Dosje javnega naročila 005457/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Zamenjava dvigal v SB Izola
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 600.520,60 EUR

JN005457/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2019
JN005457/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN005457/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN005457/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN005457/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005457/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 147-360952
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://sb-izola.si/actuality/jn-046-rn-19-zamenjava-dvigal-v-sb-izola

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11777
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava dvigal v SB Izola
Referenčna številka dokumenta: JN 046/RN-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45313100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava osebnih in tovornih dvigal v SB Izola.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 650.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42416100
45313100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava dvigal v SB Izola
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 650.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.09.2019   10:01

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2019   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sporočamo, da povezava na razpisno dokumentacijo ne deluje, prav tako objave ni vidne na strani SBI.
Preverite prosim.
Hvala.
Lep pozdrav.


ODGOVOR: Povezava: https://sb-izola.si/actuality/jn-046-rn-19-zamenjava-dvigal-v-sb-izola/, deluje.
Datum objave: 02.08.2019   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo, da uskladite razpisno dokumentacijo, saj v nekaterih delih ni razumljiva - kot. npr. zahteve pri vodji del - Opomba str. 12, ki se nanaša na zahtevane reference, (... ločene po alinejah, ki lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov (gradenj), referenca iz vsake alineje pa mora v celoti izhajati iz enega posla....)...Opomba nima smisla, oz. prosimo pojasnite na kaj se nanaša...na katere reference ...alineje??? takšnih nesmislov je več v razpisni dokumentaciji. Prosimo uskladite. Hvala

ODGOVOR:
Ponudniki lahko navedete eno ali več ločenih referenc, ki lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov (gradenj).
Posamezna referenca, ki jo ponudniki navajate v obrazcu OBR-3 in obrazcu OBR-4 pod Reference za navedeno funkcijo, kjer mora biti specificirana po navedenih alinejah (Naziv gradnje oz. del, Vrednost (brez DDV), Datum dokončanja, Opis del s količinami iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtevanih referenc) mora izhajati iz enega posla.
Prosimo, da natančneje specificirate vse navedbe, ki jih smatrate kot nesmisel, da lahko naročnik odgovori oziroma poda pojasnilo.

Datum objave: 02.08.2019   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisni dokumentaciji zahtevate vodjo del s področja gradbeništva. Glede na to, da je pretežni del popisov/del instalacij, prosimo, da dopolnite zahtevo v smislu, da je vodja del gradbene, elektro ali strojne izobrazbe, pooblaščeni inženir, vpisan v IZS ,s strokovnim izpitom ter vse ostale zahteve, ki jih predvideva veljavna zakonodaja v RS. Hvala lepa.

ODGOVOR: Naročnik se strinja z dopolnitvijo.
Datum objave: 07.08.2019   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo načrtov.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR: Načrte mora izdelati izbrani izvajalec.
Datum objave: 07.08.2019   13:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popis del za GO je pozicija 2.1. obnova razsvetljave v jaških - 1 kpl, prosimo za objavo specifikacije, kaj je potrebno ponuditi v tem kompletu.

ODGOVOR: Izvajalec izdela popis del za elektroinstalacije (tudi razsvetljavo) sam.
Datum objave: 07.08.2019   13:25
VPRAŠANJE
Zdravo,

ali pravilno razumemo, da moramo sami pripraviti popis za elektroinstalacijska dela in izdelati PZI?

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 12.08.2019   12:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za dodaten termin ogleda 19. ali 20.8., glede na to da je sedaj čas dopustov.

ODGOVOR: Omogočamo dodaten termin ogleda in sicer 19.8.2019 po predhodni najavi.
Datum objave: 12.08.2019   12:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, glede na vse mogoče zahteve naročnika v popisih, pozivamo naročnika da določi dodatne datume za ogled objekta. Hvala

ODGOVOR: Omogočamo dodaten termin ogleda in sicer 19.8.2019 po predhodni najavi.
Datum objave: 12.08.2019   12:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za dodatne roke ogleda objekta.

ODGOVOR: Omogočamo dodaten termin ogleda in sicer 19.8.2019 po predhodni najavi.
Datum objave: 12.08.2019   12:29
VPRAŠANJE
Zdravo,
prosimo za dodaten termin ogleda.


ODGOVOR: Omogočamo dodaten termin ogleda in sicer 19.8.2019 po predhodni najavi.
Datum objave: 12.08.2019   12:31
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za pojasnila in sicer:

1. ali pravilno razumemo, da mora ponudnik izdelati popis elektroinstalacij in ga predložiti skupaj s ponudbo?
2. ali pravilno razumemo, da mora ponudnik izdelati PZI in ga predložiti skupaj s ponudbo?
3. navajate, da bo načrte izdelal izbrani ponudnik... načrte česa? o katerih načrtih je tu govora?
4. prosimo, da pojasnite od kje je naročnik pridobil podatek o ocenjeni vrednosti projekta in posledično na podlagi tega podatka zagotovil sredstva za javno naročila, če manjka del popisov i je torej nemogoče oceniti vrednost javnega naročila?
5. pojasnite kam naj vkalkuliramo ceno izdelave popisa in PZI??
6.kako boste primerjali ponudbe, če ni popisa v celoti?
7. v popisu del za predmetno javno naročilo pri CNS-u (5.) navajate, opombo: glej tudi elektro projekt...kje je???
8. v popisu del (GO), Gradbena dela - 2.0 navajate - izvedba obloge poda kabine po izboru naročnika - kakšen je izbor naročnika??
9. etc....
Prosimo, da popravite in pojasnite neskladja in nesmisle ter podate jasna navodila ter pripravite popise, ki bodo omogočali enakopravno obravnavo ponudnikov in ne prelagate delne izdelave projektov/popisov na ponudnike ter obenem pogojujete izvedbo projekta z ocenjeno rednostjo/zagotovljenimi sredstvi, ki očitno ne bazira na aktualni projektantski oceni, saj bomo v nasprotnem primeru vložili revizijski zahtevek.ODGOVOR:
1. DA, skladno z zahtevami v Prilogi 1: Zahteve in popisi.
2. DA, skladno z zahtevami v Prilogi 1: Zahteve in popisi
3. Skladno z zahtevo v Prilogi 1: Zahteve in popisi Poglavje VII Dokumentacija Točka 2: Izbrani ponudnik mora izdelati Projekt za izvedbo PZI 6 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad odprta verzija), načrt faznosti, po potrebi prilagoditev vseh že izdelanih PZI projektov glede na faznost del in tehnološke rešitve ponudnika (PZI arhitektura, elektro inštalacije, CNS), tehnološke in delavniške risbe dvigal z arhitekturo, izdelava PZI projekta strojnih inštalacij (pohlajevanje).
4. Ocenjena vrednost zajema vse, skladno z obsegom, zahtevami in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in prilogami.
5. Ponudnik vključi strošek izdelave popisa in PZI skladno z zahtevami v Prilogi 1: Zahteve in popisi Poglavje VII Dokumentacija Točka 2.
6. Naročnik bo primerjal prispele ponudbe skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN 3.
7. Elektro projekt izdela izbrani ponudnik skladno z zahtevami v Prilogi 1.
8. Naročnik bo izbral oblogo poda kabine na osnovi predloženih vzorcev izbranega ponudnika.
Datum objave: 21.08.2019   07:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

katere RFID kartice uporablja naročnik in kateri ponudnik jih dobavlja in vzdržuje?
Torej katere je trenutno obstoječi sistem kontrole pristopa v SB Izola in ga je potrebno implementirati v dvigala za 5 stopenj prioretnih voženj?
Hvala.

ODGOVOR: Naročnik uporablja RFID kartice podjetja Jantar (tehnologija 125 kHz).
Datum objave: 21.08.2019   08:00
VPRAŠANJE
Kdo torej izdela popis elektroinstalacijskih del ter PZI.... izvajalec ali ponudnik?????

ODGOVOR: PZI izdela izbrani ponudnik oziroma izvajalec.
Datum objave: 23.08.2019   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na veliko obsežnost razpisne dokumentacije je nekaj nejasnosti glede obsega del in odgovornosti (na kar bo postavljenih v naslednjih dneh še nekaj vprašanj).
Celotno razpisno dokumentacijo je namreč najprej potrebno prevesti v tuji jezik, jo preučiti ter po sestavi ponovno prevesti v slovenski jezik, za kar pa je potrebni dodatni čas, da bo ponudba novih dvigal kvalitetna in popolna.
Poleg tega je razpis objavljen v času dopustov, ko imajo vsi resni EU proizvajalci dvigal kolektivne dopuste in je nemogoče kakovostno obdelati tako obsežen projekt v tako kratkem roku.
Prosimo za dodaten termin ogleda dvigal v 35 tednu, od 26.08.2019 do 31.08.2019.
Prosimo za podaljšanje roka za vsaj 4 tedne.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik bo omogočil dodaten termin ogleda dne 28.8.2019 po predhodni najavi, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik je zagotovil dovolj dolg rok za pripravo ponudbe. Roki so skladni z zakonodajo in ostajajo nespremenjeni.

Datum objave: 23.08.2019   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v 4. točki Dodatnih zahtev (3-JN- Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom, stran 17) zahteva, da ponudnik priloži izjavo, da bodo vsi uporabniški meniji in ekranski prikazi izdelani v slovenskem jeziku.
1.) Ali se ta del nanaša na uporabniški meni in ekranski prikaz dvigal ali Centralno Nadzornega Sistema?


ODGOVOR: Zahteva se nanaša na centralni nadzorni sistem.
Datum objave: 23.08.2019   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovore oz. pojasnila.

1.) V popisih je pod Splošnimi zahtevami navedeno "Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo oz uporabo dvigal." Zadeva je nejasna. Ali je izdelana PZI dokumentacija, ki jo izbrani ponudnik popravi glede na svojo opremo pred pričetkom del? Prosimo, da se PZI dokumentacija objavi.

ODGOVOR: Izbrani ponudnik oziroma izvajalec mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, izdelati PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. PZI dokumentacija mora obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo oz uporabo dvigal..
Naročnik ne razpolaga z nobeno PZI dokumentacijo.


2.) Pri dvigalih D1 in D2 kot tudi D3, D4 in D5 naročnik zahteva maximalne (čim večje) notranje dimenzije med stenami kabine glede na prostor v jašku in tehnologijo ponudnika. Naročnik bo ponudnika vrednostil po merilu najnižje cene. Velikost oz. nosilnost kabine ni predvidena za vrednostenje. Zaradi zagotavljanja najnižje možne cene ima ponudnik interes izpolniti le minimalne zahteve in ne ponuditi optimalno rešitev, saj ta vpliva na ceno, posledično pa zmanjšuje konkurenčnost ponudnika. Torej, kako bo naročnik vrednostil ponudbe glede na ponujene velikosti kabin dvigal?

ODGOVOR: Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo Ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo štel ponudbo, ki bo imela najnižjo končno ceno z DDV (cena, ki jo naročnik dejansko plača).
Naročnik v Prilogi 1 Zahteve in popisi navaja minimalno dimenzijo kabine, dopušča pa tudi večjo dimenzijo, glede na prostor v jašku in tehnologijo ponudnika.


3.) Pri dvigalih D1 in D2 kot tudi D3, D4 in D5 naročnik v popisu za dvigala so kot nosilni medij zahtevane jeklene vrvi z jeklenim jedrom, primerne za višje hitrosti dvigal. Ali lahko ponudnik ponudi dvigala, ki za nosilni medij uporablja jermena, ki se uporebljajo tudi za bistveno višje hitrosti kot jih zahteva naročnik in so del tipskega dvigala ponudnika?

ODGOVOR: Lahko ponudite dvigala z jermeni.


4.) Pri dvigalih D3, D4 in D5 je zahtevana požarna odpornost jaškovnih vrat po standardu za evakuacijska dvigala in skladno s požarnim elaboratom. Ker standard za evakuacijska dvigala požarne odpornosti vrat ne definira vas prosimo za objavo zahteve iz požarnega elaborata.

ODGOVOR: Zahtevana je požarna varnost vrat dvigala: E30.


5.) V popisih za GO dela je pod točko 1.2. navedeno, da se izdela nove portale iz strukturirane nerjavne pločevine za dvigala D3, D4 in D5. Prosimo za načrt izvedbe portalov ali vsaj skupno površino , ki je predvidena za izdelavo novih portalov iz strukturirane nerjavne pločevine za dvigala D3, D4 in D5.

ODGOVOR: Naročnik je omogočil vsem potencialnim ponudnikom ogled obstoječih dvigal. Na ogledu je naročnik omogočil izmere. Naročnik bo omogočil dodaten termin ogleda dne 28.8.2019 po predhodni najavi, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Načrt portalov pripravi izbrani ponudnik v sklopu PZI dokumentacije.


6.) V popisih za GO dela je pod točko 1.8. zahtevana izvedba dovodov električnega toka od razdelilca v stavbi do strojnice dvigal. Ali je na predvideni trasi za polaganje dovodov dovolj prostora za izvedbo? Kolikšna je dolžina trase predvidene za polaganje dovodov?

ODGOVOR: Dolžina trase je do 100m. Trasa je prosta.


7.) V popisih za GO dela je pod točko 1.9. zahtevana izvedba signalnih kablov med strojnico dvigal in nadzornim centrom. Ali je na predvideni trasi za polaganje kablov dovolj prostora za izvedbo? Kolikšna je dolžina trase predvidene za polaganje kablov?

ODGOVOR: Dolžina trase je do 100m. Trasa je prosta.


8.) V popisih za EI dela je navedeno, da se vsa obstoječa dvigala do strojnice napajajo preko dovodnih kablov 2 x PPOO 3x70+35mm2 varovanega z varovalko 250A. Ali se lahko za nova dvigala uporabi obstoječi dovodni kabel kolikor ta ustreza potrebam za nova dvigala oz. se v strojnici po potrebi zmanjša presek kabla?

ODGOVOR: Da, v kolikor ustreza potrebam novih dvigal.


9.) Nikjer v razpisu in popisih ni zahtevana pregrada jaškov med dvigali skladno s standardom EN81-20/50. Obstoječa dvigala nimajo pregrajenih jaškov med posameznimi dvigali kar ni skladno s predpisi. Predlagamo, da se v popis vključi pregrada jaškov s staenami iz mavčnih oblog ker se bo tako ob sukcesivni izvedbi menjave dvigal zagotovila tudi varna izvedba.

ODGOVOR: Naročnik zahteva skladnost dvigal s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur. List RS 25/16) in naslednjimi harmoniziranimi standardi:
SIST EN 81-20
SIST EN 81-50
SIST EN 81-70

Datum objave: 26.08.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovor oz. pojasnilo.

pogoj pri predložitvi referenc je izključujoč, da mora ponudnik predložiti najmanj eno (1) potrjeno referenco za uspešno izvedena dela; dobava, montaža in zagon novih dvigal v vrednosti najmanj 300.000,00 eurov brez DDV.

Predlagamo, da investitor zniža pogoj na 100.000,00 EUR in da lahko dobavitelj predloži več referenčnih objektov, kjer je izvajal dobavo, montažo in zagon novih dvigal v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.

Kot razumno npr. tudi predlagamo, da investitor sprejme, da dobavitelj dvigal predloži najmanj 1 referenco na izvedenem projektu za zamenjavo dvigal v vrednosti najmanj 100.000,00 eurov brez DDV.


ODGOVOR: Naročnikove zahteve v zvezi z referenco ostajajo nespremenjene, saj sicer ne bi služile svojemu namenu.Datum objave: 26.08.2019   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovor oz. pojasnilo

za podaljšanje roka, iz razlogov kot je že bilo izpostavljeno s strani enega predhodnega ponudnika. Žal ne moremo pripraviti ponudbe v zahtevanem roku do 04.09.2019.

ODGOVOR:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer do 18.9.2019 do 10:00 ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.9.2019 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Rok za spremljanje ponudnikovih vprašanj se podaljša do 08.09.2019 do 10:00 ure.

Datum objave: 26.08.2019   14:14
VPRAŠANJE
Podaljšanje roka za vsaj 14 dni.

ODGOVOR:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer do 18.9.2019 do 10:00 ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.9.2019 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Rok za spremljanje ponudnikovih vprašanj se podaljša do 08.09.2019 do 10:00 ure.

Datum objave: 28.08.2019   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zakaj investitor ne omogoči ponudnikom, da lahko ponudijo tudi naprednejšo tehnologijo dvigal brez strojnice ?

Tovrstna dvigala so povsem enakovredna strojničnim in ustrezajo vsem EU in lokalnim predpisom na področju dvigal, kot tudi obstoječi dvigani jaški omogočajo vgradnjo le teh !

Strojnična dvigala so vgrajevali včasih, ko tehnologije dvigal brez strojnice še ni bilo na tržišču. Sedaj se na Slovenskem trgu praktično vgrajujejo dvigala brez strojnice (več mednarodno uveljavljenih proizvajalcev dvigal) do višine dvigovanja 100 m - 150 m in je je ta tehnologija postala varna, zanesljiva in učinkovita.
Predlagamo, da investitor omogoči enakovredno obravnavo vsem zainteresiranim ponudnikom in da sprejme ponudbo enakovrednih dvigal brez strojnice.

Prosimo za pojasnila.


ODGOVOR: Naročnik dopušča možnost ponudbe dvigal brez strojnice s tem, da je v ponudbeni ceni potrebno upoštevati novo lokacijo energetskega dovoda in ohranitev ali ustrezna dograditev obstoječega prezračevanja dvigalnega jaška.
Datum objave: 28.08.2019   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lahko ponudimo tehnologijo vgradnje novih dvigal brez strojnice?

Tovrstna dvigala so visokozmogljiva in zanesljiva in energijsko bolj učinkovita od strojničnih. Menimo, da bi naročknik v fazi razpisa lahko opredelil to možnost ponujanja, saj se po svetu v tovrstne nove objekte vgrajuje dvigala brez strojnice. Prosimo za čimprejšnji odgovor.

Hvala.

ODGOVOR: Naročnik dopušča možnost ponudbe dvigal brez strojnice s tem, da je v ponudbeni ceni potrebno upoštevati novo lokacijo energetskega dovoda in ohranitev ali ustrezna dograditev obstoječega prezračevanja dvigalnega jaška.