Dosje javnega naročila 005447/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Gradnje: REKONSTUKCIJA CESTE TRČOVA IV. B-1 etapa
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 173.446,93 EUR

JN005447/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.07.2019
JN005447/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2019
JN005447/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN005447/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.11.2019
JN005447/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005447/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11798
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTUKCIJA CESTE TRČOVA IV. B-1 etapa
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
REKONSTUKCIJA CESTE TRČOVA IV. B-1 etapa
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
REKONSTUKCIJA CESTE TRČOVA IV. B-1 etapa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2019   09:15
Kraj: elektronsko preko e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2019   08:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim če objavite obrazce v Word-u, zaradi lažjega izpolnjevanja le teh.

Hvala.

ODGOVOR


Naročnik je spremenil obliko obrazcev (iz pdf v word).

lep pozdrav

Datum objave: 05.08.2019   12:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zakaj zahtevate referenco za gradnjo zidu v izvedbi s kamnito zložbo, če je iz popisa razvidno da sta podporna zidova iz betona in ne iz kamna?
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani

Za izkazovanje ustreznosti reference bodo priznane tudi izvedbe opornih konstrukcij iz armiranega betona.

lep pozdrav

Datum objave: 06.08.2019   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Pri kadrovskih referencah imate kot pogoj zahtevo, da mora imet vodja del najmanj visokošolsko izobrazbo s strani gradbeništva.

Zakaj tak pogoj, če pa je lahko v imenik pooblaščenih inženirjev vpisan že v kolikor ima izobrazbo gradbeni tehnik.

To je čisto diskriminatorno postavljen pogoj in vas pozivamo da ga spremenite.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo


ODGOVOR

Spoštovani.

Ker gre pri predmetnem javnem naročilu za izvedbo manj zahtevnega objekta, mora izvajalec za izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta za potrebe vodenja del, imeti zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Naročnik je v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahteval da mora imeti vodja del visokošolsko izobrazbo s strani gradbeništva, kar je smiselno zahtevati za zahtevne objekte.

Naročnik bo spremenil kadrovsko zahtevo tako, da mora imeti vodja del najmanj višješolsko izobrazbo (in ne visokošolsko) s področja graditve objektov.

lep pozdrav

Datum objave: 06.08.2019   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da odgovorite na vprašanje postavljeno glede strokovnega kadra, saj bo počasi rok za postavljanje vprašanj potekel.

hvala za razumevanje

ODGOVOR


Spoštovani.

Ker gre pri predmetnem javnem naročilu za izvedbo manj zahtevnega objekta, mora izvajalec za izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta za potrebe vodenja del, imeti zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Naročnik je v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahteval da mora imeti vodja del visokošolsko izobrazbo s strani gradbeništva, kar je smiselno zahtevati za zahtevne objekte.

Naročnik bo spremenil kadrovsko zahtevo tako, da mora imeti vodja del najmanj višješolsko izobrazbo (in ne visokošolsko) s področja graditve objektov.

lep pozdrav

Datum objave: 09.08.2019   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vprašanje v zvezi s pogodbenimi določili:
- 17. člen pogodbe - sklicevanje na določbe 2. člena pogodbe, ki ga v osnutku ni, določila 17. člena so v nasprotju z določili 5. člena pogodbe- prosimo za uskladitev vsebine.
- glede pravice do podaljšanja roka izvedbe ste navedli 1,2,3,4,5 in 6. točko 42 člena Posebnih gradbenih uzanc. Prosimo za obrazložitev, zakaj izvajalec ni upravičen do podaljšanja roka navedenega v 7. in 8. točki tega istega člena?? (oziroma ustrezno dopolnitev vsebine pogodbe).
Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani.

Naročnik je v vzorcu pogodbe, popravil tiskarsko napako ter označil 2. člen.
Naročnik je uskladil 5. in 17. člen pogodbe.

Naročnik je v vzorcu pogodbe dopolnil razloge, v primeru katerih se rok izvedbe lahko podaljša.

Naročnik bo korekcijo objavil na svoji spletni strani.

lp