Dosje javnega naročila 005480/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava službenih čevljev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005480/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.08.2019
JN005480/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
JN005480/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2019
JN005480/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN005480/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019

    JN005480/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Dolanc
irena.dolanc@slo-zeleznice.si
+386 12914632
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si

Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Dolanc
irena.dolanc@slo-zeleznice.si
+386 12914632
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319923/Razpisna_dokumentacija_-_Nabava_službenih_čevljev.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319923/espd/Narocnik_ESPD_sluzbena_obutev.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11813
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava službenih čevljev
Referenčna številka dokumenta: 77/2019/16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18810000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava službenih čevljev (letnih in zimskih) za potrebe vlakospremnega osebja in prometnikov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Čevlji letni
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18813000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor, Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava letnih službenih čevljev za uniformirane poklice (vlakospremno osebje, prometniki, blagajniki) za potrebe družb SŽ-Potniški promet in SŽ-Infrastruktura.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čevlji zimski
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18811000
18813000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor, Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava zimskih službenih čevljev za prometnike, zaposlene v družbi SŽ-Infrastruktura.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   08:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   08:35
Kraj: Ponudbe se odpirajo elektronsko preko aplikacije e-JN.
Javno odpiranje vzorcev bo potekalo na naslovu: Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, dne 20. 8. 2019 ob 9:30 v sobi 606.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.08.2019   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V obeh sklopih zahtevate obutev po standardu SIST EN ISO 20347:2012, torej brez zaščitne kapice. V nadaljevanju specifikacij zahtevate izpolnjevanje pogojev po standardu EN ISO 20345:2011, ki je standard za obutev z zaščitno kapico. Katero obutev želite - po standardu SIST EN ISO 20347:2012 ali EN ISO 20345:2011?
Glede na to, da je višek dopustov in ima večina proizvajalcev kolektivne dopuste, je do 20. avgusta skoraj nemogoče pridobiti vso zahtevano dokumentacijo in vzorce. Zato nas zanima, ali je možno podaljšati rok za oddajo, vsaj do 10. septembra?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
V tehničnih specifikacijah je prišlo do napake. Potrebujemo obutev brez kapice - po standardu SIST EN ISO 20347:2012. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

Rok za oddajo ponudb bomo podaljšali do 10. 9. 2019.Datum objave: 20.08.2019   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Podaljšali ste rok za oddajo ponudb, nekoliko tudi rok za postavljanje vprašanj, vendar,ker potrebujete za odgovore veliko časa saj od 02. avgusta (10 dni) ni bilo objavljenih nobenih novih odgovorov, bi bilo prav da rok za postavljanje vprašanj premaknite na 01.09.2019 to je 10 dni pred oddajo ponudb tak rok je zapisan tudi v ZJN...

lp

ODGOVOR
Rok za postavljanje vprašanj ostane nespremenjen.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Skrbno smo prebrali tehnična opisa za oba čevlja ob tem ugotovili, da sta opisa prepisana iz tehničnega lista proizvajalca ciljnih modelov naročnika.
SKLOP 1 ČEVLJI LETNI
ZUNANJI PODPLAT: Notranjost podplata z ventilacijskim sistemom, sestavljenim iz kanalov za pretok zraka med hojo, ki se zaključijo z ventilom v petnem delu.
Opisani način ventilacijskega sistema, ki vsebuje ventil v petnem delu je patentirana izvedba proizvajalca Jolly kar pomeni, da je ta sistem trenutno unikaten zaščiten in razen zastopniku proizvajalca za SLO ostalim ponudnikom nedostopen. Zaradi tega dejstva je to monopolni položaj, ki je v nasprotju s temeljnimi načeli ZJN.
VPRAŠANJE:
Ali bo naročnik iz opisa umaknil zgoraj navedeni sporni tekst "ventil v petnem delu"?

Naročnik lahko zahteva čevelj z ventilacijskim sistemom pri tem pa ne sme zahtevati sistema za katerega ima patent in dovoljenje za izdelavo le en proizvajalec.
Zavedamo se, da je naročnikov cilj kupiti kakovosten proizvod, ki bo zagotovljen s pridobitvijo več konkurenčnih ponudb, kar je tudi osnovni cilj javnega naročila.

Lp

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo tehničnih zahtev v tem delu.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko ponudimo nizek čevelj s podplatom enakim polvisokemu (odporen na kontaktno vročino HRO)?

Lp

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik zahteva od ponudnikov potrditev REFERENC za tri različne javne naročnike (policija, vojska, mestno redarstvo...) za zadnja tri leta (2016,2017 in 2018) posamezno referenco v višini najmanj 100.000,00 EUR.
- to zahtevo naročnika razumemo tako, da mora ponudnik v navedenih treh letih z vsakim izmed treh različnih javnih naročnikov dokazati zaključeno dobavo za min. navedeno višino, kar pomeni 3 reference po 100.000,00 EUR....
Nesprejemljivo je, da naročnik zahteva več kot 3 kratno vrednost referenc od svojega predvidenega naročila obutve ( NMV) ???
Diskriminatorna je zahteva, da štejejo reference le od javnih naročnikov saj se s to zahtevo preferira ponudnika, ki dobavlja čevlje policiji in vojski...

Lp

ODGOVOR
Zahteva glede referenc je oblikovana v skladu s predmetom javnega naročila.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri prvem pregledu razpisne dokumentacije smo opazili, da pri tehnični in strokovni sposobnosti, zahtevate najmanj tri reference (treh različnih naročnikov ), da je v zadnjih treh letih pred objavo naročila ( 2016,2017 in 2018) dobavil čevlje za uniformirane poklice (carina, mestno redrstvo) , policijo, vojsko, pri čemer vrednost vsake reference znaša najmanj 100.00,00 EUR brez DDV.

Naročnika naprošamo, da vrednost referenc zniža vsaj na 50.000,00 EUR na naročnika, za enako obdobje. Naročniki, ki kupujejo obutev za uniformirane poklice ) kot so mestna redarstva, Generalni sekretariati, protokol, sodišča, državni zbor) so naročniki manjših vrednosti. Tako velikim zneskom za JN ustreza le nekaj podjetij v Sloveniji. Razumemo, da mora znašati skupna vrednost referenc 300.000,00 EUR /brez DDV a vas naprošamo, da bi dopustili vsaj 4-5 referenc z minimalno vrednostjo posamezne reference v znesku 50.000,00 EUR/brez DDV.


ODGOVOR
Razpisna dokumentacija se v točki 11.2 Pogoji za sodelovanje, del C: Tehnična in strokovna sposobnost, prvi odstavek, spremeni tako, da se glasi:
Gospodarski subjekt mora navesti najmanj 2 (dve) referenci (referenci dveh različnih naročnikov), da je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo tega javnega naročila zanju dobavljal službene čevlje za uniformirane poklice, pri čemer je vrednost dobav znašala najmanj 30.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik bo objavil tudi spremembo obrazca št. 11: Reference