih barvah (Pilot SCA-TM CD-DVD ali enakovredno) Pilot marker z navedeno oznako ima konici z debelinama 0,4 mm in 0,8 mm. Ali lahko ponudimo marker, ki ima konici 0,4 in 1,0 mm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

65) 358. Baterijski vložek, oznaka LR61, napetost 9V (zavitek = 1 baterija) Ali lahko ponudimo baterijo z oznako 6LR61, 9V?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel Baterijski vložek, oznaka 6LR61, 9V (zavitek = 1 baterija). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

Datum prejema: 13.08.2019 09:13
VPRAŠANJE ŠT. 6:

Spoštovani!

1) 339. PVC platnica za spiralno vezavo, A4, transparentna, debelina 200 mµ - Ali ste z navedeno oznako "mµ" mislili mikrone in želite, da vam ponudimo platnice za spiralno vezavo A4 debeline 200 mikronov oz. 0,20 mm?

Odgovor: Da.

2) 340. PVC platnica za spiralno vezavo, A4, transparentna, debelina 250 mµ - Ali ste z navedeno oznako "mµ" mislili mikrone in želite, da vam ponudimo platnice za spiralno vezavo A4 debeline 250 mikronov oz. 0,25mm?

Odgovor: Da.Datum prejema: 13.08.2019 13:12
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

VPRAŠANJE ŠT. 7:
Spoštovani!

Večina map, ki jih imate navedene v predračunu niso velikosti A4, zato prosimo za potrditev, da pri mapah pod zap.št. 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 232., 233., 235., 238., 242., 241., 242., 243. in 244., lahko upoštevamo navedbo »za format A4«.

ODGOVOR ŠT. 7:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

Datum prejema: 13.08.2019 13:16

VPRAŠANJE ŠT. 8:

Spoštovani,
imamo vprašanje, in sicer za sklop 1, zap. št. 95 - lističi (puščice) za označevanje, pet barv (20 lističev vsake barve), velikost lističa 12x43mm, Post-it 684-ARR1 ali enakovredno: ali lahko ponudimo lističe (puščice) za označevanje, pet barv (25 lističev vsake barve), velikost lističa 12x45mm.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 8:
Ponudniki lahko ponudijo tudi predlagano dimenzijo, upoštevati pa morajo enako parkiranje (20 lističev vsake barve).

Datum prejema: 13.08.2019 15:19
VPRAŠANJE ŠT. 9:

Pozdravljeni,
prosimo za odgovore:

SKLOP 1
1) Zap. št. 31 UPN A4, 3 na poli: navedeni obrazci se ne uporabljajo več. Verjetno ste mislili obrazce 3 na poli s QR kodo. Prosimo vas za potrditev.

Odgovor:
Da. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

2) Zap. št. 48 blok kolegij, A5, s črtani in spiralo (zgoraj), 80 listni: po raziskavi trga ugotavljamo, da blok s spiralo zgoraj z 80 listi ne obstaja. Obstaja blok s spiralo zgoraj s 50 listi, ali pa blok s spiralo levo z 80 listi takšen artikel pa je naveden pod zap. št. 39.Ali vam lahko torej ponudimo blok s spiralo zgoraj s 50 listi?

Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo artikel Blok kolegij A5 s črtami in spiralo (zgoraj), 50 listni. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

3) Zap. št. 51 kuverta B6, dimenzija 180x120mm, bela, gramatura 80g/m2, brez okna, s silikonskim trakom: točna dimenzija formata B6 je 176x125mm. Ali vam lahko torej ponudimo kuverte dimenzije 176x125mm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo kuverte dimenzij 125 x 176 mm, naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

4) Zap. št. 52 kuverta B4, dimenzija 353x250mm, rjava, gramatura 80g/m2, brez okna, s silikonskim trakom: običajno so kuverte formata B4 izdelave iz 90 ali 100 g/m2 papirja. Ali lahko ponudimo torej kuverte z gramaturo vsaj 80g/m2, kar pomeni tudi 90 ali 100g/m2 ?

Odgovor: Da.

5) Zap. št. 54 kuverta C4, dimenzija 324x229mm, bela, gramatura 100g/m2, silikonsko zapiranje: običajno so kuverte formata C4 izdelave iz 90 gr. papirja. Ali lahko ponudimo torej kuverte z gramaturo 90g/m2 ?

Odgovor:
Da, naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

6) Zap. št. 55-59 in 61-64 kuverta, oblazinjena, različne velikosti, silikonsko zapiranje: različni proizvajalci različno merijo oblazinjene kuverte, nekateri merijo notranjo, nekateri zunanjo mero. Zaradi tega se dimenzije kuvert malce razlikujejo. Ali vam lahko ponudimo oblazinjene kuverte, pri katerih se dimenzija razlikuje +/- 1 cm ?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikle skladno z opisom iz predračuna, razen za artikla pod zap. št. 56 (12x21 cm) in artikel pod zap. št. 60 (22x33 cm). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

7) Zap. št. 60 kuverta, oblazinjena, št. 6 velikost 22x30cm, silikonsko zapiranje: oblazinjena kuverta št. 6 je v dimenziji 22x34cm oz. +/- 1cm. Ali vam lahko torej ponudimo oblazinjeno kuverto dimenzije 22x34cm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikle skladno z opisom iz predračuna, razen za artikel pod zap. št. 60 (22x33 cm). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.


8) Zap. št. 75 kuverta B6, dimenzija 180x120 mm, gramatura 80g/m2, brez okna, s silikonskim trakom, modre barve: točna dimenzija formata B6 je 176x125mm. Ali vam lahko torej ponudimo kuverte dimenzije 176x125mm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo kuverte dimenzij 125 x 176 mm, naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

9) Zap. št. 78 kuverta vrečka C4, dimenzija 230x320mm, bela, gramatura 120g, brez okna, s silikonskim trakom: točna dimenzija formata C4 je 229x324mm. Ali vam lahko torej ponudimo kuverte dimenzije 229x324mm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo kuverte dimenzij 229x324mm, naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

10) Zap. št. 79 arhivska škatla iz kartona, s pokrovom na zgib, ojačani reži za držalo, velikost cca. 43,9x24,2x24,5cm: ali lahko ponudimo arhivsko škatlo iz kartona, s pokrovom na zgib, ojačani reži za držalo, velikost 43,9x24,2x34,5cm ?

Odgovor:
Da, ponudniki ponudijo arhivsko škatlo velikosti 43,9 x 24,2 x 34,5 cm. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

11) Zap. št. 82 lističi za označevanje, velikost lističa 12x43mm, v kompletu lističi 4 barv, Post it mini 1683-4AB ali enakovredno: lističi Post it 1683-4AB ne obstajajo, pač pa obstajajo 683-4AB, ki so v velikosti 11,9x43,1. Ali lahko ponudimo torej lističe v velikosti 11,9x43,1 oz. lističe 4 barv v velikosti 12x45mm ?

Odgovor:
Pravilen naziv artikla je POST IT označevalci 683 - 4AB, barvni. Ponudniki lahko ponudijo tudi predlagano dimenzijo pod pogojem, da je v pakiranju enako število lističev. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

12) Zap. št. 83 lističi za označevanje, velikost lističa 25mm x 43mm, z znakom ''!'' in puščico: ali lahko ponudimo lističe za označevanje, velikost lističa 25,4mm x 43,2mm, z znakom ''!'' in puščico ?

Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo tudi predlagano dimenzijo pod pogojem, da je v pakiranju enako število lističev. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

13) Zap. št. 86 tix blok 51x51, 250 listni, različne barve: ali lahko ponudimo tix blok z odstopanjem v dimenziji +/- 1mm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo papirno kocko dimenzij 51x51 (+/- 2 mm), najmanj 250 listov, enakovredno Tix. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

14) Zap. št. 87 tix blok 75x75, 100 listni, Z-notes, različne barve: ali lahko ponudimo tix blok z odstopanjem v dimenziji +/- 1mm?

Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo blok dimenzij 75x75 (+/- 2 mm). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

15) Zap. št. 88 tix blok 75x75, 100 listni, različne barve: ali lahko ponudimo tix blok z odstopanjem v dimenziji +/- 1mm?

Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo blok dimenzij 75x75 (+/- 2 mm). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

16) Zap. št. 89 tix blok 75x75, 450 listni, enobarvni: ali lahko ponudimo tix blok z odstopanjem v dimenziji +/- 1mm?

Odgovor:
Da, ponudniki lahko ponudijo tix blok 75x75, z odstopanjem v dimenziji +/- 2 mm. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

17) Zap. št. 93 lističi za označevanje, velikost lističa 20 mm x 50 mm, 4 barvni (40 lističev vsake barve): ali lahko ponudimo lističe za označevanje, velikost lističa 20 mm x 50 mm, 4 barvni (50 lističev vsake barve)?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

18) Zap. št. 94 lističi za označevanje, velikost lističa 25 mm x 40 mm, različne barve, 50 listov: lističi za označevanje v navedeni dimenziji ne obstajajo, obstajajo pa v dimenziji 25x43mm. Ali lahko torej ponudimo lističe v dimenziji 25x43mm?

Odgovor:
Da. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

19) Zap. št. 95 lističi (puščice) za označevanje, pet barv (20 lističev vsake barve), velikost lističa 12x43mm, Post-it 684-ARR1 ali enakovredno: navedeni lističi so v dimenziji 11,9x43,1mm. Ali lahko ponudimo torej lističe v dimenziji 11,9x43,1?

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

20) Zap. št. 122 škarje, jeklene, ergonomske oblike, dolžine 13 cm +/- 1cm: ali lahko ponudimo škarje s kovinskim rezilom, ročaji škarij pa so zaradi boljšega oprijema plastični?

Odgovor:
Ne, ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna, ki ga naročnik dopolnjuje na naslednji način: škarje, jeklene, ergonomske oblike z držalom iz posebne mehke gume, dolžine 13 cm +/- 1cm. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

21) Zap. št. 123 škarje, jeklene, ergonomske oblike, dolžine 18 cm +/- 1cm: ali lahko ponudimo škarje s kovinskim rezilom, ročaji škarij pa so zaradi boljšega oprijema plastični?

Odgovor:
Ne, ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna, ki ga naročnik dopolnjuje na naslednji način: škarje, jeklene, ergonomske oblike z držalom iz posebne mehke gume, dolžine 18 cm +/- 1cm. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

22) Zap. št. 124 škarje, jeklene, ergonomske oblike, dolžine 26 cm +/- 1cm: ali lahko ponudimo škarje s kovinskim rezilom, ročaji škarij pa so zaradi boljšega oprijema plastični?

Odgovor:
Ne, ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna, ki ga naročnik dopolnjuje na naslednji način: škarje, jeklene, ergonomske oblike z držalom iz posebne mehke gume, dolžine 26 cm +/- 1cm. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

23) Zap. št. 140 risalni žebljički, barvni mix, škatla = 100 žebljičkov: ali lahko ponudimo risalne žebljičke barvne, ki so pakirani 120/1, ceno pa zaradi primerljivosti preračunamo na 100/1?

Odgovor: Da.

Datum prejema: 14.08.2019 14:34
VPRAŠANJE ŠT. 10:

Pozdravljeni!
1) 1.Obrazec 0,14 ovoj za spise, brez črt, 90 g, različne barve Ker na slovenskem tržišču ne najdemo ponudnika, ki ima v ponudbi barvne ovoje "brez črt", prosimo, da navedete blagovno znamko, ki izpolnjuje vaše zahteve, ali potrdite, da lahko ponudimo rjave ovoje brez črt v gramaturi vsaj 90g.

Odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla pod zaporedno številko 1, ki se glasi: Obrazec 0,14 ovoj za spise, brez tiska, bele ali rjave barve, vsaj 90 g. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

2) 3.Obrazec 0,14 ovoj za spise, enostranski tisk, 90 g, različne barve Ovoj za spise, enostranski tisk, 90g, različne barve ne obstaja. Ali lahko ponudimo ovoje za spise, 100g?

Odgovor:
Ponudniki lahko upoštevajo pri ponudbeni postavki pod zap. št. 3 odstopanje pri gramaturi 90 g/m2 +/- 5 %.

3) 79. Arhivska škatla iz kartona, s pokrovom na zgib, ojačani reži za držalo, velikost cca. 43,9x24,2x24,5cm Ali ste mislili škatlo velikosti cca. 43,9x24,2x34,5?

Odgovor:
Da, ponudniki ponudijo arhivsko škatlo velikosti 43,9 x 24,2 x 34,5 cm. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

4) 108. Poslovnik 20x26, trde platnice, različne barve, z večletnim koledarjem, cca. 200 strani, papir 80g Ali lahko ponudimo Poslovnik, ki ima 70g papir? V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo, da navedete blagovno znamko ali proizvajalca, ki trži poslovnike, ki imajo 80g papir.

Odgovor: Da, naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

5) 136. Radirka v obliki svinčnika Staedtler ali enakovredno Staedtler ima različne radirke v obliki svinčnika. Ali ponudimo radirko v obliki svinčnika, ki ima na vrhu metlico, ali radirko v obliki svinčnika, ki se jih lahko zamenja vložek oz. radirka?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo radirko v obliki svinčnika, ki se ji zamenja vložek radirke. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

6) 225. Mapa prešpan s klapo, A4, 320 g, različne barve Standardno so prešpan mape izdelane iz 450g kartona. Ali lahko ponudimo mapo prešpan s klapo, za A4, 450g, različne barve?

Odgovor:
Da, ponudniki ponudijo gramaturo vsaj 320 g za artikel. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

7) 255. Držalo za knjige, kovinsko, L oblike, dimenzija cca. 13,4x19x11mm, debelina materiala vsaj 1mm, različne barve Ker na slovenskem tržišču ne najdemo izdekla, ki izpolnjuje vaše zahteve (velikost in različne barve), prosimo, da navedete artikel primerljalne kakovosti, ki je enako dostopen vsem ponudnikom.

Odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 255 na naslednji način: držalo za knjige, kovinsko, L oblike, srebrne ali črne barve, primerljivo z artiklom OBLIKOVINA A4 92054

8) 256. Kaseta za viseče mape LEITZ, PVC, dimenzije 400x275x170mm (zunaje mere), različne barve Ali želite ponudbo za artikel kot Leitz 1993, katerega deklarirana velikost je 395x273x17? V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo, da navedete blagovn znamko in artikel, ki izpolnjuje vaše zahteve.

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel Leitz 1993, v velikosti (ŠxVxG): 395 x 273 x 170 mm. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

9) 312. Marker za pisanje po magnetnih tablah, debelina pisanja 2-5 mm, različne barve, možnost menjave vložkov - Pilot Board Master WBMA-VBM ali enakovredno Marker Pilot ima debelino pisanja 2,3mm. Ali lahko ponudimo marker za pisanje po belih tablah, ki ima sled pisanja 2,3mm ali 2-3mm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo marker z debelino črte 2,3 mm.

10) 313. Vložek za marker za pisane po belih tablah, različne barve, kompatibilen z prejšnjim artiklom - Pilot WBS-VBM ali enakovredno Glede na količino markerjev, ki jih že imate v predračunu, prosimo, da preverite ali je količina razpisanih vložkov za markerje pravilna.

Odgovor: Da.

Datum prejema: 14.08.2019 14:45
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

VPRAŠANJE ŠT. 11:

Spoštovani!
Prosimo za potrditev:

366. do 368. Mapa PVC za termo vezavo, format A4 - Platnice za termo vezavo imajo le prvo stran iz PVC materiala. Ali lahko ponudimo mape za termo vezavo, ki ima hrbet iz kartona in sprednjo platnico iz PVC materiala?

ODGOVOR ŠT. 11:
Da.

Datum prejema: 14.08.2019 15:04
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

VPRAŠANJE ŠT. 12:

Pozdravljeni,
prosimo za naslednja pojasnila:

SKLOP 1
1) št. 180 vlažilec prstov, vsebina 18-20 g: ali vam lahko ponudimo enakovreden vlažilec prstov z vsebino 20 oz. 30 ml?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

2) Zap. št. 187 etui za identifikacijske kartice, velikost 54x85mm, s priponko z izvlečno vrvico: ali lahko ponudimo etui za identifikacijske kartice, velikost 60x90mm, s priponko z izvlečno vrvico?

Odgovor: Da.

3) Zap. št. 202 rezervna rezila za olfa nož, širina 9 mm, zavitek = 12 rezil: ali lahko ponudimo rezila, ki so v pakiranju po 10 rezil, ceno pa zaradi lažje primerjave preračunamo na 12 rezil?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel Rezervna rezila za olfa nož, širina 9 mm (zavitek = 10 rezil). Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

4) Zap. št. 204 nož za odpiranje pisem, dolžina cca. 24 cm: navedli ste, da mora biti dolžina noža cca. 24 cm. Ali to pomeni, da je lahko tudi 24,7 cm?

Odgovor:
Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 204 na naslednji način: nož za odpiranje pisem, dolžina vsaj 24 cm. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

5) Zap. št. 225 mapa prešpan s klapo, 320g, različne barve: običajno ima prešpan večjo gramaturo 400 ali 450g. Ali vam lahko ponudimo mape, ki so izdelane iz 400 oz. 450 g prešpana?

Odgovor:
Da, ponudniki ponudijo gramaturo vsaj 320 g za artikel. Naročnik bo objavil popravek predračuna za sklop št. 1.

6) Zap. št. 230 mapa z elastiko in zavihki, format A4, debelina hrbta 30mm, izdelana iz kartona 700g: ali lahko ponudimo mapo z elastiko in zavihki, format A4, debelina hrbta 30 mm, izdelana iz reciklirane lepenke 1,8 mm?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

Datum objave: 22.08.2019   11:56

Datum prejema: 19.08.2019 13:42
VPRAŠANJE ŠT.: 13
Spoštovani!

Na osnovi nekaterih postavljeni vprašanj ponudnikov, ste napisali, da boste objavili popravek predračuna. Prosimo, da pri popravku upoštevate, tudi prvotno zahtevano lastnost oz. da pri popravku upoštevate dopolnitve in s tem dovolite prvotne zahteve.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT.: 13
Ponudniki morajo pri pripravi ponudb upoštevati tehnične zahteve za posamezne ponudbene postavke kot so opredeljene v zadnji različici, objavljeni na portalu javnih naročil. Ponudbe ponudnikov, ki ne bodo upoštevali zadnje različice Predračuna bodo kot nedopustne izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Datum prejema: 20.08.2019 14:56
VPRAŠANJE ŠT.: 14

Vezano na navodila ponudnikom in točko 9. MERILA
10.1.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij
Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te dokumentacije.
10.1.3 Obrazec »Predračun« (datoteka: Predracun.xlsx)
Ponudnik mora v Predračunu ponuditi vse ponudbene postavke, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije.

Glede na navedeno in na Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), člen 35. drugi odstavek,
sprašujemo ali boste neizbranemu ponudniku, ki bo izkazal aktivno legitimacijo, in ne glede na morebitno oznako poslovne skrivnosti izbranega ponudnika, dovolili vpogled v celotno vsebino ponudbenega predračuna izbranega ponudnika, ne le v vrednosti ampak tudi v rubrike, ki izkazujejo izpolnjevanje tehničnih specifikacij kot so »Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike« (Sklop 1.) in "Originalni/enakovreden potrošni material za tiskanje", »Proizvajalec« in »Naziv izdelka in oznaka« (Sklop 2.), ter priložena dokazila iz katerih izhaja, da ponujeni material izpolnjuje zahteve iz tehničnih specifikacij?

ODGOVOR ŠT.: 14
Javno naročilo je v fazi prejema ponudb, zato to vprašanje ni relevantno. Naročnik bo vsekakor v vseh fazah predmetnega javnega naročila upošteval veljavno javnonaročniško zakonodajo.

Datum prejema: 20.08.2019 15:12
VPRAŠANJE ŠT.: 15
Pozdravljeni,
glede na obsežnost razpisa in čas dopustov, ko imajo tudi naši dobavitelji dopuste, vas prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in roka za predložitev ponudb. Le tako vam bomo lahko pripravili čim ugodnejšo ponudbo.
Prosimo za razumevanje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT.: 15
Rok za oddajo ponudb v konkretnem javnem naročilu je 30 dni od datuma, ko je bilo naročilo poslano v objavo, kar pomeni, da imajo ponudniki na voljo dovolj časa, da pripravijo ponudbo in pridobijo ustrezna potrdila.


Datum prejema: 20.08.2019 16:30
VPRAŠANJE ŠT. 16
Spoštovani,

Na vprašanje št. 7, ste podali odgovor: »Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.«

Velikost A4 je 210x297 in menimo, da so mape, ki jih želite namenjene za A4 format. Posledično so mape standardno večje od A4, saj je v nekatere možno vložiti več listov, npr. mapa s sponko ali rinko ne more biti A4 saj bi listi, ki se jih vpne gledali ven iz mape.

Prosimo, da potrdite, da pri mapah pod zap.št. 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 232., 233., 235., 238., 242., 243. in 244., lahko upoštevamo navedbo »za format A4«.

Lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 16: Da.

Datum prejema: 20.08.2019 16:31
VPRAŠANJE IN ODGOVORI ŠT. 17
Pozdravljeni!

1) 36. Data mailer bianco kuverta 250x6" 1+1+0 - Ker so data mailer bianco kuverte v ukinjanju imamo ponudniki težave s pridobitvijo ponudbe. Prosimo, da artikel črtate iz predračuna, saj ima v tem primeru ponudnik, ki ima mogoče artikel še na zalogi prednost pred ostalimi ponudniki.

Odgovor: Naročnik bo izbrisal artikel pod zap. št. 36 iz predračuna in objavil popravek predračuna.

2) 79. Arhivska škatla iz kartona, s pokrovom na zgib, ojačani reži za držalo, velikost cca. 43,9x24,2x24,5cm - Škatla, ki ustreza vaši navedeni velikosti po navedbi uvoznika ni več dobavljiva. Ali lahko ponudimo Arhivsko škatlo velikosti 430x320x290 mm ali 540x260x365 mm, ali boste artikle črtali iz predračuna?

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel z naslednjim opisom: Arhivska škatla iz kartona, s pokrovom na zgib, ojačani reži za držalo, velikost 43,9x24,2x34,5cm (arhivska škatla eco Esselte z zgibanim pokrovom).

3) 82. Lističi za označevanje, velikost lističa 12x43mm, v kompletu lističi 4 barv - Ali lahko ponudimo lističe velikosti 12x44mm, v kompletu 4 barve?

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

4) 305. Permanentni flomaster z dvema konicama debeline 0,3 mm in 0,5 mm, v različnih barvah - Na vprašanje z dne 12.8.2019 ste odgovorili: "Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna". Pilot marker z navedeno oznako ima širino sledi deklarirano 0,4 mm in 0,7 mm, zato ne moremo ponuditi artikla skladno z opisom v predračunu. Prosimo za popravek v predračunu kjer bo pravilno navedena sled pisanja 0,4 mm in 0,7 mm, širina konice pa 0,8 mm in 2,0 mm, kot je deklariran Pilot marker z oznako SCA-TM CD-DVD.

Odgovor: Pravilen opis artikla pod zap. št. 305 se glasi: Permanentni flomaster z dvema konicama debeline 2,00 mm (širina sledi 0,7 mm) in 0,8 mm (širina sledi 0,4 mm), v različnih barvah. Naročnik bo objavil popravek predračuna.

5) 312. Marker za pisanje po magnetnih tablah, debelina pisanja 2-5 mm, različne barve, možnost menjave vložkov - Ali lahko ponudimo marker za pisanje po magnetnih tablah, debeline pisanja 1-3mm, različne barve, možnost menjave vložkov?

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

6) 313. Vložek za marker za pisane po belih tablah, različne barve, kompatibilen z prejšnjim artiklom - Ali lahko ponudimo vložek za marker za pisanje po belih tablah, različne barve, kompatibilen z markerjem, ki imajo debelino pisanja 1-3mm?

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

7) 326. CD-R, 700MB, 80 min, hitrost pisanja 52x, light scribe - CD-R light scribe niso več dobavljivi.
Prosimo, da artikel črtate iz predračuna.

Odgovor: Naročnik bo izbrisal artikel pod zap. št. 326 iz predračuna in objavil popravek predračuna.

Datum prejema: 20.08.2019 16:36
VPRAŠANJE ŠT. 18

Spoštovani
V predračunu imate navedenih veliko artiklov kjer ste npr. pri dimenzijah povzeli oz. navedli podatke, ki jih imajo ponudniki navedene na svojih spletnih straneh in ne dimenzij in karakteristik, ki jih imajo na svojih spletnih straneh proizvajalci.

Verjamemo, da s popravkom predračuna lahko še vedno pride do odstopanj in morebitnih spregledanih podatkov z obeh strani, zato prosimo, da razmislite o podaljšanju roka za oddajo vprašanj, saj tudi vi potrebujete čas za odgovore. Ponudniki smo vam vprašanja oddali med 7.8. in 14.8.2019, na katere ste uspeli odgovoriti 19.8.2019.
Hvala.

ODGOVOR ŠT. 18
Rok za oddajo ponudb v konkretnem javnem naročilu je 30 dni od datuma, ko je bilo naročilo poslano v objavo, kar pomeni, da imajo ponudniki na voljo dovolj časa, da pripravijo ponudbo in pridobijo ustrezna potrdila.

Datum prejema: 20.08.2019 16:49
VPRAŠANJE IN ODGOVORI ŠT. 19

Pozdravljeni,
prosimo za pojasnila:
1) Zap. št. 248 etui za vizitke, za cca. 150 vizitk: ali lahko ponudimo etui za 160 vizitk?

Odgovor: Da.

2) Zap. št. 254 kaseta za dopise A4, možnost nadgradnje v različnih stopnjah, dimenzija cca. 346x255x65mm, različne barve, s praktičnim izrezom za enostaven izvzem papirja, Leitz 5237 ali enakovredno: artikel, ki ga navajate, je v dimenziji 360x255x37. Ali vam lahko ponudimo kaseto za dopise A4 v dimenziji 246x254x60? V kolikor je vaš odgovor negativen, vas prosimo, da navedete blagovno znamko željene kasete za dopise.

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel z naslednjim opisom: Kaseta za dopise A4, možnost nadgradnje v različnih stopnjah, dimenzija 255 x 357 x 35 mm, različne barve, s praktičnim izrezom za enostaven izvzem papirja. Naročnik bo objavil popravek predračuna.

Hvala in lep pozdrav.

Datum prejema: 20.08.2019 17:01

VPRAŠANJE IN ODGOVORI ŠT. 20
Spoštovani

Prosimo za pojasnila, potrditve in popravke.

1) 3. Obrazec 0,14 ovoj za spise, enostranski tisk, 90 g, različne barve Glede na vaš odgovor (90g +/-5%) lahko ponudimo ovoje, ki imajo največ 94,5g. Ovoji za spise z navedenimi zahtevami ne obstajajo. Na slovenskem trgu se dobijo 100g ovoji za spise. Ali lahko ponudimo 100g ovoje. V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo, da navedete proizvajalca ali blagovno znamko, ki ima v ponudbi ovoje z navedenimi zahtevani in je enako dostopna vsem ponudnikom.

Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 3 na sledeč način: Obrazec 0,14 ovoj za spise, enostranski tisk, vsaj 90 g, različne barve. Naročnik bo objavil popravek predračuna.

2) 29. Obrazec 13,270 - Namizni koledar Akta - Ali lahko ponudimo koledar velikosti cca. 24x12mm?

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

3) 55. do 64. Kuverte oblazinjene Zaradi procesa proizvodnje in različnih oznak dobaviteljev ter deklariranja velikosti, ki minimalno odstopajo smo prosili za potrditev odstopanja pri velikosti +/-1 cm. Ker je vaš odgovor, da moramo ponuditi kuverte skladno z opisom v predračunu, prosimo, da navedete blagovno znamko, ki trži zahtevano velikost oz. ima kuverte deklarirane v zahtevani velikosti. Prosimo, da navedete proizvajalca ali blagovno znamki, ki ima v ponudbi oblazinjene kuverte točno navedenih velikosti ali potrdite, da velikost lahko odstopa +/-1cm.

Odgovor: Naročnik pri ponudbenih postavkah pod zap. št. 55 do 64 dovoljuje odstopanje +/-1cm. Naročnik bo objavil popravek predračuna.

4) 81. Arhivska škatla 545X363X317 za 6 registratorjev - V odgovoru št. 5 ste navedli popravljeno velikost škatle. Pri vprašanju smo vam navedli deklarirano velikost (artikel: DO7666301PL02) Arhivske škatle Donau, ki ste jo navedli kot primerjalno kakovost. Glede na vaš popravek prosimo, da nam navedete blagovno znamko in oznako artikla, ki izpolnjuje vaše zahteve.

Odgovor: Arhivska škatla, Donau (velikost 370x558x315 mm).

5) 82. Lističi za označevanje, velikost lističa 12x43mm, v kompletu lističi 4 barv - Ali lahko ponudimo lističe za označevanje, velikosti 12,5 x 43mm, v kompletu 4 barve po 36 lističev?

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

6) 84. Lističi za označevanje (oznaka puščice), velikost lističa 12mm x 43mm, v zavitku štiri barve - Ali prav razumemo in mora biti na lističu natisnjena "puščica"? Ali lahko ponudimo lističe velikosti 11,9 x 43,2 mm, kot npr. post-it 684-ARR3?

Odgovor: Da.

7) 109. PVC kocka z barvnimi lističi, velikost 10 x 10 x 10 cm, v kocki cca. 750 lističev - Glede na vaš odgovor in naveden popravek velikosti prosimo, da navedete blagovno znamko in artikel, ki izpolnjuje vaše zahteve in je enako dostopen vsem ponudnikom.

Odgovor: Proizvajalec DONAU.

8) 110. PVC kocka z belimi lističi, velikost 10 x 10 x 10 cm, v kocki cca. 750 lističev - Glede na vaš odgovor in naveden popravek velikosti prosimo, da navedete blagovno znamko in artikel, ki izpolnjuje vaše zahteve in je enako dostopen vsem ponudnikom.

Odgovor: Proizvajalec DONAU.

9) 122. do 124. Škarje Glede na navedene nove zahteve in da boste objavili popravek predračuna ugotavljamo, da veste točno kakšen artikel oz. škarje želite. Različni proizvajalci različno deklarirajo oz. objavijo podatke o artiklu, zato prosimo, da navedete blagovno znamko in oznako artikla, ki izpolnjuje vaše zahteve.

Odgovor: Proizvajalec Dahle.

10) 163. Luknjač, 20 listni, 2 luknji, z vodilom Ali lahko ponudimo standarden luknjač za 25 listov? V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo, da navedete blagovno znamko in oznako artikla, ki izpolnjuje vaše zahteve.

Odgovor: Proizvajalec Optima.

11) 194. Tabla flip chart, samostoječa s papirjem, dimenzije najmanj 60 x 90 cm - Ali prav razumemo in mora biti k tabli priložen blok, kajti blok imate že naveden v predračunu pod zap.št. 103?

Odgovor: Ob dobavi artikla pod zaporedno številko 194 mora biti priložen blok, nadomestni bloki se bodo dobavljali pri artiklu pod zaporedno številko 103.

12) 195. Magnetki, premer 24 mm, različne barve - Ali lahko ponudimo magnete, premer 20mm, različne barve?

Odgovor: Ne.

13) 197. Podstavek za monitor iz umetne mase, 2 predala Prosimo, da navedete artikle primerjalne kakovosti (blagovno znamko in artikel?

Odgovor: Naročnik bo izbrisal artikel pod zap. št. 197 iz predračuna in objavil popravek predračuna.

14) 206. Brisalo za magnetno tablo, magnetna, možnost menjave filca Ali lahko ponudimo gobico velikosti 155x60x35mm in pod zap.št. 207 pripadajoče gobice?

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel, ki po velikosti odstopa +/- 5 mm glede na mere artikla
DAHLE 95099 (153x55x45 mm).

15) 236. Mapa PP, za format A4, L, 90 my, zgoraj in ob strani odprta Ali lahko ponudimo mapo, ki ima 100 mikronov?

Odgovor: Da.

16) 237. Mapa PP, za format A4, 90 my, z luknjanim belim robom, odpiranje na vrhu, sijaj Kot primerjalno kakovost ste navedli Plastibor mape, ki so standardno 130 mikronske. Prosimo, da potrdite, da lahko ponudimo mape, ki imajo vsaj 90 mikronov.

Odgovor: Ne.

17) 238. Mapa PVC, A4, U, polovična 3/4 višine Ali želite vložno mapo? Ali mora biti razširljiva (za odlaganje debelejše dokumentacije?

Odgovor: Naročnik dopolnjuje opis artikla pod zap št. 238 na naslednji način: Mapa vložna PVC, A4, U, 4R, polovična 3/4 višine, razširljiva

18) 237. Mapa PP, za format A4, 90 my, z luknjanim belim robom, odpiranje na vrhu, sijaj (zavitek = 50 map) Ali lahko ponudimo mape v pakiranju 100 kos in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 50 kos?

Odgovor: Da.

19) 242. Mapa PP, širina hrbta 30 mm, z elastiko preko dveh vogalov, format A4, različne barve - Ali lahko ponudimo mapo, ki ima širino hrbta 25mm ali 40mm? V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo, da navedete blagovno znamko in oznako artikla, ki izpolnjuje vaše zahteve.

Odgovor: Naročnik spreminja opis pod zaporedno številko 242 na naslednji način: Mapa PP, širina hrbta vsaj 20 mm, dvorinčni mehanizem, format A4, različne barve.

20) 243. Mapa PP, širina hrbta 35 mm, dvorinčni mehanizem, format A4, različne barve Ali lahko ponudimo mapo, ki ima hrbet širine 40mm? V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo, da navedete blagovno znamko in oznako artikla, ki izpolnjuje vaše zahteve.

Odgovor: Naročnik spreminja opis pod zaporedno številko 243 na naslednji način: Mapa PP, širina hrbta vsaj 35 mm, dvorinčni mehanizem, format A4, različne barve.

21) 248. Etui za vizitke, za cca. 150 vizitk - Ali lahko ponudimo etui za cca. 200 vizitk? V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo, da navedete blagovno znamko in oznako artikla, ki ustreza vaši zahtevi.

Odgovor: Da.

22) 257. ETUI za CD/DVD, brez lukenj, material: polipropilen Ali lahko ponudimo etui za CD/DVD brez lukenj iz PVC materiala?

Odgovor: Ponudniki lahko ponudijo etuije iz PVC materiala.

23) 258. ETUI za CD/DVD, z luknjami, material: polipropilen - Ali lahko ponudimo etui za CD/DVD z luknjami iz PVC materiala?

Odgovor: Ponudniki lahko ponudijo etuije iz PVC materiala.

24) 259. in 260. ETUI za CD/DVD, papirni, s prozornim okencem, samolepilni - Na slovenskem trgu ne najdemo papirnatih etuijev za cd/dvd, ki bi bili samolepilni. Tudi po pregledu spleta nismo našli primernega artikla, zato vas prosimo, da navedete blagovno znamko in oznako artikla, ki izpolnjuje vašo zahtevo, ali potrdite, da lahko ponudimo prozorne samolepilne etuije za CD/DVD.

Odgovor: Ponudniki lahko ponudijo tudi prozorne samolepilne etuije za CD/DVD.

25) 333. DVD-R, 4,7GB, 120 min, hitrost pisanja 16x - Ali lahko ponudimo DVD-R, 4,7gb, 120 MIN, hitrost pisanja 16x, v pakiranju 25 kos in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 50 kos?

Odgovor: Da.

26) 353. Baterijski vložki, AAA, napetost 1,5V, MN1500 - Baterijski vložki z oznako AAA, napetost 1,5V, imajo oznako MN2400. Oznako MN1500 imajo baterijski vložki AA. Ali lahko ponudimo baterijske vložke AAA, napetost 1,5V, MN2400?

Odgovor: Naročnik spreminja opis pod zap. št. 353: Baterijski vložki, AAA, napetost 1,5V, MN2400.

S spoštovanjem.


Datum prejema: 21.08.2019 12:25
VPRAŠANJE IN ODGOVORI ŠT. 21
Spoštovani!

1) 364. Uničevalec dokumentov (Dahle 21312 ali enakovredno) Navedeni artikel ni več dobavljiv. Prosimo, da artikel črtate iz predračuna ali navedete drug ustrezen artikel, npr. Dahle 22114 ali 22312.

Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 364 na način: Uničevalec dokumentov (Dahle 22114 ali enakovredno).

2) 373. Aparat za spiralno vezavo dokumentov, do 125 listov formata A4, luknjanje do 15 listov hkrati (Leitz CBIND300 ali enakovredno) Navedeni artikel ni več dobavljiv. Prosimo, da artikel črtate iz predračuna ali navedete drug ustrezen artikel, npr. GBC C200 ali C210.

Odgovor: Naročnik spreminja opis pod zap. št. 373: Aparat za špiralno vezavo (plastična) dokumentov, do 160 listov formata A4, luknjanje 9 listov hkrati, (GBC CombBind 100 ali enakovredno).


Datum prejema: 21.08.2019 12:26
VPRAŠANJE IN ODGOVORI ŠT. 22

Spoštovani!

1) 95. Lističi (puščice) za označevanje, pet barv (20 lističev vsake barve), velikost lističa 12x43 mm Kot artikel primerjalne kakovosti ste navedli »Post IT 684-ARR1 ali enakovredno«. Ta artikel je deklariran v velikosti 11,9x43,2mm. Ali lahko ponudimo tudi artikel v navedeni velikosti?

Odgovor: Ponudniki lahko ponudijo tudi predlagano dimenzijo, upoštevati pa morajo enako pakiranje (20 lističev vsake barve).

2) 187. Etui za identifikacijske kartice, velikost 54x85 mm, s priponko z izvlečno vrvico - Ali lahko ponudimo etui velikosti do +5mm?

Odgovor: Da.

3) 213. Registrator viseči za A4 format, 50 mm, različne barve (Leitz 1822 ali enakovredno) Navedeni artikel je dobavljiv le v črni barvi. Ali lahko ponudimo artikel, ki je dobavljiv le v črni barvi. V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo navedite ustrezno blagovno znamko in artikel, ki ustreza vašim zahtevam.

Odgovor: Da. Naročnik bo ustrezno popravil predračun.

4) 214. Registrator viseči za A4 format, 80 mm, različne barve (Leitz 1821 ali enakovredno) Navedeni artikel je dobavljiv le v črni barvi. Ali lahko ponudimo artikel, ki je dobavljiv le v črni barvi. V primeru, da je vaš odgovor ne, prosimo navedite ustrezno blagovno znamko in artikel, ki ustreza vašim zahtevam.

Odgovor: Da. Naročnik bo ustrezno popravil predračun.

5) 231. Viseča mapa s plastičnim obešalom ter premakljivo označevalno tablico, za format A4, natron karton, različne barve (Leitz 1915 ali enakovredno) Artikel 1915 je dobavljiv le v rjavi barvi. Ali lahko ponudimo viseče mape v barvah, kot artikel Leitz 6515?

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom v rjavi barvi. Naročnik bo ustrezno popravil predračun.

6) 240. U mapa, izdelana iz debelejše folije, za format A4, odprta zgoraj - Ali želite U mape, ki nimajo lukenj ali U oz. vložne mape z luknjami?

Odgovor: Naročnik želi U mape brez lukenj.

7) 241. Mapa s sponko iz PP, s clip sponko, za format A4, za spenjanje do 30 listov - Ali lahko ponudimo mape s clip sponko iz PVC materiala?

Odgovor: Da. Naročnik dopolnjuje opis ponudbene postavke pod zap. št. 241 s sledečim opisom: iz materiala PP ali PVC.

8) 294. Kroglično pero z vidnim nivojem črnila, tekoče črnilo, pokrovček s kovinsko zaponko, debelina pisanja 0,5 mm, različne barve - Kroglično pero, ki ste ga navedli kot primerjalno kakovost ima premer kroglice 0,5 mm in ne debelino pisanja. Ali lahko ponudimo kroglično pero, ki ima premer kroglice 0,5 mm.

Odgovor: Pravilen opis artikla pod zap. št. 294 se glasi: Kroglično pero z vidnim nivojem črnila, tekoče črnilo, pokrovček s kovinsko zaponko, debelina pisanja 0,3 mm, debelina konice 0.50 mm, različne barve. Naročnik bo objavil popravek predračuna.

9) 306. Tehnični svinčnik z gumiranim držalom, debelina pisanja 0,5 mm, shaker sistem, različne barve Tehnični svinčnike z shaker sistemom proizvajalec (Pilot) ukinja in posledično ne bo več dobavljiv. Ali lahko ponudimo tehnični svinčnik z gumiranim držalom, 0,5mm, brez shaker sistema? V primeru, da je vaš odgovor ne prosimo navedite artikel primerjalne kakovosti, ki ustreza vašim zahtevam.

Odgovor: Naročnik bo izbrisal artikel pod zap. št. 306 iz predračuna in objavil popravek predračuna.

Lep pozdrav.

Datum prejema: 21.08.2019 13:31
VPRAŠANJE ŠT. 23

Spoštovani,
zanima nas ali vam lahko ponudimo HEWLETT PACKARD - Contractual tonerje (white box), ki so prav tako originalni od proizvajalca strojne opreme, samo da so pakirani v belih škatlah.
Razlika je v tem, da za omenjene »C« tonerje ponudniki pridobimo boljše cene, posledičnotudi naročnik.

Od naročnika pa je zaradi tega potrebno pridobiti:

- serijsko št. tiskalnika (serial number)
- točno oznako tiskalnika (product number)
Omenjene podatke bi bilo ob podpisu pogodbe potrebno vključiti v prilogo k pogodbi.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,!

ODGOVOR ŠT. 23
Ne.

Datum prejema: 21.08.2019 13:35
VPRAŠANJE ŠT. 24
Spoštovani.

Glede na to, da so dovoljeni enakovredni tonerji, nas zanima sledeče: ker je strošek delanja certifikata kar velik, se za manjše kapacitete tonerja ne splača delati certifikatov in se zato vedno delajo le za večje kapacitete. Zanima nas glede na to, da imate za določen tip tiskalnika razpisano manjšo kapaciteto tonerja, ali vam lahko tudi za manjšo ponudimo toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani? Ta toner bi za vas prišel cenovno bolj ugoden od manjšega, kar bi vam tudi zmanjšalo stroške tiskanja.

Hvala za odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR ŠT. 24
Ponudniki ponudijo artikle skladno z zahtevami iz predračuna.

Datum prejema: 21.08.2019 18:27
VPRAŠANJE IN ODGOVORI ŠT. 25:
Pozdravljeni,
1) Zap. št. 3 obrazec 0,14 ovoj za spise, enostranski tisk, 90 g, različne barve: prosimo za potrditev, da lahko pod to postavko ponudimo ovoje v rjavi ali beli barvi.

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom v predračunu.

2) Zap. št. 81 arhivska škatla 545x363x317 za 6 registratorjev, Donau ali enakovredno: vaš odgovor z dne 19.08.2019 ob 9:20 je bil, da naj ponudimo arhivsko škatlo dimenzij 370x558x315. Glede na to, da nam artikel ni poznam, prav tako škatle s takimi dimenzijami ne poznajo naši dobavitelji, vas prosimo, da navedete blagovno znamko škatle oz. ostanete pri prvotnih zahtevah.

Odgovor: Donau ali enakovredno.

3) Zap. št. 93 lističi za označevanje, velikosti lističa 20 mm x 50 mm, 4 barvni (40 lističev vsake barve), Tix index ali enakovredno: lističev blagovne znamke TIX ne proizvajajo več, prav tako na trgu ne obstajajo lističi dimenzije 20x50mm, 4 x 40 lističev. Obstajajo pa lističi 20x50mm, 4x 50 lističev. Prosimo, da dovolite, da ponudimo lističe v dimenziji 20x50mm, 4 barve po 50 lističev vsake barve.

Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 93 na sledeč način: Lističi za označevanje, velikost lističa 20 mm x 50 mm, 4 barvni (vsaj 40 lističev vsake barve).

Prosimo za odgovor.
Hvala in lep pozdrav.


Datum prejema: 21.08.2019 18:04
VPRAŠANJE ŠT. 26:
Pozdravljeni,
pri zap. št. 124 škarje, jeklene, ergonomske oblike, dolžine 26 cm +/- 1cm ste dopolnili zahtevo, in sicer, da morajo biti škarje jeklene, ergonomske oblike z držalom iz posebne mehke gume, dolžine 26 cm +/- 1cm.
Škarje, ki imajo ročaj iz mehke gume, so namenjene otrokom in zaradi tega ne obstajajo v velikosti 26 cm +/- 1 cm, pač pa samo krajše.
Prosimo, da zahtevo po ročaju iz mehke gume črtate oz. spremenite v škarje, ki imajo plastičen ergonomski ročaj.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR ŠT. 26:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z zahtevami iz predračuna, naročnik je v popravku predračuna navedel primerljiv artikel.

Datum prejema: 21.08.2019 17:58
VPRAŠANJE ŠT. 27
Pozdravljeni,
zap. št. 123 škarje, jeklene... - dopolnili ste zahtevo, in sicer želite škarje, katerih držalo je iz posebne mehke gume, v dolžini 18cm +/- 1 cm. Takšne škarje, ki so namenjene otrokom, obstajajo le v dimenzijah 13 cm in 16 cm. Prosimo vas, da dovolite, da ponudimo škarje, katerih ročaj je iz posebne mehke gume v dimenziji 16 cm.
Hvala.

ODGOVOR ŠT. 27
Ponudniki ponudijo artikel skladno z zahtevami iz predračuna, naročnik je v popravku predračuna navedel primerljiv artikel.


Datum prejema: 21.08.2019 17:45
VPRAŠANJE ŠT. 28:
Spoštovani,
na vprašanje:
''19) Zap. št. 95 lističi (puščice) za označevanje, pet barv (20 lističev vsake barve), velikost lističa 12x43mm, Post-it 684-ARR1 ali enakovredno: navedeni lističi so v dimenziji 11,9x43,1mm. Ali lahko ponudimo torej lističe v dimenziji 11,9x43,1?''
ste odgovorili, da naj ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.
Ponudniki ne moremo ponuditi artikla skladno z opisom iz predračuna, ker artikel, ki ga navajate (Post-it 684-ARR1) ni v takšni dimenziji, ki ste jo navedli, pač pa v dimenziji 11,9x43,1. Prosimo za popravek.
Hvala in pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 28: Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 95 na sledeč način: Lističi (puščice) za označevanje, pet barv (20 lističev vsake barve), velikost lističa 12x43 mm (+/- 2 mm).

Datum prejema: 21.08.2019 17:28
VPRAŠANJE ŠT. 29:
Spoštovani,
glede na vaš odgovor glede dimenzij oblazinjenih kuvert (odgovor št. 5 in odgovor št. 9) vas prosimo, da navedete blagovne znamke želenih oblazinjenih kuvert, saj mi s takšnimi dimenzijami ne poznamo.
Predlagamo, da dovolite odstopanje +/- 1cm, saj se zaradi tega funkcionalna vrednost kuvert ne zmanjša. Praktično gre za iste kuverte, le da imajo različni proizvajalci različno deklarirane dimenzije kuvert.
Prosimo za upoštevanje našega predloga.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 29: Da, ponudniki lahko ponudijo kuverte pod zaporednimi številkami 55 do 64 z odstopanjem +/- 1 cm, naročnik bo objavil popravek predračuna.

Datum prejema: 21.08.2019 17:18
VPRAŠANJE ŠT. 30:
Pozdravljeni,
prosimo vas, da o vprašanju št. 7 in odgovoru z dne 13.08.2019 13:12, ki se glasi: ''Večina map, ki jih imate navedene v predračunu niso velikosti A4, zato prosimo za potrditev, da pri mapah pod zap.št. 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 232., 233., 235., 238., 242., 241., 242., 243. in 244., lahko upoštevamo navedbo »za format A4«.
ODGOVOR ŠT. 7:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.''

še enkrat razmislite, saj v kolikor vztrajate pri svoji odločitvi, bodo takšne mape za vas neuporabne, ker vanje ne boste morali shranjevati listov formata A4 oz. bodo listi štrleli iz map.
Predlagamo, da navedbe popravite na ''za format A4''.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 30: Da, naročnik bo objavil popravek predračuna.Datum prejema: 21.08.2019 16:19
VPRAŠANJE IN ODGOVORI ŠT. 31:

Spoštovani,
prosimo za odgovore:
1) Zap. št. 291 vložki za kemične svinčnike, različne barve, za Pilot PFJS-GP-F ali enakovredno: proizvajalec je spremenil oznake vložkov, tako je sedaj ta vložek z oznako RFNS-GG-F. Prosimo za popravek.

Odgovor: Naročnik bo objavil popravek predračuna.

2) Zap. št. 305 permanentni flomaster z dvema konicama debeline 0,3 mm in 0,5 mm, v različnih barvah, Pilot SCA-TM CD-DVD ali enakovredno: naveden flomaster ima konici s debelinama pisave 0,4 mm in 0,7 mm. Prosimo za popravek.

Odgovor: Pravilen opis artikla pod zap. št. 305 se glasi: Permanentni flomaster z dvema konicama debeline 2,00 mm (širina sledi 0,7 mm) in 0,8 mm (širina sledi 0,4 mm), v različnih barvah. Naročnik bo objavil popravek predračuna.

3) Zap. št. 312 marker za pisanje po magnetnih tablah, debelina pisanja 2-5 mm, različne barve, možnost menjave vložkov, Pilot Board Master WBMA-VBM ali enakovredno: naveden marker s prirezano konico ima pisavo 2,2 do 5,2 mm. Prosimo za popravek.

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

4) Zap. št. 334 DVD-RW, 4,7GB, hitrost pisanja 4x, v ozki škatli: navedeni DVD-RW niso več dobavljivi v ozkih škatlicah. Prosimo, da popravite navedbo v široke škatlice.

Odgovor: Naročnik dopolnjuje na način: DVD-RW, 4,7GB, hitrost pisanja 4x, v široki škatli.

5) Zap. št. 353 baterijski vložki, AAA, napetost 1,5V, MN1500: baterijski vložki AAA nimajo oznake MN1500, pač pa oznako MN2400, saj ima vsaka velikost drugačno MN oznako. Prosimo za spremembo navedbe.

Odgovor: Naročnik spreminja opis pod zap. št. 353: Baterijski vložki, AAA, napetost 1,5V, MN2400.

Hvala in lep pozdrav.

Datum prejema: 22.08.2019 08:14
VPRAŠANJE ŠT. 32:
Spoštovani,
prosimo za odgovor, in sicer:
- zap. št. 364 uničevalec dokumentov Dahle 21312 ali enakovredno: naveden uničevalec ni več dobavljiv. Popolnoma istega modela uničevalca, ki bi nadomeščal navedenega, ni, najbolj se približata modela Dahle 22312 in Dahle 22319. Prosimo vas, da dovolite, da ponudimo enega od modelov Dahle 22312 ali Dahle 22319.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 32:
Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 364 na način: Uničevalec dokumentov (Dahle 22114 ali enakovredno).

Datum prejema: 22.08.2019 08:24
VPRAŠANJE IN ODGOVORI ŠT. 33:

Spoštovani!

Prosimo za potrditev.

1) 234. Mapa za urejanje, z 12 pregradami, za format A4 - Leitz 3912 ali enakovredno Ali lahko kot primerljivo mapo ponudimo mapo za urejanje z 12 pregradami, za format A4, ki je narejena iz nekoliko tanjšega kartona?

Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 234 na način: Mapa za urejanje, z 12 pregradami, za format A4, platnica debeline 450 g, pregrade debeline 320 g.

2) 363. Računski stroj - Olympia CPD 3212S ali enakovredno Računski stroj, ki ste ga navedli kot primerjalno kakovost ima hitrost izpisa 3 vrstice na sekundo. Ali lahko ponudimo primerljiv artikel, ki ima enake lastnosti, vendar ima hitrost izpisa 2,7 vrstice na sekundo.

Odgovor: Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.

Datum prejema: 22.08.2019 08:46
VPRAŠANJE ŠT. 34:

Pozdravljeni.

Ali zadostuje, da za enakovredni material za tiskanje predložimo naslednji dokument na povezavi:

Hvala za odgovor.


ODGOVOR ŠT. 34:
Ponudniki morajo predložiti dokazila skladno z navedbami v tehničnih specifikacijah, ki so podrobneje opredeljena v poglavju št. 4. Posebne zahteve za sklop št. 2: tonerji in kartuše.

Datum prejema: 22.08.2019 09:02

VPRAŠANJE ŠT. 35:
Pozdravljeni,
zap. št. 230 - Mapa z elastiko in zavihki, format A4, debelina hrbta 30mm, izdelana iz kartona 700g: ali lahko ponudimo ustrezno mapo, ki je izdelava iz kartona vsaj 700g? V kolikor je vaš odgovor negativen, vas prosimo, da navedete blagovno znamko zahtevane mape.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 35:
Naročnik spreminja opis artikla pod zap. št. 230 na sledeč način: Mapa z elastiko in zavihki, za format A4, debelina hrbta 30mm, izdelana iz kartona vsaj 700g. Naročnik bo objavil popravek predračuna.

Datum prejema: 22.08.2019 08:55
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

VPRAŠANJE ŠT. 36:
Pozdravljeni,
zap. št. 373 - Aparat za spiralno vezavo dokumentov, do 125 listov formata A4, luknjanje do 15 listov hkrati, Leitz CBIND300 ali enakovredno: naveden aparat za spiralno vezavo ni več dobavljiv, saj je Leitz zaradi združitve z več podjetij oz. proizvajalcev (Leitz, GBC, Rexel), ukinil proizvodnjo aparatov za spiralno vezavo. Najbolj podoben navedenemu modelu aparata je aparat za spiralno vezavo GBC C200.
Prosimo vas, da dovolite, da ponudimo predlagan model, saj navedenega ni več.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 36:
Naročnik spreminja opis pod zap. št. 373: Aparat za špiralno vezavo (plastična) dokumentov, do 160 listov formata A4, luknjanje 9 listov hkrati, (GBC CombBind 100 ali enakovredno).


Datum prejema: 22.08.2019 09:52
VPRAŠANJE IN ODGOVORI ŠT. 37:
Spoštovani,

Vezano na vaše odgovore z dne 19.8. :

1) 1. »40) 160. Spenjač, 25 listni (v kvaliteti Leitz ali enakovredno) Ali lahko ponudimo spenjač, vsaj 25 listni?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.«

Glede na vaš odgovor lahko smatramo vašo zahtevo tudi tako, da spenjač ne sme oz. ne more speti manj kot 25 listov ali ne več kot 25 listov, ampak samo 25 listov. Tudi Leitz ima deklariran artikel tako, da spne 25 listov papirja 80g. Vendar 80g papirji tudi niso vsi enaki odvisno od karakteristik, ki opredeljujejo razred papirja.
Zato imajo tudi različni proizvajalci različno deklarirane spenjače ravno zaradi upoštevanja kvalitete papirja, pomeni, da ne morejo enoznačno trditi, da spne 25 listov, ampak posledično zaradi npr. različnih debelin 80g papirja lahko spne eno kvaliteto npr. največ 23 listov, drugo kvaliteto 80g papirja pa tudi npr. 27 listov ali celo 30 listov.
Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo tudi spenjač od 25 do 30 listni.

Odgovor: Ponudniki ponudijo spenjač za spenjanje do 25 listov.

2) 2. »41) 163. Luknjač, 20 listni, 2 luknji, z vodilom Ali lahko ponudimo luknjač, vsaj 20 listni, 2 luknji, z vodilom?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.«

Glede na vaš odgovor lahko smatramo vašo zahtevo tudi tako, da luknjač ne sme oz. ne more luknjati manj kot 20 listov ali ne več kot 20 listov, ampak samo 20 listov. Običajno se deklaracija proizvajalca nanaša na luknjanje 80g papirja. Vendar tudi 80g papirji niso vsi enaki odvisno od karakteristik, ki opredeljujejo razred papirja.
Zato imajo tudi različni proizvajalci različno deklarirane luknjače ravno zaradi upoštevanja kvalitete papirja, pomeni, da ne morejo enoznačno trditi, da luknja 20 listov, ampak posledično zaradi npr. različnih debelin 80g papirja lahko luknja eno kvaliteto npr. največ 18 listov, drugo kvaliteto 80g papirja pa tudi npr. 25 listov.
Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo tudi luknjač od 20 do 25 listni.

Odgovor: Ponudniki ponudijo luknjač za luknjanje do 20 listov.

3) 3. »42) 166. Luknjač, 250 listni, 2 luknji, z vodilom (Leitz 5182 ali enakovredno) Ali lahko ponudimo luknjač, vsaj 250 listni, 2 luknji, z vodilom?

Odgovor:
Ponudniki ponudijo artikel skladno z opisom iz predračuna.«

Glede na vaš odgovor lahko smatramo vašo zahtevo tudi tako, da luknjač ne sme oz. ne more luknjati manj kot 250 listov ali ne več kot 250 listov, ampak samo 250 listov. Tudi Leitz ima deklariran artikel tako, da luknja 250 listov papirja 80g. Vendar tudi 80g papirji niso vsi enaki odvisno od karakteristik, ki opredeljujejo razred papirja.
Zato imajo tudi različni proizvajalci različno deklarirane luknjače ravno zaradi upoštevanja kvalitete papirja, pomeni, da ne morejo enoznačno trditi, da luknja 250 listov, ampak posledično zaradi npr. različnih debelin 80g papirja lahko luknja manj ali več kot 250 listov.
Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo tudi luknjač od 250 do 300 listni.

Odgovor: Ponudniki ponudijo luknjač za luknjanje do 250 listov.

Hvala za odgovor.

POJASNILO ŠT. 1:
Naročnik s spremembo predračuna spreminja/dopolnjuje opise ponudbenih postavk, ki so posledica vprašanj potencialnih ponudnikov. Ponudnikom ni potrebno izpolnjevati stolpca z nazivom »Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike)«. Ponudbe ponudnikov, ki ne bodo skladne z zadnjo verzijo predračuna, bodo kot nedopustne izločene iz postopka oddaje javnega naročila.


Datum objave: 22.08.2019   11:59
POJASNILO ŠT. 1:
Naročnik s spremembo predračuna spreminja/dopolnjuje opise ponudbenih postavk, ki so posledica vprašanj potencialnih ponudnikov. Ponudnikom ni potrebno izpolnjevati stolpca z nazivom »Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike)«. Ponudbe ponudnikov, ki ne bodo skladne z zadnjo verzijo predračuna, bodo kot nedopustne izločene iz postopka oddaje javnega naročila.


Datum objave: 30.08.2019   14:25
POJASNILO ŠT. 2:
Naročnik ponudnike obvešča, da je bil v objavo poslan 2. popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila "Dobava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš", v skladu s katerim se spreminja rok za oddajo ponudbe (9. 9. 2019 do 10. ure) in rok za odpiranje ponudb (9. 9. 2019 ob 10.01). Ponudnike prosimo, da spremembe upoštevajo pri pripravi ponudbe.

Datum objave: 02.09.2019   15:33
POJASNILO ŠT. 3:
Naročnik ponudnike obvešča, da je v objavo poslan 3. popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila "Dobava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš", v skladu s katerim se spreminja rok za oddajo ponudbe (12. 9. 2019 do 10. ure), rok za odpiranje ponudb (12. 9. 2019 ob 10.01), obrazec tehnične specifikacije in predračun. Naročnik s spremembo predračuna spreminja/dopolnjuje opise ponudbenih postavk, ki so posledica vprašanj potencialnih ponudnikov. Naročnik razveljavlja pojasnilo št. 1 v delu, da ponudnikom ni potrebno izpolnjevati stolpca z nazivom »Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike)«. Ponudnike prosimo, da upoštevajo spremembe pri pripravi ponudbe.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323082/Popravek_3.zip.


Datum objave: 05.09.2019   16:27
POJASNILO ŠT. 4:
Razpisna dokumentacija (3. popravek) je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323082/Popravek_3.zip