Dosje javnega naročila 005440/2019
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP LENART IN RTP LJUTOMER
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.291,52 EUR

JN005440/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.07.2019
JN005440/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2019
JN005440/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN005440/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.11.2019
JN005440/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2019
JN005440/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005440/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marja Miljković
marja.miljkovic@elektro-maribor.si
+386 22200764

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-maribor.si
ESPD: http://www.elektro-maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11788
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP LENART IN RTP LJUTOMER
Referenčna številka dokumenta: 2201-33/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP LENART IN RTP LJUTOMER
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop A: RTP 110/20 kV Lenart
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RTP 110/20 kV Lenart
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP LENART
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.09.2019
Konec: 30.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop B: RTP 110/20 kV Ljutomer
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RTP 110/20 kV Ljutomer
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP LJUTOMER
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.09.2019
Konec: 30.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2019   09:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILAOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2019   09:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da objavi ZIP datoteko, ker ne moremo sneti ESPD obrazca.

Lp

ODGOVOR

Z desno tipko miške kliknite na povezavo ter nato Shranite povezavo kot oz Shrani ciljno vsebino kot in jo shranite na računalnik.


Datum objave: 08.08.2019   14:45
VPRAŠANJE
Prosimo za informacije, kako in kdaj bo organiziran ogled obeh objektov (RTP Lenart, RTP Ljutomer). Glede na rok podajanja vprašanj, vas prosimo, da bosta ogleda organizirana najkasneje v ponedeljek, 12.8.2019, od 9.00 ure dalje. Prosimo za navodila (naslov lokacije, kontaktna oseba...).


ODGOVOR

Ogled objekta za potrebe priprave ponudbe bo v ponedeljek, 12.8.2019 in sicer:

- 9.00h v RTP Lenart, Gradiška cesta 8, 2230 Lenart v Slov. goricah
- 11.00h v RTP Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 9240 Ljutomer (pri rondoju)Datum objave: 09.08.2019   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Predvidevamo, da se kot ustrezne reference upoštevajo tudi postaje 110 kV/SN pri proizvodnih elektroenergetskih objektih. Prosimo za pojasnilo oziroma potrditev.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

SE UPOŠTEVAJO KOT USTREZNE.


Datum objave: 12.08.2019   07:36
VPRAŠANJE
Za ogled ste predlagali dva termina: 9,00 za RTP Lenart in 11,00 za RTP Ljutomer.
Boste organizirali oglede v smislu zaključka na RTP Lenart in potem vsi skupaj še izvedemo ogled RTP Ljutomer? Če temu ni tako, ali moramo predvideti dve ločeni ekipi za oglede, ker bo lahko prišlo do prekrivanja termina?

ODGOVOR
Ponudnik bo skupaj s naročnik opravil oba ogleda. Ni potrebe po dveh ekipah. Ogledi so organizirani tako, da bo po opravljen prvem ogledu mogoče pravočasno opraviti še drugega.

lp.Datum objave: 12.08.2019   07:39
VPRAŠANJE
Veza tč. 3. Način oddaje javnega naročila.
Vprašanje 1:
Ali bo naročnik izbral in oddal naročilo ločeno po ponudnikih in po sklopih tako, da bo izbral najugodnejšega ponudnika za sklop RTP Lenart in najugodnejšega ponudnika za sklop RTP Ljutomer?
Vprašanje2:
Ali bo naročnik izbral in oddal naročilo enemu najugodnejšemu ponudniku za oba sklopa skupaj?

ODGOVOR

1. Kot je v dokumentaciji zapisano, se ponudbe pregledujejo (točkujejo skladno z merili) ločeno po posamezen sklopu, kar pomeni, da se naročilo odda po posameznem sklopu.
2. V kolikor bo en ponudnik ekonomsko najugodnejši v obeh sklopih, bo mu naročilo oddano v obeh sklopih. Torej se gleda vsak sklop za sebe in skupna vrednost za oba sklopa ni merodajna ampak ločeno po sklopih.


Datum objave: 12.08.2019   09:17
VPRAŠANJE
Ker sta oba objekta obstoječa nas zanima, ali bo dana na razpolago izbranemu projektantu dokumentacija izvedenega stanja za elektro, gradbeni, strojni in arhitekturni del?
Ali bo dokumentacija na razpolago v odprti računalniški obliki (ACAD, MS Office...)?

Ali je na razpolago geodetski posnetek obstoječega stanja, vključno z zgradbami in zunanjim platojem ter ograjo in komunalno infrastrukturo?
Ali je geodetski posnetek v odprti računalniški obliki?

ODGOVOR

Ker gre za starejše energetske objekte bo dokumentacija v papirni (tiskani) obliki.

Geodetski posnetek bo po potrebi bo zagotovil naročnik.Datum objave: 13.08.2019   12:29
VPRAŠANJE
Ali ste objavili predmetni razpis v UL EU?

ODGOVOR
NeDatum objave: 13.08.2019   12:31
VPRAŠANJE
RTP Ljutomer:
Glede na videno stanje objekta nas zanima:
- Ali je v ponudbi potrebno zajeti obnovo elektro instalacij za vse prostore celoten objekt (ogrevanje, prezračevanje, splošna; evakuacijska; pomožna; zunanja razsvetljava, požarno javljanje, protivlomno varovanje, video nadzor, ozemljitve)?
- Ali je v ponudbi potrebno zajeti obnovo strojnih instalacij za vse prostore celoten objekt (ogrevanje, klima, sanitarije, prezračevalne rešetke)?
- Ali je v ponudbi potrebno zajeti gradbeno obnovo za ostale prostore celoten objekt (sanacija sten in stropov, zamenjava keramike v sanitarijah, sanacija podesta z ograjo)?
- Ali je v ponudbi potrebno zajeti tudi dela na platoju; sanacijo obstoječih asfaltiranih povoznih površin vključno z meteorno kanalizacijo?
- Iz razpisne dokumentacije ni razvidno katera dela je potrebno zajeti pod postavko izvedba koordinirane prenapetostne zaščite?


ODGOVOR
Odgovor DA na vsa vprašanja. Koordinirana prenapetostna zaščita naj bo zajeta od nivoja VN do NN.Datum objave: 13.08.2019   12:32
VPRAŠANJE
RTP Lenart:
Glede na videno stanje objekta nas zanima:
- Ali je v ponudbi potrebno zajeti obnovo elektro instalacij za vse prostore celoten objekt (ogrevanje, prezračevanje, splošna; evakuacijska; pomožna; zunanja razsvetljava, požarno javljanje, protivlomno varovanje, video nadzor, ozemljitve)?
- Ali je v ponudbi potrebno zajeti obnovo strojnih instalacij za vse prostore celoten objekt (ogrevanje, klima, sanitarije, prezračevalne rešetke)?
- Ali je v ponudbi potrebno zajeti gradbeno obnovo za vse prostore celoten objekt (sanacija sten in stropov, zamenjava keramike v hodnikih in ostalih prostorih, zamenjava ograje stopnišča, sanacija podesta z ograjo, zamenjava notranjih vrat )?
- Ali je potrebno v sklopu projektne dokumentacije izdelati kontrolo nosilnosti obstoječe plošče, ki bo obremenjena z novo tehnološko opremo?
- Ali je v ponudbi potrebno zajeti tudi dela na platoju; ureditev deponije z dodatno ograjo in dodatnim vhodnimi vrati, ter sanacijo obstoječih asfaltiranih povoznih površin vključno z meteorno kanalizacijo; ureditev servisne razsvetljave za TR1 in 2?


ODGOVOR
Odgovor DA na vsa vprašanja.Datum objave: 13.08.2019   12:32
VPRAŠANJE
Vprašanja za RTP Lenart, za izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PID, RD), za projektantske storitve:
1. Ali je potrebno predvideti zamenjavo notranjega stavbnega pohištva (vrata...)?
2. Ali so predmet storitev vse elektro in strojne inštalacije znotraj zgradbe (razsvetljava, požarno javljanje, ogrevanje s paneli, hlajenje, kontrola pristopa, video nadzor...)?
3. Ali je potrebno zamenjati montažna vrata za vnos 20 kV celic in obnoviti balkon z ograjo?
4. Ali je potrebno zamenjati vse tlake znotraj zgradbe?
5. Ali je potrebno opleskati znotraj celotno zgradbo?
6. Ali je potrebno zamenjati opremo in keramiko v WC?
7. Ali je potrebno v Aku. prostoru zamenjati prezračevalne rešetke?
8. Ali je potrebno na zunanjem platoju obnoviti asfaltno površino, vključno z robniki?
9. Ali je potrebno na fasadi predvideti samo čiščenje in obnova spodnjega dela (cokel),?
10. Ali je potrebno predvideti novo ograjo okoli deponije drogov, vključno z drsnimi vrati?

ODGOVOR:
Odgovor DA na vsa vprašanja.

Vprašanja za RTP Ljutomer, za izdelavo projektne dokumentacije (PZI, PID, RD), za projektantske storitve:
1. Ali je potrebno predvideti zamenjavo notranjega stavbnega pohištva (vrata...)?
2. Ali so predmet storitev vse elektro in strojne inštalacije znotraj zgradbe (razsvetljava, požarno javljanje, ogrevanje s paneli, hlajenje, kontrola pristopa, video nadzor...)?
3. Ali je potrebno obnoviti balkon z ograjo v 20 kV stikališču?
4. Ali je potrebno zamenjati vse tlake znotraj zgradbe?
5. Ali je potrebno opleskati znotraj celotno zgradbo?
6. Ali je potrebno zamenjati opremo v WC?
7. Ali je potrebno spuščeni strop nad vhodom in hodnikom zamenjati?
8. Ali je potrebno na zunanjem platoju obnoviti asfaltno površino, vključno z robniki?
9. Ali je potrebno na fasadi predvideti samo čiščenje in predvideti barvanje napušča?
10. Ali je dovoljeno načrtovati postavitev opreme za razvod lastne rabe v prostor Usmernik in UPS?
11. Kakšen obseg je zahtevan v ponudbenem predračunu alineja "Koordinirana prenapetostna zaščita"?

ODGOVOR
Odgovor DA na vsa vprašanja. Koordinirana prenapetostna zaščita naj bo zajeta od nivoja VN do NN.Datum objave: 13.08.2019   12:35
VPRAŠANJE
Kakšna izjava se zahteva pri oddaji ponudbe "Izjava - ostali sodelujoči"

ODGOVOR
Naročniku ni jasno kaj točno zanima ponudnika, saj nikjer v razpisni dokumentaciji ni omenjena "Izjava - ostali sodelujoči"Datum objave: 14.08.2019   08:24
VPRAŠANJE
Glede na to, da se zavarovalne police sklepajo in plačuje premija vsako leto posebej predlagamo, da se 20.člen pogodbe 2. odstavek spremeni tako:

Letna zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR, letni agregat ne sme biti nižji od 50.000,00 EUR, območje zavarovalnega kritja mora biti Republika Slovenija.
Izvajalec se zaveže, da bo v roku 15 delovnih dni od prejema obojestransko podpisane pogodbe, naročniku predložil kopijo dokazila o zavarovanju projektantske odgovornosti. Izvajalec se zaveže, da bo zavarovalno polico o zavarovanju projektantske odgovornosti vsakoletno obnavljal, ter naročniku predložil kopijo dokazila o veljavnem zavarovanju projektantske odgovornosti vsako leto naslednjih 5 let ob sklenitvi zavarovanja.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal vsebine RD.Datum objave: 21.08.2019   12:02
Naročnik je na podlagi že objavljenih dodatnih pojasnil dopolnil dokument "Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom" za oba sklopa.

Sklop A - Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom RTP Lenart. Dokumentu so bile dodane alineje v naslednjih poglavjih:
- 2 OBSEG OBNOVE RTP 110/20 kV LENART
- 3.2 Razpisna dokumentacija (RD)
- 3.3 Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
- 3.4 Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in
- 6. PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop B - Tehnična specifikacija s ponudbenim predračunom RTP Ljutomer. Dokumentu so bile dodane alineje v naslednjih poglavjih:
- 2 OBSEG OBNOVE RTP 110/20 kV LJUTOMER
- 3.2 Razpisna dokumentacija (RD)
- 3.3 Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
- 3.4 Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in
- 6. PONUDBENI PREDRAČUN


Hkrati naročnik tudi podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb. Novi datum je 28.08.2019.