Dosje javnega naročila 005474/2019
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba nadzora nad izgradnjo objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 187.880,00 EUR

JN005474/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.08.2019
JN005474/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2019
JN005474/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN005474/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.10.2019
JN005474/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005474/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Čeč Rebec
irena.cec-rebec@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba nadzora nad izgradnjo objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: JN 21/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba nadzora nad izgradnjo objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gerbičeva v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba nadzora nad izgradnjo objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka za izvedbo je možno pod pogoji iz 12. člena vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.08.2019   10:06
VPRAŠANJE 1
Prosimo za podajo ocenjene vrednosti GOI del kakor tudi ocenjene vrednosti JN.
ODGOVOR 1
ZJN-3 ne predvideva oziroma ne zahteva od naročnika, da objavi ocenjeno vrednost, zato je naročnik ne bo objavil.
Ocenjena vrednost GOI del za izgradnjo objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani pa znaša 5.054.277,00 EUR brez DDV.

Datum objave: 07.08.2019   10:47
VPRAŠANJE 2
Tehnična in strokovna sposobnost
Prosimo za potrditev, da lahko za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti priložimo reference, ki se nanašajo tako na novogradnjo kot tudi na prenovo/dogradnjo/rekonstrukcijo objekta
ODGOVOR 2
Ne. Naročnik bo kot ustrezne štel le reference, kjer so bile referenčne storitve izvedene pri novogradnji objekta.


VPRAŠANJE 3
Prosimo za informacijo ali je lahko imenov KVZD (koordinator za varnost in zdravje pri delu) hkrati imenovan za katero drugo funkcijo (kot npr. nadzornik strojno instalacijskih del)
ODGOVOR 3
Koordinator lahko opravlja tudi drugo funkcijo, v kolikor izpolnjuje ostale zahteve naročnika.

Datum objave: 07.08.2019   13:09
VPRAŠANJE 4
Tehnična in strokovna sposobnost
Naročnika pozivamo da omili pogoj, ki se nanaša na dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti in sicer zniža velikost referenčnih objektov iz 2000 m2 na 1000 m2 bruto površine, saj s tem ne bo izgubil na kvaliteti storitev, bo pa omogočil širšemu krogu ponudnikov sodelovanje pri javnem naročilu.
ODGOVOR 4
Naročnik je avtonomen pri oblikovanju pogojev za sodelovanje, pri čemer dodatno pojasnjuje, da so ti oblikovani sorazmerno s predmetom javnega naročila. Skladno z navedenim naročnik vztraja pri zahtevi in je ne bo spreminjal.

Datum objave: 12.08.2019   09:00
VPRAŠANJE 5
Prosimo za informacijo, ali se kot merilo upoštevajo tudi reference Inženirja za kakovost? iz razpisne dokumentacije namreč to ne izhaja, medtem ko je pri obrazcih ki se nanašajo na kadre, dodana tabela, ki se nanaša na merila.
ODGOVOR 5
Naročnik za Inženirja za kakovost zahteva reference le kot pogoj za sodelovanje iz točke 7.E.7.d) iz obrazca ePRO Navodila ponudnikom in ne kot merilo za izbiro. Prišlo je do tipkarske napake pri oblikovanju tabele v obrazce ePRO Izjava, v točki 1.4 Podatki o kadru / d) Inženir za kakovost / zadnji del tabele Osebna referenca 3(merilo). Ponduniki naj pustijo ta del tabele neizpolnjen.

Datum objave: 12.08.2019   13:53
VPRAŠANJE 6
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 5 delovnih dni saj je čas dopustov.
ODGOVOR 6
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb ter posledično tudi datum in uro odpiranja ponudb, in sicer na 26.8.2019 do/ob 10:00.