Dosje javnega naročila 005442/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup programske opreme Adobe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 159.626,02 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005442/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.07.2019
JN005442/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN005442/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
JN005442/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2019
JN005442/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2020
JN005442/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005442/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Majda Lazar
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527
+386 12418660

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Trubarjeva cesta 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva cesta 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Kardeljeva ploščad 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
Aškerčeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Večna pot 113
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Aškerčeva cesta 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Topniška ulica 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Gortanova ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Aškerčeva cesta 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
Poljanski nasip 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA
Poljanska cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
Gerbičeva ulica 60
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta
Zdravstvena pot 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Večna pot 113
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova cesta 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
majda.lazar@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11793
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup programske opreme Adobe
Referenčna številka dokumenta: 402-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zakup programske opreme Adobe za rektorat in članice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup programske opreme Adobe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.08.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.