Dosje javnega naročila 005539/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: ZAMENJAVA DVIGAL V GLAVNI STAVBI (HOSPITAL) UKC LJUBLJANA
ZJN-3: Odprti postopek

JN005539/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
JN005539/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN005539/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN005539/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2019
JN005539/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2019
JN005539/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2019
JN005539/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.12.2019
JN005539/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2020
JN005539/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2020
JN005539/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.11.2020

Revizijski zahtevki
14.09.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
14.09.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
23.09.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
23.09.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
15.10.2020 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-149-_UKC_Ljubljana.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN005539/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 149-366101
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Malešević
maja.malesevic@kclj.si
+386 15221249

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kclj.si/javnar/jn_zamenjava_dvigal.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11801
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAMENJAVA DVIGAL V GLAVNI STAVBI (HOSPITAL) UKC LJUBLJANA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
ZAMENJAVA DVIGAL V GLAVNI STAVBI (HOSPITAL) UKC LJUBLJANA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMENJAVA DVIGAL V GLAVNI STAVBI (HOSPITAL) UKC LJUBLJANA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42416100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana, glavna stavba (hospital), Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMENJAVA DVIGAL V GLAVNI STAVBI (HOSPITAL) UKC LJUBLJANA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA, POTREBNA OB ZAMENJAVI DVIGAL V GLAVNI STAVBI UKC LJUBLJANA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana, glavna stavba (hospital), Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA, POTREBNA OB ZAMENJAVI DVIGAL V GLAVNI STAVBI UKC LJUBLJANA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 590
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 24 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2019   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.08.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani !
V zahtevah RD se omenja kartični sistem in čitalce (po 3 na etažo), vendar pa nikjer v zahtevniku in ne v predračunu ne najdemo bolj natančnih specifikacij oz. postavk. Prosim, da pojasnite ali gre za nov kartični sistem, ki ga ponudi ponudnik (v tem primeru manjkajo postavke in količine na predračunu) ali se bo uporabil obstoječi sistem pristopne kontrole v UKC in obstoječe ID kartice zaposlenih (ali prav razumemo da gre za 34 čitalcev?) - v tem primeru navedite kateri sistem oz. proizvajalca in kako ga je mogoče povezati na sistem dvigal.
Manjka tudi bolj podroben opis možnih funkcionalnosti v vseh kombinacijah kartic in gumbov, prioritete in vse vrste dostopnih pravic (omenjeni samo urgentna vožnja in VIP).
Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR

Kartični sistem je stvar ponudnika dvigal. Vse podrobnejše zahteve so opisane v popisnih postavkah za sklop Dvigala v postavki 3. »Prioritetni klic dvigala in kartični sistem« in postavki 4. »Signalizacija in komande«, kjer so zapisane tudi količine (tako pri zavihku osebna kot pri zavihku evakuacijska dvigala).


Datum objave: 27.08.2019   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisni dokumentacijo za vodjo gradnje ter vodje posameznih del zahtevate dokazilo o zavarovanju (točka 4.). Ali mora zavarovalno polico (zavarovalna polica za posameznega vodjo del trenutno na tržišču še ne obstaja) priložiti tudi podizvajalec, v kolikor je vodja posameznih del zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR
Ponudnik za vodje del posameznih del iz določenega področja gradbeništva/elektrotehnike/strojništva ne rabi predložiti dokazila o zavarovanju za odgovornost za škodo. Predloži samo ali dokazilo o zaposlitvi pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu ali podizvajalsko pogodbo s podjetjem v katerem je zaposlen, v kolikor vodja del ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu. Če je vodja del/strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

Dokazilo o zavarovanju za odgovornost pred škodo za vodjo gradnje pa se priloži v skladu s 15. členom zakona ZAID in skladno s 14 členom GZ.

Ker teh zavarovanj ponekod zavarovalnice še ne izdajajo je zapisano v RD: » zavarovanje za odgovornost za škodo v skladu s 15. členom zakona ZAID in/oziroma zavarovanje splošne odgovornosti za škodo iz dejavnosti, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti in je sklenjeno letno. Ponudnik predloži v ponudbi original zavarovalne police.«.
Zavarovalne police za projektantska in inženirska (nadzorniki) dela namreč že obstajajo.
Datum objave: 27.08.2019   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji je navedeno da je potrebno za vodje posameznih del priložiti dokazilo o zavarovanju za odgovornost za škodo ali dokazilo o zaposlitvi ali podizvajalsko pogodbo. Ali pravilno razumemo, da priložimo eno izmed teh treh dokazil?

ODGOVOR

Ponudnik za vodje del iz določenega področja gradbeništva/elektrotehnike/strojništva ne rabi predložiti dokazila o zavarovanju za odgovornost za škodo. Predloži samo ali dokazilo o zaposlitvi pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu ali podizvajalsko pogodbo s podjetjem v katerem je zaposlen, v kolikor vodja del ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu. Če je vodja del/strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.


Datum objave: 27.08.2019   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji pri zahtevah, ki se nanašajo na vodjo del (vseh in posameznih) zahtevate pogodbo o zaposlitvi ali izpisek iz ZPIZ in še M1 obrazec. Pogodbe o zaposlitvah so zaupne, prav tako podatki o pokojninski dobi posameznika (s tem da je na tem obrazcu viden 'status' kadra zgolj na dan ko je bilo potrdilo izdano in je torej zahteva precej nesmiselna upoštevaje dejstvo, da verjetno naročnik preverja kje je zaposlen kader).
Prosimo, da spremenite zahtevo v zgolj M1 obrazec, iz katerega je razvidno kje je zaposlen kader in ali je zaposlen za polni delovni čas oz dovolite v fazi oddaj ponudb izjavo, s katero ponudnik zagotavlja, da prijavljeni kader zadosti vsem zakonskim zahtevam za opravljanje funkcije za katero se prijavlja. Dokazila bo moral v vsakem primeru predložiti izbrani ponudnik.

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži ali pogodbo o zaposlitvi ali pa M1 obrazec.Datum objave: 27.08.2019   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali moramo za podizvajalce priložiti pogodbe o sodelovanju ali bo pogodbe predložil izbrani ponudnik??

ODGOVOR
Za vse nominirane podizvajalce je potrebno v ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe.Datum objave: 27.08.2019   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali bo naročnik dovolil naknadno prijavo podizvajalcev po izteku roka za oddajo ponudb?

ODGOVOR
Da, vendar šele po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem.Datum objave: 27.08.2019   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali moramo kadre (fizične osebe), ki bodo po potrebi opravljala dela pod napetostjo (DPN) v ponudi priglasiti kot podizvajalce?

ODGOVOR
Kot podizvajalca se priglasi pravno osebo - delodajalca, kjer so zaposlene fizične osebe, ki bodo v zvezi s predmentim javnim naročilom opravljala dela pod napetostjo.Datum objave: 15.10.2019   14:12
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da sproti odgovarja na zastavljena vprašanja.

ODGOVOR
Naročnik bo na vprašanja odgovoril v zakonskem roku.Datum objave: 15.10.2019   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi potencialne pravočasne priprave ponudbe prosimo, da odgovorite na že zastavljena vprašanja.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo na vprašanja odgovoril v zakonskem roku.Datum objave: 18.10.2019   15:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na vse zahteve naročnika in spremembe, prosimo za dodatni termin za ogled.
Lep pozdrav!


ODGOVOR
Nov datum informativnega ogleda objekta je 6.11.2019 ob 9:00 uri.
Naročnik bo podaljšal tudi rok za oddajo ponudb.Datum objave: 30.10.2019   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Referenca za vodjo del je nesmiselna za vodjo del za elektroinštalacijska in vodjo del strojnih instalacij:

- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v skupni vrednosti del vsaj 100.000,00 eurov z DDV,

Vodja del za elektroinštalacijska in vodjo del strojnih instalacij naj se glasi:
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v skupni vrednosti del vsaj 100.000,00 eurov z DDV,

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je pri pogojih za vodje del za posamezna dela (gradbeno obrtniška dela/elektroinštalacijska/strojna inštalacijska dela) združil zahteve. Iz obrazca 1a.2 je jasno razvidno, da je potrebno pri izpolnjevanju reference obkrožiti iz katerega področja stroke bo referenca. Zato je logično, da vsak vodja del poda referenco za svoje področje. Naročnik popravlja skupno referenco na način deljenja (gradbeno obrtniška dela ali elektroinštalacijska ali strojna inštalacijska dela):
Najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških ali elektro inštalacijskih ali strojno inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v skupni vrednosti del vsaj 100.000,00 eurov z DDV.

Datum objave: 30.10.2019   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za podrobnejši opis točno katere stene in kakšnih dimenzij se demontirajo in ponovno montirajo oz. kje v načrtih je to označeno?

3. Samo DEMONTAŽA in PREMONTAŽA zaščitnih sten iz prejšnjih faz.
dvigalo T5 (vseh 10 etaž) kpl 1,00 0,00
dvigalo T4 (vseh 10 etaž) kpl 1,00 0,00
dvigalo B (vseh 10 etaž, v 1. kleti ima zaščitna stena vgrajena vrata za odvoz) kpl 1,00 0,00
dvigalo A (vseh 10 etaž, v 1. kleti ima zaščitna stena vgrajena vrata za odvoz) kpl 1,00 0,00
dvigalo T1 (vseh 10 etaž) kpl 1,00 0,00
dvigalo T2 (vseh 10 etaž) kpl 1,00 0,00
dvigalo T3 (vseh 10 etaž) kpl 1,00 0,00


Lep pozdrav.

ODGOVOR
Zaščitne stene v načrtih niso označene. Gre za stene iz postavke 2 v II. Gipskartonskih delih, kjer je tudi podrobnejši opis.Datum objave: 30.10.2019   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Zanima nas kdo lahko izvaja požarno stražo? Mora to biti PGD ali je dovolj, da imamo sami usposobljen kader za požarno stražo? Prosimo tudi za podatek, koliko dni oz. za katera dela naj bi bila požarna straža predvidena.

2. 3. Požarna straža za požarno nevarna dela (Zakon o varstvu pred požarom) z upoštevanjem navodil Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL v vseh fazah in na vsem območju izvajanja del.
kpl 1,00


Lep pozdrav.

ODGOVOR

1. Naročnik bo objavil navodila za izvajanje požarne straže.
2. Naročnik bo objavil navodila za izvajanje požarne straže.


Datum objave: 30.10.2019   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Ali lahko ponudnik ponudi dvigala, ki za nosilni medij uporabljajo jermene?

2. Ali je lahko strukturirana nerjavna pločevina za kabine dvigal klase E3 ali pa bo ustrezna že E2?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
1. Da skladno z razpisno dokumentacijo in popisno postavko 10. pri zavihku »II. 6 X EVAKUACIJSKA« in pri zavihku »I. 2 X OSEBNO« iz SKLOPA 1.
2. RF pločevina mora biti kvalitete 304.Datum objave: 30.10.2019   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za podatek ali se v sklopu ponudbe predvideva, da mora izvajalec oz. ponudnik dvigal ponuditi tudi servisno konzolo.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik se sprašuje ali sploh kdo od postavljavcev vprašanj bere dokumentacijo in popise? Da, skladno s popisno postavko 14. pri zavihku »II. 6 X EVAKUACIJSKA« iz SKLOPA 1.Datum objave: 30.10.2019   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V primeru da ponudnik ponuja oba sklopa, za en sklop je najcenejši, za drugega pa ne, ali bom ponudnik izbran za sklop v katerem je najcenejši?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik bo izbran za tisti sklop, za katerega bo oddal po merilih najugodnejšo in hkrati dopustno ponudbo.Datum objave: 30.10.2019   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V kolikor se odločimo, da ponujamo oba sklopa, lahko za naprimer SKLOP 1 dokazujemo reference in pogoje za priznanje sposobnosti s podizvajalcem?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 30.10.2019   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, da v popravite v popisih sledečo postavko pri rušitvenih delih:

9. Nakladanje in odvoz vseh odpadkov in ruševin na
deponijo v razdalji do 15 km. Obračun po m³. m² 5 0,00

V opisu imate napisano da je obračun po m3, v enoti pa m2.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Cena se upošteva za kubik m3.Datum objave: 30.10.2019   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo da objavite sheme požarnih vrat.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil sheme požarnih vrat.Datum objave: 30.10.2019   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pozivamo vas, da omogočite da je vodja gradnje in vodja del za gradbena dela ena in ista oseba, v kolikor izpolnjuje referenčni pogoj za vodjo gradnje:
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo vodje gradnje pri izvedbi del na zahtevnem objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v skupni vrednosti del najmanj 200.000 EUR z DDV.

Prav tako vas pozivamo, da spremenite pogoj da mora vodja gradnje izpolnjevati:
- ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u (opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del, odgovornega projektanta ter odgovornega nadzornika);
- ima izobrazbo druge bolonjske stopnje iz področja gradbeništva ali elektroinštalacij ali strojništva (v odvisnosti od stroke, ki pri gradnji prevladuje) in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS;

in to ustrezno zamenjate z zahtevo:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del iz področja gradbeništva/elektrotehnike/strojništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS, OZS, GZS,
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta ali vodenje pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih ali vodenje posameznih del na zahtevnih objektih,

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik popravlja zahtevo na osnovi 6 točke iz 14. člena.
Vodja Gradnje:
Pri pogodbeniku za SKLOP 2 mora biti zaposlen najmanj en vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- iz 14.člena GZ (U.l. RS št.: 61/17 in 72/17 popravek)
- ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u (opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del, odgovornega projektanta ter odgovornega nadzornika) ALI pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS, iz področja gradbeništva ali elektroinštalacij ali strojništva (v odvisnosti od stroke, ki pri gradnji prevladuje),
- je v delovnem razmerju pri vodilnem pogodbeniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1;
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje ali posameznih del zahtevnega in manj zahtevnega objekta,
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo vodje gradnje pri izvedbi del na zahtevnem objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v skupni vrednosti del najmanj 200.000 EUR z DDV,
- je zavarovan za odgovornost za škodo v skladu s 15. členom zakona ZAID (v kolikor zavarovalnega produkta po 15. členu ZAID še ni na trgu, je potrebno imeti zavarovanje za odgovornost iz prejšnjega zakona ZGO (ki pravi, zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, je lahko sklenjeno kot splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta)),

Naročnik prav tako ni nikjer zahteval, da vodja gradnje in vodja del ne smeta biti ena in ista oseba. Novi GZ s 14. členom s šesto točko določa, da je vodja gradnje iz tistega področja, ki prevladuje. Torej iz tega sledi, da je vodja gradnje in vodja del, katere stroka prevladuje, lahko ena in ista oseba (torej vodja gradnje je iz tistega področja, ki prevladuje).

Datum objave: 30.10.2019   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, da spremenite razpisne zahteve za kader:
"Vodja Gradnje:
Pri pogodbeniku za SKLOP 2 mora biti zaposlen najmanj en vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- iz 14.člena GZ (U.l. RS št.: 61/17 in 72/17 popravek)
- ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u (opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del, odgovornega projektanta ter odgovornega nadzornika);
- ima izobrazbo druge bolonjske stopnje iz področja gradbeništva ali elektroinštalacij ali strojništva (v odvisnosti od stroke, ki pri gradnji prevladuje) in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS;"

Predmet razpisa je gradnja in ne projektiranje. Ta zahteva je v nasprotju z zakonom. Prosimo, da spremenite zahtevo tako, da se za vodjo gradnje lahko imenuje vodjo del, ki ima najmanj izobrazbo na ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodje del pri IZS in ne zahteva, da se za vodjo gradnje imenuje le pooblaščeni inženirja.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik popravlja zahtevo na osnovi 6 točke iz 14. člena.
Vodja Gradnje:
Pri pogodbeniku za SKLOP 2 mora biti zaposlen najmanj en vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- iz 14.člena GZ (U.l. RS št.: 61/17 in 72/17 popravek)
- ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u (opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del, odgovornega projektanta ter odgovornega nadzornika) ALI pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS, iz področja gradbeništva ali elektroinštalacij ali strojništva (v odvisnosti od stroke, ki pri gradnji prevladuje),
- je v delovnem razmerju pri vodilnem pogodbeniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1;
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje ali posameznih del zahtevnega in manj zahtevnega objekta,
- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo vodje gradnje pri izvedbi del na zahtevnem objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) v skupni vrednosti del najmanj 200.000 EUR z DDV,
- je zavarovan za odgovornost za škodo v skladu s 15. členom zakona ZAID (v kolikor zavarovalnega produkta po 15. členu ZAID še ni na trgu, je potrebno imeti zavarovanje za odgovornost iz prejšnjega zakona ZGO (ki pravi, zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, je lahko sklenjeno kot splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta)).Datum objave: 30.10.2019   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Je ogled objekta obvezen?

V kolikor je prosimo, da nam omogočite še en termin za ogled.

"Ogled objekta, v katerem se bodo izvajala predvidena dela, je informativen zaradi specifičnosti izvedbe in transportnih poti. Za ogled je naročnik določil en termin in sicer dne 10. 9. 2019 ob 09.00 uri. Zbirno mesto bo v glavni zgradbi UKC, pritličje, pri informacijah (nasproti pošte), Zaloška cesta 7, Ljubljana."

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ogled objekta ni obvezen, temveč informativen. Nov datum informativnega ogleda objekta je 6.11.2019 ob 9:00 uri.Datum objave: 30.10.2019   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
SKLOP 2
1. Ali pravilno razumemo, da mora biti vodja del elektro stroke? Glede na določila RD na strani 17 o tem, katera stroka prevladuje in dejstva, da je utež EI del v popisu največja?
2. Ali pravilno razumemo, da v kolikor se prijavljamo samo za sklop 2 upoštevamo še stroške vodenja del- zagotavljanja strokovne osebe vodje gradnje (zahtevana prisotnost) tudi za vsa dela iz sklopa 1? To v praksi pomeni, da moramo povečati vse cene na enoto, ker ni ločene postavke v popisu del za zagotavljanje le-tega? Če računamo 35,00 EUR na uro zahtevane 4 ure na dan + koordinacija + prevoz+pot je to minimalni strošek, ki ga moramo vračunati za sklop 1? Če v povprečju glede na faznost del računamo potrebno prisotnost vsaj 160 dni (v tem času se ne izvajajo samo GOI) to zelo poveča vse cene na enotopavšalni strošek minimalno 30.000,00 EUR? Ali ste ga pri svoji oceni investicije in zagotovljenih sredstev upoštevali?
3. Enako velja za požarno stražo sicer je predvidena ločena postavka je pa obračun na ključ kar je povsem nesmiselno!!! Za ta objekt edini primeren oz ustrezen glede na smernic/zahteve UKC Gasilsko društvo Ljubljana mesto. UKC bi moral zaradi zniževanja stroškov in ustrezne odzivnosti zagotoviti sam oz se dogovoriti za nek pavšalni strošek! Mogoče pa imate celo ustrezne zaposlence znotraj UKC?
4. Ali razumemo pravilno, da bo potrebno predložiti 25 letno sistemsko garancijo proizvajalca v delu univerzalnega ožičenja?
5. Glede na dejstvo, da je ad univerzalno ožičenje navedeno stikalo Catalyst (to je je proizvajalca CISCO) brez navedbe kot npr ali enakovredno ali to pomeni, da moramo ponuditi samo CISCO, da bomo tehnično ustrezni? Prav tako sprašujemo kakšna nadgradnja programske oprem je potrebna? V katerem delu? Za kateri del? Obstoječi? Kaj je z vzdrževanjem te opreme?
6. Ali pravilno razumemo, da bo potrebno za sklop 2 izdelati PID?
7. Ali pravilno razumemo, da mora ponudnik/izvajalec za sklop 1 sam neodvisno od slopa 2 ob demontaži in montaži dvigal, itd zagotavljati vse pogoje SPOBA, protiprašne zaščite, začasnih pregrad
8. Ali je pri sklopu 2 edino merilo cena?
9. Ali pravilno razumemo, da je za sklop 2 rok izvedbe 560 dni?
10. Ali bo naročnik zagotovil redna plačila v roku 30 dni kot navedeno v pogojih?
11. Naročnika prosimo za pojasnilo, kaj pomeni zapis na strani 10 razpisne dokumentacije ad 12, ki govori o tem, da bodo situacije izdelane na osnovi predhodno pregledanih in dejansko usklajenih izvršenih količin. Zapis je v neskladju z zahtevo po izvedbi na »ključ«. Naročnika prosimo, da se opredeli za način izvajanja in obračunavanja del.
12. Ad 13.7 odprava napak na izvedenih GOI delih na celotnem sistemu vgrajenih dvigal v povezavi s tem vprašanje, in sicer, kaj pomeni navedeni zapis? Kaj je celotni sistem vgrajenih dvigal? Kje so meje? V sklopu 1 tudi GO dela?

SKLOP 1

1. Zahteve razpisne dokumentacije citiram:« v kolikor so spodnje zahteve v neskladju s Pravilnikom o varnosti dvigal in navedenimi standardi veljajo določila pravilnika in standardov«. Prosimo za obrazložitev zapisanega. Nadaljevanje citata:« ponudnik je dolžan opozoriti na morebitne neskladnosti tudi v fazi razpisa na portal in neskladnosti upoštevati že v ponudbeni ceni ob oddaji ponudbe vse v smislu funkcionalnega ključa in uporabe dvigal«. Na tem mestu vprašanje naročniku, in sicer: ali ste projekte naročili pri strokovno usposobljeni projektni organizaciji in jih plačali? Torej iz navedenega sledi, da odgovornosti, katero mora nositi projektant ne morete in smete prevaljevati na potencialne ponudnike.
Od naročnika zahtevamo, da navedeno uskladi in popravi zapis.
2. Citiram: »tehnični opis dvigal je osnoven. Detajli izvedbe dvigal, ki v popisih niso definirani morajo biti vključeni v ponudnikovo ceno. Detajli se bodo naknadno dogovorili z izbranim izvajalcem tekom same izvedbe del glede na specifične zahteve naročnika«. Zapis ne omogoča enakopravne obravnave ponudnikov. Od naročnika zahtevamo, da svoje t.i. specifične zahteve in detajle zapiše, da bodo za vse enaki!!!!
3. Ali razumemo pravilno, da je potrebno ob oddaji ponudbe predložiti certifikat o tipskem preskusu požarne odpornosti jaškovnih vrat po standardu EN81-58?
4. Ali razumemo pravilno, da bo ena sama primopredaja, kljub faznosti del in s tem uporabe določenih dvigal? Od kdaj naprej teče garancijski rok za posamezno dvigalo?
5. 5.1. Ali pravilno razumemo, da mora biti že v času garancije interni vzdrževalni službi UKC omogočena samostojna nastavitev različnih režimov delovanja, avtomatična sprememba itd?
5.2. Iz popisov je razvidno, da mora biti opravljeno šolanje. Nikjer ni govor o tem, da se jih pooblastiob tem, da v delu pogarancijskega vzdrževanja navajate, da mora biti vzdrževalec dvigal pooblaščen za servisiranje in vzdrževanje dvigalAli to pomeni, da se v času garancije posegi interne službe beležijo kot posegi strokovno usposobljenih (ali imajo certifikate, licence posameznih proizvajalcev dvigal?) in za tovrstne posege ne velja poseg tretje osebe -in s tem izničenje garancije?
5.3. Ali pravilno razumemo, da se potencialni posegi interne službe UKC v primeru zaustavitve dvigal ne bodo vštevali v zahtevo po sankcioniranju nedelovanja?
6. Kaj pomeni, da dobavitelj dvigal poskrbi tudi za ustrezno ognjevarno povezavo , ki povezuje napajalna mesta in strojnico dvigal? Ali moramo to predvideti v ceni? Kakšna je razdalja?
7. 7.1. Kateri kartični sistem za t.i. prioritetne stopnje je predvidel naročnik v fazi projektiranja, projektne naloge in v fazi raziskave trga?
7.2. Špica tovrstnega sistema ne more zagotoviti prav tako ostali ponudnikigre za custom made rešitev, ki pa je zelo dragana tem mestu vprašanje, ali ima naročnik dovolj zagotovljenih sredstev za izvedbo vseh razpisanih del?
7.3. Ali ima sredstva rezervirana za naročilo v celoti ali ločeno po sklopih? Kaj če bodo potencialne ponudbe presegale zagotovljena sredstva? Ali jih bo naročnik izločil kot nedopustne?
8. Ali mora biti kartični sistem kompatibilen z obstoječimi kartičnimi sistemi v UKC? Zapis je nejasen. Berite zahtev ad 3. prioritetni klic dvigala in kartični sistem.
9. 9.1. Kaj pomeni zapis želja naročnika v nadaljevanju točke 3? Če je želja je ni potrebno upoštevati? Ali je želja ali pa zahteva? Četrta pot - trenutno nima rešitve »out of the box«potrebno je že v fazi ponudbe sodelovanje/razreševanje/ tako dobavitelja dvigal, izvajalca CNS, kot izvajalca EI del in pa seveda Četrte poti.
9.2. Kako je naročnik to predvidel ob predpostavki, da je ločil dela na dva sklopa?
10. Za katero časovno obdobje (navajate neomejeno) je potrebno zagotavljati ad 5 program in licence sproti brezplačno obnavljati? Kaj če podjetje propade? Gre v stečaj, likvidacijo?
11. Ali pravilno razumemo, da je potrebno v ponudbi upoštevati za vseh osem dvigal dobavo računalnika z vso programsko opremo in vsemi povezavami (vse potrebno za priklop in montažo ter delovanje), ki bodo omogočala izpolnjevanje zahtev naročnika ad 5?
12. Ali pravilno razumemo, da je potrebno v sklopu 1 navedena ostala gradbeno obrtniška dela, pripravljalna dela, varnostni ukrepikot dobavitelj dvigal tudi ponuditi oz izvesti?
13. 13.1. Ali razumemo pravilno, da je garancijska doba 2 leti in 30 dni? Kako je s posameznimi prevzemi vprašanje 4?
13.2. Ali razumemo pravilno, da je potrebno v tem času zagotavljati bvse servise, vso periodiko, vse zamenjave brezplačno oziroma morajo biti vkalkulirani v osnovni ceni?
14. Prosimo, da objavite kalkulacijsko tabelo torej popis del s seštevki in zmnožki excelova tabela kateri se bo točkoval. Tako, kot je predvideno sedaj ne omogoča enakopravne obravnave.

SPLOŠNO
1. Ali je za predviden poseg/obseg del JN v celoti izdano gradbeno dovoljenje?
2. Ali bo izveden tehnični pregled v skladu z veljavno zakonodajo?
3. Kaj je z validacijo katero navajate v delu, kaj vse mora ponudnik upoštevati za funkcionalno izvedbo? Torej ali je potrebna validacija? Kakšna? Po katerem standardu? S kakšnim namenom? Ali so projekti narejeni na način, da omogočajo izvedbo validacije?
4. Specificirajte vso naročnikovo opremo, katero je potrebno izključiti/odstraniti in ponovno zagnati, nastaviti itdin ni posebej navedena v popisu del jo je pa potrebno upoštevati v ponudbeni ceni? Navedeno v delu, kaj vse mora ponudnik upoštevati v svoji ceni.
5. 5.1. Ali pravilno razumemo, da bo potrebno prilagoditi celoten PZI glede na izbrana dvigala? Tudi v delu GOI del?
5.2. Kaj moramo na svoje lastne stroške popraviti (torej vkalkulirati) za kateri sklop glede na to, da sta ločena? Kdo mora to narediti? Torej ali ponudnik v delu sklopa 2 ali ponudnik v delu sklopa 1?
6. Kaj pomeni, da se lahko vgradijo samo proizvodi, katere je predhodno potrdil projektant? Kateri proizvodi? V popisu del so označena rumena polja, kjer je že v fazi ponudbe potrebno zapisati, kaj ponujamo. Ali se bo projekt vodil s t.i. potrditvenimi listi, kljub določilom ključa in potrebnem/zahtevanem zapisu kaj ponujamo v fazi oddaje ponudbe? V praksi to pomeni, da v kolikor izberete ponudnika mora le-ta vgraditi to, kar je zapisano ob oddaji. Kakšna je vloga projektanta? Katerega?
7. Kateri servis je potrebno zagotavljati? Za katere dele naprav navajate elektro strojno in tehnološko opremo. Navedite katero! Katero licenco je potrebno priložiti k ponudbi?
8. Prosimo za natančno obrazložitev in specifikacijo del (na podlagi katere bodo potencialni ponudniki lahko navedeno zahtevo vkalkulirali v ponudbeno ceno v skladu z zahtevo naročnika) , kaj pomeni navedba, citiram:«ponudnik mora zagotoviti certifikacijo povezav in delovanja sistema pri naročniku. Ponudnik mora vključiti vse licence, certifikate itd za funkcionalno in nemoteno delovanje celotnega sistema za doživljensko obdobje«.
9. Kdo v katerem sklopu upošteva (v ponudbeni ceni) vse stroške, ki bodo nastali zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku opreme iz drugega razpisa za drugi objekt? Navedite, kaj je s tem predvideno in kdo v katerem delu to upošteva!
10. Navedite katere posodobitve konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu je potrebno vkalkulirati v ponudbeni ceni? Specificirajte!
11. Iz popisov del in RD ni jasno in nedvoumno razvidno, kje so meje projekta za posamezen sklop. Govorimo o t.i. ključu in Vaših nedefiniranih zahtevah po funkcionalnosti!!!!! Določene zahteve se podvajajo tako pri zahtevah za sklop 1 kot zahtevah za sklop 2. Preberite in uskladite zahtev in razpisno dokumentacijo na način, ki bo omogočala enakopravno in nediskriminatorno obravnavo potencialnih ponudb.
12. 12.1. Ali potrebuje ponudnik vsa veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti?
12.2. Torej tudi veljavno obrtno dovoljenje, za vsa dela, ki so predmet razpisanih del?
13. Vsekakor bi bilo najmanj za pričakovati, da bo naročnik svojo RD pred oddajo prebraliz razpisne dokumentacije je moč zaznati, da je naročnik določene stvari/zahteve kopiral (brez tega, da bi jasno vedel kaj) iz posameznih drugih dokumentacij drugih naročnikov (kot npr Ministrstva za zdravje). Poudarjamo, da bi moral tudi naročnik prevzeti odgovornost za svoja dejanja in ne vse samo prevaliti na potencialnega ponudnika/ izvajalca. Tudi v smislu instituta postavljanja vprašanj na Portal. Ni naloga potencialnega ponudnika, da poučuje oziroma izvaja revizijo projekta.

Naročnika prosimo za odgovore v najkrajšem možnem času.

Hvala.


ODGOVOR:

SKLOP 2
1.Vodij del je več, in sicer za vsako posamezno stroko. Naročnik predvideva, da je bilo vprašanje mišljeno za vodjo gradnje.
Novi GZ z 11. členom zahteva, da investitor določi vodilnega pogodbenika (SKLOP 2), s 14. členom s šesto točko pa določa, da je vodja gradnje iz tistega področja, ki prevladuje. Ker so dvigala tehnološko bolj elektro in strojno področje, naročnik dopušča možnost, da je lahko vodja gradnje ali iz strojnega ali elektro področja.
2. Naročnik zahteva prisotnost vodje gradnje (najmanj 4× tedensko po najmanj 4 ure dnevno ter na vseh koordinacijskih in operativnih sestankih) v fazi, ko se bo izvajal večji del GOI del (te bodo v večini končane še pred prvo montažo dvigala). Nato sledijo fazne menjave posameznih dvigal, kjer naročnik ne bo zahteval pristnosti najmanj 4× tedensko po najmanj 4 ure dnevno ter na vseh koordinacijskih in operativnih sestankih, ampak bo zahteval prisotnost vodje gradnje in ostalih vodij del glede na potek gradnje (pri pomembnih priklopih, usklajevanjih, koordinacijskih sestankih,).
Izvajalec naj glede na maksimalen rok dobave dvigal in glede na svoj terminski plan izvedbe GOI del oceni vrednost vodje gradnje.
3. Naročnik v tem delu ne spreminja dokumentacije. Namreč izvajalec mora vedeti kje, kdaj in koliko časa bo izvajal »svoja« požarno nevarna dela. Na osnovi le tega naj si izračuna strošek požarne straže in ga upošteva pri izdelavi ponudbe. Naročnik prilaga Obvestilo o organizaciji požarne straže.
4. Da, razumete prav.
5. Da, gre za razširitev obstoječega sistema univerzalnega ožičenja. Potrebna je standardna sistemska nadgradnja programske opreme, kot jo zagotavlja proizvajalec stikala, za opremo, ki se bo dobavila in vgradila v sklopu predmetnega JN.
6. PID-e je potrebno izdelati za oba sklopa. Torej ponudnik za sklop 1 izdela PID-e za sklop 1, ponudnik za sklop 2 pa izdela PID-e za sklop 2.
7. Gipskartonske zaščitne stene postavlja izvajalec GOI del (torej izvajalec sklop-a 2) skladno s popisnima postavkama 2 in 3 gipskartonskih del.
8. Da.
9. Rok izvedbe za sklop 2 je odvisen od roka izvedbe izvajalca iz sklopa 1.
Namreč v razpisni je zapisano za sklop 2: Rok izvedbe je maksimalno 560 dni oz. ____ dni po priloženem terminskem planu izvajalca za zamenjavo dvigal v glavni stavbi (hospital) UKC Ljubljana od uvedbe v delo. Uvod v delo se mora izvršiti istočasno z izvajalcem Dvigal iz sklopa 1.
10. Da.
11. Zahteva se izvedba pogodbe na »ključ«. Gradbena knjiga se vodi zgolj informativno zaradi preverbe poteka del v skladu s finančnim načrtom.
Točka 12 Dodatka k navodilom ponudnikom na strani 10 razpisne dokumentacije se v delu, ki se nanaša na 2. sklop, v prvi podtočki spremeni tako, da se glasi:
Za 2. sklop se bodo GOI dela do višine 90% pogodbene vrednosti obračunavala in plačevala na podlagi začasnih situacij glede na izvedena GOI dela, ki so bila izvedena do prevzema posameznega dvigala ter končne situacije v višini 10% po potrjenem terminskem planu gradnje in skladno s finančnim planom:
situacije glede na izvedena GOI bodo izdelane na osnovi dokončanih posameznih vrst del in fiksne pogodbene cene. Predhodno usklajene situacije bodo v nespornem znesku potrjene v roku 15 dni od prejema in plačane v 30 dneh po potrditvi (valuta 30 dni od potrditve situacije)

Na strani 11 razpisne dokumentacije (finančna zavarovanja za 2. sklop) se črta zadnji stavek točke 13.7, in sicer:
Naročnik pa se obvezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 5 dni po prevzemu finančnega zavarovanja za odpravo napak vrnil finančna zavarovanja, opredeljena v točki 13.6.
Točka 7.3. vzorca pogodbe za izvedbo GOI del (2. sklop) se preštevilči v točko 7.2., ki se po novem glasi:
Po zaključku vseh del bo naročnik z izvajalcem podpisal končno primopredajo za končanje vseh pogodbenih del in naročniku predal bančno garancijo ( enakovredno kavcijsko zavarovanje/finančni depozit) za odpravo napak na izvedenih GOI delih pri projektu dvigal (skladno s točko 1.3. obseg del) v garancijskem roku, v višini 5% celotne pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 2 let in 30 dni.
Točka 7.4. vzorca pogodbe za izvedbo GOI del (2. sklop) se preštevilči v točko 7.3., ki se po novem glasi:
Instrument zavarovanja iz točke 7.1 bo naročnik unovčil v primeru:
- če izvajalec predčasno prekine pogodbo;
- v primeru razdrtja pogodbe v skladu z 8. členom te pogodbe.
Instrument zavarovanja iz točke 7.2. bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec ne bo v pogodbeno
dogovorjenem roku odpravil napak na izvedenih GOI delih pri projektu dvigal (skladno s točko 1.3.
obseg del) v garancijskem roku.
V točki 2.4. vzorca pogodbe za izvedbo GOI del (2. sklop) se spremeni zadnji stavek druge podtočke prvega odstavka, tako da se glasi:
Končna situacija se bo izplačala po predaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem obdobju iz točke 7.2. te pogodbe.
12. Izvajalec odpravlja napake samo na tistem področju, katerega je posamezen sklop obsegal.
Celotni sistem vgrajenih dvigal je delujoči kompleks vseh osmih vgrajenih dvigal. Odprava napak v smislu točke 13.7 na strani 11 razpisne dokumentacije se nanaša na vsa izvedena GOI dela iz 2. sklopa, potrebna za delovanje celotnega sistema vgrajenih dvigal.

SKLOP 1
1. Naročnik zapisa ne bo spreminjal, pri pripravi je imel strokovno podporo. V popisih del so zapisane uporabniške in osnovne oz. minimalne tehnične zahteve za dvigala. Na kakšen način bo ponudnik dvigal zadostil tem zahtevam, je stvar razpoložljive tehnologije dobavitelja dvigal. V vsakem primeru je zavezan ponuditi samo dvigala v skladu z veljavnimi predpisi in harmoniziranimi standardi.
2. Naročnik zapisa ne bo spreminjal. V popisih del so zapisane uporabniške in osnovne oz. minimalne tehnične zahteve za dvigala. Na kak način bo ponudnik dvigal zadostil tem zahtevam je stvar razpoložljive tehnologije dobavitelja dvigal. Večina ponudnikov dvigal ima svoje tipske detajle in izvedbe, ki so odvisni od njegove tehnologije. Nemogoče je pričakovati izdelavo unikatnih in identičnih dvigal od vseh ponudnikov. Zahteve v popisih so dovolj natančno zapisane za izdelavo ponudbe.
3. Da. To je edini način, da se dokaže zahtevana požarna odpornost.
4. Ne, za vsako vgrajeno dvigalo bo opravljena delna primopredaja, končna primopredaja pa se nanaša na prevzem celotnega sistema vgrajenih dvigal. Garancijski rok za posamezno dvigalo teče od delne primopredaje posameznega dvigala.
Iz prve podtočke točke 2.3. pogodbe za 1. sklop se črta alineja:
- bančno garancijo iz točke 13.2. točke 13. finančna zavarovanja iz dokumenta »dodatek k navodilom ponudnikom«.
5. 5.1. Da. V okviru nastavitev funkcionalnosti in režimov delovanja za doseganje optimalne kapacitete oziroma zmogljivosti.
5.2. V času garancije dvigal lahko iz naslova odprave napak dvigal posegajo samo pooblaščeni serviserji dobavitelja dvigal in ne vzdrževalci interne službe UKCL, Enota dvigala. V kolikor gre za reševanje oseb iz dvigal lahko to storijo vzdrževalci interne službe UKCL, Enota dvigala, napako pa mora odpraviti pooblaščeni serviser s strani dobavitelja dvigal.
5.3. Vzdrževalci interne službe UKCL, Enota dvigala v času garancije ne smejo posegati v dvigala iz naslova odprave napak.
6. Naročnik za napajanje dvigal s sklopom 2 zagotavlja elektro omare skladno s priloženim PZI projektom (MB biro), kjer se izvajajo tudi ognjevarne povezave (med transformatorsko postajo pa do prostora strojnice dvigal).
Morata pa oba ponudnika iz obeh sklopov upoštevati, da je v ceni ponudbe potrebno dobaviti in zmontirati brez halogenske kable in zaščitne cevi ne glede ali so v popisih navedeni navadni kabli in navadne zaščitne cevi.
Dolžine kablov iz sklopa 2 so znane iz PZI projekta in popisov, dolžine kablov in zaščitnih cevi iz sklopa 1 pa so stvar dobavitelja dvigal, kako bo v strojnico prostorsko umeščal svoje krmilno napajalne omare posameznih dvigal. Tlorisi strojnice in lokacije dovodnih elektro omar pa so razvidni iz priloženih načrtov, ki jih je naročnik že objavil.
7. 7.1. V kolikor izvajalec oz. ponudnik ne more ponuditi takšnega kartičnega sistema, lahko ponudi svojo ločen kartični sistem, ki je neodvisen od kartic za registracijo delovnega časa.
7.2. Naročnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo predmetnega javnega naročila.
7.3. Naročnik ima zagotovljena finančna sredstva za predmetno javno naročilo ločeno po sklopih. V primeru, da bo ponudba za posamezni sklop presegala zagotovljena finančna sredstva naročnika za ta sklop, bo naročnik takšno ponudbo izloči kot nedopustno.
8. V kolikor izvajalec oz. ponudnik ne more ponuditi takšnega kartičnega sistema, lahko ponudi svojo ločen kartični sistem, ki je neodvisen od kartic za registracijo delovnega časa.
9. 9.1. V kolikor izvajalec oz. ponudnik ne more ponuditi takšnega kartičnega sistema, lahko ponudi svojo ločen kartični sistem, ki je neodvisen od kartic za registracijo delovnega časa.
9.2. Kartični sistem je stvar dobavitelja dvigal in ne izvajalca GOI del!
10. V vsej predvideni življenjski dobi dvigala, ki je v povprečju nekaj nad 30 let.
11. Da. Odvisno od sistema če je mogoče na sistem priključiti več dvigal, se število računalnikov in programske opreme ustrezno zniža.
12. Da.
13. 13.1. Garancijska doba je 2 leti, veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi pa je 2 leti in 30 dni. Glede posameznih prevzemov glejte odgovor na vprašanje 4.
13.2. DA, vsi stroški vzdrževanja v času med prevzemom posameznega dvigala in prevzemom celotnega sistema dvigala ter v času garancijske dobe morajo biti že zajeti v osnovni ceni.
14. Naročnik je v razpisni dokumentaciji jasno opredelil način točkovanja, zato objava kalkulacijske tabele v excelovi tabeli ni potrebna.

SPLOŠNO
1. Ne.
2. Ne.
3. Poleg ustreznih listin (poročila in certifikati o skladnosti) za dvigala se bo preverjalo izpolnjevanje zahtev glede prioritetnih voženj, kartičnega sistema, požarnih lastnosti in nadzora dvigal.
4. Izklop in odstranitev posameznega dvigala ne sme vplivati na delovanje preostalih obstoječih dvigal. V kolikor bi prišlo do ustavitve ostalih dvigal, jih mora ponudnik takoj vzpostaviti v delovanje. Stroški iz naslova ponovnih zagonov je strošek ponudnika dvigal.
5. 5.1. Ne. GOI dela iz sklopa 2 so vsebinsko neodvisna od sklopa 1, seveda pa se bodo morala dela obeh sklopov časovno prilagajati. Dobavitelj dvigal mora pripraviti svojo projektno oziroma tehnološko delavniško dokumentacijo glede na obstoječe gaberite (jaške dvigal) in izdelano dokumentacijo iz SKLOPA 2.
5.2. Vsak izvajalec se mora prilagoditi za svoj sklop.
6. Če ponudnik ne ponuja enake opreme, naprave, materiala, itd., ki je zapisana v postavki (lahko pa ponudi boljšo) mora v fazi izvedbe pred samo vgradnjo pridobiti potrditev projektanta oziroma naročnika, ki preverita ali ponujena oprema, naprava, material,, ustreza zahtevanim opisom oziroma karakteristikam iz projekta oziroma popisov (iz tega naslova se pripravi potrditveni list). Za postavke, kjer so celice označene z rumenim in tekstom »Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka« pa mora ponudnik že v fazi ponudbe zapisati kaj ponuja in priložiti dokumentacijo.
7. Zagotavljati je potrebno redni preventivni servis skladno z razpisno dokumentacijo, zahtevami proizvajalca in zahtevami, ki so posledica zakonodaje. Torej kake so zahteve proizvajalca in zakonodaje pa mora poznati izvajalec oziroma ponudnik.
Naročnik je zapisal, da morajo ponudniki poskrbeti za vse potrebne licence v vsej predvideni življenjski dobi dvigal (vsaj 30 let). Naročnik se do vrste in tipa licence ne bo opredeljeval, ker je to naloga ponudnika oziroma izvajalca katera oprema/naprava/ program/sistem/itd., potrebuje licenco. Prav tako je stvar ponudnika oziroma izvajalca ali bo ponujal opremo/napravo/ program/sistem/itd., ki ima doživljenjsko licenco ali licenco, ki jo je potrebno sprotno obnavljati (letno, mesečno, itd.), kar je seveda strošek ponudnika (ker se zahtevajo doživljenjske licence).
V fazi oddaje ponudb ponudnikom ni potrebno prilagati licenc.
8. Potrebno je priložiti vse potrebne certifikate, izjave, ustrezne listine pooblaščenih organizacij za kontrolo dvigal (poročila in certifikati o skladnosti) ter izpolnjevanje zahtev glede prioritetnih voženj, kartičnega sistema, požarnih lastnosti in nadzora dvigal (potrditev s strani naročnika).
Prav tako je naročnik zapisal, da morajo ponudniki poskrbeti za vse potrebne licence (tudi ostale, ki so potrebne za funkcionalno delovanje) v vsej predvideni življenjski dobi dvigal (vsaj 30 let). Naročnik se do vrste in tipa licence ne bo opredeljeval, ker je to naloga ponudnika oziroma izvajalca katera oprema/naprava/ program/sistem/itd., potrebuje licenco. Prav tako je stvar ponudnika oziroma izvajalca ali bo ponujal opremo/napravo/ program/sistem/itd., ki ima doživljenjsko licenco ali licenco, ki jo je potrebno sprotno obnavljati (letno, mesečno, itd.), kar je seveda strošek ponudnika (ker se zahtevajo doživljenjske licence).
9. To upošteva ponudnik sklopa v okviru pogodbenega določila funkcionalni ključ v roke. Govorimo o časovnem prilagajanju. Namreč vsebina iz SKLOP-a 1 (Dvigala) je neodvisna od sklopa 2 (GOI dela).
10. Vse morebitne nadgradnje zaradi morebitnih ugotovljenih napak ali pomanjkljivih zmogljivosti v programski opremi dvigal, nadzornih računalnikov ter kartičnega sistema. V predvideni življenjski dobi dvigal gre pričakovati posodobitve operacijskih sistemov in prilagoditve aplikacij na nove operacijske sisteme. V kolikor ponudnik za izvedbo predmeta razpisa potrebuje še kake dodatne licence jih mora seveda upoštevati v ceni.
Naročnik je zapisal, da morajo ponudniki poskrbeti za vse potrebne licence v vsej predvideni življenjski dobi dvigal (vsaj 30 let). Naročnik se do vrste in tipa licence ne bo opredeljeval, ker je to naloga ponudnika oziroma izvajalca katera oprema/naprava/ program/sistem/itd., potrebuje licenco. Prav tako je stvar ponudnika oziroma izvajalca ali bo ponujal opremo/napravo/ program/sistem/itd., ki ima doživljenjsko licenco ali licenco, ki jo je potrebno sprotno obnavljati (letno, mesečno, itd.), kar je seveda strošek ponudnika (ker se zahtevajo doživljenjske licence).
11. Sklopa sta med seboj vsebinsko neodvisna.
12. 12.1. Da.
12.2.Da, in sicer ponudniki, ki se uvrščajo med mikro ali majhna podjetja po Obrtnem zakonu (Ur. list RS 30/13, 36/13).
13. Zahteve naročnika so nastale iz potreb po čim večji zmogljivosti in zanesljivosti vertikalnega transporta v stavbi in tudi na podlagi ogledov in predstavitev delujočih sistemov dvigal v primerljivih ustanovah v Avstriji in Nemčiji. Tudi za ponudnike bi bilo koristno, če se poučijo in preverijo, kaj sodobna tehnologija na tem področju že nekaj časa omogoča.Datum objave: 06.11.2019   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ker v >>ključu<< zahtevate vsa GOI dela vas pozivamo, da objavite veljavno dokazilo o zanesljivosti objekta in uporabno dovoljenje.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik uporabnega dovoljenja ne bo objavljal. Dokazilo o zanesljivosti za dela iz razpisa bo pripravljal vsak izvajalec za svoj sklop posebej.Datum objave: 06.11.2019   11:46
OBVESTILO INTERESENTOM:
Obveščamo vas, da je bil danes poslan v objavo popravek osnovne objave, ki vključuje: popravek popisov in dodatno tehnično dokumentacijo ter nova roka za oddajo (do 6.12.2019 do 10:00) in odpiranje ponudb (6.12.2019 ob 10:10).

Datum objave: 05.12.2019   12:46
OBVESTILO INTERESENTOM:
Obveščamo vas, da je bil danes poslan v objavo popravek osnovne objave, ki vključuje: nova roka za oddajo (do 20.12.2019 do 10:00) in odpiranje ponudb (20.12.2019 ob 10:10).