Dosje javnega naročila 005580/2019
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Storitve: Dobava in instalacija strojne opreme za OPC
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN005580/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005580/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005580/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005580/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN005580/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.09.2019
JN005580/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.09.2019
JN005580/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.09.2019
JN005580/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN005580/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 13.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005580/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 150-371225
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Mateja Burgar Makovec
mateja.burgar-makovec@nek.si
+386 74802464
+386 74802528

Internetni naslovi
https://www.nek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319988/Skl.82in90_19_RD_za_PJN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://tinyurl.com/y48a8tmk
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in instalacija strojne opreme za OPC
Referenčna številka dokumenta: Skl. 82 in 90/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51120000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava in instalacija elektro opreme za OPC
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51500000
51700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in instalacija strojne opreme za OPC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z opredelitvami v pogodbi
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN), Hrvaščina (HR)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2019   07:25
VPRAŠANJE
Vezano na izvedbo strojnih del po predmetnem JN ugotavljamo, da pri podpornih sistemih nismo zasledili sledeče:

- izometrije za ogrevanje, podhlajevanje

- ni izračunov in načrtov podpor za vse sisteme, razen prezračevanja

Kdo mora izdelati izračune in načrte zgoraj navedenega?


ODGOVOR
Izometrije in izračun podpor pripravi NEK.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri poziciji A 3.2.8. je sledeča opomba: opremo dobavi NEK, ponudnik oceni le montažo opreme za:

a. A 3.2.8.1 - ventilator filterskega plenuma
b. A 3.2.8.2 - filterski plenum
c. A 3.2.8.3 - klimatska naprava
d. A 3.2.8.4 - termični merilnik pretoka
e. A 3.2.8.5 - ročne balansirne lopute
f. A 3.2.8.6 - lopute za zaščito pred tornadom
g. A 3.2.8.7 - požarne lopute
h. A 3.2.8.8 - zrakotesne izolacijske lopute
i. A 3.2.8.9 - izolacijske lopute

A 3.2.9 (Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka - VA72781)
j. A 3.2.9.1 - ročne balansirne lopute
k. A 3.2.9.2 - izolacijske lopute
l. A 3.2.9.3 - izolacijske lopute za zaklonišče
m. A 3.2.9.4 - fleksibilni priključek

A 3.2.10 (Sistem za klimatizacijo in filtracijo zraka - VA72781)
n. A 3.2.10.1 - požarne lopute
o. A 3.2.10.2 - izolacijske lopute
p. A 3.2.10.3 - ročne balansirne lopute

Zanima nas ali za opremo, ki jo dostavi NEK lahko prejmemo načrte oziroma opise postopke montaže le teh?


ODGOVOR
Da. NEK bo dal na razpolago vso prejeto dokumentacijo za opremo, ki je ponudnik ne bo dobavil (načrte, navodila za montažo, priročnike ipd).


VPRAŠANJE
Kdo dostavi element UPOROVNI TERMOMETER na pozicijah:

- A 3.2.13.14.5
- A 3.2.13.15.5

- Kdo dostavi element MERILNIK/PRETVORNIK NIVOJA poz. 3.2.13.16.2
- Kdo dostavi element TLAČNO STIKALO poz. A 3.2.13.16.4
- kdo dostavi element TRANSMITER TLAKA pozicija: A 3.2.13.16.5


ODGOVOR
Vso opremo v popisu, kjer ni posebej navedeno, da jo dobavi NEK, dobavi ponudnik. Za morebitne dodatne informacije glede zahtev opreme je naročnik na voljo.


VPRAŠANJE
Kdo dostavi element TULKA ZA MERILNIK TEMPERATURE na pozicijah:

- A 3.2.13.1.11
- A 3.2.13.2.6
- A 3.2.13.3.11
- A 3.2.13.4.6
- A 3.2.13.5.13
- A 3.2.13.6.6
- A 3.2.13.7.13
- A 3.2.13.8.7
- A 3.2.13.12.1
- A 3.2.13.13.15
- A 3.2.13.14.4
- A 3.2.13.15.4


ODGOVOR
Vso opremo v popisu, kjer ni posebej navedeno, da jo dobavi NEK, dobavi ponudnik. Za morebitne dodatne informacije glede zahtev opreme je naročnik na voljo.

VPRAŠANJE
Kdo dostavi element KOMPENZATOR na sledečih pozicijah:

- A 3.2.13.1.7 in A 3.2.13.1.8
- A 3.2.13.2.4
- A 3.2.13.3.7 in A 3.2.13.3.8
- A 3.2.13.4.4
- A 3.2.13.5.9 in A 3.2.13.5.10
- A 3.2.13.6.4
- A 3.2.13.7.9 in A 3.2.13.7.10
- A 3.2.13.8.5
- A 3.2.13.9.1
- A 3.2.13.10.1
- A 3.2.13.11.1
- A 3.2.13.12.1
- A 3.2.13.13.12


ODGOVOR
Vso opremo v popisu, kjer ni posebej navedeno, da jo dobavi NEK, dobavi ponudnik. Za morebitne dodatne informacije glede zahtev opreme je naročnik na voljo.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V poglavju A 3.2.13.1 Hladilni sistem (hladilna voda dovod v VA782CHL-001) je splošna opomba:

- Vse ventile in pipe, ki so izdelani za povišano kakovost (AQ) in je zanje zahtevana specifikacija SP-3032 DOBAVI NEK, PONUDNIK OCENI LE MONTAŽO OPREME.

V nadaljnjih pozicijah istega poglavja od 3.2.13.1.2 do A 3.2.13.1.16. kjer so pipe in ventili, pa je navedba: »Dobava in montaža« Ali ponudnik v teh vseh pozicijah torej vključi tudi dobavo ali ne?

Prosimo, da naročnik pojasni tudi, da to velja tudi za vse pozicije glede ventilov in pip tudi v vseh ostalih poglavjih, kjer je v posamezni poziciji to opisano?


ODGOVOR
V (celotnem) popisu NEK dobavi vse ventile in pipe, ki se nabavljajo po specifikacijo SP-G3032, ponudnik pa izvede njihovo montažo.

VPRAŠANJE
Vezano na zahtevo 45.2 Referenca ponudnika pozivamo naročnika, naj potrdi, da se med energetske objekte štejejo tudi livarne/železarne/steklarne v primeru, da so bila dela izvedena v njihovih odsekih za energetiko (za večje industrije, kjer imajo ločene sektorje energetike) ter skupina Petrol Energetika.

ODGOVOR
Potrjujemo, da bodo upoštevane reference za tovrstne objekte.

VPRAŠANJE
Projektni vodja za vodenje projekta, ki je zahtevan pod točko 45.3 Kadrovske zmogljivosti je zahteva naročnika, da mora biti zaposlen neposredno pri ponudniku. Prosimo naročnika, naj potrdi, da je ta pogoj izpolnjen, če opravlja po podjemnem pogodbenem odnosu ta dela zgolj za enega delodajalca.

ODGOVOR
Potrjujemo.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik zahteva v točki b) vodjo del za strojno področje pri IZS , v tretji alineji je zahteva, da mora ponudnik uvesti v delo vodjo del, ki jih prvi ne pokriva. Prosimo naročnika, naj pojasni, ali to pomeni, da mora biti ta vodja del z drugega področja, npr. elektro. Ta zahteva nam namreč ni razumljiva, ker so predmet razpisa zgolj strojna dela. Prosimo naročnika, naj podrobneje razloži to točko.
Ali je zahteva naročnika zgolj za vodjo del na objektu, ki ima opravljeno usposabljanje za vodjo del v NEK, ne glede na izobrazbo in IZS?


ODGOVOR
Zahteva se nanaša na vodje del za področje strojniških del oz. del, ki so predmet ponudbe in se izvajajo po posameznih deloviščih na objektu. Ti vodje del morajo imeti opravljeno usposabljanje za vodje del v NEK, ki ga opravijo v NEK (po podpisu pogodbe).

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na točko 45.2 Reference ponudnika podajamo predlog za spremembo razpisnega pogoja, in sicer naj naročnik razširi pogoj in dovoli, da ponudniki izkazujejo svojo sposobnost tudi z referencami, ki so jih pridobili kot (nominirani) podizvajalci v projektu za celoten sklop posamezne vrste del strojna dela. V skladu s prakso JN referenca namreč velja kot potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu ne glede na to, ali je delo opravljal kot partner ali kot podizvajalec.


ODGOVOR
Ponudnik lahko uveljavlja tudi referenco, ki jo je pridobil kot podizvajalec. V tem smislu se razpisni pogoj ne spreminja.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisih strojnih del se sklicujete na določene dokumente, ki pa jih ne najdemo v okviru razpisne dokumentacije:
- SP-G375A
- SP-G332A
- SP-S72
- SIP-367-SM-08
- SPG362
- SP-G309
- SP- G3036
- SP-G308
- SPG349
- CBA-PS1
- SP- A3000
- SP-A322
- NEK ADP-1.4.814
- NEK10567S3110
- GMC-4.006

oz. vse specifikacije, ki so navedene v popisih, niso pa priložene v razpisni dokumentaciji.

A jih prosim lahko objavite.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Vsa dodatna dokumentacija je na voljo pri naročniku, kjer jo ponudnik lahko prevzame.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri pregledu dokumentacije ugotavljamo, da manjka specifikacija SP G332A s podatki za posamezne ventile (komplet), pa tudi v specifikaciji SP G3032 ni vseh prilog za predvidene ventile (S 36-10, S36-9).
Pozivamo naročnika, naj dopolni dokumentacijo.

ODGOVOR
Specifikacija SP-G332A je na voljo za prevzem (z ostalo dokumentacijo) v NEK.
V popisu del in materiala stan bila napačno navedena podatkovna lista S36-9 in S36-10. Pravilna podatkovna lista sta: S36-5 (namesto S36-9) in S36-6 (namesto S36-10).
Napaka je bila v popravljena v »Popis STROJNIH del in materiala za OPC rev.1«, ki bo objavljena na portalu.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali prav razumemo, da je potrebno ponuditi tudi dobavo ali samo montažo Točke A.3.2.4.1 in A.3.2.4.2. v poglavju A.3.2.4 - DIESEL OIL (DO)?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Tank (točka A.3.2.4.1) dobavi in montira v jašek NEK. Ponudnik izvede priključitev tanka na sistem.
Napaka je bila v popravljena v »Popis STROJNIH del in materiala za OPC rev.1«, ki je objavljena na portalu.
Črpalke za transfer goriva med glavnim in dnevnim tankom nabavi in inštalira ponudnik skladno s specifikacijo SP-G3031.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisih v Excelovi tabeli je pod točko 3.2.4.1 horizontal double wall storage tank 20 m3 (DO900TNK-001) navedena dobava, montaža.. v samem tehničnem opisu na strani 8 od 19 pa je pod točko 3.4. 4 navedeno, da je dobava in montaža tanka v obsegu NEK. Naročnika pozivamo, naj pojasni, kaj je dejansko v obsegu ponudnika.

ODGOVOR
Tank (točka A.3.2.4.1) dobavi in montira v jašek NEK. Ponudnik izvede priključitev tanka na sistem.
Napaka je bila v popravljena v »Popis STROJNIH del in materiala za OPC rev.1«, ki je objavljena na portalu.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Obstaja 3D model od projektne dokumentacije, iz katerega niso vidne dolžine in mikrolokacije posameznih strojnih inštalacij. V ta namen se morajo pred izvedbo del dodatno izdelati izometrije. Prosimo naročnika, naj potrdi, da je temu tako.
Dodatno je sicer vsebinsko nasprotujoča si klavzula »na ključ«, v kolikor bodo po izdelavi izometrije količine bistveno odstopale od predvidenih. V primeru, da se ugotovi, da v popisih količine niso ustrezne oz ni dovolj fitingov za izdelavo tras, bo prišlo do odstopanja pri obračunu in do razlike med količino v popisu in dejanskim stanjem, ki ga pokažejo natančnejši projekti izometrije v IP projektu.

V kolikor te izometrije ne obstajajo, naj naročnik potrdi, da je v ponudbi potrebno predvideti strošek za izris izometrij znotraj IP (izometrije niso del IP in zahtevajo dodatno delo in stroške).


ODGOVOR
Risbe priložene razpisni dokumentaciji ne prikazujejo izometrij.
Pripravljen je 3D CAD model arhitekture in inštalacij iz katerega so razvidne (tudi) izometrije, zato izometrij v IP ne bo potreben. Model bo v celoti na razpolago po podpisu pogodbe.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da excelova tabela s popisi ne omogoča preračunavanja oz. nima vnesenih formul za izračun, zato pozivamo naročnika, naj objavi odklenjeno verzijo tabele za lažjo obdelavo in pripravo ponudbe.

ODGOVOR
V tabeli s popisom so zaklenjeni le stolpci A-E, ki niso namenjeni spreminjanju, ostali del tabele je odklenjen. Prav tako v tabeli niso pripravljene nobenih formule za izračun. Ponudnik jih lahko doda po svojih potrebah.
Naročnik ne bo spreminjal priloge oz. naročnik ne bo priložil odklenjene Excel tabele.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na obsežnost projekta in obdobja dopustov, predvsem pri tujih dobaviteljih (zaradi česar je težko pridobiti ponudbe), vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj bomo namreč le tako lahko pripravili korektno in kakovostno ponudbo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Rok za dostavo ponudb podaljšujemo do 12. 9. 2019 do 10. ure.Datum objave: 14.08.2019   07:30
VPRAŠANJE
Kdo dostavi element MERILNIK TEMPERATURE na pozicijah:

- A 3.2.13.1.10
- A 3.2.13.2.5
- A 3.2.13.3.10
- A 3.2.13.4.5
- A 3.2.13.5.12
- A 3.2.13.6.5
- A 3.2.13.7.12
- A 3.2.13.8.6
- A 3.2.13.12.1
- A 3.2.13.13.14
- A 3.2.13.14.3
- A 3.2.13.15.3


ODGOVOR
Vso opremo v popisu, kjer ni posebej navedeno, da jo dobavi NEK, dobavi ponudnik. Za morebitne dodatne informacije glede zahtev opreme je naročnik na voljo.Datum objave: 14.08.2019   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani, naročnika prosimo, naj sporoči datum in uro možnega ogleda lokacije.


ODGOVOR
ogled lokacije je možen:
1. 20.8.2019 ob 9:00
2. 23.8.2019 ob 9:00
3. 29.8.2019 ob 9:00
Potencialni ponudniki morajo svojo udeležbo najaviti vsaj 1 dan pred izbranim terminom.Datum objave: 29.08.2019   11:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na to, da je oprema, ki je predmet razpisa seizmično kvalificirana in da je zaradi dopustov potrebno več časa za prejem ponudb dobaviteljev opreme, vas prosimo za dodatno podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za 3 tedne.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Prvotni rok za oddajo ponudbe, 4.9.2019, je bil že enkrat podaljšan. Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb in posledično tudi ostale roke, zato naj ponudniki spremljajo objave na PJN.Datum objave: 29.08.2019   11:43
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Prosimo za pojasnila oz. komentarje na spodaj navedena vprašanja:

1. V točki 16.1 Tehnične specifikacije SP-ES1341 rev.0 je pod tč. 1 je potrebno podati terminski plan izvedbe na projektu. Prosimo za informacije o rokih nabave opreme s strani naročnika (opremo, katero dobavlja NEK), saj so te komponente lahko ključne za izdelavo terminskega plana. Hkrati vas prosimo za okvirno vrednost opreme, katero nabavlja naročnik - NEK.

2. Prosimo za tolmačenje točke 3.2 Tehnične specifikacije SP-ES1341 rev.0 Inženirske in administrativne storitve alineja 6 Priprava in urejanje zahtevkov za morebitne spremembe od projektne dokumentacije (FDCR) v skladu s ESP-2.- 609. Ali reševanje FDCR- jev zagotavlja pogodbeni izvajalec del oziroma ali izdelavo le teh po predhodnih podatkih s strani izvajalca izvede NEK?

3. Pri pregledu priloženih načrtov smo opazili, da manjkajo izometrije načrtov (Water system, načrti podpornih sistemov). Prosimo za posredovanje vseh načrtov iz projektne dokumentacije.
Prav tako je v razpisni dokumentaciji navedeno, da je na voljo tudi 3D model. Ali je možno pridobiti ta model?

4. Glede toplotne izolacije naročnika obveščamo, da nas je dobavitelj obvestil, da plošč z oznako UDL-25-99/E ni možno dobaviti, zato lahko ponudimo plošče, ki so sicer že dobavljene in uporabljene do sedaj na objektu NEK, to je UD-25-99/E in so v požarnem razredu B-s2-d0. Prosimo za potrditev zgoraj navedene opcije oz. informacijo katero toplotno izolacijo ponudnik vključi v ponudbo.

5. V popisu v zavihku A.3.2.5. (Ogreval. Hladilne enote) tč. A.3.2.5.8 - iz opisa postavke ni razvidno po katerih standardih so cevi izbrane, debeline sten pa so za normalno izvedbo nestandardne, ker se normalno debelina giblje do 2 mm. Prosimo za dodatno razlago.

6. V popisu v zavihku A.3.2.4 (Diesel oil) se v tč. A 3.2.4.2 ( Fuel oil pump, horizontal, rotary screw type, centrifugal, capacity 1 M3/H) zahteva povečano kvaliteto po omenjeni specifikaciji SP-G3031 - ali priklop črpalke na vaše omrežje izvede NEK oziroma ali je priklope potrebno upoštevati v ponudbi.

7. Prosimo za razlago navedbe "Glavne opreme in materiala", ki jo nabavlja podizvajalec, ki se navaja v 7. členu Poglavja 2 Obrazec Pogodbe kaj je tu zajeto.

8. Določene trase cevovodov penetrirajo skozi obstoječe stene. Ali ponudnik v ponudbeni ceni upošteva tudi izdelave (vrtanje skozi stene) ter tesnjenje gradbenih penetracij za strojne instalacije. Prav tako so v specifikaciji SP-ES 1341 pod točko 9. Identifikacija NEK opreme navedeni priklopi na obstoječe cevi med jaškom - ali se eventualni izkopi zemeljskih kanalov med jaškoma izvedejo v domeni NEK oziroma ali ta del izvede ponudnik?

9. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 83/05) določa, da mora koordinatorja za varnost in zdravje pri delu imenovati naročnik ali nadzornik projekta. Tudi običajna praksa ni, da bi potencialni izvajalec del zagotavljal koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. V kolikor je v razpisni dokumentaciji pravilno navedeno glede funkcije koordinatorja za varnost pri delu, prosimo za potrditev, da je potrebno v ponudbi vključiti tudi koordinatorja za varnost pri delu.
10. V popisu v zavihku A.3.2.1. (Water), v tč. A 3.2.1.66 dobava in montaža Knauf Insulation so v opisu navedene različne dimenzije cevovodov v skupni količini 80 m. prosimo za razdelitev metraže po dimenzijah cevovodov.

11. Vezano na odstavek v Osnutku Pogodbe NAČIN ZARAČUNAVANJA vas prosimo za razlago navedene dinamike plačil, in sicer kako se tolmači beseda ''do'' pri vsakem plačilnem mejniku npr. po predaji Instalacijskega paketa se zaračuna 5% ali kako se določijo odstotki, ki se zaračunavajo po posameznem plačilnem mejniku?

Lepo pozdravljeni.

ODGOVORI
Ad. 1
Namen terminskega plana, ki ga ponudnik odda s ponudbo je prikazati, v kolikem času je ponudnik sposoben izvesti projekt brez vpliva ostalih izvajalcev. Usklajevanje terminskih planov bomo opravili po podpisu pogodb skupaj z izvajalcem elektro instalacijskih del.
Vrednost opreme, ki jo nabavlja NEK, je poslovna skrivnost.

Ad. 2
FDCR se pripravi, kadar se pri izvedbi del odkrije tako odstopanje od predvidenega dizajna, da zahteva spremembo dizajn dokumentacije. Izvedba FDCR je naloga izvajalca del. Dizajn dokumentacijo popravi/pripravi projektant na osnovi podanega FDCR. Načeloma gre v takem primeru za nepredvideno delo, ki se, po predhodnem dogovoru, tretira kot dodatno delo, v kolikor je obseg teh del tolikšen, da vpliva na strošek dela/dobave opreme pogodbenega partnerja.

Ad. 3
Vsa dodatna dokumentacija je na voljo pri naročniku, kjer jo ponudnik lahko prevzame.
Kot je navedeno v RD (1. Poglavje, tč. 3.4) je »3D model objekta je v času objave predmetnega javnega naročila ponudnikom na voljo na vpogled v NEK, in sicer po predhodni uskladitvi termina vpogleda s kontaktno osebo naročnika.«

Ad. 4
Ponudnik lahko (povsod) predlaga alternativno opremo/material. Svoj izbor vpiše v stolpec »Izbrana oprema« v popisu.

Ad. 6
Električni priklop opreme je v domeni NEK.

Ad. 7
Navedba se nanaša na rato plačila po potrditvi naročil opreme in materiala, ki je v domeni ponudnika. Beseda »glavna« je brezpredmetna in bo v 7. členu pogodbe brisana oz. bo 7. člen pogodbe popravljen, kot sledi: »- do 25% pogodbene vrednosti po potrdit vi naročil opreme in materiala«

Ad. 8
Priprava in zatesnitev prebojev je v domeni NEK.

Ad. 9
Zaradi velikost in kompleksnosti delovišča zahtevamo, da ponudnik zagotovi koordinatorja za varstvo pri delu za svoje delavce in svoje pogodbene izvajalce (podizvajalce). Krovnega koordinatorja za VZD zagotovi NEK, kot je to določeno v navedeni uredbi.

Ad. 11
»Do« pomeni do največ npr. opredeljenih % več ne. V primeru, da bi se pri določenih plačilnih mejnikih zgodilo, da bi se parcialno oz. sukcesivno realizirali (npr. po delih potrditev naročil po posamezni opremi ali materialu, dostava opreme ipd.) in bi med njimi prišlo do velikega časovnega razkoraka, se lahko zgodi, da se računi po posameznem mejniku tudi izstavljajo parcialno glede na relativno vrednost realiziranega mejnika.

Na ostala neodgovorjena vprašanja bo naročnik odgovoril ločeno.Datum objave: 02.09.2019   09:19
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Prosimo za pojasnila oz. komentarje na spodaj navedena vprašanja:

5. V popisu v zavihku A.3.2.5. (Ogreval. Hladilne enote) tč. A.3.2.5.8 - iz opisa postavke ni razvidno po katerih standardih so cevi izbrane, debeline sten pa so za normalno izvedbo nestandardne, ker se normalno debelina giblje do 2 mm. Prosimo za dodatno razlago.

10. V popisu v zavihku A.3.2.1. (Water), v tč. A 3.2.1.66 dobava in montaža Knauf Insulation so v opisu navedene različne dimenzije cevovodov v skupni količini 80 m. prosimo za razdelitev metraže po dimenzijah cevovodov.

Lepo pozdravljeni.Ad. 5.) ODGOVOR
Cevi so bile izbrane po EN 10216-1:2002. Debelina posameznih cevi je bila izbrana tako, da je čim bližje ASME dimenzijam.

Ad. 10.) ODGOVOR
Razdelitev metraže po dimenzijah:
½'' 72m
¾'' 29m
1'' 20m
1 ¼'' 4m
1 ½'' 12m


Datum objave: 02.09.2019   09:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
- Ker 3D model še ni na voljo, prosimo, da navedete količine, ki jih je potrebno izolirati, in sicer pri:
Poz.: 3.2.1.66 (cevi različne dimenzije specificirati količine pri posameznih dimenzijah cevi, ki se izolirajo)
Poz. 3.2.13.15.11 in poz. 3.2. 13.16.12 specificirati količine
- Kako je z izolacijo ventilov, ali je predvidena tudi izolacija le teh? Prosim določiti količino v m2.
Lep pozdrav

ODGOVORI
Pozdravljeni,
- Ker 3D model še ni na voljo, prosimo, da navedete količine, ki jih je potrebno izolirati, in sicer pri:
Poz.: 3.2.1.66 (cevi različne dimenzije specificirati količine pri posameznih dimenzijah cevi, ki se izolirajo)
ODGOVOR: Metraže cevi po dimenzijah:
½'' 72m
¾'' 29m
1'' 20m
1 ¼'' 4m
1 ½'' 12m
Poz. 3.2.13.15.11 in poz. 3.2. 13.16.12 specificirati količine.
ODGOVOR: Količine za hidravlično kretnico cca 3,9m2 in cca 1,6m2 za ekspanzijsko posodo. Upošteva se OPOMBA 1 iz popisa.
- Kako je z izolacijo ventilov, ali je predvidena tudi izolacija le teh? Prosim določiti količino v m2.
ODGOVOR: Izolacija ventilov za sistem W (zavihek A.3.2.1) je predvidena in je zajeta znotraj količin, ki so razdelane za posamezne dimenzije cevi.
Ocenjene količine za izolacijo ventilov Poz. 3.2.13.15.11 in poz. 3.2. 13.16.12 so: UL-19-99/E cca 3,1m2, UL-13-99/E cca 4,1m2 in UL-9-99/E cca 0,8m2. Upošteva se OPOMBA 1 iz popisa.

Datum objave: 02.09.2019   09:26
VPRAŠANJE
Dear Sir, Madam,

we have some technical/QA questions:

1. In BOM 19 instruments are included (5xPI, 9xTI, 1xPT, 1xPS, 1xLIT, 1LS and 1xTE). All of them are required as augmented quality (AQ). In SP-ES1341 point 4 it is said that all AQ should be seismic qualify I or II. Could you please indicate the seismic requirements for these instruments (OBE and SSE for each location)?
2. In the BOM some manufacturer / models indicated have no seismic qualification (for example Aschcroft for TTs and PIs). However, in SP-ES1341 point 14.13 it is said that Commercial Grade Dedication (CGD) is N/A. Could you please confirm us if NEK accepts CDG for the instruments or should they be qualified by IEEE-344?
3. About PCVs with electro motor drive indicated in BOM, we have the same doubts regarding seismic requirements and the possibility of supply them as CGD Item.

Best regards.

ODGOVOR
Answer 1&2: Instruments mentioned, must have seismic qualification only. When they are seismically qualified they receive AQ status. They do not need to be qualified per IEEE-344.
Seismic requirements for this building is given (per floor elevation) in document "Etažni spektri odziva za prizidek OPC". The document is available at the purchaser.
Answer 3: PCVs must be procured per SP-G3032 and will be provided by NEK. They are not in bidders scope of supply.
Datum objave: 02.09.2019   09:27
VPRAŠANJE
V popisu materiala točka A 3.2.1.67 in A 3.2.1.68 se dobavljata Portable Water expansion Tank ter Sanitary Water Tank. Ali se za omenjena tanka zahtevajo še kakšni dodatni certifikati in testiranja razen zahtev, ki jih določa PED 2014/68/EU.
Prav tako prosimo, če se lahko pridobi še kakšna dodatna dokumentacija omenjenih pozicij, kot na primer popis materiala, teh. karakteristika priključkov, z načrtov je to težko razvidno.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Rezervoarja s pozicij A 3.2.1.67 in A 3.2.1.68 sta klasificirana kot nepomembna za jedrsko varnost (NSR), zato ni dodatnih zahtev.
Tehnične podrobnosti (priklopi, dimenzije) za izdelavo rezervoarja W900TNK-04 so razvidne iz načrta SIP-367-SM-08.
V kolikor je dokument na portalu JN neberljiv, se prosim obrnite neposredno na naročnika za boljšo kopijo.
Rezervoar W900TNK-03 je tipski.
Datum objave: 04.09.2019   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na podatke o količini iz popisa se nam zdi skupna teža konzol (cca. 45 ton) izredno velika.
Prosimo, da naročnik preveri količino v popisu glede na projekt.

ODGOVOR
Skupna teža konzol v popisu temelji na oceni, saj končna dokumentacija zanje še ni pripravljena. Ta bo na voljo najpozneje ob sklenitvi pogodbe.
Strošek izdelave in montaže konzol se bo obračunal po dejansko izmerjenih količinah na objektu (knjiga obračunskih izmer).
Natančnejših podatkov v tem trenutku ni, vendar ocenjujemo, da bo količina v okvirih, ki smo jih navedli v popisu.
Datum objave: 06.09.2019   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Za pozicijo A 3.2.1.67 SANITARY WATER TANK
a. Ali se zahteva električni grelec 3 kW ( po načrtu SIP-367-SM-08) ali 2 x 3 kW kot je definirano na popisu iz projektne dokumentacije 3.del_TS_Priloga 1¬Popis strojnih del in materiala za OPC
b. Prosimo za specifikacijo materiala SANITARY WATER TANK
Prav tako vas prosimo tudi za definicijo Projektnih tlakov sistemov, ter njihove projektne
temperature (W-water).

2. Vezano na vprašanje o okvirni vrednosti opreme, ki jo nabavlja NEK, ponudnik potrebuje ta podatek za pridobitev stroškov ustreznega zavarovanja projekta (zavarovanje opreme v času montaže in manipulacije z opremo, ki je last naročnika) prosimo za posredovanje okvirne vrednosti te opreme oz. potrditev, da je ponudnik odvezan za kakršen koli odškodninski zahtevek iz naslova poškodovanja te opreme v času montaže. Prosimo vas za informacijo ali bo ta oprema ponudniku na razpolago na carinskem skladišču NEK ali znotraj varnostne ograje NEK.

3. Vezano na odgovor glede zagotovitve koordinatorja za varstvo pri delu, da ponudnik le-tega zagotovi le za svoje delavce in delavce morebitnih podizvajalcev, vas prosimo za informacijo ali velja zahteva, da mora imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj.

4. V skladu z zahtevo pod tč. 45.3 c.), da mora imeti ponudnik zaposleno 1 QA in 1 QC osebo, prosimo za potrditev ali je pogoj izpolnjen, če se zgoraj navedeno osebje zagotovi s podizvajalcem, s katerim ima ponudnik sklenjeno dolgoročno pogodbo o sodelovanju.

5. V skladu z zahtevo pod tč. 45.3 b.), da mora vsak vodja posameznih del biti vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS - prosimo za potrditev, da za predmetni obseg del tega javnega razpisa (dobava in instalacija strojne opreme za OPC) zadošča zagotovitev 1 Odgovornega vodje del za strojno področje, ki je vpisan v imenik aktivnih vodij del za strojno področje pri IZS in ima tudi opravljeno usposabljanje za vodjo del v NEK (t.i. tečaj Vodje del NEK). Predmet razpisa so zgolj strojna dela.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ad. 1)
Električna moč grelca: 2 x 3kW.
Material: nerjaveče jeklo.
Dizajn temperature sistema je 100 °C.
Max obratovalna temperatura je 70 °C.
Dizajn tlak je PN10 in NE PN16, kot je navedeno v popisih ali načrtu.
Max obratovalni tlak je 6,5 bar.
Vse zgornje informacije so bile dodane na načrt SIP-367-SM-08, ki bo na PJN objavljen kot dod. informacija popravek.

Ad. 2)
Zavarovanje del oz. odgovornosti je opredeljeno v 1. Poglavju, 26. tč. oz. minimalna vrednost zavarovalne police je opredeljena v tč. 26.5, zato naročnik vrednosti opreme, ki jo nabavlja, ne bo dodatno definiral.
Vsa oprema bo na voljo znotraj ograje NEK, večji kosi opreme, kjer je zahtevnejši transport, pa bodo na voljo v samem objektu (OPC) (glej SP-E1341 tč. 3.5 in 12).

Ad. 3)
Zahtevo v točki 45.3.d) RD naročnik s tem odgovorom spreminja, in sicer tako da se zahteva najmanj 3 leta delovnih izkušenj.

Ad. 4)
Da, vendar mora biti podizvajalec nominiran in izpolnjevati vse pogoje iz RD.

Ad. 5)
Kot je navedeno v RD točka 45.3.b mora ponudnik zagotoviti VSAJ ENEGA takega vodjo del, ki izpolnjuje zahteve v GZ in bo poleg strokovnega dela izvajal tudi vse zadolžitve po GZ.
Ostali vodje (del) posameznih delovišč morajo imeti opravljeno vsaj NEK usposabljanje za vodjo del.
Datum objave: 12.09.2019   08:58
VPRAŠANJE
Mogu li se dobiti podaci proizvođača pumpe za ulje?

ODGOVOR
Vprašanje ni jasno. Prosimo, napišite bolj točno, na katero črpalko se vprašanje nanaša.Datum objave: 12.09.2019   09:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za podatkovne liste za krogelne pipe in ventile:
SP- G332A; podatkovni listi:
S42-7,
S42-8,
S42-9,
C42-10,
RV 42-3

Hvala.

ODGOVOR
Zahtevani spec. listi bodo dodatno naloženi na PJN.

Datum objave: 12.09.2019   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za popravek v popisnih tabelah. V Poglavju A.3.2.9. HVAC- dodatna gl. oprema ni v stolpcu cena/ enoto možen vpis.

Hvala.

ODGOVOR
Na PJN bo dodatno naložena nova tabela, kjer sicer ni nobenih vsebinskih sprememb, je pa odklenjen stolpec za ceno/enoto v poglavju A.3.2.9. Dokument ima revizijo 1a.Datum objave: 13.09.2019   08:25
VPRAŠANJE
Poštovani,
Dolje navedeni materijal za fire protection system nije dobavljiv u dimenzijama kako su navedene po ANSI niti kao SDR9 u tako maloj količini, jer to nije standardna debljina stijenke. Problem je što u metodi sučeonog zavarivanja (butt fusion) cijevi i elementi koji se spajaju moraju biti identični, dakle, ne mogu se spajati različiti standardi ni SDR-ovi.

A. 3.2.3.5. Dobava in montaža, POLYETHYLENE PIPE 4'', SDR 9, ASTM D-3350, BUTT FUSION,
ASTM F714 v skladu s specifikacijo SP-
G375A, 17K4-1 m 8,00
A. 3.2.3.6. Dobava in montaža, POLYETHYLENE PIPE
14'', SDR 9, ASTM D-3350, BUTT FUSION,
ASTM F714 v skladu s specifikacijo SP-G375, 17K4-1 m 4,00
A. 3.2.3.12. Dobava in montaža POLYETHILENE ELBOW 90 DEG , SIZE 4'', SDR9, CLASS 200, ASTM D-3350, BUTT FUSION, ASTM F714, v skladu
s specifikacijo SP-G375A, 17K4-1 kos 3,00
A. 3.2.3.18. Dobava in montaža POLYETHILENE REDUCING TEE, SIZE 14X4'' SDR 9, CLASS 200, ASTM D-3350, BUTT FUSION, ASTM
F714, v skladu s specifikacijo SP-G375A, 17K4-
1 kos 1,00

SDR9 je nestandardan u metričkom sistemu. (standardni SDR su SDR7,4, SDR17,6 i SDR11). Za zahtjevani SDR 9 nema moguće zamjene, jer je prvi dostupni SDR je SDR11 koji nema istu debljinu stijenke i ne može se sučeono spajati sa cijevima ili fitinzima SDR9, a pogotovo ako su isti po ANSI standardu. Molimo vas za informacijo dali se mogu u ponudo uključiti ANSI prirobnice (koje se montirajo na obstoječ sistem), i zatim između prirobice spojni elementi po metričkom sistemu sa SDR 11?

ODGOVOR
Priklopi morajo biti izvedeni z ANSI prirobnicami, vmes se pa lahko uporabi metrični sistem SDR 11 tlačni razred PN16.