Dosje javnega naročila 005438/2019
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Gradnje: MENJAVA POŽARNIH VRAT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 97.209,58 EUR

JN005438/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.07.2019
JN005438/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN005438/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.10.2019
JN005438/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005438/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-malih-vrednosti.php
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11789
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MENJAVA POŽARNIH VRAT
Referenčna številka dokumenta: NMV-17-2019-MPV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
MENJAVA POŽARNIH VRAT
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44221220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MENJAVA POŽARNIH VRAT
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 61
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2019   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovore in sicer:
1. ali lahko v polje, predvideno za vpis ponujene opreme, kjer ne ponujamo enakovrednega izdelka in nudimo torej izdelek enak kot je predviden, vpišemo zgolj 'po popisu' in nam ni potrebno priložiti tehnične dokumentacije?
2. ali boste ponudnika, ki ne bo priložil tehnične dokumentacije pozvali k dopolnitvi ponudbe ali boste njegovo ponudbo označili kot nedopustno?
Hvala

ODGOVOR
1. DOVOLJ JE VPISATI » PO POPISU«
2. PONUDNIKA BOMO POZVALI K DOPOLNITVI.


VPRAŠANJE
Spoštovani, ali moramo za postavke, kjer naročnik zahteva vpis ponujenega materialna in opreme vpisati, kaj nudimo, tudi v primeru, da nudimo isto kot je predvidel projektant v projektantskem popisu?

ODGOVOR
Ponudnik naj vpiše » PO POPISU«Datum objave: 07.08.2019   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji zahtevate kopijo veljavne licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja. prosimo, da zahtevo umaknete, saj za predmetni javni razpis nima smisla ali pa vsaj navedete kdo upravlja z obstoječimi sistemi, na katere se javno naročilo nanaša??

ODGOVOR

Naročnik umika naslednji tekst iz dokumentacije o javnem naročilu saj je v tem delu prišlo do administrativne napake.:

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5) s prilogo: kopija veljavne licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja - varovanje ljudi in premoženja ter licence za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom ali pogodba o zagotavljanju uporabe varnostno-nadzornega centra ter kopija veljavne licence njegovega lastnika za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom.

Zahtevanega teksta ne upoštevajte pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 07.08.2019   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali bo za naročnika zadovoljivo, če pri postavkah, kjer je potreben vpis ponujene opreme, ni pa naveden točen tip primerljivega artikla, vpišemo, da nudimo 'po popisu'?

ODGOVOR

DA

Datum objave: 07.08.2019   14:09
VPRAŠANJE
Ali boste ponudnika, ki bo ponujal enakovreden produkt in ne bo točno navedel tipa ponujenega produkta/opreme, pozvali k dopolnitvi ali boste njegovo ponudbo označili kot nedopustno?

ODGOVOR
Če ponudnik ponuja enako kot je predvidel projektant se vpiše »PO POPISU«
Če ponuja ponudnik drug artikel, kot je predvidel projektant naj vpiše kaj ponuja
V kolikor ne bo vpisano kaj ponuja bo naročnik pozval ponudnika na dopolnitev
Če ponudba ne bo dopolnjena v zahtevanem času, bo izločena kot neustrezna.