Dosje javnega naročila 005479/2019
Naročnik: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
Storitve: Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log-Gorenji Log ter DGD in PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005479/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.08.2019
JN005479/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019

    JN005479/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
SI
Tolmin
Slovenija
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

OBČINA KANAL OB SOČI
Trg svobode 23
5213
SI
Kanal
Slovenija
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11811
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log-Gorenji Log ter DGD in PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček
Referenčna številka dokumenta: 15/2019 JN VV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log-Gorenji Log ter DGD in PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spodnji Log - Gorenji Log
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log-Gorenji Log ter DGD in PZI projektne dokumentacije premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2019   08:52
VPRAŠANJE
ali espd obrazec ni potreben?
prosimo za obrazce v Wordu

ODGOVOR
Obrazec ESPD ni potreben.
Obrazci ostajajo v PDF formatu.Datum objave: 06.08.2019   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v projektni nalogi je na več mestih navedeno, da bo mogoče potrebno predvideti podporne/oporne konstrukcije. Glede na dejstvo, da bo potreba po konstrukcija (dolžina? višina??) znana šele na podlagi izdelane in potrjene IZP je v tej fazi nemogoče podati oceno PZI projektov za predvidene konstrukcije in pripadajoče geomehanske preiskave. Prosimo naročnika za pojasnilo oziroma spremembo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Na celotni trasi, ki je predmet projektiranja sedaj poteka utrjena makadamska pot. Naročnik zato predvideva, da večji posegi ne bodo potrebni oziroma bodo to oporni in podporni zidovi, ki bodo enotni . Predvideva se torej, da bo variant izvedbe konstrukciji zidov malo. Glede na to, da je pomembno tudi izhodišče za projektiranje mostu vam svetujemo ogled terena.Datum objave: 06.08.2019   10:49
VPRAŠANJE
kaj naj se vkluči v geomehanske raziskave? (koliko vrtin za most, koliko razkopov)

ODGOVOR
Naročnik predvideva, da bo ponudnik na podlagi razpisne dokumentacije, morebitnega ogleda terena in svojih strokovnih izkušenj predvidel potrebne geološke raziskave za izvedbo kvalitetnega dela.