Dosje javnega naročila 005533/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Blago: Nadgradnja oceanografskih boj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005533/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2019
JN005533/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2019
JN005533/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN005533/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005533/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mateja Lamot
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
ESPD: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11814
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja oceanografskih boj
Referenčna številka dokumenta: 43013-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38290000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nadgradnja oceanografskih boj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38290000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nadgradnja oceanografskih boj Zore in Zarje z dodatnimi meteorološkimi in oceanografskimi senzorji ter potrebno inženirsko delo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2019   12:15
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2019   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi obdobja dopustov bomo težko pravočasno zagotovili vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis "Nadgradnja oceanografskih boj". Zato vljudno prosimo za podaljšanje roka za prijavo na omenjeni razpis.

Hvala za razumevanje!

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb do dne 30. 8. 2019 do 12.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 8. 2019 ob 12.15 uri. Zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije lahko ponudniki naslovijo najpozneje do dne 27. 8. 2019 do 10.00 ure.

Hkrati naročnik spreminja tehnične specifikacije senzorja za vidljivost. Spremenjena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo ponudbo oddati na spremenjenih obrazcih.

Lep pozdrav.