Dosje javnega naročila 005737/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za izdelavo in dobavo tiskovin
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.637.976,12 EUR

JN005737/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.08.2019
JN005737/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.08.2019
JN005737/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN005737/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN005737/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN005737/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN005737/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.01.2020
JN005737/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN005737/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN005737/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN005737/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN005737/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2020
JN005737/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2020
JN005737/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2020
JN005737/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.05.2020
JN005737/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2020
JN005737/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2020
JN005737/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2020
JN005737/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2021
JN005737/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2021
JN005737/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.05.2021
JN005737/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.08.2021
JN005737/2019-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
JN005737/2019-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2022
JN005737/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2022
JN005737/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005737/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 155-381773
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319796/430-621-19_TISKOVINE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11954
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za izdelavo in dobavo tiskovin
Referenčna številka dokumenta: 430-621/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava in dobava tiskovin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SETI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Litostrojska cesta 54, Ljubljana ter Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava tiskovin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatne informacije k II.2.7: javno naročilo se izvaja za obdobje 48 mesecev.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskovine z oznako in brez ter enostavni samokopirni bloki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35811200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Litostrojska cesta 54, Ljubljana ter Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava tiskovin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatne informacije k II.2.7: javno naročilo se izvaja za obdobje 48 mesecev.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Knjige
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Litostrojska cesta 54, Ljubljana ter Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava tiskovin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatne informacije k II.2.7: javno naročilo se izvaja za obdobje 48 mesecev.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PVC mape in ovitki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Litostrojska cesta 54, Ljubljana ter Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava tiskovin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatne informacije k II.2.7: javno naročilo se izvaja za obdobje 48 mesecev.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskovine s področja upravnih enot z zaščitnimi elementi
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, DUNZMN, Litostrojska cesta 54, Ljubljana in upravne enote Republike Slovenije na območju celotne države.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava tiskovin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatne informacije k II.2.7: javno naročilo se izvaja za obdobje 48 mesecev.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskovine s področja upravnih enot brez zaščitnih elementov
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, DUNZMN, Litostrojska cesta 54, Ljubljana in upravne enote Republike Slovenije na območju celotne države
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava tiskovin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatne informacije k II.2.7: javno naročilo se izvaja za obdobje 48 mesecev.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskovine s področja upravnih enot (obmejne prepustnice, kmetijski vložki)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, DUNZMN, Litostrojska cesta 54, Ljubljana in upravne enote na območju Brežic, Črnomlja, Ilirske Bistrice, Izole, Kočevja, Kopra, Krškega, Lendave, Ljutomera, Metlike, No
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava tiskovin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatne informacije k II.2.7: javno naročilo se izvaja za obdobje 48 mesecev.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, DUNZMN, Litostrojska cesta 54, Ljubljana in upravne enote Republike Slovenije na območju celotne države.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava tiskovin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatne informacije k II.2.7: javno naročilo se izvaja za obdobje 48 mesecev.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Podrobnejši opis pogojev je podan v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Podrobnejši opis pogojev je podan v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Podrobnejši opis pogojev je podan v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2019   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 13.9.2019 ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2019   00:00

Dodatne informacije:
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2019   16:31
VPRAŠANJE
1.2 SKLOP 6: 1.2.1 Obrazec prisege o spoštovanju demokratičnega ustavnega reda in 1.2.2 Perforiran papir za izpis potrdil
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 6 ima samo eno postavko; Obrazec prisege o spoštovanju demokratičnega ustavnega reda.

V kateri sklop sodi perforiran papir za izpis potrdil?

ODGOVOR
Pravilno je, da ima ponudbeni predračun za sklop 6 samo eno postavko in sicer Obrazec prisege o spoštovanju demokratičnega ustavnega reda. Perforiran papir za izpis potrdil ni predmet javnega naročila in se v dokumentaciji pojavi kot napaka.Datum objave: 26.08.2019   13:50
VPRAŠANJE
Sprejem ponudnikovih vprašanj do 02.09.2019 00:00

Kaj to pomeni; da lahko postavljamo vprašanja še cel 01. 09. 2019 ali še cel 02. 09. 2019?

ODGOVOR
Sprejem ponudnikovih vprašanj do 2. 9. 2019 00:00 pomeni, da ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma pripravo ponudbe najkasneje do dne 2. 9. 2019 do 00:00 (kar pomeni še cel 2. 9. 2019).Datum objave: 26.08.2019   13:51
VPRAŠANJE
Kakšna je običajna količina naročanja tiskovin za sklop 6?

ODGOVOR
Običajna okvirna količina naročanja iz sklopa 6 na letni ravni znaša cca. 6500 - 7000 kosov. Naročnik poudarja, da je ta količina približna in je podana glede na podatke iz preteklih let ter da količine naročanja lahko variirajo.Datum objave: 26.08.2019   13:51
VPRAŠANJE
Ali so količine v ponudbenem predračunu za eno leto ali za štiri leta?

ODGOVOR
Količine v ponudbenem predračunu so okvirne količine za štiri leta.Datum objave: 26.08.2019   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Izpolnitev menične izjave: prosim za informacijo o objavi razpisa v Uradnem listu Evropske unije datum in številka objave. (citirano z obrazca menične izjave)
Lep pozdrav!


ODGOVOR
Javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU, dne 13. 8. 2019, pod št. objave 2019/S 155-381773.Datum objave: 26.08.2019   13:52
VPRAŠANJE
Ali je možno dobiti vzorce tiskovin, ki so predmet naročila?

ODGOVOR
V 2. točki II. dela razpisne dokumentacije je navedba:
»Tiskovine so natančno opisane v obrazcu ponudbenega predračuna za posamezen sklop. V primeru potrebe po ogledu vzorcev tiskovin, si ponudniki lahko vzorce tiskovin ogledajo na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, in sicer po predhodno usklajenem časovnem terminu. Časovni termin ogleda vzorcev ponudniki uskladijo vsak delovni dan pri ga. Kolombina Grgičević (tel. 01 428 51 34) ali ga. Zorica Klarić (tel. 01 428 45 96).«

Naročnik pojasnjuje, da so ponudnikom vzorci tiskovin na ogled, ne more pa jih ponudnikom posredovati.Datum objave: 30.08.2019   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste zapisali , da se uradna vprašanja lahko postavijo na Portal javnih naročil do 2.9.2019.
Na Portalu javnih naročil pa je zapisano: "sprejem ponudnikovih vprašanj do 2.9.2019 do 00.00".

Ali ste mislili, da se vprašanja lahko zastavijo vključno še do konca dneva 2.9., ali se glede na zapis na Portalu JN dejansko vprašanja lahko zastavijo samo še 1.9. do 23.59, ki pa je nedelja?

Hvala.

ODGOVOR
Sprejem ponudnikovih vprašanj do 2. 9. 2019 00:00 pomeni, da ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma pripravo ponudbe najkasneje do dne 2. 9. 2019 do 00:00 (kar pomeni še cel 2. 9. 2019).Datum objave: 30.08.2019   15:02
VPRAŠANJE
Ali so količine v ponudbenem predračunu za eno leto ali za štiri leta? Kakšna je običajna količina naročanja tiskovin za sklop 6?

ODGOVOR
Količine v ponudbenem predračunu so okvirne količine za štiri leta.
Običajna okvirna količina naročanja iz sklopa 6 na letni ravni znaša cca. 6500 - 7000 kosov. Naročnik poudarja, da je ta količina približna in je podana glede na podatke iz preteklih let ter da količine naročanja lahko variirajo.

Datum objave: 30.08.2019   15:02
VPRAŠANJE
Po preteku 12 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks).

Cena celuloze na svetovnem trgu se zadnjih nekaj let zelo viša. Papir se podraži vsako leto za 4 do 8%,. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin ni v nikakršni povezavi s celulozo, ki je glavna sestavina papirja. Pri tiskarskih storitvah je višanje cen neumestno vezati na cene življenjskih potrebščin. Ali boste 6. člen okvirnega sporazuma spremenili na dejavnosti primerno korekcijo cen?

ODGOVOR
Glede na obstoj uradnih indeksov rasti cen na območju Republike Slovenije, je pogodbene spremembe cene mogoče vezati izključno na indeks rasti cen življenjskih potrebščin, kar je nenazadnje tudi ustaljena praksa pri sklepanju tovrstnih pogodb (enako pogodbeno določilo je v veljavni pogodbi). Iz navedenega razloga naročnik ne spreminja 6. člena osnutka okvirnega sporazuma.
Datum objave: 30.08.2019   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri vseh izpiskih v SKLOPU št. 5 je pod alinejo dodelava zahtevano številčenje z UV barvo (oznaka izpiska, desetmestno število); iz obstoječih listin je razvidno, da je številčenje sestavljeno iz: črkovne oznake izpiska + osemmestno številčenje. Prosimo za pojasnilo ali bo prišlo do spremembe številčenja.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da sprememba številčenja ni predvidena. V razpisni dokumentaciji je pod »dodelava zahtevano številčenje z UV barvo (oznaka izpiska, devetmestno število)« prišlo do napake. Pravilno je, da številčenje ostaja nespremenjeno in ga še vedno sestavlja črkovna oznaka posameznega izpiska in osemmestna številka, in sicer:

dodelava: številčenje z UV barvo (oznaka izpiska, osemmestno število)
Datum objave: 30.08.2019   15:03
VPRAŠANJE
Ali moramo okvirni sporazum in pogodbo izpolniti kjer jo je mogoče ali ga parafiramo in priložimo ali ga sploh ne prilagamo?

ODGOVOR
V skladu z navedbo v 8. točki II. dela razpisne dokumentacije, ki se glasi:

»Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka okvirnega sporazuma in pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.«

osnutka okvirnega sporazuma in pogodbe v ponudbi ni potrebno prilagati.
Datum objave: 30.08.2019   15:04
VPRAŠANJE
Katere cene so veljavne v primeru sprembe davčne stopnje; brez DDV ali z DDV?

ODGOVOR
Glede na to, da je v 6. členu osnutka okvirnega sporazuma določeno, da so cene brez DDV fiksne za obdobje 12 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma so v primeru spremembe davčne stopnje veljavne cene brez DDV.Datum objave: 30.08.2019   15:04
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, na koliko decimalnih mest morajo biti zaokrožene cene v ponudbenem predračunu.

ODGOVOR
Cena na enoto brez DDV je lahko zaokrožena na 4 decimalna mesta, skupna vrednost (cena x količina), znesek DDV in skupna vrednost z DDV pa mora biti zaokrožena na 2 decimalni mesti.Datum objave: 30.08.2019   15:05
VPRAŠANJE
Katere cene so veljavne v primeru zakonske spremembe stopnje DDV; z DDV ali brez DDV?

ODGOVOR
Glede na to, da je v 6. členu osnutka okvirnega sporazuma določeno, da so cene brez DDV fiksne za obdobje 12 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma so v primeru spremembe davčne stopnje veljavne cene brez DDV.Datum objave: 30.08.2019   15:06
VPRAŠANJE
Katere cene so veljavne v primeru sprembe davčne stopnje; brez DDV ali z DDV?

ODGOVOR
Na navedeno vprašanje, je naročnik že podal odgovor.Datum objave: 30.08.2019   15:06
VPRAŠANJE
Po preteku 12 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma, se cene lahko usklajujejo z
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks).

Cena celuloze na svetovnem trgu se zadnjih nekaj let zelo viša. Papir se podraži vsako leto
za 4 do 8%,. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin ni v nikakršni povezavi s celulozo, ki je
glavna sestavina papirja. Pri tiskarskih storitvah je višanje cen neumestno vezati na cene
življenjskih potrebščin. Ali boste 6. člen okvirnega sporazuma spremenili na dejavnosti
primerno korekcijo cen?

ODGOVOR
Na navedeno vprašanje, je naročnik že podal odgovor.

Datum objave: 06.09.2019   16:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predlagamo popravek osnutka okvirnega sporazuma (priloga št. 7), saj bi morebitne spremembe v 3. členu ponudniku povzročile pomembno povišanje stroškov. 3. člen osnutka okvirnega sporazuma naj se glasi:


"Kvaliteta blaga mora ustrezati zahtevam iz opisa blaga iz ponudbenega predračuna iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, ter dokončnim korekturnim odtisom oz. dokončnim vzorcem blaga, ki so bili potrjeni s strani naročnika.

Naročnik izvajalcu pred prvim naročilom ali vsebinsko in/ali oblikovno spremembo blaga posreduje urejeno datoteko za tisk (PDF) /velja za sklope od 1 do 6 in 8/ oz. podlage za izdelavo tiskovin, in sicer na filmih za tisk in datotekah iz programa Freehand /velja za sklop 7/, na podlagi katere izvajalec izdela korekturni odtis in ga posreduje v pregled in potrditev naročniku. Izvajalec mora izdelati korekturni odtis ter ga posredovati v pregled in potrditev naročniku tudi v primeru vsebinske in/ali oblikovne spremembe blaga tekom trajanja okvirnega sporazuma, če sta se naročnik in izvajalec dogovorila za tako vsebinsko in/ali oblikovno spremembo. Izvajalec mora upoštevati morebitne spremembe blaga iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, in sicer glede vsebine materiala in oblike, skladno s spremembami relevantne zakonodaje. V primeru upravičenih in razumnih sprememb bo moral izvajalec na osnovi novih datotek za tisk izdelati nove korekturne odtise, pri čemer se bosta naročnik in izvajalec dogovorila glede morebitnih primernih sprememb cen, dobavnih rokov in drugih primernih sprememb pogodbenih pogojev.

Izvajalec izdela korekturni odtis in ga posreduje v pregled in potrditev naročniku najkasneje v roku 4 dni, naročnik pa jih pregleda in potrdi najkasneje v roku 3 dni. V primeru večjih vsebinskih in/ali oblikovnih sprememb blaga, pa se izvajalec in naročnik glede rokov naknadno dogovorita.

Izvajalec prevzema naročila po elektronski pošti in posreduje e-korekturne odtise po elektronski pošti. Razen za sklop 2, zap. št. 56, 57, 58, 59, 60, 61 in 62 dostavlja v potrditev material in odtis štance za zap. št. 59 naročniku na lokacijo Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Naročnik je lastnik vseh izdelanih oblikovnih rešitev, datotek za tisk in drugih ustreznih tehničnih podlag, ki se uporabljajo za tisk in izdelavo blaga.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih manjših sprememb v tekstu predmeta javnega naročila v času trajanja okvirnega sporazuma, izvajalec pa bo moral le-te upoštevati in na osnovi novih podatkov izdelati novo tiskovino, pri čemer se bosta naročnik in izvajalec dogovorila glede morebitnih primernih sprememb cen, dobavnih rokov in drugih primernih sprememb pogodbenih pogojev.

Izvajalec se zavezuje, da v primeru, ko pride do spremembe vsebine oz. oblike že naročenega blaga, blago, ki je bilo že izdelano pred posredovano spremembo in ni bilo dobavljeno naročnikom uporabnikom, na lastne stroške komisijsko uničiti, pri čemer bo sodeloval en član komisije določen s strani naročnika. O uničenju se sestavi zapisnik, ki je podlaga za plačilo komisijsko uničenega blaga. Naročnik je dolžan plačati vso že naročeno blago, četudi zaradi sprememb vsebine oz. oblike blaga, blago še ni bilo dobavljeno naročnikom uporabnikom.

Naročnik posreduje osnutek motivov zaščitnih elementov (giljoš in intaglio tiska) v elektronski obliki, le-te izvajalec v sodelovanju z naročnikom dodela v dokončno grafično podobo blaga, ter jih pripravi za tisk. /odstavek se navede za sklop 5 in 8/"


Zaradi jasnosti predlagamo spremembo 18. člena osnutka okvirnega sporazuma, ki naj se glasi:


"V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije s strani izvajalca ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s tem okvirnim sporazumom, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma, uporabnik pa od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku ali uporabniku povrniti vso škodo."


Prosimo za upoštevanje zgoraj navedenih predlogov oziroma za obrazložitev, zakaj ste posamezen predlog zavrnili.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo.


ODGOVOR
Naročnik se delno strinja s predlaganimi spremembami pogodbe s strani potencialnega ponudnika v 3. členu okvirnega sporazuma in spreminja 3. člen okvirnega sporazuma, v katerem so spremembe označene z modro obarvanim besedilom.

S predlagano spremembo pogodbe s strani potencialnega ponudnika v 18. členu okvirnega sporazuma, se naročnik strinja.

Spremembe so v 3. in 18. členu, in sicer:

3. člen
Kvaliteta blaga mora ustrezati zahtevam iz opisa blaga iz ponudbenega predračuna iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, ter dokončnim korekturnim odtisom oz. dokončnim vzorcem blaga, ki so bili potrjeni s strani naročnika.

Naročnik izvajalcu pred prvim naročilom ali vsebinsko in/ali oblikovno spremembo blaga posreduje urejeno datoteko za tisk (PDF) /velja za sklope od 1 do 6 in 8/ oz. podlage za izdelavo tiskovin, in sicer na filmih za tisk in datotekah iz programa Freehand /velja za sklop 7/, na podlagi katere izvajalec izdela korekturni odtis in ga posreduje v pregled in potrditev naročniku. Izvajalec mora izdelati korekturni odtis ter ga posredovati v pregled in potrditev naročniku tudi v primeru vsebinske in/ali oblikovne spremembe blaga tekom trajanja okvirnega sporazuma. Izvajalec mora upoštevati morebitne spremembe blaga iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, in sicer glede vsebine, materiala in oblike, skladno s spremembami relevantne zakonodaje in/ali naročnikovih zahtev. V primeru sprememb materiala in/ali oblike predmeta javnega naročila bo izvajalec tiskovine dobavil po predhodni ponudbi, potrjeni s strani naročnika. Obseg tovrstnih naročil in naročil po ponudbenem predračunu ne sme presegati skupne okvirne štiriletne pogodbene vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb v vsebini (tekstu) predmeta javnega naročila v času trajanja okvirnega sporazuma, ki jih bo izvajalec upošteval na podlagi pridobljenih novih podatkov in brezplačno izdelal novo tiskovino, pri čemer takšna sprememba ni podlaga za spreminjanje cen za tiskovino in drugih pogodbenih pogojev.

Izvajalec izdela korekturni odtis in ga posreduje v pregled in potrditev naročniku najkasneje v roku 4 dni, naročnik pa jih pregleda in potrdi najkasneje v roku 3 dni. V primeru večjih vsebinskih in/ali oblikovnih sprememb blaga, pa se izvajalec in naročnik glede rokov naknadno dogovorita.

Izvajalec prevzema naročila po elektronski pošti in posreduje e-korekturne odtise po elektronski pošti. Razen za sklop 2, zap. št. 56, 57, 58, 59, 60, 61 in 62 dostavlja v potrditev material in odtis štance za zap. št. 59 naročniku na lokacijo Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Naročnik je lastnik vseh izdelanih oblikovnih rešitev, datotek za tisk in drugih ustreznih tehničnih podlag, ki se uporabljajo za tisk in izdelavo blaga.

Izvajalec se zavezuje, da v primeru, ko pride do spremembe vsebine oz. oblike že naročenega blaga, blago, ki je bilo že izdelano pred posredovano spremembo in ni bilo dobavljeno naročnikom uporabnikom, na lastne stroške komisijsko uničiti, pri čemer bo sodeloval en član komisije določen s strani naročnika. O uničenju se sestavi zapisnik, ki je podlaga za plačilo komisijsko uničenega blaga. Naročnik je dolžan plačati vso že naročeno blago, četudi zaradi sprememb vsebine oz. oblike blaga, blago še ni bilo dobavljeno naročnikom uporabnikom.

Naročnik posreduje osnutek motivov zaščitnih elementov (giljoš in intaglio tiska) v elektronski obliki, le-te izvajalec v sodelovanju z naročnikom dodela v dokončno grafično podobo blaga, ter jih pripravi za tisk. /odstavek se navede za sklop 5 in 8/

18. člen
V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije s strani izvajalca ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s tem okvirnim sporazumom, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma, uporabnik pa od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku ali uporabniku povrniti vso škodo.

Glede na spremembo, bo nova spremenjena priloga št. 7 (osnutek okvirnega sporazuma in pogodbe) objavljena na portalu javnih naročil v objavi obrazca Popravek - EU 14.

Sprememba razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.