Dosje javnega naročila 005424/2019
Naročnik: OBČINA PREVALJE, Trg 2A, 2391 Prevalje
Gradnje: Izbira izvajalca gradenj za projekt Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, LC 350 281, Cesta Zvonikov mlin - Mikl - Šentanel
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 119.243,96 EUR

JN005424/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.07.2019
JN005424/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN005424/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN005424/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN005424/2019-ODL01P3 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN005424/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.09.2019
JN005424/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005424/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PREVALJE
Trg 2A
2391
SI
Prevalje
Slovenija
Eva Vivod
eva.vivod@prevalje.si
+386 28246119
+386 28246124

Internetni naslovi
http://www.prevalje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.prevalje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11774
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca gradenj za projekt Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, LC 350 281, Cesta Zvonikov mlin - Mikl - Šentanel
Referenčna številka dokumenta: 430-0012/2019-16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, LC 350 381, Cesta Zvonikov mlin - Mikl - Šentanel.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Javno naročilo zajema obnovo ceste v dolžini 700 m, ki poteka v večjem delu po gozdnatem območju.

Izvedba prenove predvideva:
- pripravo podlage, izkop obstoječega terena do projektirane globine in pripravo utrjenega gramoznega tampona,
- izvedbo drenaže cestnega telesa,
- asfaltiranje makadamskega vozišča v širini min 3,50m + 1 x 0,5m asfaltna mulda, z asfaltom AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm in AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6cm,
- izvedba vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami in novimi ter obstoječimi odprtimi kanaletami
- rekonstrukcije prečnih propustov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45111200
45112500
45221220
45233000
45233200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prevalje, Jamnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je: Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, LC 350 381, Cesta Zvonikov mlin - Mikl - Šentanel.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Javno naročilo zajema obnovo ceste v dolžini 700 m, ki poteka v večjem delu po gozdnatem območju.

Izvedba prenove predvideva:
- pripravo podlage, izkop obstoječega terena do projektirane globine in pripravo utrjenega gramoznega tampona,
- izvedbo drenaže cestnega telesa,
- asfaltiranje makadamskega vozišča v širini min 3,50m + 1 x 0,5m asfaltna mulda, z asfaltom AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm in AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6cm,
- izvedba vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami in novimi ter obstoječimi odprtimi kanaletami
- rekonstrukcije prečnih propustov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.