Dosje javnega naročila 005496/2019
Naročnik: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Storitve: Programiranje sistema za prikaz stanja zračnega prometa (Albatross)
ZJN-3: Odprti postopek

JN005496/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN005496/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN005496/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005496/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 148-365800

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Vesna Matjašec
info@sloveniacontrol.si
+386 42040245
+386 42040001

Internetni naslovi
http://www.sloveniacontrol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319541/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila_285-7.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11766
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Programiranje sistema za prikaz stanja zračnega prometa (Albatross)
Referenčna številka dokumenta: 285-7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212130
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve programiranja sistema za za prikaz stanja zračnega prometa (Albatross), ki se bo izvajalo v prostorih naročnika t.j. v objektu ATCC v obdobju 4 let, in sicer v obsegu 7.100 delovnih ur (1 delovna ura = 60 minut), od tega do 100 ur v nočnem času oz. v času zmanjšanega prometa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212130
72212131
72212132
72243000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so storitve programiranja in vzdrževanja sistema za prikaz stanja zračnega prometa Albatross, ki se bo izvajalo v prostorih naročnika t.j. v objektu ATCC v obdobju 4 let, in sicer v obsegu 7.100 delovnih ur (1 delovna ura = 60 minut), od tega do 100 ur v nočnem času oz. v času zmanjšanega prometa.

Naročnik mora v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo na področju letalskega prometa v naslednjih letih zagotoviti posodobitve in harmonizacijo sistemov ter s tem povezano vzdrževanje in odpravo napak na sistemu Albatross.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javenga naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javenga naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javenga naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javenga naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javenga naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javenga naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   11:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
Brnik - Aerodrom
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.