Dosje javnega naročila 005418/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup sistema za multipleks RT-PCR z avtomatsko pripravo vzorcev (PCR setup) in avtomatskim odčitavanjem rezultatov vključno z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 251.256,56 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005418/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.07.2019
JN005418/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN005418/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.09.2019
JN005418/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN005418/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN005418/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2020
JN005418/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005418/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urška Trček
urska.trcek@mf.uni-lj.si
+386 15437812
+386 15437726

Internetni naslovi
http://www.mf.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319573/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_091-10-1_19.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319573/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11770
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup sistema za multipleks RT-PCR z avtomatsko pripravo vzorcev (PCR setup) in avtomatskim odčitavanjem rezultatov vključno z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala
Referenčna številka dokumenta: 091-10-1/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38950000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup sistema za multipleks RT-PCR z avtomatsko pripravo vzorcev (PCR setup) in avtomatskim odčitavanjem rezultatov vključno z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup sistema za multipleks RT-PCR z avtomatsko pripravo vzorcev (PCR setup) in avtomatskim odčitavanjem rezultatov vključno z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala.

Naročnik zahteva vzdrževanje v času garancijske dobe (1 leto) in pogarancijske dobe dveh (2) let od uspešne zapisniške primopredaje opreme, vključno s stroški rezervnih delov, potrošnega materiala za popravilo in vzdrževanje, potnimi stroški oziroma morebitnimi drugimi stroški. Vse stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema v navedenem obdobju nosi ponudnik.

Ponudnik mora ponuditi tudi potrošni material, potreben za redno delovanje aparata (Ponudba mora vključevati ves potrošni material potreben za redno delovanje aparata).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.08.2019   12:10
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.