Dosje javnega naročila 005486/2019
Naročnik: KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
Blago: Dobava in montaža kuhinjskih strojev v kuhinji vrtca Ostržek
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.167,17 EUR

JN005486/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.08.2019
JN005486/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN005486/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN005486/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.09.2019
JN005486/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005486/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KRANJSKI VRTCI
Ulica Nikole Tesle 2
4000
SI
Kranj
Slovenija
info@kranjski-vrtci.si
+386 42019200
+386 42019208

Internetni naslovi
https://www.kranski-vrtci.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319977/Objava-_kuhinjski_stroji.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11822
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža kuhinjskih strojev v kuhinji vrtca Ostržek
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39220000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža kuhinjskih strojev v kuhinji vrtca Ostržek.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža kuhinjskih strojev v kuhinji vrtca Ostržek.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2019   11:59
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji pod točko 13.16 navaja zahtevo, da mora ponudnik priložiti katalog oz. drug tehnični opis ter certifikate iz katerega so razvidne lastnosti ponujene opreme.
Glede certifikatov želimo naročnika obvestiti da so Certifikati o ustreznosti oz. izjave o skladnosti vedno priloženi s strani proizvajalca ob izdaji oz. prodaji blaga s serijsko številko naprave; to pomeni, ko so naprave dobavljene, so priloženi tudi veljavni certifikati oz. izjave o skladnosti, zato menimo, da je tovrstna zahteva neizvedljiva v fazi oddaje ponudbe, saj veljavni certifikati ne morejo biti izdani vnaprej. Prosimo, da to zahtevo umaknete.ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da bo izbrani ponudnik predložil certifikate o ustreznosti oz. izjave o skladnosti ob dobavi in ne ob predložitvi ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
prosim vas za odgovore:

Poz 8.7
Ali lahko ponudimo zamrzovalnik globine 900 mm (Toliko je namreč globok tudi Coolhead CN7, ki ga navajate kot primerljivo napravo, ter temperaturni režim -18° do -22°C

Poz 14.10
Ali lahko ponudimo hladilnik globine 900 mm (Toliko je namreč globok tudi Coolhead CR7, ki ga navajate kot primerljivo napravo, ter temperaturni režim +°do +8°C

Poz 17.6
Ali lahko ponudimo mehčalec vode širine 302 mm med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam v popisu?


ODGOVOR
Spoštovani,

Poz 8.7
Ponudnik lahko ponudi zamrzovalnik globine 900mm v kolikor ustreza vsem ostalim zahtevam iz razpisa.

Poz 14.10
Lahko ponudite hladilnik globine 900mm v kolikor ustreza vsem ostalim zahtevam iz razpisa.


Poz 17.6
Lahko ponudite mehčalec vode širine 302mm v kolikor ustreza vsem ostalim zahtevam iz razpisa.