Dosje javnega naročila 005416/2019
Naročnik: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Gradnje: Postavitev kolesarnic ob javnih objektih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005416/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.07.2019
JN005416/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN005416/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005416/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Tea Jenkole
tea.jenkole@jesenice.si
+386 45869224
+386 45869270

Internetni naslovi
http://www.jesenice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11763
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev kolesarnic ob javnih objektih
Referenčna številka dokumenta: 430-27/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je postavitev petih kolesarnic ob javnih objektih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
Občina Jesenice bo postavila nadstrešnice ob treh osnovnih šolah, Zdravstvenem domu Jesenice in Prireditvenem centru Jesenice, kjer se nahaja gledališče, kino in knjižnica. Postavljenih bo 5 nadstrešnic. Vsaka od nadstrešnic bo namenjena parkiranju desetih koles, opremljena bo z orodji za hitro popravilo koles, omaricami za shranjevanje čelad in manjših osebnih predmetov, v katerih bodo tudi USB vtičnice, ter stojala nasloni za kolesa, na katera bo mogoče prikleniti kolesa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Kohezijski sklad, Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.08.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.08.2019   12:00

Dodatne informacije:
Sofinanciranje iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.«.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2019